Vad ska utvecklas april – önskerepris av månadens omröstning

Önskemål från redaktörer och användare av Svenska kyrkans gemensamma webb och intranät har varje månad möjlighet att bidra med förslag på vidareutveckling.  För att prioritera rätt bland förslagen utlyses sedan en omröstning här på bloggen.  Förslagen för april kanske ser bekanta ut, de är de alternativ som fått flest röster av de som inte vunnit vid de tidigare omröstningarna.  En andra chans för din favorit att bli verklighet.

Puff med centralt innehåll – t.ex. internationella nyheter

Församlingen kan lägga in en puff varsomhelst som uppdateras med innehåll som redaktionen på kyrkokansliet skapar.

Twitterflöde (hashtag/användare)

Församlingen kan lägga in ett flöde med de senaste uppdateringarna från ett wtitterkonto eller en specifik hashtag.

Infoga karta

En funktion för att infoga en karta över församlingen med kyrkor och eventuellt andra inlagda platser.

BILDVISNING – FÖRSTORING

En möjlighet att kunna visa infogade enstaka bilder i förstorat läge. Vid klick på bilden visas den förstorade versionen på samma sätt som man nu kan göra från till exempel bildspelet.

ANPASSAD PRESENTATION FÖR INFOSKÄRMAR

En alternativ presentationsmall av en sida där man med hjälp av en inställning kan ”skala bort” navigering, sidhuvud, och vänstermenyn för visning på informationsskärmar i t.ex. receptioner och andra ”öppna” lokaler.

UTÖKAD LISTFUNKTION

Du som redigerar på svenskakyrkan.se eller Svenska kyrkans intranät kan redan nu skapa listor, med exempelvis nyheter.  Skulle du vara intresserad av att aktuelltlistan som finns på svenskakyrkan.se’s startsida där senaste nyheten i listan visas med bild, blir möjlig för din webbplats med dina nyheter?

AUTOMATISKT VALD INTRANÄTSARBETSPLATS.

För att den nya navigeringen på intranätet ska utnyttjas på bästa möjliga sätt behöver användaren ange sin huvudsakliga arbetsplats men eftersom detta bygger på manuella inställningar är det inte alla som gör denna inställning.

LISTA EXTERNWEBBSNYHETER PÅ INTRANÄTET

En funktion för att visa nyheter som publiceras på en externwebb på intranätet. Genom att dra in den visas alla nyheter som publiceras på enhetens externa webbplats direkt på det egna intranätet.

Förslag till nästa omröstning

Har du tankar och idéer kring vad som skulle underlätta i din webbvardag eller bidra till att intranätet och eller den gemensamma webben blir bättre, mail kanslistöd.

 

Omröstning - april

  • Lista externwebbsnyheter på intranätet (5%, 4 röster)
  • Automatiskt vald intranätsarbetsplats (12%, 10 röster)
  • Utökad listfunktion (4%, 3 röster)
  • Anpassad presentation för infoskärmar (38%, 31 röster)
  • Bildvisning - förstoring (9%, 7 röster)
  • Infoga karta (16%, 13 röster)
  • Twitterflöde (hashtag/användare) (6%, 5 röster)
  • Puff med centralt innehåll - t.ex. internationella nyheter (10%, 8 röster)

Totalt antal röster: 81

Loading ... Loading ...

Vad tycker våra besökare?

För att kunna göra en riktigt bra webbplats gäller det att ha koll på sina besökare. Det får vi bland genom att studera webbplatsens statistik, men för att veta vad våra besökare tycker om webbplatsen måste vi ta till ytterligare knep.

Ett sådant är regelbundet göra besökarundersökningar. För det arbetet har vi på kyrkokansliet de senaste åren anlitat ett företag som heter Web Service Award, och nu är det dags igen! Under de närmaste veckorna får ett slumpvis urval av besökare på svenskakyrkan.se frågan om de kan svara på en kort enkät. Kanske får du möjlighet att själv tycka till, ta chansen i så fall tycker jag!

I den senaste undersökningen, för två år sedan, svarade cirka 1 300 personer på enkäten. Då fick vi bland annat veta att vår medelbesökare är en medelålders kvinna och den mest efterfrågade informationen är kontaktuppgifter och församlingsinformation.  Dessutom fick vi in mängder av fritextsvar med både ris och ros.

Med fritextsvaren i ryggen försöker vi ständigt göra webbplatsen bättre och ett ord som blivit lite av ett ledord är ordet ”servicewebb”. Våra besökare på webben har ofta en fråga och vill snabbt hitta kontaktuppgifter, en vägbeskrivning till en kyrka eller tid och plats för veckans gudstjänster. Vårt uppdrag är att få besökaren att känna sig välkommen och göra det enkelt för dem att utföra sitt uppdrag.

Men nu kommer alltså snart ny statistik och nya fritextsvar, som ger oss ännu fler ledtrådar om vad besökarna tycker, och hur svenskakyrkan.se kan bli en ännu bättre webbplats. Resultatet av undersökningen presenteras här på bloggen, och på intranätet innan sommaren. 

Liselotte Rogberg, gästbloggare och huvudredaktör för svenskakyrkan.se

Kalenderportal

Vi i webbgruppen arbetar för närvarande på ett projekt som vi kallar kalenderportalen. Det är ett projekt som syftar till att ge besökare av vår webbplats ytterligare en möjlighet att hitta information om den breda verksamhet som Svenska kyrkan erbjuder. Det blir ett komplement till de funktioner som finns idag för att lista kalenderhändelser, både på webb och i appen Kyrkguide. Kort och gott en samlad funktion för att kunna ta reda på vad som händer inom Svenska kyrkan.

Nuläge

I dagsläget utgår informationsflödet från att en användare vill veta vad som händer i en specifik församling eller i en specifik kyrka. För att ta reda på detta kan besökaren hitta sin församling eller kyrka på svenskakyrkan.se eller använda appen Kyrkguide.

Framtid

Vad kalenderportalen vill göra är att sätta själva händelserna i fokus snarare än den organisatoriska uppdelningen, detta är ett led i anpassningen till Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro. Där kan man bland annat läsa att ”Besökaren ska kunna utföra sin uppgift på webben utan tidigare kännedom om organisationen”. Genom att låta händelserna vara i fokus ska en besökare kunna få se vad som händer inom ett geografiskt område oavsett vilken församling eller i vilken kyrka som det sker i. En exempelskiss kan ni se nedan.

Lösningen är alltså i första hand positionsbaserad men ytterligare parametrar går att använda sig ut av för att ytterligare förfina resultatet. Hittar besökaren en intressant händelse och går in på den visas händelsens sida. Till exempel så här:Kalenderportalen kommer även att levereras i form av en funktion som går att infoga på andra sidor med möjlighet till att fördefiniera olika filteringsparametrar så att kommunikationen går att rikta mer om så önskas.

Värt att nämna under punkten övrigt är att som ett led i detta projekt håller vi på att utveckla ett nytt API ramverk för Svenska kyrkan som kalenderportalen kommer bygga på. Det kommer att underlätta framtida utveckling samt bjuda in till att andra implementerar egna lösningar på samma data som används i kalenderportalen. Men mer om det en annan gång!