Det där med servicewebb – ett steg längre!

Nu kan det bli lite tekniskt men försök hänga med så kommer förhoppningsvis även den mest teknikfientliga garanterat att lära sig minst ett nytt begrepp!

I sitt blogginlägg Nya webben visar vägen nämnde Liselotte vikten av gemensamma system och specifikt den nya platsadministrationen som lanserades under våren som en viktig del av informationen i vår ombyggda app, Kyrkguiden, och för att fylla kartor på webben men det är ju bara ett av många system som ligger bakom och korsbefruktar olika lösningar.

Vi har sen länge en gemensam källa för kalenderhändelser – alltså vad som händer i verksamheten i församlingarna – i och utanför kyrkor och församlingshem och alla andra lokaler men först när den kopplas ihop med en ordentlig källa för platserna så blir den riktigt kraftfull och den nya plastadministrationen är byggd för att kunna bli den källa som matar olika system med information om just lokaler och platser.

Och i kombination blir informationen alltmer användbar och vi kan utnyttja samma information på flera ställen utöver nämnda app:

 • den används i det gemensamma webbverktyget i de kalendrar som man idag kan välja att visa på varje enskild webbplats eller en sida på webbplatsen men som i bygget av den nya webbplatsen kommer att bli en obligatorisk del av varje sida.
 • den används i den gemensamma kalenderportalen som är under ständig vidareutveckling men där man kan hitta information från hela verksamheten baserat på var man befinner sig – eller väljer var man befinner sig!
 • den kan användas i andra system än de gemensamma genom att informationen hämtas som öppen data från vårt API – det innebär alltså att vi även tillhandahåller den här informationen till de som väljer att ställa sig utanför den gemensamma lösningen.

Och jag skulle kunna fortsätta men det är faktiska exempel där vi redan idag använder mer än en källa för att skapa tjänster för att tillgodose våra användares behov – jag ser fler möjligheter i framtiden men det vill jag inte sia om här och nu…

Vad jag kan sia om är en annan del av det som idag endast finns i appen i form av de artiklar som tillkom i den där för att skapa mervärde och intresse runt verksamheten men som vi kommer att bygga nytt stöd för så att de kommer att kunna visas och användas i den gemensamma webblösningen och att de så småningom också kommer att kunna användas i kalenderportalen för att kunna ge våra besökare ganska likvärdig information oavsett vilken kanal de väljer.

På tal om kalendern är det ganska lätt att komma vidare till våra kyrkliga helgdagar – de är för oss ganska vitala och hyfsat återkommande från år till år – men de återkommer inte helt regelbundet och det är en treårig cykel som inga utvecklare av kalenderfunktionalitet för webbanvändning nånsin hört talas om eller tänkt på att ta hänsyn till.

Vi har hittills varit helt beroende av att den källa som används för att dagarna åtminstone ska bli röda i ”vår” kalender uppdaterats manuellt årligen men nu har vi hittat en källa – ett API – där vi i framtiden kommer att kunna hämta detta utan att vi måste göra den där manuella uppdateringen.

I bakgrunden av detta API finns en ganska komplex algoritm för att fastställa när det är påsk och därifrån kan man lista ut resten. Rent programmeringsmässigt dock ganska hanterbart när man väl fått grepp om frågorna :-)

Vi kan alltså förbättra vår service  genom att utnyttja någon annans vilja att tillhandahålla en service via webben!

Kommer ni ihåg det där om gemensam källa för kalenderhändelser som jag nämnde inledningsvis.

Den bygger på samma princip – det finns ett API som gör att de leverantörer som erbjuder ”bokningsprogram” till församlingarna kan synkronisera in händelserna från sina program i den gemensamma källan!

Och på samma sätt kommer dessa leverantörer att kunna hämta, om de inte redan kan – jag kan ha missat en uppdatering, alla platser via vårt API och se till kalenderhändelserna från början har rätt plats utpekad!

Och på så sätt kommer kvaliteten på vår service till besökarna bara att öka.

Andra exempel där vi erbjuder service är t.ex. möjligheten att ge gåvor via webben – gåvorna kopplas ibland till specifika projekt och informationen om vilka projekt som är aktuella hämtas via – just det – ett API!

På så sätt kan vi säkerställa att det finns korrekt information för givaren och att delar ur den informationen kopplas ihop med gåvan så att vi kan säkerställa att den faktiskt hamnar i rätt projekt.

Och hur tror ni pengarna hanteras – jo, via en variant på ett API!

Men jag tror ni ser mönstret – för att kunna tillhandahålla en ökad service så måste de bakomliggande systemen prata med varandra och det gör de via det där begreppet som brukar förkortas API.

p.s. För den som inte orkade följa länken ovan om API så kan den starkt förenklade varianten av en förklaring till vad det står för vara: en upplysningstjänst som svarar på frågor inom ett visst område! jämför med t.ex. klassisk nummerupplysning… d.s.

Den som söker skall finna

Det här inlägget handlar om den nya sökfunktionen på svenskakyrkan.se som just nu tas fram. Vi har inte kommit så långt att vi kan visa upp några skisser eller designidéer, men kan ändå dela med oss av våra tankar.

Det ska nämnas att den nya sökfunktionen inte är en del av Webben för framtiden, men är en inleverans till och en förutsättning för Webben för framtiden.

Varför behöver vi en ny sökfunktion på svenskakyrkan.se?

Till att börja med så behöver vi en ny sökfunktion eftersom den vi har idag fungerar dåligt. Dessutom har vi två sökfunktioner: En för att söka i innehåll och en för att söka efter församlingar. Visst hade det varit smidigare för besökaren om det bara fanns en sökfunktion på sidan? En väl fungerande sökfunktion är även ett viktigt element i den totala användarupplevelsen om den faktiskt ger besökaren relevanta sökträffar. Det blir extra viktigt för svenskakyrkan.se, eftersom en utforskande sökstrategi (där man använder menyerna för att leta sig fram till det man söker efter) blir problematisk på en så omfattande webbplats.

Arbetet har börjat

Innan sommaren började vi analysera statistik, ex: vilka sökord eller sökfraser används, vad är det man egentligen vill ha svar på, har användaren ett annat språk (läs synonymer) än vad som finns skrivet, vilka är de mest besökta sidorna?

Slutsatsen är, lite grovt, att man främst söker information om:

 • Kyrkliga handlingar (som ex. vigsel)
 • Platser
 • Kalenderhändelser

Utifrån det vi hittills har gjort tar vi just nu fram förslag på olika typer av hjälpfunktioner (se förklaringar nedan) och hur en sökresultatsida kan se ut. Vilken typ av information ska visas och från vilka källor ska denna information hämtas?

Det arbetas på två olika fronter, där den ena delen fokuserar på hur man tekniskt ska hämta informationen och indexera den, och den andra mjukare delen på hur resultatet ska presenteras för användaren samt hjälpfunktioner.

Hjälpfunktioner – Vad kan den nya sökfunktionen innehålla?

Ett problem vi har idag är att sökresultat blandar högt och lågt, nationellt och lokalt, relevant och irrelevant, allt i en enda röra. Vi har heller ingen möjlighet att manipulera sökresultatet för att bättre tillmötesgå användarens förväntningar. Med den nya sökfunktionen kan man tänka sig att använda:

 • Viktade sökresultat – Manuellt ge viss typ av information, som man vet ofta efterfrågas, en högre relevans så att denna lyfts upp tydligare i resultatet.
 • Synonymer – Koppla ihop olika uttryck och ord. Även om vi i texterna på svenskakyrkan.se använder ”vigsel”, så kan besökaren använda sig av ordet ”bröllop” i sökningen och ändå få samma resultat som de skulle fått med ”vigsel”.
 • Facettering – Användaren gör först sin sökning och på sökresultatsidan visas ett antal kategorier som gör sökfrågan lite mer specifik. Det är alltså ett slags filter.

  Stockholms stads kategorier där man kan "borra sig ner" för att förfina sökresultatet

  Stockholms stads kategorier där man kan ”borra sig ner” för att förfina sökresultatet

 • Auto complete – När en användare börjar skriva in sökord så kan man föreslå sökord eller sökfraser baserat på tidigare sökningar, populära sökningar eller synonymer. Detta underlättar genom att man slipper skriva kompletta ord eller fraser och minimerar felstavningar.
 • Federerat sök/Temasökresultatsidor – Speciella sökresultatsidor för populära sökkategorier. Det kan handla om t.ex. Vigsel, där man samlar information i sökresultatet från många olika källor. Man kan tänka sig att då visa information från webbsidorna om vigsel (texter), psalmer (från den kommande digitala psalmboken), bilder från vigslar (t.ex. från Instagram), definitionen av vigsel (ex Wikipedia), länkar till lokala och nationella sidor om vigsel etc. Ett exempel är t.ex. Googles sökresultatsida som för vissa sökningar genererar en specialsida:

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

Hur går arbetet vidare?

Under v36 ska förslag på hur indexeringen ska gå till, vilka källor som ska användas, hur sökfunktionen ska fungera samt hur interaktionen ska se ut presenteras. Därefter följer 3-4 veckor av det tekniska arbetet med att indexera alla källor. Samtidigt tas designskisser fram för det grafiska gränssnittet. Det här kommer att bli bra!