Ombyggnad på gång?

Det pågår sen en tid tillbaka ett projekt som vi kallar ”Ombyggnad av svenskakyrkan.se”.

Bakgrunden till projektet att bygga om svenskakyrkan.se är baserat på flera faktorer som växt fram de senaste åren men det kanske främsta är att anpassa vår webb till de behov och förväntningar som finns bland besökarna.

Den nuvarande designen och upplägget togs fram och lanserades 2009 och sen dess har ”besökarprofilen” ändrats :

  • deras beteende har ändrats – de söker andra typer av information och kanske framförallt tjänster.
  • de använder andra verktyg – då var antalet besökare från ”mobila enheter” försvinnande litet men idag är det mer än en tredjedel, och det ökar konstant, av besökarna som kommer från någon typ av telefon eller läsplatta.

Det är dags att modernisera och uppdatera vad vi erbjuder.

På KOM2014 presenterades delar av en förstudie och där fokuserade vi på hur vi ska lyfta verksamheten till den gemensamma startsidan och ge en tydligare lokal koppling för exempelvis församlingen i helhetsbilden.

Något som inte nämnes då men som har stor vikt i projektet är att arbetet även riktar in sig på att ge nya och utökade möjligheter för redaktörer med mycket tid och intresse att på enskilda webbplatser jobba ”friare” och kanske mer ”kreativt”. Samtidigt ska lösningen för de som har mindre tid och möjligheter att jobba med webbplatsen tillhandahålla mer stöd i form av färdiga mallar och gemensamt innehåll.

Exakt var vi landar är långt från bestämt och det finns givetvis möjligheter att vara med och påverka – tidigt i arbetet hölls en mycket viktig workshop med en referensgrupp med representanter från olika delar av organisationen – stift, pastorat/samfällighet, församling var representerade – och det arbete vi gjorde där ligger till stor del till grund för den riktning vi nu jobbar efter – övriga workshops vi har haft har egentligen endast bekräftat eller förstärkt tankarna från det arbete vi gjorde då.

Bästa webbplatsen 2014

Här presenteras vinnarna i de olika kategorierna i tävlingen om Bästa webbplatsen.

Grattis till redaktörerna bakom webbplatserna för Linköpings kampanjsida, Svenska kyrkan i Eslöv, Svenska kyrkan i Örebro, Österhaningen församling, Lunds domkyrkoförsamling och Svenska kyrkan i London.

Stort tack till dig som bidragit med nomineringar och till jurymedlemmarna Martin Garlöv från Cumpan totalkommunikation, Patric Thulin från Phosworks Digital Ideas och Pierre Du Rietz från Webb Service Awards.

Linköpings konfirmandkampanjsida

http://www.konfirmandlinkoping.se/, dit du också kommer via http://www.svklin.se/, Svenska kyrkan i Linköpings webbplats, hittade vi en kampanjsajt värd namnet.  Den har en egen adress och här går att göra saker.  På sidan finns mycket för målgruppen, citat från kändisar och filmklipp från människor ”som är som jag”.  Och självklart går där att göra en intresseanmälan till konfirmationsläsning.

Läs mer om kampanjkategorin i tävlingen om Svenska kyrkans bästa webbplats som fokuserar på tidsbegränsat material här.

Svenska kyrkan Eslöv kommunicerar kyrkor

I Eslöv har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  På http://www.svenskakyrkan.se/eslov/kyrkor-kapell-och-forsamlingshem börjar berättelserna om de nio kyrkorna och här hittar du också andra byggnader som församlingshem, församlingsgårdar och så klart kapellen.  Varje kyrksida har en kalender kopplad till sig så det smidigt att se vad som händer i just den kyrkan.  Överst på sidan finns en panoramabild som bjuder in till en rundvisning i kyrkan.  Därefter följer en balans mellan text och bild.

 Läs mer om kampanjkategorin kyrkor och byggnader här.

Svenska kyrkan i Örebro tillhandahåller en bra servicewebb

I Örebro har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  Svenskakyrkan.se/orebro känns välgenomtänkt, där är lätt att få en överblick och exempelvis hitta kontaktuppgifter och att exempelvis hitta hur man bokar ett dop.  Här finns många länkar mellan material för att underlätta för besökarna och kalenderhändelser visas dels i sin helhet på startsidan men också nedbrutet för att målgruppsanpassas på diverse olika sidor. Dessutom förtydligas målgrupperna på ett serviceinriktat sätt exempelvis i menyn under musik.

Här kan du läsa mer om kategorin servicewebb.  

Österhaninge församlings tilltal och tonalitet

http://www.osterhaningeforsamling.se/ bjuds besökaren på ett bra bildmaterial, tydliga vägar till säsongsuppdaterad information.  Bra information om kyrkorna och ett plus att det även där finns kontaktinformation.  Redan på startsidan bjuds besökaren på tydliga länkar till sociala medier, både blogg och Facebook.  Texterna är webbanpassade och korta, dessutom med många mellanrubriker som sannolikt underlättar för besökaren att få träff vid sökningar.

Här kan du läsa mer om kategorin känsla, tilltal och tonalitet.

Lunds domkyrkoförsamling

http://www.lundsdomkyrka.se/ känns det att det satsas på kommunikationen och att webbplatsen bara är en del i ett stort sammanhang.  Både en lista med egna blogginlägg men även där kyrkan omnämnts, facebookgruppen, Twitter och så vidare.  Dessutom ger det liv åt sidan med youtubeklippen.  Sidan känns målgruppsinriktad med frågan ”Vad kan vi hjälpa dig med?” följt av länkar med vad man kan anta, vanliga frågor församlingen hanterar.

Läs mer om kategorin övrigt här.  

Svenska kyrkan i London

Vid Svenska kyrkans KOM-dagar, den årliga kommunikationskonferensen nominerades webbplatserna i den sista kategorin, Folkets webbplats.  Deltagare röstade sedan i bloggposten och London utsågs som vinnare.  

Prisutdelningen

Samtliga vinnare hyllades vid middagens prisutdelning. Där fick också alla lägga sitt namn i dragningen av priset.

Jenny-och-Ingemar

Jenny Holmberg som arbetar med Svenska kyrkan i Örebros webbplats vann dragningen och fick ta emot en iPad Mini till sitt arbetslag.  Jenny står på bilden tillsammans med sin kyrkoherde Ingemar Söderström.

Grattis alla duktiga kollegor och tack för att ni låter oss inspireras i webbpublicering.