Thomas Löf

Om Thomas Löf

Verksamhetsnära förvaltning och en massa annat roligt.

Fokus på sökfunktionen

Under våren kommer, som vi sagt tidigare, kalendern och sökfunktionen få extra fokus. Arbetet med kalendern har resulterat i en kalenderportal för hela svenska kyrkan och arbetet fortsätter, men nu kommer vi även att börja med sökfunktionen på svenskakyrkan.se.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på svenskakyrkan.se lider av ett antal problem som många av er vet. Det vi främst identifierat är:

 • Man skulle vilja kunna söka på lokala enheter även från de nationella sidorna, och tvärt om
 • Många efterfrågar en lösning där personal presenteras i sökresultatet på något sätt
 • Dokument ska vara enklare att hitta
 • Förbättrad indexering av innehållet på sidor
 • Kalenderhändelsernas vara eller icke vara i sökresultatet, nu när vi har kalenderportalen
 • Gränssnittet

Vi har precis startat upp arbetet, och med det menar jag att vi har samlat ihop en arbetsgrupp och gått igenom önskemål från verksamheten, saker vi själva rapporterat in, tekniska utmaningar och arbetssätt. Nästa steg är att välja ut de högst prioriterade delarna och börja planera arbetet.

De preliminära leveransdatumen är:

 • 4 maj 2017
 • 13 juni 2017

Vi har bytt arbetssätt

Vi har bytt arbetssätt och det har fungerat mycket bra i arbetet med kalendern, och därför tänker vi fortsätta med det framöver. Upplägget är att vi arbetar i små grupper där man är fokuserad på ett område, t.ex. kalendern. Det är samma grupp hela tiden, och representanter finns i det här exemplet från verksamheten, kommunikationsavdelningen, IT och leverantörer. Vi har dagliga avstämningar och sitter i samma rum tillsammans och jobbar några timmar i veckan, vilket har lett till snabba korta beslutsvägar och ett effektivare arbete.

Den som söker skall finna

Det här inlägget handlar om den nya sökfunktionen på svenskakyrkan.se som just nu tas fram. Vi har inte kommit så långt att vi kan visa upp några skisser eller designidéer, men kan ändå dela med oss av våra tankar.

Det ska nämnas att den nya sökfunktionen inte är en del av Webben för framtiden, men är en inleverans till och en förutsättning för Webben för framtiden.

Varför behöver vi en ny sökfunktion på svenskakyrkan.se?

Till att börja med så behöver vi en ny sökfunktion eftersom den vi har idag fungerar dåligt. Dessutom har vi två sökfunktioner: En för att söka i innehåll och en för att söka efter församlingar. Visst hade det varit smidigare för besökaren om det bara fanns en sökfunktion på sidan? En väl fungerande sökfunktion är även ett viktigt element i den totala användarupplevelsen om den faktiskt ger besökaren relevanta sökträffar. Det blir extra viktigt för svenskakyrkan.se, eftersom en utforskande sökstrategi (där man använder menyerna för att leta sig fram till det man söker efter) blir problematisk på en så omfattande webbplats.

Arbetet har börjat

Innan sommaren började vi analysera statistik, ex: vilka sökord eller sökfraser används, vad är det man egentligen vill ha svar på, har användaren ett annat språk (läs synonymer) än vad som finns skrivet, vilka är de mest besökta sidorna?

Slutsatsen är, lite grovt, att man främst söker information om:

 • Kyrkliga handlingar (som ex. vigsel)
 • Platser
 • Kalenderhändelser

Utifrån det vi hittills har gjort tar vi just nu fram förslag på olika typer av hjälpfunktioner (se förklaringar nedan) och hur en sökresultatsida kan se ut. Vilken typ av information ska visas och från vilka källor ska denna information hämtas?

Det arbetas på två olika fronter, där den ena delen fokuserar på hur man tekniskt ska hämta informationen och indexera den, och den andra mjukare delen på hur resultatet ska presenteras för användaren samt hjälpfunktioner.

Hjälpfunktioner – Vad kan den nya sökfunktionen innehålla?

Ett problem vi har idag är att sökresultat blandar högt och lågt, nationellt och lokalt, relevant och irrelevant, allt i en enda röra. Vi har heller ingen möjlighet att manipulera sökresultatet för att bättre tillmötesgå användarens förväntningar. Med den nya sökfunktionen kan man tänka sig att använda:

 • Viktade sökresultat – Manuellt ge viss typ av information, som man vet ofta efterfrågas, en högre relevans så att denna lyfts upp tydligare i resultatet.
 • Synonymer – Koppla ihop olika uttryck och ord. Även om vi i texterna på svenskakyrkan.se använder ”vigsel”, så kan besökaren använda sig av ordet ”bröllop” i sökningen och ändå få samma resultat som de skulle fått med ”vigsel”.
 • Facettering – Användaren gör först sin sökning och på sökresultatsidan visas ett antal kategorier som gör sökfrågan lite mer specifik. Det är alltså ett slags filter.

  Stockholms stads kategorier där man kan "borra sig ner" för att förfina sökresultatet

  Stockholms stads kategorier där man kan ”borra sig ner” för att förfina sökresultatet

 • Auto complete – När en användare börjar skriva in sökord så kan man föreslå sökord eller sökfraser baserat på tidigare sökningar, populära sökningar eller synonymer. Detta underlättar genom att man slipper skriva kompletta ord eller fraser och minimerar felstavningar.
 • Federerat sök/Temasökresultatsidor – Speciella sökresultatsidor för populära sökkategorier. Det kan handla om t.ex. Vigsel, där man samlar information i sökresultatet från många olika källor. Man kan tänka sig att då visa information från webbsidorna om vigsel (texter), psalmer (från den kommande digitala psalmboken), bilder från vigslar (t.ex. från Instagram), definitionen av vigsel (ex Wikipedia), länkar till lokala och nationella sidor om vigsel etc. Ett exempel är t.ex. Googles sökresultatsida som för vissa sökningar genererar en specialsida:

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

Hur går arbetet vidare?

Under v36 ska förslag på hur indexeringen ska gå till, vilka källor som ska användas, hur sökfunktionen ska fungera samt hur interaktionen ska se ut presenteras. Därefter följer 3-4 veckor av det tekniska arbetet med att indexera alla källor. Samtidigt tas designskisser fram för det grafiska gränssnittet. Det här kommer att bli bra!

Det sociala smittar av sig

När jag började att arbeta i församling 1997 fanns det endast en dator på pastorsexpeditionen som också hade uppkoppling till Internet. Den stod i det så kallade post- och datarummet. Modemet tutade, knarrade och sa boiiinnng varje gång man skulle ut på nätet. Ja, många av er kanske minns hur det lät.

När jag skulle göra vår första hemsida så hade församlingen ingen egen domän, utan fick låna plats på kommunens. Innehållet på sidan var ganska enkelt: Information om kyrkorna, kontaktuppgifter och några ord om kristen tro. Jag minns att förstasidan var mörkblå och överst, centrerat fanns pastoratets vapen (Detta var långt innan Svenska kyrkan hade en gemensam logotyp).

Det som var mest socialt med församlingens hemsida då, var att vi var tre kompisar som satt nätterna igenom och kodade sidorna och menyerna. Mycket kaffe, läsk och pizza gick det åt.

Nu, knappt 20 år senare, har nästan varenda svensk en liten dator i fickan med uppkoppling. Nästan alla deltar i sociala nätverk och sammanhang på Internet. Hemsidorna har bytt namn till webbplatser och förstasidan har tappat allt mer i betydelse. Nu surfar vi in direkt till den sida som (förhoppningsvis) har den information vi söker. Den som tvingas söka sig fram via menyerna får snart nervösa ryckningar och stänger ner hela webbläsaren i ren frustration. Allt man söker ska finnas till hands när man behöver det.

Ja, snart är vi nog där hän att informationen erbjuds oss redan innan vi kommer på att söka efter den.

Vårt sätt att vara sociala på nätet kommer att smitta av sig på hur vi vill ta del av information (kommunikation) på olika webbar. Vi vill få råd och tips av människor vi litar på, vi vill få snabba svar som är relevanta för oss, vi vill kunna dela med oss.
Kopplingen mellan Svenska kyrkans webb och närvaron i olika sociala medier kommer att bli tydligare. Det kommer att bli lättare att hitta från webben till de olika sociala nätverken och tvärtom.

När webb och sociala medier samspelar och berikar varandra kommer fler människor att kunna uppleva Svenska kyrkans bredd och djup, både på nätet och i kyrkan på hemorten.

Redan nu kan det vara en bra idé att se över sin församlings närvaro på nätet och i de olika sociala medierna. Hur arbetar församlingen långsiktigt och strategiskt för att kunna möta de förväntningar som finns på nätet? Vilka platser är det rimligt att kyrkan finns på? Hur blir vi lika bra på att möta människor online som i församlingshemmet?

Till sist: Vi är många människor som är Kyrkan på nätet. På olika sätt får vi berätta evangeliet om Jesus Kristus. Vilken stor tillgång det är för vår Kyrka!

Tillsammans bygger vi webben för framtiden

Nu är förstudiefasen av ombyggnadsprojektet avklarad och projektet har startat på riktigt. Vi kommer under året att tillsammans bygga webben för framtiden, där de främsta målen är:

 • Designen och layout anpassar sig efter besökarens skärmstorlek – webbplatsen blir alltså responsiv.
 • Besökarens behov av service ska styra webbplatsens uppbyggnad och utseende.
 • Större plats ges åt sociala flöden som tydliggör närvaron som bärs av medlemmar.
 • En ny sökfunktion ska spela en central roll.

Ett viktigt ledord i projektet är transparens. Vi vill vara helt öppna med hur vi arbetar, vad vi gör och hur vi ligger till i tid. Detta vill vi förmedla till alla som är intresserade.
Man tar till sig information via olika kanaler och vi har därför beslutat att använda oss av Intranätet, nyhetsbrevet samt denna blogg för att kommunicera. Intranätet kommer att vara navet, med länkar samlade till allt som kommuniceras från projektet. I facebookgruppen Användare av Content Studio puffar vi upp det som kommunicerats i de officiella kanalerna.

Vad kommer då bloggen att innehålla och hur ofta kommer inläggen att publiceras?

Vårt ambition är att komma med nya inlägg varannan vecka och ett av de första inläggen kommer troligen att handla om några av de frågor vi fått under Kom-dagarna som hålls nu 4-5 maj.
Från maj fram till sommaren kommer inlägg om bland annat projektet i sig (hur arbetar vi, fokusgrupper och referensgrupper), arbetet med den nya sökfunktionen (hur tänker vi kring sök på webbplatsen, vilka steg går man igenom vid utarbetandet) , workshops med leverantörer och förklaringar av termer som ”servicewebb” och ”responsivt”. Vår förhoppning är att vi kan toppa med ett inlägg med grafiska designelement strax innan semestern. En försmak av den nya grafiska designen alltså.

Efter sommaren kommer vi fortsätta med dessa ämnen, men även lägga till inlägg om bildstrategi, utveckling och teknik, redaktionella frågor och under hösten kommer det en serie om själva flytten av material som kan vara intressant för er som kommer att jobba med det praktiskt.

Vi ska i denna serie vara konkreta med exempel på hur man praktiskt genomför olika typer av flyttar. Vi är till för att ni ska kunna utföra ert jobb så effektivt som möjligt, så fråga gärna och kom med förslag på blogginlägg som kan hjälpa er, antingen här på bloggen eller genom att maila kanslistöd (kanslistod@svenskakyrkan.se).