Svenska kyrkans grafiska profil uppdaterad för sociala medier

Sk_logo

I Svenska kyrkans grafiska profil står angivet att skölden i vår logotyp inte får användas fristående förutom i vimplar, flaggor och pins. Nu har ytterligare ett undantag lagts in, och det gäller i profilbilder i sociala medier.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att införa en bestämmelse i Svenska kyrkans grafiska profil om att bildmärket får användas fristående i sociala medier när det inte går eller inte är önskvärt att använda en horisontell logotyp.

Detta innebär att församlingar, samfälligheter och stift nu tryggt kan använda skölden som grafisk representation på till exempel Twitter och Facebook, där det inte alltid är möjligt att ha en horisontell logotyp utan att det ser helt knasigt ut.

Övriga bestämmelser om vem som kan använda logotypen och hur den får användas i övrigt kvarstår naturligtvis.