Ulrika Wippel

Om Ulrika Wippel

Jag är kommunikatör och sitter i förvaltningen för digital kommunikation. Allt inom ramen för digitala teamet på kyrkokansliet i Uppsalas kommunikationsavdelning.

Nytt för Svenska kyrkans bloggportal

Det här inlägget i korthet: Bloggportalen uppgraderas den 20 juni med en ny samlingssida, nyheter i hur bloggar och bloggposter visas. Även administrationen kommer påverkas. Det blir också än viktigare att tagga inläggen.

Svenska kyrkans bloggportal behöver uppdateras för att klara de digitala standarder som tillkommit sedan bloggportalen introducerades. Dessutom tillkommer några nya möjligheter för dig som bloggar i och med den nya designen. Tidigare inlägg ska fortfarande fungera men med lite inställningar kommer de nya inläggen visas bättre.

Först, blogginlägg är det enskilda inlägget. Blogg är de samlade inläggen som blogg.svenskakyrkan.se/webbutvekling och bloggportalen är hela samlingen (portalen) av de bloggar som ligger på blogg.svenskakyrkan.se. Det är förändringar på gång för alla dessa delar.

Bloggportalens samlingssida – Portalsidan

Startsidan för den samlade bloggportalen får ett ansiktslyft. Designen kommer att ha en tydlig koppling till svenskakyrkan.se.

Tanken är att blicken ska landa i en toppbild som sedan följs av några bloggposter som lyfts med hjälp av taggar. Det blir därför viktigt att varje bloggpost taggas upp med kategorier och etiketter. Ett exempel på något som skulle kunna lyftas är kyrkoval eller reformationen.

På portalsidan listas de senaste blogginläggen från hela portalen. Dessa kommer presenteras med inläggets huvudbild eller en färgplatta. Den mörkas ner för att kunna presentera bloggens namn och den som bloggat. För att göra sidan mer dynamisk kommer vissa inlägg att visas större och inkludera ingressen eller utdraget.

Listan med alla bloggar inom portalen kommer att nås via en toppmeny istället för som nu, när de ligger i högerspalt.

Bloggens startsida

Varje blogg kan sätta upp sitt tema med en egen toppbild. När ingen toppbild valts visas en färgruta överst. Sannolikt är den förvald i lila men går att bytas ut mot några andra färger från Svenska kyrkans grafiska profil. Denna toppbild följer med och visas för samtliga inlägg.

Det finns även möjlighet att publicera en bild, beskrivning av bloggen och bloggare. Ytterligare ett textfäld finns tillgängligt för den som har behov av någon kortare text.

Bloggens startsida kommer även fortsättningsvis ha en högerspalt för olika fält. Det kommer att finnas förstahandsvalda alternativ med kategorier, presentation av bloggaren och ett arkiv. Dessa går att välja bort och några ytterligare fält kan tillkomma.

I administrationen för ett blogginlägg

Varje blogginlägg behöver precis som nu en titel. En ny möjlighet är ingressen. Det är bra att fylla i ingress för att samla de viktigaste poängerna i texten. På så sätt är det lättare för sökmotorer att lyfta inlägget för den som söker efter något i en sökmotor. Här kan du läsa fler tips på hur du underlättar för människor att hitta till din blogg och ta till sid innehållet. 

Huvudbild är nytt. Den kommer att ligga under ingressen. Det är också huvudbilden som visas på bloggportalens startsida när ditt blogginlägg lyfts där. Texten i själva inlägget skrivs in som vanligt.

Det finns en poäng med att lyfta vem som bloggat. I vissa bloggar är det enkelt då det antingen är en person som ligger bakom alla inlägg eller att de som skriver bloggarna också publicerar dem själv. Det som utmanat en del är de bloggar där en person publicerar texter till olika författare. Efter några turer fram och tillbaka är rekommendationen att alla som bidrar med texter också ska ha en användare för att även den personen ska kunna lyftas i en byline.

Det finns också tankar på att introducera ett eget fält för utdrag. Där kokas hela inlägget ner till en eller två meningar. Detta underlättar för besökaren att avgöra om inlägget är relevant och värt att läsa. Det höjer blogginläggets värde i sökmotorer. Dessutom kan denna text visas på bloggportalens startsida.

Tid för kalendern

Inlägget i korthet: Kalendern är en av de mest använda funktionerna på svenskakyrkan.se. Användarna styr hur den vidareutvecklas och en detaljsida med egen webbadress (URL) har lanserats.

Kalendern är en av de viktigaste funktionerna för de som kommer för att använda svenskakyrkan.se. Den är även en grundläggande funktion t.ex. i appen Kyrkguiden. Därför är det viktigt att den fungerar på ett bra sätt och i slutändan möjliggör att de som använder webbplatsen hittar. Kalendern ska också inspirera användarna till att delta i de många aktiviteter som Svenska kyrkans församlingar erbjuder.

Under 2017 startas ett arbete som rör de större tekniska frågorna, där databaser och kopplingar till dessa ses över. Nyligen påbörjades också ett arbete som fokuserar på kalendern på svenskakyrkan.se, och då till en början kalendern i sidtoppen.

Utmaningar och möjligheter med en gemensam kalender

En utmaning i arbetet är att kalendern i sidtoppen ska fungera för en mängd olika behov och önskemål. Den ska passa en liten församling med få kalenderhändelser, ett stort pastorat med väldigt många händelser och kyrkor. Den ska passa vana användare som tycker den är för enkel, och den ska passa ovana användare som tycker den är för komplicerad. Storstad och landsbygd har olika behov. Det blir alltid en balansgång, men vi måste sätta den som använder svenskakyrkan.se i första hand.

Användaren styr prioriteringarna

Utvecklingen av kalendern kommer börja med den som visas i sidtoppen och har prioriterats med besökaren i fokus. Därför ska kalendern i sidtoppen visa händelser från hela svenskakyrkan.se.

Det ska gå att söka

 • via en vald ort eller i en radie utifrån var man befinner sig
 • i ett fritextfält där besökaren själv anger vad denne letar efter
 • på start- och slutdatum

Listningen av kalenderhändelser

 • görs mer överblickbar
 • ska i första hand visa händelser åtta dagar framåt

Ett sökresultat ska gå att dela. Du kommer alltså kunna göra en egen sökning och filtrering, och sedan skicka länken eller t.ex. använda den i en puff. Den som då klickar på länken kommer till exakt samma sökresultat som du som redaktör har skapat.

Varje kalenderhändelse ska ha en egen detaljsida så att den blir möjligt att dela, länka till och få en vägbeskrivning till platsen.

Filtrering på gemensamma ämnesområden

Det pågår en förundersökning för att få fram om det går att använda händelsetyper och gemensamma ämnesområden för att låta besökaren filtrera fram kalenderhändelser. För att en sådan funktion ska bli användarvänlig och lätt att förstå av användaren, oavsett förkunskaper om kyrkans verksamhet krävs ett stort arbete med de gemensamma ämnesområden.

Nu blir varje händelse en sida med en unik webbadressdetaljsida-kalenderhandelse-v1

Som en liten juklapp innehåller kalenderarbetets första leverans en detaljsida för en kalenderhändelse. Det blir en enklare variant av detaljsida, och en utökad version av denna sida kommer att komma i första leveransen 2017.

Flyttverktyg, admin, lathundar, lite julledighet och en klapp

Det här inlägget i korthet: webben för framtiden står snart redo att befolkas med redaktörer. Lathundarna börjar formas och i januari kör vi.


Terminsavslutningarna haglar tätt, det luktar glögg och kyrkorna fylls med advents- och luciafirande människor. Vid kyrkokansliet i Uppsala är vi några nissar i verkstaden som jobbar hårt för att uppdatera lathundar inför att flyttverktyget och medföljande uppdaterad administration lanseras.

Lathundarna hjälper dig på vägen

Lathundarna är fortfarande under bearbetning men kommer finnas på Svenska kyrkans gemensamma intranät. Det kommer finnas en sektion som helt fokuserar på flyttverktyget, de olika alternativen du måste välja mellan och hur du faktiskt går tillväga för att uppnå det du valt.

wff_flyttalternativen

Allt om nya administrationen

Du kommer också att hitta en nyskapad sektion som helt fokuserar på hur du publicerar i den nya administrationen. Även om skillnaderna inte är så stora jämfört med hur administrationen ser ut nu så kommer dra-och-släpp-funktionen ersättas av ett plustecken vilket gör vissa skillnad i så gott som varje redigeringsläge. Därför kommer nuvarande lathundar att finnas kvar, dels för publicering i nuvarande webbversion för uppdateringar fram till den 25 april och dels för publicering på intranätet.
wff_första_plusset

En liten julklapp på vägen

Vi har lyckats lägga vantarna på en liten julklapp: en förhandsvisning på hur listorna är tänkta att se ut! Se det som en liten extraskiss så här veckan innan jul. Som du kan se så finns det olika sorters listpunkter, utöver de vanliga prickarna och siffrorna. Jag tror det kommer att finnas många användningsområden för dessa.

Olika sorters punktlistor i webben för framtiden.

God jul och gott nytt år!

Arbetet fortsätter i full kapacitet till den 18 december. Under jul och nyårsveckorna är bemanningen mer begränsad även om förvaltningen för digital kommunikation har någon på plats alla vardagar. Vi kör igång igen med full styrka den fjärde januari. Välkomna då!

De automatgenererade webbplatserna

Det här inlägget i korthet: Det kommer finnas möjlighet att välja en automatiskt genererad webbplats med kyrkliga handlingar och kyrksidor för den som är med i svenskakyrkan.se. Komplettera den gärna med kalenderhändelser och kontaktuppgifter.


I en perfekt värld har vi precis de kunskaper som behövs och massor av tid och resurser att utföra alla uppgifter vi får i jobbet. I verkligheten är det många i vår organisation som har en spretig tjänstebeskrivning och gör lite av varje. Kommunikationsjobbet är bara en liten del av vardagen. Att publicera på webben känns utmanande för många som sällan använder systemet.

I webben för framtiden finns en lösning för enheter som har små personalresurser avsatta till webbplatsen. Istället för att bygga en webbplats som sällan uppdateras är det bättre att tänka resurssmart. Därför kommer det finnas en variant där information plockas automatiskt från Svenska kyrkans olika system för att bygga upp en begränsad men funktionell webbplats. Kyrkobyggnadsregistret, platsdatabasen och kartfunktioner kommer att samverka för att varje kyrka eller plats ska ha en egen sida. Allt som skapas automatiskt samlas på en lokal webbplats där också gemensam information om de kyrkliga handlingarna ligger med i menyn.

De automatiskt genererade sidorna går att komplettera med lokal information för dig som mäktar med. Dessutom kan du som vill lägga till ytterligare sidor i menyn allt eftersom du har tid till det.

Det kanske viktigaste att fokusera på för dig som har extremt begränsade resurser till detta är att hålla kalendern uppdaterad. Genom att prioritera kalendern underlättar du för många som kommer till din webbplats. Dessutom visas kalenderhändelser på flera ställen. De kommer visas på startsidan för din enhets webbplats, på svenskakyrkan.se/kalender och i Kyrkguiden, vår gemensamma app. Människor vill veta vad som händer i våra kyrkor och fler och fler använder sig av telefonen eller datorn för att ta reda på när och var något är på gång. Genom att koppla varje händelse till rätt plats kommer den också att visas på respektive automatgenererade platssida.

Ett annat engångsarbete där en mindre insats ger stort värde är att skapa personalsidor. Kontakt är mycket välanvänt på svenskakyrkan.se och det är därför mycket bra om så många enheter som möjligt bidrar med kontaktuppgifter till personer utöver de generella kontaktuppgifterna till pastorsexpeditionen som kommer finnas på sidan automatiskt.

För dig som jobbar i Svenska kyrkan och vill läsa mer om de olika alternativen inför flytten finns information på intranätet. http//:internwww.svenskakyrkan.se/webben-för-framtiden. Det automatgenererade alternativet beskrivs under punkt två.

Funktioner och nytt i admin för webben för framtiden

Det här inlägget i korthet: vi förklarar vad en funktion är och hur dessa kommer att fungera och sorteras på ett litet annat sätt i det omarbetade administrationsgränssnittet.


I samband med att svenskakyrkan.se byggs om anpassas administrationen för gemensamma webblösning för att komma till rätta med några vanligt förekommande problem. Bland annat kommer ”dra-och-släpp” att försvinna och ersätts med ett plus-tecken för att lägga till en ny funktion eller textruta. Detta löser också problemet med att saker ”hoppar runt” i textrutan.

I och med att administrationen förändras en aning är det också läge att strukturera hur alla funktioner sorteras i verktyget. Med administrationen (hädanefter bara ”admin”) menas webbgränssnittet där du som redaktör skapar och redigerar sidor och annat webbmaterial. Med funktioner menas exempelvis att kunna visa en bild, flöde från Twitter, infoga puff och så vidare.

Målen med att sortera om i admin

Anledningarna till att vi sorterar på ett annat sätt är att

 1. gå ifrån flikarna eftersom de döljer det som finns under dem (ja, förutom den flik som är aktiv då)
 2. minska antalet funktioner (på ytan – även om funktioner tillkommer)
 3. göra ditt funktionsval så överskådligt som det bara går
 4. behålla konceptet hur du jobbat med funktioner fram till nu.

Ett välbekant koncept

För några år sedan gjordes funktionen ”Infoga multimedia” om. Innan den omarbetningen hade administrationen ett antal funktioner som gjorde i princip samma sak och de hade alla med ”multimedia” att göra:

 1. Infoga intern multimedia
 2. Infoga extern multimedia
 3. Infoga Play
 4. Infoga Bambuserkanal

Dessa tidigare fyra separata funktioner bakades ihop till en huvudfunktion – Infoga multimedia. Redaktören fick då börja med att välja en grundläggande funktion, och kunde sedan ställa in funktionen så att den gjorde det den skulle (till exempel visa ett klipp från Youtube). Sedan såg det ut som vanligt.

Det är på det här sättet vi tänker oss att många av de nuvarande funktionerna ska visas. I anslutning till det inledande valet kan vi också breda ut oss lite mer med förklarande text än vad den lilla funktionsknappen ger möjlighet till.

Huvudfunktion och underfunktion

Konceptet med en huvudfunktion som efter ett val leder vidare till en mer detaljerad underfunktion kommer alltså att vara lösningen i admin i framtiden.

 1. Alla valbara grundfunktioner presenteras på en och samma sida, alltså inga flikar.
 2. Likartade funktioner bakas ihop som i konceptet ovan. Eventuellt kan samma underfunktion/er finns under flera huvudfunktioner.
 3. Funktionerna får ett klart namn och presenteras i logisk ordning.
 4. Funktionernas inställningar och adminlayout kommer att vara näst intill identisk med hur det ser ut idag.

I och med detta har du alltså några ytterligare begrepp:

 1. Huvudfunktion – en funktion som har två eller flera underfunktioner (som i exemplet med Infoga multimedia ovan)
 2. Aktuell underfunktion väljs efter att du har valt huvudfunktion, antingen direkt eller via fler val (i exemplet ovan så väljer du först huvudfunktionen Infoga multimedia och sedan infoga extern multimedia för att visa ett klipp från Youtube)

Exempel

Idag finns följande separata funktioner:

 • ”Infoga blogg från bloggportalen”
 • ”Bädda in publik FB-post”
 • ”Facebook-gillaruta”
 • ”Infoga instagramflöde”
 • ”Infoga Twitter-flöde”

I webben för framtiden tillkommer ytterligare en: ”Sociala medier-vägg”.

Dessa sex funktioner samlas under huvudfunktionen ”Sociala medier”.

Första valet i ”Sociala medier” är ”Vad vill du visa?” och där har du som redaktör alternativen:

 • ”Enstaka post”
 • ”Flöde/lista”
 • ”Vägg”

Det andra valet är avhängigt det första och slutligen når du inställningarna för funktionen.

Om du vill visa ett instagramflöde på din webbplats väljer du huvudfunktionen ”Sociala medier”, och därefter väljer du ”Flöde/lista” (första val) sedan ”Instagram” (andra val) och därefter exempelvis hur många poster som ska visas mm (inställningar för instagramflöde).

För dig som vill få ytterligare input i hur det är tänkt finns nedan alla detaljer i flödet.

Sociala medier (Vad vill du visa?)

 1. Knapp
  1. Facebook
   1. Formulär för att infoga FB-gilla
  2. Enstaka post (Från vilken tjänst?)
   1. Facebook
    1. Formulär för att infoga FB-post
   2. Instagram
    1. Formulär för att infoga instagrampost
   3. Twitter
    1. Formulär för att infoga tweet
   4. Blogg
    1. Formulär för att infoga bloggpost
   5. Flöde/lista (Från vilken tjänst?)
    1. Facebook
     1. Formulär för att infoga FB-flöde
    2. Instagram
     1. Formulär för att infoga instagramflöde
    3. Twitter
     1. Formulär för att infoga twitterflöde
    4. Blogg
     1. Formulär för att infoga bloggflöde
    5. Vägg (Från vilken/vilka tjänst/er?)
     1. Instagram
     2. Twitter
     3. Bönewebben
     4. Facebook
      1. Eftersom valet här gäller en eller flera avslutas adminflödet med ett och samma formulär.

Resultatet av huvudfunktionen Sociala medier är att det som valts i nivå tre (från listan ovan) visas på webben.

Mer om kommande funktioner

Nästa post i ämnet handlar mer i detalj om vilka funktioner vi tänker oss och hur de hänger samman.

Mest besökta sidor på svenskakyrkan.se

Inför att svenskakyrkan.se byggs om kan vi på allvar börja prioritera besökarnas behov så som de ser ut nu, istället för hur verkligheten var för flera år sedan. Då kommer statistiken till användning. I Google Analytics finns obegränsat med information, men det är ofta extremt motigt att komma igång. Här försöker jag lyfta fram några intressanta upptäckter vi på kyrkokansliet har gjort och som vi tror kan vara användbara för fler.

Mobil eller dator

På fem år har det skett en helomvändning i hur vi använder webben. År 2010 kom färre än fem procent av besöken från mobila enheter (mobiler och läsplattor). I våras skrevs en hel bloggpost om hur webben för framtiden anpassas för att tillgodose behovet att tänka mobile first. Idag är det fler än hälften av besökarna som kommer via mobil, och statistiken visar tydligt hur det ökar kring tillfällen då många reser (sommar, allhelgonahelgen och jul). Kanske stämmer detta med ditt eget webbanvändande?

Mest besökt på svenskakyrkan.se

Funktionen ”Sök församling”, platser (som kyrkor och liknande) och kalenderhändelser ligger konstant väldigt högt upp i besöksstatistiken. Medlemsinformationen ligger ofta högt, i oktober finns dessutom en traditionsenlig topp för den informationen. I månadsskiftet oktober/november skjuter även besöksstatistiken för bönewebben i höjden. Använd gärna de gemensamma kampanjerna och faktarutor för att hjälpa människor som vill be en bön eller tänka ett ljus redan inför årets helg.

Kyrkliga handlingar

Dop har sina toppar klockan 10 och framförallt klockan 13. Flest söker på dop i augusti och det har minst sökningar i december. Vi tolkar användarens rörelser på dopsidorna som att hen hellre vill veta hur ett dop går till än att det är inspiration som är anledningen till besöket. Lättaste(?) sättet att följa hur någon klickar på sidan är att sätta upp mål i Google Analytics. Du kan också följa beteendeflöden, även om det kan vara snårigare.

Konfirmationssidorna har flest besök klockan 09 och framförallt klockan 22 och allra flest under april och maj. Sidvisningarna tyder på att anledningen till besöket i första hand är att ta reda på vad konfirmation är.

Vigselsidorna har flest besök under vår och sommar och generellt toppar antalet besök på kvällarna klockan 20-22. Av klicken att döma kommer många till sidorna för att söka inspiration.

Begravningssidorna har en besökstopp runt klockan 20 men även vid klockan 10 syns en liten topp. De som kommer till sidan tycks främst söka inspiration i psalmer och bibeltexter.

De gemensamma sidorna om kyrkliga handlingar besöks minst under helger och storhelger. Däremot syns det tydliga toppar när någon i kungafamiljen döps eller vigs.

Variationer över året

Många letar efter vad som händer i kyrkan, speciellt under advent, Lucia och jul. Den årliga besöksboomen på svenskakyrkan.se sker på julaftonskvällen. Vid tidig kväll fyller Julevangeliet ett servicebehov då många går till den sidan. Senare på kvällen, främst från 20-tiden, är det kalenderhändelser och platser som ligger högst i statistiken. Förmodligen tar många fram mobilen någon gång efter julbordet för att leta reda på var och när midnattsmässan eller julottan är. Resten av julhelgen sjunker besöksstatistiken ner till något under det normala.

Det går att se en liten ökning under påsken men inte alls i samma utsträckning som under december. Under sommaren går besöksstatistiken ner en aning.

Många besöker både bönewebben och svenskakyrkan.se under allhelgonahelgen. Den absolut största toppen hittills på den gemensamma webben inträffade den 15 september 2013. Kyrkovalet genererade 900% fler sidvisningar än samma dag året innan.

Håll din kalender uppdaterad och kom ihåg att kontrollera hur dina sidor ser ut i mobilen inför allhelgonahelgen och december!

De kristna budskapen på webben

Förutom julevangeliet så ligger sidan med de tio budorden konstant högt i statistiken och toppar i maj, kanske i samband med konfirmationen. Cirka 90 % av besöken kommer direkt från Google och besökarna lämnar webbplatsen direkt efter denna sida. Men de stannar extremt länge, runt sex och en halv minut i snitt.

Kyrkoårets bibeltexter är en av de enda sidorna som har sin besökshöjdpunkt på söndagar. Även advent och påsk är stora för denna sida. Klockan 20-23 ligger sidan om jourhavande präst ganska högt i besöksstatistiken.

Konceptet – anpassat till olika skärmar

På tre år har svenskarna gått från 14% till tre fjärdedelar som äger en smartphone, en mobil som det bland annat också går att surfa ifrån. I åldrarna 12-25 år är förändringen ännu mer påtaglig, ca 96% äger nu en smartphone och drygt 80% använder den dagligen till att att surfa ifrån. Självklart har denna explosionsartade utveckling också ändrat hur vi förhåller oss till webben och vilka förväntningar människor har på webbplatser.

Hur har smartphoneanvändning påverkat förväntningarna på svenskakyrkan.se

Även på svenskakyrkan.se syns denna utveckling tydligt i statistiken. En av de viktigaste grundanledningarna till att en ny webb behövs är att en allt större andel av besöken görs från mobila enheter. Som du kunde läsa i bloggposten från i maj har besöksstatistiken sedan 2010 gått från att pika med 2% mobilanvändare till att ligga närmare 50% som kommer till svenskakyrkan.se från en mobil eller läsplatta. Det betyder att webbplatsen behöver anpassa sig för att Svenska kyrkan ska kunna kommunicera på bästa sätt när människor kommer till svenskakyrkan.se.

Datorn eller mobilen, det är frågan

De flesta som har smarttelefoner eller läsplattor använder sina datorer mindre och mindre. Det vanligaste är att leta reda på den där vägbeskrivningen direkt i telefonen, den följer ju dessutom med i bilen, öppettiderna, kontaktinformationen eller det sociala direkt från mobilen. Vi har vant oss att kunna få omedelbara svar och det blir allt mindre vanligt att avvakta tills vi kommer hem att söka fram information. Telefonen åker istället fram direkt när frågan dyker upp.

Responsiv design

Den nya webben kommer att ha en lösning som gör att designen anpassar sig naturligt beroende på vart den visas. Det som visas är i respons till vilken typ av skärm besökaren använder. Därför kallas lösningen responsiv.

Google förändrar ständigt sin teknik (sina sökalgoritmer) och vid den senaste uppdateringen så prioriteras responsiva sajter. Det betyder att den som sedan i april 2015 söker efter information i mobilen i högre omfattning får upp välanpassade sidor först. Vill ni läsa mer om detta kan vi rekommendera Googles bloggpost i ämnet.

Vi kommer att bygga förutsättningarna för att mobilanpassa även i redaktörernas administrationsgränssnitt. Fullständig mobilanpassning i admin kommer dock inte att levereras i detta projekt.

Mobile first

Det är enklare för användaren att ta till sig några få huvudbudskap än tjugo stycken. Faktum är att undersökningar visar att en för plottrig sida med för mycket val och information till och med kan få användaren att lämna webbplatsen helt och söka alternativa tjänster eller leta efter informationen någon annan stans.

Därför tas nya webben fram efter konceptet ”Mobile first”, vilket innebär att man designar layouten efter enheten med den minsta skärmen (mobiltelefonen) först. Tanken är att man då kommer att tvingas prioritera innehåll, tänka mer minimalistiskt och på så sätt ge användaren en mer ”koncentrerad” upplevelse. Det viktigaste visas först och syftet med varje sida får fokus.

Exempel på responsiv webbplats

Ett exempel på hur en sida förändras beroende på skärmstorleken är Techcrunch, en sida för teknikintresserade. Du kan själv testa hur Techcrunchs layout förändras genom att klicka på ”Återställ” nedåt uppe i högra hörnet av webbläsaren verktygsfält och sedan dra i webbläsarfönstrets högra kant åt vänster för att minska bredden. Dra sakta och du kommer att se hur layouten förändras i flera steg. Nedan är några skärmdumpar med förklaringar:

Responsivt-steg-1

Techcrunchs startsida på desktop, i fullbreddsläge.

Responsivt-steg-2

I sidhuvudet har nu länkarna till de sociala kanalerna plockats bort. En mellanvariant, t.ex. en tablet med större upplösning på skärmen.

responsivt-mobilvy

Ytterligare element har förändrats. Loggan har blivit mindre och högerkolumnen har plockats bort för att ge mer plats åt innehåll i höjdled. Så här skulle det kanske kunna se ut med en stående tablet.

responsivt-steg-4

De små artikelpuffarna till höger om huvudpuffen har flyttats ned under huvudpuffen, som nu får hela utrymmet i toppen. Menyn har ersatts av ikonen för den så kallade ”hamburgermenyn”. Den minsta vyn för exempelvis mobiltelefoner.

Det var allt för den här gången!

Bästa webbplatsen 2015

Grattis till vinnarna av av Bästa webbplatsen 2015, redaktörerna bakom webbplatserna för Svenska kyrkan Eslöv, Karlshamn-Trensum pastorat och Hässleholms församling.

Tack till dig som nominerat så att vinnarna kunde presenteras vid Svenska kyrkans kommunikationsdagar i Upplands Väsby förra veckan.

svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum

Karshamn-Trensums pastorat har en webb som drar nytta av den gemensamma kunskapen som samlats i olika funktioner för att effektivisera och ge ett samlat intryck.

Alla i pastoratet bidrar med information och idéer till innehåll som blandas över gränserna, både vad gäller församling/pastorat, stift, nationellt och internationellt. Genom att använda sig av gemensamma artiklar om exempelvis kyrkliga högtider sparar man tid. Även bildbanken Ikon används flitigt och bidrar till en resurssmart sida.

svenskakyrkan.se/eslov

Eslöv har en webb som på ett skickligt sätt lyckats samla samtliga tre församlingar på en webbsida och ger intryck av en gemensam organisation. De tydliga och kreativa rubrikerna och kalendern är målgruppsanpassade och lyfter verksamheten över den inomkyrkliga organisationen.

Här visar man hur man med små medel kan få stor variation på sidan genom att ständigt byta ut gemensamt material såsom faktarutor. På sidorna om kyrkliga högtider balanseras lokalt material med gemensamt på ett snyggt sätt.

svenskakyrkan.se/hassleholm/jobba-inom-kyrkan

Hässleholms sida om att jobba i kyrkan utgår materialet logiskt från det lokala. Samtidigt stärks känslan av en tillhörighet i Svenska kyrkan som helhet i och med att så mycket mer finns med.

Det gemensamma materialet är också resurssmart publicerat med länkar och genom att nyttja material som redan finns tillgängligt i den gemensamma lösningen.

kaffebild
Priset i Bästa webbplatsen 2015 var en kaffemaskin och här njder Alex i Hässleholm kollegorna på kaffe.

Bästa webbplatsen

Priset för Bästa webbplatsen delades ut första gången 2014. I år var temat det gemensamma. Antingen i arbetssätt, teknik, presentation eller på annat sätt. Meningen med tävlingen är att dels lyfta bra exempel på digital kommunikation och att lyfta kollegor som arbetar med webbplatser i Svenska kyrkan.

De tre vinnarna tilldelades diplom med motiveringen och ingick i en dragning av ett pris. Dragningen vann Alex i Hässleholm som nu lovat bjuda kollegorna i Eslöv och Karlshamn-Trensum på gott priskaffe när de ses nästa gång. Kaffe, en sann grund för gemenskap i Svenska kyrkan.

Fler gemensamma webbinsatser

Vid Kom-dagarna lyftes också den pågående ombyggnationen av svenskakyrkan.se. Under mottot ”Tillsammans bygger vi webben för framtiden” kommer allt som ingår under svenskakyrkan.se, alltså även lokala webbplatser i den gemensamma lösningen, att byggas om.

Den vanligaste frågan vid utställningen handlade om tidsplanen. Projektet ska vid årets slut leverera en teknisk grund för att redaktörer i början av 2016 ska kunna flytta in i den nya lösningen. Några ytterliga detaljer kring ombyggnadsprojektets tidsplan finns här.

Bästa webbplatsen 2014

Här presenteras vinnarna i de olika kategorierna i tävlingen om Bästa webbplatsen.

Grattis till redaktörerna bakom webbplatserna för Linköpings kampanjsida, Svenska kyrkan i Eslöv, Svenska kyrkan i Örebro, Österhaningen församling, Lunds domkyrkoförsamling och Svenska kyrkan i London.

Stort tack till dig som bidragit med nomineringar och till jurymedlemmarna Martin Garlöv från Cumpan totalkommunikation, Patric Thulin från Phosworks Digital Ideas och Pierre Du Rietz från Webb Service Awards.

Linköpings konfirmandkampanjsida

http://www.konfirmandlinkoping.se/, dit du också kommer via http://www.svklin.se/, Svenska kyrkan i Linköpings webbplats, hittade vi en kampanjsajt värd namnet.  Den har en egen adress och här går att göra saker.  På sidan finns mycket för målgruppen, citat från kändisar och filmklipp från människor ”som är som jag”.  Och självklart går där att göra en intresseanmälan till konfirmationsläsning.

Läs mer om kampanjkategorin i tävlingen om Svenska kyrkans bästa webbplats som fokuserar på tidsbegränsat material här.

Svenska kyrkan Eslöv kommunicerar kyrkor

I Eslöv har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  På http://www.svenskakyrkan.se/eslov/kyrkor-kapell-och-forsamlingshem börjar berättelserna om de nio kyrkorna och här hittar du också andra byggnader som församlingshem, församlingsgårdar och så klart kapellen.  Varje kyrksida har en kalender kopplad till sig så det smidigt att se vad som händer i just den kyrkan.  Överst på sidan finns en panoramabild som bjuder in till en rundvisning i kyrkan.  Därefter följer en balans mellan text och bild.

 Läs mer om kampanjkategorin kyrkor och byggnader här.

Svenska kyrkan i Örebro tillhandahåller en bra servicewebb

I Örebro har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  Svenskakyrkan.se/orebro känns välgenomtänkt, där är lätt att få en överblick och exempelvis hitta kontaktuppgifter och att exempelvis hitta hur man bokar ett dop.  Här finns många länkar mellan material för att underlätta för besökarna och kalenderhändelser visas dels i sin helhet på startsidan men också nedbrutet för att målgruppsanpassas på diverse olika sidor. Dessutom förtydligas målgrupperna på ett serviceinriktat sätt exempelvis i menyn under musik.

Här kan du läsa mer om kategorin servicewebb.  

Österhaninge församlings tilltal och tonalitet

http://www.osterhaningeforsamling.se/ bjuds besökaren på ett bra bildmaterial, tydliga vägar till säsongsuppdaterad information.  Bra information om kyrkorna och ett plus att det även där finns kontaktinformation.  Redan på startsidan bjuds besökaren på tydliga länkar till sociala medier, både blogg och Facebook.  Texterna är webbanpassade och korta, dessutom med många mellanrubriker som sannolikt underlättar för besökaren att få träff vid sökningar.

Här kan du läsa mer om kategorin känsla, tilltal och tonalitet.

Lunds domkyrkoförsamling

http://www.lundsdomkyrka.se/ känns det att det satsas på kommunikationen och att webbplatsen bara är en del i ett stort sammanhang.  Både en lista med egna blogginlägg men även där kyrkan omnämnts, facebookgruppen, Twitter och så vidare.  Dessutom ger det liv åt sidan med youtubeklippen.  Sidan känns målgruppsinriktad med frågan ”Vad kan vi hjälpa dig med?” följt av länkar med vad man kan anta, vanliga frågor församlingen hanterar.

Läs mer om kategorin övrigt här.  

Svenska kyrkan i London

Vid Svenska kyrkans KOM-dagar, den årliga kommunikationskonferensen nominerades webbplatserna i den sista kategorin, Folkets webbplats.  Deltagare röstade sedan i bloggposten och London utsågs som vinnare.  

Prisutdelningen

Samtliga vinnare hyllades vid middagens prisutdelning. Där fick också alla lägga sitt namn i dragningen av priset.

Jenny-och-Ingemar

Jenny Holmberg som arbetar med Svenska kyrkan i Örebros webbplats vann dragningen och fick ta emot en iPad Mini till sitt arbetslag.  Jenny står på bilden tillsammans med sin kyrkoherde Ingemar Söderström.

Grattis alla duktiga kollegor och tack för att ni låter oss inspireras i webbpublicering.

Bästa webbplatsen

Det finns så mycket bra kommunikation kring Svenska kyrkan på webben att inspireras av.  Bästa webbplatsen är en tävling för att lyfta olika styrkor, en jury har tittat igenom alla nominerade webbplatser.  Prisutdelningen sker vid middagen under Svenska kyrkans kommunikationsdagar, KOM2014.

En kategori står fortfarande öppen, Folkets webbplats.  Till den nominerar du din eller någon annans webbplats och omröstning sker här på bloggen under måndagen.

Bästa webbplatsen?

 • http://www.tyresoforsamling.se/ (2%, 2 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/london (90%, 99 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/lundby (0%, 0 röster)
 • http://www.svenskakyrkanjonkoping.se/ (1%, 1 röster)
 • http://www.osterhaningeforsamling.se/ (1%, 1 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/oppnarportarna (6%, 7 röster)

Totalt antal röster: 110

Loading ... Loading ...

Välkommen till webbgruppens utställningsbord på KOM med fler nomineringar.

Läs mer om Bästa webbplatsen på Svenska kyrkans intranät.