Mest besökta sidor på svenskakyrkan.se

Inför att svenskakyrkan.se byggs om kan vi på allvar börja prioritera besökarnas behov så som de ser ut nu, istället för hur verkligheten var för flera år sedan. Då kommer statistiken till användning. I Google Analytics finns obegränsat med information, men det är ofta extremt motigt att komma igång. Här försöker jag lyfta fram några intressanta upptäckter vi på kyrkokansliet har gjort och som vi tror kan vara användbara för fler.

Mobil eller dator

På fem år har det skett en helomvändning i hur vi använder webben. År 2010 kom färre än fem procent av besöken från mobila enheter (mobiler och läsplattor). I våras skrevs en hel bloggpost om hur webben för framtiden anpassas för att tillgodose behovet att tänka mobile first. Idag är det fler än hälften av besökarna som kommer via mobil, och statistiken visar tydligt hur det ökar kring tillfällen då många reser (sommar, allhelgonahelgen och jul). Kanske stämmer detta med ditt eget webbanvändande?

Mest besökt på svenskakyrkan.se

Funktionen ”Sök församling”, platser (som kyrkor och liknande) och kalenderhändelser ligger konstant väldigt högt upp i besöksstatistiken. Medlemsinformationen ligger ofta högt, i oktober finns dessutom en traditionsenlig topp för den informationen. I månadsskiftet oktober/november skjuter även besöksstatistiken för bönewebben i höjden. Använd gärna de gemensamma kampanjerna och faktarutor för att hjälpa människor som vill be en bön eller tänka ett ljus redan inför årets helg.

Kyrkliga handlingar

Dop har sina toppar klockan 10 och framförallt klockan 13. Flest söker på dop i augusti och det har minst sökningar i december. Vi tolkar användarens rörelser på dopsidorna som att hen hellre vill veta hur ett dop går till än att det är inspiration som är anledningen till besöket. Lättaste(?) sättet att följa hur någon klickar på sidan är att sätta upp mål i Google Analytics. Du kan också följa beteendeflöden, även om det kan vara snårigare.

Konfirmationssidorna har flest besök klockan 09 och framförallt klockan 22 och allra flest under april och maj. Sidvisningarna tyder på att anledningen till besöket i första hand är att ta reda på vad konfirmation är.

Vigselsidorna har flest besök under vår och sommar och generellt toppar antalet besök på kvällarna klockan 20-22. Av klicken att döma kommer många till sidorna för att söka inspiration.

Begravningssidorna har en besökstopp runt klockan 20 men även vid klockan 10 syns en liten topp. De som kommer till sidan tycks främst söka inspiration i psalmer och bibeltexter.

De gemensamma sidorna om kyrkliga handlingar besöks minst under helger och storhelger. Däremot syns det tydliga toppar när någon i kungafamiljen döps eller vigs.

Variationer över året

Många letar efter vad som händer i kyrkan, speciellt under advent, Lucia och jul. Den årliga besöksboomen på svenskakyrkan.se sker på julaftonskvällen. Vid tidig kväll fyller Julevangeliet ett servicebehov då många går till den sidan. Senare på kvällen, främst från 20-tiden, är det kalenderhändelser och platser som ligger högst i statistiken. Förmodligen tar många fram mobilen någon gång efter julbordet för att leta reda på var och när midnattsmässan eller julottan är. Resten av julhelgen sjunker besöksstatistiken ner till något under det normala.

Det går att se en liten ökning under påsken men inte alls i samma utsträckning som under december. Under sommaren går besöksstatistiken ner en aning.

Många besöker både bönewebben och svenskakyrkan.se under allhelgonahelgen. Den absolut största toppen hittills på den gemensamma webben inträffade den 15 september 2013. Kyrkovalet genererade 900% fler sidvisningar än samma dag året innan.

Håll din kalender uppdaterad och kom ihåg att kontrollera hur dina sidor ser ut i mobilen inför allhelgonahelgen och december!

De kristna budskapen på webben

Förutom julevangeliet så ligger sidan med de tio budorden konstant högt i statistiken och toppar i maj, kanske i samband med konfirmationen. Cirka 90 % av besöken kommer direkt från Google och besökarna lämnar webbplatsen direkt efter denna sida. Men de stannar extremt länge, runt sex och en halv minut i snitt.

Kyrkoårets bibeltexter är en av de enda sidorna som har sin besökshöjdpunkt på söndagar. Även advent och påsk är stora för denna sida. Klockan 20-23 ligger sidan om jourhavande präst ganska högt i besöksstatistiken.

En försmak av webben för framtiden

Äntligen kommer de första offentliga skisserna på hur svenskakyrkan.se kommer att se ut! Vi i projektet vill visa de här skisserna dels för att vi vet att det finns en stor nyfikenhet på hur det  kommer att se ut, men också för att vi är så stolta över hur det artar sig.

Bilderna som vi presenterar här är så nära verkligheten vi kan komma idag. Det betyder att de visar en riktning, en tanke och ett koncept. Det betyder inte att det du ser är hugget i sten – webben är ju som vi vet en hyfsat dynamisk och föränderlig miljö. Fler skisser kommer och förhoppningsvis kan vi visa en startsida och flera andra funktioner (t ex puffar) redan i nästa omgång.

Med det sagt: nu kör vi!

Olika skisser för olika sammanhang

Skisserna är indelade i tre kategorier:

 1. Frontend där användarna/besökarna upplever svenskakyrkan.se
 2. Backend (administrationen) där webbredaktörerna skapar sidorna som publiceras
 3. Flyttverktyget som kommer att användas under flytten från det gamla till det nya

Skisserna över frontend finns i två versioner: en med och en utan redaktionella kommentarer. Dessa kommentarer förklarar varje del av sidan ur webbredaktörens perspektiv. Skissen över administrationen är kommenterad för att visa på vad som är vad bland kontrollerna. Flyttverktygets skiss innehåller några förklarande kommentarer.

Skissernas innehåll och hur vi tänkt

Frontend

Materialet till den första frontendskissen är hämtat från en församlingswebbplats. Stort tack till Helga Trefaldighets församling för att vi får låna er dopsida! Syftet är att visa på hur det kan se ut när en text är hämtad rakt av från en befintlig webbplats genom klassiskt klippa-klistra.

Den andra frontendskissen är en konfirmationssida för en påhittad församling. Här har vi kunnat visa på lite fler möjligheter med till exempel bilder och olika textformat.

Administrationen

Webbplatsen genomgår stora förändringar men det är framför allt frontend som förändras. Det mesta i administrationen kommer att se bekant ut för dig som arbetat i verktyget förut.

Den förändring som kommer att märkas mest är att dra-och-släpp kommer att ge plats för en variant som är bättre anpassad för läsplattor och smarta telefoner. Det kommer att finnas ett plustecken i webbitorn, och genom att klicka på det väljer du vilken funktion du vill använda. Genom att göra på det här sättet försvinner också problemet med att text och funktioner ”hoppar runt”, som många redaktörer uttryckt problem med.

Flyttverktyget

För att du också ska få en uppfattning om hur webbmaterialet ska flyttas från nuvarande svenskakyrkan.se till det nya finns här skisser på flyttverktyget. De bilderna är inte något att skriva ut och hänga på väggen, men de passar för att visa hur det är tänkt att fungera.

I inlägget Flyttlasset går mot webben för framtiden kan du läsa mer om flytten.

Skisserna följer den grafiska profilen

Parallellt med webben för framtiden-projektet pågår en revision av Svenska kyrkans grafiska profil för tryck. Den kompletteras nu med en profil för digitala kanaler. Hela den reviderade grafiska profilen (för både tryck och digitala kanaler) är planerad för leverans i januari 2016. Skisserna som vi presenterar i den här bloggposten följer profilen för digitala kanaler.

Redaktionella riktlinjer för dig som arbetar med webben

Våra webbplatser ska vara välkomnande för alla som använder dem. Till användare räknas också sökmotorer (som t ex Google och Bing) och personer som har en annan funktionsuppsättning och använder hjälpmedel för att ta sig fram på internet. De riktlinjer som vi nämner här är bara några av många sätt att underlätta för våra användare att hitta rätt hos oss – och de är precis lika användbara idag som efter 1 januari 2016!

Mobile first – mobilanpassning och responsivitet

I korthet: vi ska skriva texter som svarar på användarens tänkbara frågor, varken mer eller mindre.

Lite längre: Responsivitet är ett krångligt ord, men det beskriver något som är ganska enkelt. Det är att en webbplats ska se bra ut i princip oavsett hur stor skärm den visas på. Oavsett om svenskakyrkan.se visas på en dator, telefon eller läsplatta kommer webbplatsen att vara välkomnande och hanterbar.

Detta innebär exempelvis att rubriker och texter i möjligaste mån bör anpassas till den mobila livsstilen. Användaren är kanske mindre benägen att läsa sig igenom en lång text för att hitta det hen söker efter. Genom att ta bort irrelevant material blir den viktiga kärnan tydligare och en generell finslipning av innehållet är bra att göra.

Mobilanpassningen innebär också att det som vi idag känner som högerspalten försvinner, till förmån för ett tydligare upplägg i en enda spalt. Det som är viktigt kommer högt upp och det som är mindre viktigt kommer längre ner på sidan.

Bilder och bildhantering

I korthet: vi ska skriva alt-texter på bilder – så att den som inte ser bilden vet vad som visas, och så att Googles sökfunktion gillar oss.

Lite längre: En bild säger mer än tusen ord – men bara för den som kan se bilden! Vi måste bli bättre på att visa bilderna också för den som har en annan funktionsuppsättning. Ett bra sätt är att skriva en så kallad alt-text. Det gör du i bildverktyget och innebär att du skriver ner det bilden föreställer. Ett tips är att skriva samma sak i bildens titel, så det blir enklare att söka efter den direkt i bildverktyget i administrationen.

En bra skriven alt-text underlättar också när det gäller sökmotorer eftersom de hjälper till att lyfta relevanta nyckelord.

Länkar

I korthet: vi ska formulera bra länktexter så att användaren förstår var hen hamnar när hen klickar på länken.

Lite längre: En länktext ska tala om var användaren hamnar när hen klickar på länken. Exempel: ”Läs årsredovisningen för 2014″. Om sidan som länken leder till har en tydlig rubrik, kan du ofta använda den som länktext.

 • Skriv det viktigaste ordet först i länken.
 • Om länken leder till något annat än en webbsida, till exempel en pdf-fil, ska det framgå inom parentes i länken. Då vet man att ett nytt program ska öppnas.
 • När länken leder till ett dokument, ska den öppnas i ett nytt fönster.
 • När länken leder till en annan webbplats, ska den öppnas i ett nytt fönster. Det ska också framgå av länktexten till vilken webbplats länken leder.

Rubriker och underrubriker

I korthet: vi ska formatera rubriker som Rubrik, Mellanrubrik 1 och Mellanrubrik 2 – så hjälpmedel läser upp sidan på rätt sätt, Googles sökfunktion gillar oss och det blir lättare att ta till sig materialet på sidan.

Lite längre: Rubrikerna ska sammanfatta vad sidan, nyheten, faktarutan eller textavsnittet handlar om.​

 • ​Låt rubriken innehålla nyckelord ur texten.
 • Skriv de viktigaste orden först i rubriken
 • Använd gärna verb.
 • Lagom längd för en rubrik är fem-tio ord.

Underrubriker (de som kallas för Mellanrubrik 1 och Mellanrubrik 2 i administrationen) gör det enkelt för personer med vissa hjälpmedel att navigera på sidan. Google använder dem också för att avgöra vad sidan handlar om.​ För att inte tala om alla som får lättare att läsa texten!

Bortse från att du kanske tycker att den ena eller andra underrubriken är snyggare, det är viktigare att du använder dem rätt.

Mellanrubrik 1 ska användas ovanför Mellanrubrik 2. Exempel: i den här bloggposten så är texten ”Redaktionella riktlinjer för dig som arbetar med webben” satt till Mellanrubrik 1, medan rubrikerna ”Rubriker” och ”Underrubriker” är satta som Mellanrubrik 2.

Själva skisserna då

Bilderna öppnas i en ny flik i webbläsaren och PDF-filerna i din valda PDF-läsare. Du kan behöva zooma in eller anpassa ditt webbläsarfönster.

Observera att detta är statiska bilder och att de alltså inte är responsiva! Det du ser är hur det kommer att se ut när användaren ser webbplatsen via en dator. Det kommer att se annorlunda ut på en läsplatta eller en telefon.

Övrigt matnyttigt om webben för framtiden

På intranätet samlar vi informationen om projektet. Där hittar du bland annat en uppdaterad tidplan och en omfattande FAQ.

Definitioner och datum för aktivering av webben för framtiden

Här kommer en kort – nåja inte såå lång i alla fall – genomgång av en ibland snårig terminologi, en tidsplan för våren och svar på några vanliga frågor.

Vad menar vi med gammal webbplats?

Detta är din nuvarande webbplats, alltså den du flyttar från. Den gamla webbplatsen upphör att vara aktiv – i den mån att besökare inte längre kommer dit – 25 april 2016. Adressen svenskakyrkan.se/skovde kommer från och med 25 april 2016 att leda till den nya webbplatsen.

Vad menar vi med ny webbplats?

Detta är den kommande webbplatsen, alltså den du flyttar till. Den blir aktiv i det ögonblick som den gamla blir inaktiv. Datumet 25 april 2016 har valts av flera anledningar, bland annat: det krockar inte med påsk och KOM 2016 men ligger innan bönesöndagen, det är en måndag vilket ger större möjlighet att fixa eventuella fel snabbt.

Vad menar vi med flyttperiod?

Flyttperioden sträcker sig från årsskiftet (i realiteten från och med 4 januari 2016) till 25 april 2016. Under den tiden kan du som är redaktör flytta och skapa/jobba med din nya webbplats i nya webbens admin.

Under flyttperioden kommer ofrånkomligen fel att upptäckas. Dessa lagas med jämna mellanrum utefter en förutbestämd prioriteringslista. Funktionsfel prioriteras högre än till exempel utseendefel.

Under flyttperioden kommer även utveckling att ske. Den rör exempelvis sökmotorn, nya funktioner mm. Vi planerar onsdageftermiddagar (vid behov) för den typen av systemuppdateringar. (Uppdaterat 2015-12-03 – se intranätet för kalender som innehåller datum när störningar kan komma att ske. För att inte störningar ska förhindra arbete i verktyget i samband med att stiften har webbverkstäder är systemuppdateringarna inlagda vid lite olika veckodagar).

Vad menar vi med flyttverktyg?

Flyttverktyget nås på en speciell adress, till exempel flyttverktyg.svenskakyrkan.se, där du loggar in precis som vanligt när du redigerar din webbplats. Här kommer du att kunna flytta dokument från din gamla webbplats till din nya.

 • Du kan flytta sidor, faktarutor, bilder, filer, multimedia, länkar och allt kommer att behålla sina kopplingar till ämnesområden, adresser, dokument-ID och skapadinformation (vem som skapat och datum mm).
 • Du kommer till och med att kunna flytta hela din menystruktur om du vill.
 • När det gäller standardsidor, nyheter och faktarutor så följer inte det som ligger i texteditorerna med i flytten.
 • Material som flyttas finns kvar på den gamla webben. På så sätt är det inte en egentlig ”flytt” utan en kopiering av data.
 • Om något är flyttat så kan det inte flyttas på nytt.
 • Flytten kan göras flera gånger – det kan vara aktuellt om du inte flyttar allt på en gång, eller om du vill flytta dokument som lagts till efter du flyttat första gången.

Flyttverktyget är öppet även efter flyttperioden. Du kommer att kunna fortsätta flytta dokument fram till 18 december 2016. Du behöver alltså inte ”flytta klart” till 25 april 2016.

Illustration över vårens tidsplan.

Flyttperiod, flyttverktyg, publik webbplats eller inte.

Att redigera webbplatser under och efter flyttperioden

Den gamla webbplatsen kommer du att kunna redigera som vanligt under flyttperioden. Du kommer också att nå den på samma adress (svkexternwebbkap.svenskakyrkan.se/admin). Den nya webbplatsen når du under flyttperioden på motsvarande sätt, men på en annan adress, till exempel nywebb.svenskakyrkan.se. Du kommer att använda samma inlogg som vanligt.

Efter flyttperioden kommer du inte att kunna redigera den gamla webbplatsens dokument längre (men som nämnts ovan kan du fortsätta flytta dem).

Att förhandsgranska ny webbplats under flyttperioden

Under flyttperioden kommer de nya webbplatserna att nås på en speciell adress, till exempel nywebb.svenskakyrkan.se/ange, eller nywebb.svenskakyrkan.se/hallsberg. Vi har ännu inte bestämt om detta ska vara bakom inlogg eller om det ska vara helt öppet (det ska dock inte indexeras, dvs gå att hitta via Google). Det finns för- och nackdelar med båda varianterna.

Skisser kommer i nästa vecka

Nästa vecka kommer vi att presentera designskisser föreställande standardsidor på den nya webbplatsen. Vi vet att detta är efterfrågat och vi har gjort vårt yttersta för att presentera dem på ett pedagogiskt sätt. De är dock fortfarande skisser och visar på en riktning snarare än förmedlar exakta utseenden. Vi kommer att presentera fler skisser under hösten och då också startsidor.

OBS: Exempeladresserna ovan (flyttverktyget etc.) är just exempel. Vi har ännu inte beslutat namngivningen på dessa men vi kommer att meddela så snart det är gjort.