Om Pär Dalhielm

Projektledare för webben för framtiden.

Buggarna i admin och hur vi löser dem

Det här inlägget i korthet: vi håller på att lösa tre allvarliga buggar i systemet, hur vi prioriterar bugghanteringen, projektgruppen kan inte prioritera facebook just nu.


Hej redaktörer! Med detta inlägg vill jag och projektgruppen för webben för framtiden förklara läget som vi ser det, för att undvika missförstånd och därigenom spara tid för oss alla.

Jag och resten av projektgruppen ser en del oroade inlägg i facebookgruppen “Användare av Content Studio i Svenska kyrkan”. Många av dem rör buggar i det nya systemet. Det talas också om att avvakta med att flytta webbplatser tills buggarna är fixade.

Mer om de här buggarna och vad vi gör för att lösa dem längre ner. Först vill jag säga att jag är väldigt tacksam för alla buggrapporter som kommit in hittills, och som fortsätter att komma in från alla er i landet. När vi gör en så pass stor uppdatering av systemet som webben för framtiden är så är det oundvikligt att det blir fel på några ställen. Med er hjälp går det fortare att lösa problemen och det blir bättre för alla!

Projektgruppens närvaro på facebook är begränsad

Projektgruppen kan tyvärr inte prioritera att svara på och hålla reda på alla trådar på facebook. Alla har fullt upp med att sköta de planerade leveranserna in i systemet och att lösa problem och buggar via kanslistöd.

Jag tror inte att samtalstonen i fb-gruppen gagnar någon just nu. I vissa fall sprids felaktig information som helt i onödan ger en skev bild av både hur saker fungerar och om de fungerar eller inte. Detta tar tid från oss alla. Det allra bästa är att anmäla fel till kanslistöd som vanligt och använda facebook för att diskutera. Om vi gör på det här sättet så kommer vi att kunna laga fel snabbare och undvika onödiga missförstånd!

För att vara extra tydlig: när vi inte svarar på facebook jobbar vi stenhårt med att fixa buggar och göra verktyget så bra som möjligt.

Så prioriterar vi när vi lagar buggar

Alla funktioner är inte på plats i systemet än. Det hindrar inte jobb med struktur, text och bild som är det som kräver tid, diskussion och eftertanke.

Vi har en tidsplan för leveranser in i systemet under våren. Planen bygger dels på hur mycket redaktionellt arbete funktionen kräver (då är den mer prioriterad) och dels i vilken mån funktionen endast är intressant för besökare (då blir den mindre prioriterad).

Vi jobbar med samma prioriteringar när vi lagar fel:

 • Högst prioritet: fel som hindrar redaktörer från att arbeta i det nya systemet
 • Hög prioritet: fel som drabbar redaktörer
 • Låg prioritet: fel som handlar om utseende

Läget just nu – de tre stora buggarna

Vi har i skrivande stund tre allvarliga buggar. Det är tre för många, men alla tre är identifierade och det är högsta prioritet att lösa dem. Det går att jobba i verktyget ändå.

1) Papperskorgen och att sidor därifrån kommer med i flytten

Vi har sen tidigt i projektet rekommenderat att det kunde vara bra att börja städa innan flytten. Detta för att slippa en del av arbetet med att strukturera upp innehåll när man börjar “packa upp”.

När man genomför en flytt så görs det inte helt i “realtid” utan det finns en för användarna osynlig “mellanstation” för att vi ska kunna hålla ordning på vem som flyttat vad och när och hur – detta för att vi ska kunna hjälpa till om det uppstår problem.

Tyvärr har vi drabbats av ett glapp i synkroniseringen i mellanstationen, där den saknar information om vad som flyttats till papperskorgen under i princip december månad. Därför drabbades en del av er som varit duktiga och städat av att material som ni faktiskt städat bort kom med i flytten.

Åtgärdsplanen för det här ser ut som följer:

 • Ta fram ett verktyg som kollar om ett dokument som flyttats faktiskt finns på den skarpa webbplatsen och om det inte gör det ta bort det.
 • Det gäller som sagt bara dokument som flyttats och inte nyskapade!
 • Det finns en mycket viktig del i det här som rör ert arbete och det är om ni har dokument som kommit med från papperskorgen så ska ni INTE spara eller publicera detta (i det nya systemet) för då tappar de sin “status” som flyttade.

När verktyget är klart kommer vi att erbjuda de som vill en rensning. Du får då skicka in ett ärende till kanslistöd med vilken webbplats det gäller. Sen kommer vi att utföra flyttstädningen efterhand som ärendena kommer in.

Vi säger till när det går att börja begära sådan städning. Verktyget för det är inte riktigt klart än.

2) Sidor som “försvinner” efter flytt

Det här felet uppstod när redaktören från detaljvyn valde att publicera ett flyttat dokument innan det hanterats i redigeringsläget. Felet är identifierat och ordnas i leveransen onsdagen den 20 januari. Alla sidor som försvunnit har redan återställts till sina platser!

3) “XML parse error” och saknade knappar för “Spara och publicera” – http/https och anslutningar utanför kyrknätet

Vi har för avsikt att all trafik till våra verktyg ska använda “https” – det innebär att trafiken krypteras mellan användaren och servern. Anledningarna är flera men de viktigaste är av säkerhetsskäl och att Google rankar sidor som krypterats högre än andra och att våra sidor därmed anses vara mer trovärdiga.

Detta styrs i brandväggen som finns mellan våra servrar och internet och mellan vårt egna nätverk, kyrknätet, och internet. Där någonstans uppstår problemet. Reglerna som används för det här är identiska med de som används på externwebben, men vi får inte samma resultat.

Vi kommer att fortsätta felsökningen och hoppas på en snar lösning! Det går alldeles utmärkt att arbeta mot systemet om man är uppkopplad mot kyrknätet via VPN.

Mer information om hur man ansluter till Kyrknätet finns här: http://internwww.svenskakyrkan.se/Kanslistöd/kyrknatet

Övriga buggar och bonusfunktionen med flyttad text

Resterande rapporter är en blandning av mindre buggar och önskemål – som vi självklart jobbar på att åtgärda, men som inte hindrar arbete i systemet.

En bonusfunktion som dök upp förra veckan är att mycket av den gamla texten nu flyttas med sidorna genom flyttverktyget. Det här är något som vi vet har varit mycket efterlängtat och som vi hoppas att du som redaktör ska ha stor glädje av. Tänk dock på att bara för att en text följde med så betyder det inte att användarna får svar på sina frågor via den. Tänk alltid på vilka frågor användaren vill ha svar på och skriv utifrån det. Svarar din text redan på de frågorna? Strålande, då är det bara att köra på! Annars rekommenderar jag en omskrivning. Du kan få fina råd och tips i de redaktionella riktlinjerna på intranätet. Lycka till!

Pär Dalhielm
Projektledare webben för framtiden

Definitioner och datum för aktivering av webben för framtiden

Här kommer en kort – nåja inte såå lång i alla fall – genomgång av en ibland snårig terminologi, en tidsplan för våren och svar på några vanliga frågor.

Vad menar vi med gammal webbplats?

Detta är din nuvarande webbplats, alltså den du flyttar från. Den gamla webbplatsen upphör att vara aktiv – i den mån att besökare inte längre kommer dit – 25 april 2016. Adressen svenskakyrkan.se/skovde kommer från och med 25 april 2016 att leda till den nya webbplatsen.

Vad menar vi med ny webbplats?

Detta är den kommande webbplatsen, alltså den du flyttar till. Den blir aktiv i det ögonblick som den gamla blir inaktiv. Datumet 25 april 2016 har valts av flera anledningar, bland annat: det krockar inte med påsk och KOM 2016 men ligger innan bönesöndagen, det är en måndag vilket ger större möjlighet att fixa eventuella fel snabbt.

Vad menar vi med flyttperiod?

Flyttperioden sträcker sig från årsskiftet (i realiteten från och med 4 januari 2016) till 25 april 2016. Under den tiden kan du som är redaktör flytta och skapa/jobba med din nya webbplats i nya webbens admin.

Under flyttperioden kommer ofrånkomligen fel att upptäckas. Dessa lagas med jämna mellanrum utefter en förutbestämd prioriteringslista. Funktionsfel prioriteras högre än till exempel utseendefel.

Under flyttperioden kommer även utveckling att ske. Den rör exempelvis sökmotorn, nya funktioner mm. Vi planerar onsdageftermiddagar (vid behov) för den typen av systemuppdateringar. (Uppdaterat 2015-12-03 – se intranätet för kalender som innehåller datum när störningar kan komma att ske. För att inte störningar ska förhindra arbete i verktyget i samband med att stiften har webbverkstäder är systemuppdateringarna inlagda vid lite olika veckodagar).

Vad menar vi med flyttverktyg?

Flyttverktyget nås på en speciell adress, till exempel flyttverktyg.svenskakyrkan.se, där du loggar in precis som vanligt när du redigerar din webbplats. Här kommer du att kunna flytta dokument från din gamla webbplats till din nya.

 • Du kan flytta sidor, faktarutor, bilder, filer, multimedia, länkar och allt kommer att behålla sina kopplingar till ämnesområden, adresser, dokument-ID och skapadinformation (vem som skapat och datum mm).
 • Du kommer till och med att kunna flytta hela din menystruktur om du vill.
 • När det gäller standardsidor, nyheter och faktarutor så följer inte det som ligger i texteditorerna med i flytten.
 • Material som flyttas finns kvar på den gamla webben. På så sätt är det inte en egentlig ”flytt” utan en kopiering av data.
 • Om något är flyttat så kan det inte flyttas på nytt.
 • Flytten kan göras flera gånger – det kan vara aktuellt om du inte flyttar allt på en gång, eller om du vill flytta dokument som lagts till efter du flyttat första gången.

Flyttverktyget är öppet även efter flyttperioden. Du kommer att kunna fortsätta flytta dokument fram till 18 december 2016. Du behöver alltså inte ”flytta klart” till 25 april 2016.

Illustration över vårens tidsplan.

Flyttperiod, flyttverktyg, publik webbplats eller inte.

Att redigera webbplatser under och efter flyttperioden

Den gamla webbplatsen kommer du att kunna redigera som vanligt under flyttperioden. Du kommer också att nå den på samma adress (svkexternwebbkap.svenskakyrkan.se/admin). Den nya webbplatsen når du under flyttperioden på motsvarande sätt, men på en annan adress, till exempel nywebb.svenskakyrkan.se. Du kommer att använda samma inlogg som vanligt.

Efter flyttperioden kommer du inte att kunna redigera den gamla webbplatsens dokument längre (men som nämnts ovan kan du fortsätta flytta dem).

Att förhandsgranska ny webbplats under flyttperioden

Under flyttperioden kommer de nya webbplatserna att nås på en speciell adress, till exempel nywebb.svenskakyrkan.se/ange, eller nywebb.svenskakyrkan.se/hallsberg. Vi har ännu inte bestämt om detta ska vara bakom inlogg eller om det ska vara helt öppet (det ska dock inte indexeras, dvs gå att hitta via Google). Det finns för- och nackdelar med båda varianterna.

Skisser kommer i nästa vecka

Nästa vecka kommer vi att presentera designskisser föreställande standardsidor på den nya webbplatsen. Vi vet att detta är efterfrågat och vi har gjort vårt yttersta för att presentera dem på ett pedagogiskt sätt. De är dock fortfarande skisser och visar på en riktning snarare än förmedlar exakta utseenden. Vi kommer att presentera fler skisser under hösten och då också startsidor.

OBS: Exempeladresserna ovan (flyttverktyget etc.) är just exempel. Vi har ännu inte beslutat namngivningen på dessa men vi kommer att meddela så snart det är gjort.

När ska vad hända?

I den liggande tidsplanen för projektet ”Webben för framtiden” är framförallt två grova perioder definierade. Dessa är produktion som avslutas med slutleverans och flytt som avslutas med den nya färdiga webbplatsen. I slutleveransen ingår flyttverktyget, den nya designen samt ett uppdaterat admin anpassat för ny design. Efter flytten behöver webbplatsernas sidor fyllas med redaktionellt material.

Om vi jämför allt detta med en konventionell flytt så är produktionen att likna vid renoveringen eller bygget av ett hus, slutleveransen är överlämningen av nycklarna. Flytten är – ja, själva flytten. Ny webbplats är klar när man har möblerat i sitt nya boende.

Under produktionen sker allt ifrån resning av stommar, el- och vattenarbeten till målning och mattläggning. Flytten kan sedan göras på många individuella sätt. Vissa flyttar allt på en gång utan att sortera. Andra planerar i detalj vad som läggs i de minutiöst uppmärkta flyttkartongerna. Flyttverktyget är kartongerna och flyttbilen.

Efter att alla kartonger är staplade i det nya boendet återstår uppackande och möblering, det sista steget i flytten.

Kommande design är uppbyggd av klossar där klossarnas individuella utseenden kan påverka varandra. Bild: Åsa Engström.

 

Vägen till slutleverans är ännu inte helt utstakad. Vissa moment är beroende av andra och måste göras i en viss ordning. Andra moment är mer eller mindre fristående och kan utföras när som helst under produktionen. Det är därför svårt att nu ge en exakt bild av när exempelvis designen för sökträffsidan är klar eller när det finns ett färdigt artikeladmin att prova.

Man skulle kunna säga att kommande design är uppbyggd av klossar där klossarnas utseenden kan påverka varandra. Detta gör det också svårt att tala om en ”färdig” design förrän en stor del av klossarna faktiskt har ett utseende. Slutresultatet beror också i hög grad på hur redaktören väljer att möblera.

Vårt mål är att slutleverans sker i december 2015 och flytten ska vara klar 31 mars 2016. Fortlöpande kommer vi att ge inblick i hur arbetet skrider fram – med bland annat bilder av design som vi vet att många vill se. Men vi vill göra det i konkreta sammanhang där användare och redaktörer har något att relatera till.

Projektets tidsplan på intranätet.