Nya webben visar vägen

Vad är det egentligen som gör en webbplats bra 2015? Mycket har hänt bara de senaste åren. Sociala medier står numera för det snabba och personliga medan den gamla trygga webben förväntas leverera information och tjänster.

Vi som jobbar med webben på kyrkokansliet i Uppsala har börjat anamma visionen att skapa en ”servicewebb”. Egentligen innebär det inget konstigt, utan helt enkelt en önskan om att bygga en webb som bättre än tidigare möter besökarnas behov av att kunna uträtta ärenden. Det ska vara lätt att hitta rätt och gå snabbt att boka, betala och beställa.

Vad vet vi då om besökarnas behov och vilka ärenden vill de uträtta? Jo, de är nästan jämt ute efter lokal information. Ok, då vänder vi på steken och frontar det lokala i stället för det nationella. Det blir en av de stora förändringarna vi ser fram emot att presentera i början av nästa år.

Våra besökare letar kontaktuppgifter, kalenderhändelser och information om våra kyrkor. De vill ha möjlighet att boka vigslar och dop och de vill hitta lediga jobb inom Svenska kyrkan. De vill betala digitalt, ansöka om medlemskap och hitta alla tillgängliga konfirmationsläger. De vill …

Men vad är det som händer här? Helt plötsligt handlar det inte bara om att bygga webb längre. Det handlar om att vi behöver skapa bra gemensamma system som vi alla anammar – för att i nästa steg koppla ihop dem med webben, och i vissa fall även till appar och andra kanaler.

När vi bygger vår nya webb handlar det därför väldigt mycket om att skapa en webbplats som är tekniskt redo för de system vi bygger, system som ska möta besökarnas behov, nu och i framtiden. Det innebär en stor utmaning för oss alla som arbetar i Svenska kyrkan. Vi behöver lyssna på besökarna, se vilka möjligheter som dagens teknik erbjuder – och skapa tillsammans!

Den nya platsadministrationen är ett exempel på ett gemensamt system som samlar information som kan användas i flera kanaler. I ett första försök testar vi nu i sommar att visa informationen om våra sommarkyrkor i appen Kyrkguiden och på kartor på webben.

Jag vet att det fortfarande finns en hel del utvecklingspotential i både platsadministrationen och appen – och vi har mycket arbete kvar med att informera om, och uppmuntra till att användning av, de nya systemen. Men jag är helt övertygad om att vi här är visionen på spåren. Vi håller på att skapa service för våra digitala besökare, samtidigt som vi visar vägen till våra kyrkor, till Svenska kyrkan, till Gud.

Det sociala smittar av sig

När jag började att arbeta i församling 1997 fanns det endast en dator på pastorsexpeditionen som också hade uppkoppling till Internet. Den stod i det så kallade post- och datarummet. Modemet tutade, knarrade och sa boiiinnng varje gång man skulle ut på nätet. Ja, många av er kanske minns hur det lät.

När jag skulle göra vår första hemsida så hade församlingen ingen egen domän, utan fick låna plats på kommunens. Innehållet på sidan var ganska enkelt: Information om kyrkorna, kontaktuppgifter och några ord om kristen tro. Jag minns att förstasidan var mörkblå och överst, centrerat fanns pastoratets vapen (Detta var långt innan Svenska kyrkan hade en gemensam logotyp).

Det som var mest socialt med församlingens hemsida då, var att vi var tre kompisar som satt nätterna igenom och kodade sidorna och menyerna. Mycket kaffe, läsk och pizza gick det åt.

Nu, knappt 20 år senare, har nästan varenda svensk en liten dator i fickan med uppkoppling. Nästan alla deltar i sociala nätverk och sammanhang på Internet. Hemsidorna har bytt namn till webbplatser och förstasidan har tappat allt mer i betydelse. Nu surfar vi in direkt till den sida som (förhoppningsvis) har den information vi söker. Den som tvingas söka sig fram via menyerna får snart nervösa ryckningar och stänger ner hela webbläsaren i ren frustration. Allt man söker ska finnas till hands när man behöver det.

Ja, snart är vi nog där hän att informationen erbjuds oss redan innan vi kommer på att söka efter den.

Vårt sätt att vara sociala på nätet kommer att smitta av sig på hur vi vill ta del av information (kommunikation) på olika webbar. Vi vill få råd och tips av människor vi litar på, vi vill få snabba svar som är relevanta för oss, vi vill kunna dela med oss.
Kopplingen mellan Svenska kyrkans webb och närvaron i olika sociala medier kommer att bli tydligare. Det kommer att bli lättare att hitta från webben till de olika sociala nätverken och tvärtom.

När webb och sociala medier samspelar och berikar varandra kommer fler människor att kunna uppleva Svenska kyrkans bredd och djup, både på nätet och i kyrkan på hemorten.

Redan nu kan det vara en bra idé att se över sin församlings närvaro på nätet och i de olika sociala medierna. Hur arbetar församlingen långsiktigt och strategiskt för att kunna möta de förväntningar som finns på nätet? Vilka platser är det rimligt att kyrkan finns på? Hur blir vi lika bra på att möta människor online som i församlingshemmet?

Till sist: Vi är många människor som är Kyrkan på nätet. På olika sätt får vi berätta evangeliet om Jesus Kristus. Vilken stor tillgång det är för vår Kyrka!