De automatgenererade webbplatserna

Det här inlägget i korthet: Det kommer finnas möjlighet att välja en automatiskt genererad webbplats med kyrkliga handlingar och kyrksidor för den som är med i svenskakyrkan.se. Komplettera den gärna med kalenderhändelser och kontaktuppgifter.


I en perfekt värld har vi precis de kunskaper som behövs och massor av tid och resurser att utföra alla uppgifter vi får i jobbet. I verkligheten är det många i vår organisation som har en spretig tjänstebeskrivning och gör lite av varje. Kommunikationsjobbet är bara en liten del av vardagen. Att publicera på webben känns utmanande för många som sällan använder systemet.

I webben för framtiden finns en lösning för enheter som har små personalresurser avsatta till webbplatsen. Istället för att bygga en webbplats som sällan uppdateras är det bättre att tänka resurssmart. Därför kommer det finnas en variant där information plockas automatiskt från Svenska kyrkans olika system för att bygga upp en begränsad men funktionell webbplats. Kyrkobyggnadsregistret, platsdatabasen och kartfunktioner kommer att samverka för att varje kyrka eller plats ska ha en egen sida. Allt som skapas automatiskt samlas på en lokal webbplats där också gemensam information om de kyrkliga handlingarna ligger med i menyn.

De automatiskt genererade sidorna går att komplettera med lokal information för dig som mäktar med. Dessutom kan du som vill lägga till ytterligare sidor i menyn allt eftersom du har tid till det.

Det kanske viktigaste att fokusera på för dig som har extremt begränsade resurser till detta är att hålla kalendern uppdaterad. Genom att prioritera kalendern underlättar du för många som kommer till din webbplats. Dessutom visas kalenderhändelser på flera ställen. De kommer visas på startsidan för din enhets webbplats, på svenskakyrkan.se/kalender och i Kyrkguiden, vår gemensamma app. Människor vill veta vad som händer i våra kyrkor och fler och fler använder sig av telefonen eller datorn för att ta reda på när och var något är på gång. Genom att koppla varje händelse till rätt plats kommer den också att visas på respektive automatgenererade platssida.

Ett annat engångsarbete där en mindre insats ger stort värde är att skapa personalsidor. Kontakt är mycket välanvänt på svenskakyrkan.se och det är därför mycket bra om så många enheter som möjligt bidrar med kontaktuppgifter till personer utöver de generella kontaktuppgifterna till pastorsexpeditionen som kommer finnas på sidan automatiskt.

För dig som jobbar i Svenska kyrkan och vill läsa mer om de olika alternativen inför flytten finns information på intranätet. http//:internwww.svenskakyrkan.se/webben-för-framtiden. Det automatgenererade alternativet beskrivs under punkt två.

Funktioner och nytt i admin för webben för framtiden

Det här inlägget i korthet: vi förklarar vad en funktion är och hur dessa kommer att fungera och sorteras på ett litet annat sätt i det omarbetade administrationsgränssnittet.


I samband med att svenskakyrkan.se byggs om anpassas administrationen för gemensamma webblösning för att komma till rätta med några vanligt förekommande problem. Bland annat kommer ”dra-och-släpp” att försvinna och ersätts med ett plus-tecken för att lägga till en ny funktion eller textruta. Detta löser också problemet med att saker ”hoppar runt” i textrutan.

I och med att administrationen förändras en aning är det också läge att strukturera hur alla funktioner sorteras i verktyget. Med administrationen (hädanefter bara ”admin”) menas webbgränssnittet där du som redaktör skapar och redigerar sidor och annat webbmaterial. Med funktioner menas exempelvis att kunna visa en bild, flöde från Twitter, infoga puff och så vidare.

Målen med att sortera om i admin

Anledningarna till att vi sorterar på ett annat sätt är att

 1. gå ifrån flikarna eftersom de döljer det som finns under dem (ja, förutom den flik som är aktiv då)
 2. minska antalet funktioner (på ytan – även om funktioner tillkommer)
 3. göra ditt funktionsval så överskådligt som det bara går
 4. behålla konceptet hur du jobbat med funktioner fram till nu.

Ett välbekant koncept

För några år sedan gjordes funktionen ”Infoga multimedia” om. Innan den omarbetningen hade administrationen ett antal funktioner som gjorde i princip samma sak och de hade alla med ”multimedia” att göra:

 1. Infoga intern multimedia
 2. Infoga extern multimedia
 3. Infoga Play
 4. Infoga Bambuserkanal

Dessa tidigare fyra separata funktioner bakades ihop till en huvudfunktion – Infoga multimedia. Redaktören fick då börja med att välja en grundläggande funktion, och kunde sedan ställa in funktionen så att den gjorde det den skulle (till exempel visa ett klipp från Youtube). Sedan såg det ut som vanligt.

Det är på det här sättet vi tänker oss att många av de nuvarande funktionerna ska visas. I anslutning till det inledande valet kan vi också breda ut oss lite mer med förklarande text än vad den lilla funktionsknappen ger möjlighet till.

Huvudfunktion och underfunktion

Konceptet med en huvudfunktion som efter ett val leder vidare till en mer detaljerad underfunktion kommer alltså att vara lösningen i admin i framtiden.

 1. Alla valbara grundfunktioner presenteras på en och samma sida, alltså inga flikar.
 2. Likartade funktioner bakas ihop som i konceptet ovan. Eventuellt kan samma underfunktion/er finns under flera huvudfunktioner.
 3. Funktionerna får ett klart namn och presenteras i logisk ordning.
 4. Funktionernas inställningar och adminlayout kommer att vara näst intill identisk med hur det ser ut idag.

I och med detta har du alltså några ytterligare begrepp:

 1. Huvudfunktion – en funktion som har två eller flera underfunktioner (som i exemplet med Infoga multimedia ovan)
 2. Aktuell underfunktion väljs efter att du har valt huvudfunktion, antingen direkt eller via fler val (i exemplet ovan så väljer du först huvudfunktionen Infoga multimedia och sedan infoga extern multimedia för att visa ett klipp från Youtube)

Exempel

Idag finns följande separata funktioner:

 • ”Infoga blogg från bloggportalen”
 • ”Bädda in publik FB-post”
 • ”Facebook-gillaruta”
 • ”Infoga instagramflöde”
 • ”Infoga Twitter-flöde”

I webben för framtiden tillkommer ytterligare en: ”Sociala medier-vägg”.

Dessa sex funktioner samlas under huvudfunktionen ”Sociala medier”.

Första valet i ”Sociala medier” är ”Vad vill du visa?” och där har du som redaktör alternativen:

 • ”Enstaka post”
 • ”Flöde/lista”
 • ”Vägg”

Det andra valet är avhängigt det första och slutligen når du inställningarna för funktionen.

Om du vill visa ett instagramflöde på din webbplats väljer du huvudfunktionen ”Sociala medier”, och därefter väljer du ”Flöde/lista” (första val) sedan ”Instagram” (andra val) och därefter exempelvis hur många poster som ska visas mm (inställningar för instagramflöde).

För dig som vill få ytterligare input i hur det är tänkt finns nedan alla detaljer i flödet.

Sociala medier (Vad vill du visa?)

 1. Knapp
  1. Facebook
   1. Formulär för att infoga FB-gilla
  2. Enstaka post (Från vilken tjänst?)
   1. Facebook
    1. Formulär för att infoga FB-post
   2. Instagram
    1. Formulär för att infoga instagrampost
   3. Twitter
    1. Formulär för att infoga tweet
   4. Blogg
    1. Formulär för att infoga bloggpost
   5. Flöde/lista (Från vilken tjänst?)
    1. Facebook
     1. Formulär för att infoga FB-flöde
    2. Instagram
     1. Formulär för att infoga instagramflöde
    3. Twitter
     1. Formulär för att infoga twitterflöde
    4. Blogg
     1. Formulär för att infoga bloggflöde
    5. Vägg (Från vilken/vilka tjänst/er?)
     1. Instagram
     2. Twitter
     3. Bönewebben
     4. Facebook
      1. Eftersom valet här gäller en eller flera avslutas adminflödet med ett och samma formulär.

Resultatet av huvudfunktionen Sociala medier är att det som valts i nivå tre (från listan ovan) visas på webben.

Mer om kommande funktioner

Nästa post i ämnet handlar mer i detalj om vilka funktioner vi tänker oss och hur de hänger samman.