Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Kyrkokansliets policy för sociala medier finns nu för nedladdning. Den erbjuds stift, församlingar och samfälligheter att anta.

Policyn tar upp hur man som anställd ska förhålla sig till sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. Den har utvecklats från en mall som Peter Baeza förtjänsfullt har skapat och vi har behandlat och utvecklat den efter många samtal i nätverk, arbetsgrupper, konferenser och möten där den har stötts och blötts.

Utdrag ur policyn:

Svenska kyrkan vill i sitt strategiska arbete bejaka anställdas möjligheter att aktivt ta del av nätverk. När anställda deltar och bidrar med sin kunskap, sina erfarenheter och sin entusiasm ger det många positiva effekter för Svenska kyrkan. Det blir enkelt för medlemmarna att etablera en dialog med Svenska kyrkan med hjälp av verktyg de är vana vid att använda. Och när omgivningen pratar om kyrkan är det viktigt att vi är många lyssnare som kan delta i diskussionerna. Om det är negativa kommentarer vill vi hellre att man pratar med oss än om oss. Det ger oss en chans att ge vår syn på saken och att lära av våra misstag.

Policyn innehåller tio grundregler:

  1. Var transparent och tydlig
  2. Bidra med din kompetens
  3. Var ärlig och ansvarstagande
  4. Var tillmötesgående och visa gott omdöme
  5. Respektera andras sätt att uttrycka sig
  6. Skydda konfidentiella interna uppgifter
  7. Respektera upphovsrätten
  8. Var varsam med Svenska kyrkans resurser
  9. Samarbeta med experter inom IT och säkerhet
  10. Uppmärksamma rätt person på felaktigheter som cirkulerar

Hela policyn på Scribd

Ladda ner policyn som PDF

Reagera i kommentarsfältet, är den för lång, för kort, för slapp, för reglerande eller helt perfekt?