Vad händer våren 2017?

Under 2016 lanserades en på många sätt helt ny webb. Svenskakyrkan.se fungerar nu betydligt bättre i mobila enheter och layouten är – förhoppningsvis – mer tilltalande. Många av de funktioner som fanns tidigare finns med i det nya. Men inte alla. Vissa av funktionerna hade spelat ut sin roll, medan andra fungerade bra och fyllde ett behov.

Webbförvaltningen har sedan april 2016 arbetat för att fixa buggar och fylla de hål som uppkom vid lanseringen. Samtidigt har vi, som de flesta av er säkert märkt, haft problem med webbens stabilitet. Allt tyder på att läget är bättre nu, men det tog tyvärr mycket av förvaltningens kraft under hösten 2016.

När vi nu går in i 2017 har vi en tydlig prioritering. Under våren är det kalenderfunktionen och sökfunktionen vi lägger mest arbete på. Vi behöver titta på både funktion, presentation och tekniken bakom. För att fokusera arbetet har vi skapat nya arbetssätt tillsammans med våra externa leverantörer och jobbar nu i sprintar med bestämda leveransdatum.

Kalendern är i fokus först – med målet att under februari och mars leverera en ny version av den kalenderportal som fanns tidigare, och en tydligare presentation av kalenderhändelser på svenskakyrkan.se. Parallellt ska vi titta på tekniken bakom. Kalenderlösningen är minst sagt komplex med många olika leverantörer och bokningssystem inblandade. Vi vill förenkla och förtydliga.

Vår ambition är att vi till sommaren 2017 ska vara på acceptabel nivå både för besökare och redaktörer. Det innebär inte att den då är fri från buggar, eller att det inte finns förbättringspotential. Men att den håller en nivå som vi känner matchar de krav som är rimliga att ställa på en webbplats 2017.

Förutom kalender och sök arbetar vi under våren med teknik kopplat till höstens kyrkoval. Tanken är att väljarna ska kunna hitta möjliga vallokaler med hjälp av appen Kyrkguiden och en kartfunktion på webben, på samma sätt som vi tidigare presenterat sommarkyrkor. Innan fastekampanjen börjar ska dessutom hela Svenska kyrkans internationella arbete finnas på den nya webben, med nya gåvoformulär.

En ny version av webbshop där församlingar kan beställa material och en ny funktion för att beställa minnes- och hyllningsblad är annat som är på gång under våren.

 Men intranätet då?
Intranätet och svenskakyrkan.se samsas om samma resurser, både vad det gäller personer och pengar. Det gör tyvärr att intranätet har fått stå tillbaka under tiden vi har byggt om svenskakyrkan.se. Nu blir 2017 ett år för planering inför omgörning av intranätet kombinerat med en hel del nytt tänk vad det gäller internkommunikation.

Att testa Workplace by Facebook ser vi som en del av arbetet med att tänka nytt kring den interna kommunikationen.  Vi är helt säkra på att intranätet bör kompletteras med en social funktion av något slag och målet är att testa i vilken mån Workplace by Facebook fyller de behov som finns.

En annan spaning är att många av Svenska kyrkans medarbetare väljer att använda funktioner som Google docs och Dropbox i stället för att använda till exempel samverkansrummens funktioner. Här behöver vi titta på behov och funktion för att göra det så enkelt som möjligt att dela material och kunskap.

Innan några beslut tas om behöver vi dock göra en betydligt djupare analys av de behov som finns. Samtidigt som vi ska omvärldsspana och titta på goda exempel i organisationer som liknar vår.

Hur arbetet med att hitta en väg framåt för den interna kommunikationen ska gå till rent praktiskt vet vi inte än. Vi vet dock med säkerhet att vi vill involvera alla er som arbetar i våra system, och som sitter inne med mängder av kunskap och kloka idéer.

Har du frågor, förslag och tankar kring webbförvaltningens arbete? Kommentera i bloggen, eller mejla kanslistöd@svenskakyrkan.se

Liselotte Rogberg
Förvaltningsledare

Användarna är med och planerar verksamheten

Kalenderhändelser, kyrkor och kontaktuppgifter. Vårens besökarundersökning bekräftade tidigare undersökningar, analyser och gissningar. Våra besökare på svenskakyrkan.se vill fortfarande framför allt åt ”de tre k:na”. Det är samma resultat som i motsvarande undersökning 2011 och nu har drygt 2 400 besökare på svenskakyrkan.se (nationella sidorna såväl som stift- och församlingswebbar) tyckt till om vår webbplats ytterligare än gång.

Enligt undersökningen, som genomfördels i april och maj av företaget Web Service Award, är över hälften (62 procent) av besökarna på vår webbplats kvinnor – de flesta i åldern 41-55 år. Så var det även för två år sedan. Besökarna som är 65 år eller äldre har däremot ökat sedan förra gången, liksom de som hittar till vår webb via mobilen. Därför känns det extra roligt att vi i år för första gången gjorde en separat undersökning bland våra mobila användare.

Några stora skillnader mellan de som surfar från mobilen och övriga besökare går inte att se – de är ute efter i princip samma sak – fast de med mobiler verkar ännu mer angelägna än de framför en dator att få reda på tider, platser och annan information som rör en speciell gudstjänst eller något annat evenemang. Det märks om inte annat i fritextsvaren, där mobilanvändarna är rejält upprörda över krånglande kalendrar och otydlig, eller i värsta fall obefintlig information.

Med detta konstaterat känns det väldigt bra att vi på kyrkokansliet i Uppsala just nu är i slutfasen av ett arbete med en kalenderportal där vi samlar kalenderhändelser från alla församlingars kalendrar för att presentera informationen på ett vad vi tror tydligt och enkelt sätt. Dessutom har vi ju vår app Kyrkguiden som vi tror på många sätt motsvarar de behov våra besökare har. Här har vi mycket marknadsföring kvar att göra!

Stor förbättringspotential finns även vad det gäller struktur och menyer – där alltför många tycker att vi är för otydliga. Det blir tyvärr även tydligt när vi jämförs mot mot andra organisationer i vår storlek. Trots att våra siffror på de flesta fronter blivit bättre sedan  undersökningen 2011 har vi fortfarande en bit kvar till dess att vi har siffror som ligger på genomsnittet i branschen. Vi ligger bra till när det gäller tekniken – vår webb är stabil och nedladdningen funkar fint – men vi måste jobba med innehåll, användarvänlighet och sökvägar.

Detta inte minst med tanke på att endast 65 procent av besökarna hittade den information de sökte på webbplatsen. Det innebär att hela 35 procent inte, eller bara delvis, hittade informationen de var ute efter. Och det beror med största sannolikhet inte på att det sökte efter uppgifter som det vore helt orimligt att vi skulle har på vår webbplats … 

Det kan också vara intressant att notera att de flesta besökarna är privatpersoner, nästan 50 procent, medan cirka 20 procent är anställda. Andra besökare är till exempel förtroendevalda, arbetssökande, journalister och anställda i kommuner och andra organisationer som samarbetar med Svenska kyrkan. Lite oväntat kanske det kan vara att över hälften av våra privata besökare i undersökningen besökte vår webbplats för första gången, medan vi anställda verkar vara inne på webben mest varenda dag.

Ja, detta är lite av den information vi kan utläsa av vårens besökarundersökning, men det finns mycket mer. Information som gäller besökare i olika åldrar, med varierad kunskap om Svenska kyrkan och med olika strategier för att söka sig fram på webben. Vi har fått in flera a4-sidor fyllda med fritextsvar och inser att vi här har lite av facit för hur vi ska jobba vidare med webben, både teknikmässigt och innehållsmässigt. För vi finns till för våra besökare. Det är därför viktigt att vi lyssnar på dem när vi planerar vår verksamhet. Och viktigt att vi har dem i fokus när vi bygger våra webbplatser och fyller dem med innehåll.

Vill du veta mer om undersökningen finns här en ppt-presentation med mer siffror och fritextsvar från undersökningen. Du är även varmt välkommen att höra av dig!
Liselotte, webbredaktör på kyrkokansliet i Uppsala 
liselotte.rogberg@svenskakyrkan.se

HTML eller ej?

Vi har under upprepade tillfällen under flera år fått frågan om vi inte kan tillåta redaktörer eller eventuellt lite mer avancerade redaktörer att få möjlighet att arbeta i någon form av HTML-läge i redigeringsverktyget.

Vi har ungefär lika många gånger svarat att det av olika skäl inte är möjligt eller något vi inte planerar att möjliggöra…

Varför?

Jo, jag ska i det här blogginlägget försöka bena ut hur vi tänker när vi som många upplever som extremt hårdnackat motsätter oss detta.

Säkerhet

Ett helt öppet HTML-läge möjliggör att det går att infoga script som kan skada såväl systemet som besökare – eller i alla fall deras datorer.

Denna del skulle relativt enkelt kunna gå att filtrera bort vid sparandet men det finns fler aspekter…

Tillgänglighet

Den stora anledningen är vad som ibland lite oklart kallas för ”tillgänglighet” – det blir nog inte helt klart av det här men kanske lite mer hanterbart.

Ett av många argument är att man vill kunna infoga tabeller eller annan kod för att justera något så det ser ”alldeles rätt ut”.

Om vi börjar med tabellerna så är det något vi har byggt bort eftersom det för t.ex. synskadade som har s.k. skärmläsare ställer till stora problem. De skärmläsare som finns idag tolkar inte tabeller alls utan läser då i princip upp själva HTML-koden för besökaren – vilket gör att det blir mer eller mindre obegripligt!

Nu kan det tyckas att synskadade kanske utgör en ganska liten del av våra besökare men det är bara ett av många fall som vi måste ta hänsyn till…

En betydligt större besökarskara kommer till webbplatsen från en massa andra ”plattformar”. Det är inte bara desktopdatorer med flera olika webbläsare utan en stadigt stigande del mobilanvändare och då ser det inte alls ”alldeles rätt ut” för de eftersom de ser en HELT annan sak än vad som normalt visas i redigeringsläget. Antalet mobilanvändare har passerat 20% och är i ganska snabb takt på väg mot 30% – de kan dessutom vända och vrida på skärmen så att sidan ska anpassas till olika lägen och då flödas innehållet olika i dessa lägen. Lägg därtill en stadigt, om än i något lägre takt, stigande besökarskara med surfplattor som oftast befinner sig någonstans mitt emellan mobiltelefonen och desktopdatorn när det gäller skärmupplösning och då ska innehållet flödas på ytterligare ett eller två sätt…

Vårt mål är därför att det som kan ”matas” in i redigeringsrutan inte ska innehålla någon form av formateringstaggning som inte kan påverkas genom ändring på ett ställe – dvs i den mall som används för att rita upp sidorna i vilken plattform det nu månde vara.

Vi vill alltså som så många andra skilja på ”innehåll” och ”formattering” för att dels täcka dagens behov men även vara beredda på att i så hög utsträckning som möjlighet täcka eventuella framtida behov…

Framtidssäkring

En stor fråga som vi måste ta hänsyn till är att det ganska troligt någon gång i framtiden ska upphandlas och utvecklas eller anpassas ett nytt publiceringsverktyg. När den dagen infinner sig har vi ytterligare argument för att vi faktiskt vill skilja på ”innehåll” och ”formattering” för då ska det göras en export av hundratusentals sidor till detta verktyg och att då filtrera och städa bort kod som i det verktyget kanske ställer till än mer oreda eller som det måste anpassas till är ingen enkel match – att i så stor utsträckning som möjligt ha sidor som är uppbyggda på samma sätt gör att det arbetet då mycket enklare kan automatiseras.

Våra hårda nackar och vår syn

Det här är våra huvudargument och vi gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så. Vi kommer givetvis fortsätta vårt arbete med att ständigt utveckla verktyget för att det ska bli så bra som möjligt för så många användare som möjligt men framförallt med inriktning på att det ska vara en lysande upplevelse för våra besökare.

Vi är medvetna om att vi inte är där fullt ut idag men vi ger inte upp i första taget.

Men vi vill i alla fall…

Innan vi lämnar frågan vill jag dock ta upp en del av de argument eller önskemål som kom fram i den senaste diskussionen

WYSIWYG?

I den senaste omgången av debatten hänvisas det till eller jämförs med InDesign och pratas om WYSIWYG.

Om vi börjar med jämförelsen med InDesign så är den med ovanstående i åtanke inte relevant då när man arbetar i InDesign så är måtten man ska utgå ifrån i de allra flesta fall oerhört fasta och förutbestämda. Det finns inget utrymme för andra tolkningar eller vinklingar för trycksaken håller exakt samma mått från det att den lämnar tryckpressen tills det att den förhoppningsvis mals ned för återvinning.

En webbplats är föränderlig och innehållet ska kunna visas i flera olika sammanhang och helst vara begripligt oavsett hur det visas.

För er som inte känner till begreppet så står WYSIWYG för ”What You See Is What You Get” – alltså ”Vad du ser är vad du får”.

Det var oerhört populärt när webbutveckling gick från att vara textbaserad redigering där man skrev in den faktiska koden för hand runt själva innehållet till att det utvecklades verktyg för att lägga in innehållet i ett läge och där verktyget i sig skapade koden i bakgrunden. Dessa verktyg var, och är, i varierande grad framgångsrika med att skapa ”korrekt” kod men har nog blivit mindre WYSIWYG med åren just för att målplattformarna ser oerhört olika ut. En del av verktygen erbjuder förvisso möjlighet till förhandsgranskning i flera olika webbläsare – beroende på vad som finns installerat eller i ett ”simulerat” läge – men det är långt ifrån heltäckande och ofta långt ifrån verkligheten.

En mer relevant jämförelse är andra publiceringsverktyg och bland de vi tittat på eller har erfarenhet från så är de inte heller direkt WYSIWYG. Alla gör någon form av anpassning eller efterliknelse men den är såvitt vi kunnat se helt kopplad till den plattform man utför redigeringsarbetet på.

Vi har inte eftersträvat någon form av ”äkta” WYSIWYG just eftersom det är mer eller mindre omöjligt att återskapa utan vi försöker istället få redigeringsverktyget att vara tänkt som en modulbaserad visning där varje fält fyller en specifik funktion och där det trots allt motsvarar vad som än så länge är ”normalläget” då de flesta dessutom än så länge arbetar med eller på en desktopdator när de redigerar sin webbplats.

Certifiering och behörigheter?

I samband med detta nämndes även önskemål om någon form av HTML-certifiering och att denna skulle kopplas till utökade behörigheter.

Om vi skulle välja att bortse från allt jag skrev ovan gällande ”innehåll” och ”formattering” och öppna upp systemet så tror jag vi skulle drabbas av andra problem eller svårigheter.

I dagsläget är behörighetsadminsitrationen kopplad till respektive enhet och där sätts nivån för vad man som användare kan göra och inte kan göra inom de givna ramarna.

I önskemålet skulle de certifierade tilldelas högre behörigheter och om de sen gjorde övertramp skulle detta innebära indragna rättigheter.

Det känns som det skulle bli en ganska komplicerad process som skulle innebära att vi, eller någon därför utsedd instans, skulle bevaka och bedöma i enskilda fall om det var OK eller inte och sen utgöra någon form av dömande instans och dra in rättigheter

Vad händer om två kollegor på samma enhet har utökade rättigheter och vi drar in den ena? Det finns ju inget som hindrar kollegorna från att använda varandras behörigheter…

Det känns som en tidskrävande administrativ mardröm med tanke på att vi har drygt 1500 externa webbplatser och mer än 1000 intranätswebbplatser. På externwebben har vi 7000 registrerade användare och på intranätet över 20000 – där är många givetvis inte redaktörer eller har andra rättigheter än att just läsa – men om vi skulle nöja oss med de 7000 på externwebben så känns det som något av ett Sisyfosarbete att börja hantera behörigheterna på vissa nivåer från vår sida…

Vi lägger hellre vår tid på att fortsätta arbetet med att göra verktyget bättre, eller ännu bättre, och arbeta bort de fläckar vår sol just nu har!

Om ni vill läsa mer om anledningen att skilja ”innehåll” och ”formatering” så kan följande rekommenderas:

Eller så kan man lägga en stund i veckan åt att kolla av:

 

Kalenderportal

Vi i webbgruppen arbetar för närvarande på ett projekt som vi kallar kalenderportalen. Det är ett projekt som syftar till att ge besökare av vår webbplats ytterligare en möjlighet att hitta information om den breda verksamhet som Svenska kyrkan erbjuder. Det blir ett komplement till de funktioner som finns idag för att lista kalenderhändelser, både på webb och i appen Kyrkguide. Kort och gott en samlad funktion för att kunna ta reda på vad som händer inom Svenska kyrkan.

Nuläge

I dagsläget utgår informationsflödet från att en användare vill veta vad som händer i en specifik församling eller i en specifik kyrka. För att ta reda på detta kan besökaren hitta sin församling eller kyrka på svenskakyrkan.se eller använda appen Kyrkguide.

Framtid

Vad kalenderportalen vill göra är att sätta själva händelserna i fokus snarare än den organisatoriska uppdelningen, detta är ett led i anpassningen till Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro. Där kan man bland annat läsa att ”Besökaren ska kunna utföra sin uppgift på webben utan tidigare kännedom om organisationen”. Genom att låta händelserna vara i fokus ska en besökare kunna få se vad som händer inom ett geografiskt område oavsett vilken församling eller i vilken kyrka som det sker i. En exempelskiss kan ni se nedan.

Lösningen är alltså i första hand positionsbaserad men ytterligare parametrar går att använda sig ut av för att ytterligare förfina resultatet. Hittar besökaren en intressant händelse och går in på den visas händelsens sida. Till exempel så här:Kalenderportalen kommer även att levereras i form av en funktion som går att infoga på andra sidor med möjlighet till att fördefiniera olika filteringsparametrar så att kommunikationen går att rikta mer om så önskas.

Värt att nämna under punkten övrigt är att som ett led i detta projekt håller vi på att utveckla ett nytt API ramverk för Svenska kyrkan som kalenderportalen kommer bygga på. Det kommer att underlätta framtida utveckling samt bjuda in till att andra implementerar egna lösningar på samma data som används i kalenderportalen. Men mer om det en annan gång!

 

 

Den svåra konsten att prioritera

När en person besöker en webbplats så är man, till skillnad från när man till exempel läser en tidning, nästan alltid ute efter att utföra en specifik uppgift.

Fundera själv, hur ofta besökar du en webbplats för att läsa lite allmänt intressanta texter, eller titta på lite bilder?

Om du är som våra besökare så sker det förmodligen inte så ofta. Oftast är du ute efter en specifik sak, kanske en sakupplysning, en blankett eller en kontaktuppgift.

Som webbredaktörer blir då vår uppgift att se till att besökaren lyckas utföra sin uppgift så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Vilka saker är besökarna då ute efter när man besöker en församlings webbplats? Vi har samlat på oss en del information om detta under åren, både genom statistik och enkätundersökningar. Det är naturligtvis väldigt varierat, men tydligt är att några saker sticker ut:

 • Kontaktuppgifter
 • Kyrkor
 • Kalenderhändelser
 • Lediga tjänster

I en så bred verksamhet som vi arbetar i så kan det vara svårt att prioritera. Då kan det vara värt att tänka på några deviser:

 • Prioritering av en sida på en webbplats handlar inte om värdering om verksamhetens kvalitet eller viktighet, det handlar om att hjälpa besökaren till det hen vill ha så smärtfritt som möjligt.
 • Om vi alltid prioriterar det vi vill berätta om istället för det besökaren är ute efter så riskerar vi att inte berätta något för någon, eftersom besökaren då lämnar webbplatsen och förmodligen inte kommer att återvända.
 • Tid är det värdefullaste vi har, fundera – finns det något som frustrerar dig mer än att det går onödigt mycket tid till något? När du kostar besökaren tid genom att inte prioritera så tar du tid som skulle kunnat läggas på familjen eller en god bok. Hjälp besökaren att spara tid, besökaren kommer bli dig evigt tacksam!

I ivern att göra allt lika enkelt att hitta så är det lätt att allting blir svårt att hitta istället. Gör det enklare för den stora massan att hitta det dom vill ha. De som letar efter mer obskyr information är också beredda på att få lägga tid på det.

Att prioritera på en webbplats handlar om:

 • Det viktigaste högst upp i vänstermenyn
 • Det viktigaste högst upp i mittspalten
 • De viktigaste orden förekommer högst upp och mest frekvent på en sida
 • Använd de ord som besökarna använder i rubriker och ingresser

Hur prioriterar du? Berätta i kommentarerna.

Månadens omröstning – december är nu stängd

Nu har vi stängt den första omröstningen!

Totalt fick vi in 54 röster!

Vinnarna är:

– Skapa en kopia av ett dokument (i administrationen) (46%, 25 röster)

– Puff med centralt innehåll – t.ex. internationella nyheter (24%, 13 röster)

Hela resultatet hittar du här!

Vi räknar med att dessa båda kommer att finnas på plats på intranätet och externwebben i början av februari.

Nästa omröstning startar den 2/1 och pågår till den 14/1. Håll utkik!

Vill du vara med och påverkar nästa eller kommande omröstningar? Skicka in det till kanslistod@svenskakyrkan.se

Utveckling under 2013

Ganska snart börjar 2013 och jag tänkte att ni kanske ville se lite av vad vi har planerat under året som kommer.

Vi kommer att göra en ny användarundersökning under fastan för att kunna samla in alla redaktörers synpunkter och ta in dem i vår planering för att förhoppningsvis kunna få med delar av detta för utveckling under hösten 2013.

Under 2013 kommer vi att göra tre större uppgraderingar, den första någon gång under februari kommer att fortsätta med det vi arbetar med just nu – förbättrat redaktörsgränssnitt. Innan sommaren kommer mycket att ske på intranätet, bl a kommer det mobilanpassade intranätet. Det är även då vi helt kommer att gå över till responsiv design på externwebben. I november/december kommer den sista leveransen och den vet vi ännu inte så mycket om, vi räknar med att veta mer efter användarundersökningen!

Här kommer en mer konkret lista på vad vi redan vet!

För redaktörer

 • uppladdning av flera filer/bilder på samma gång
 • enklare menyadministration
 • (som tidigare nämnts) plattformsoberoende textredigering

Mobilanpassningar

 • en ny version av /be!
 • fortsatt arbete med externwebben
 • intranätet

Intranät

 • ett mer socialt intranät, där vi lättare kan hitta varandra, hitta sätt att samarbeta med våra lika, mm
 • koppling till organisationsregistret och AD för att hämta och uppdatera kontaktuppgifter
 • bättre kopplingar till samverkansrummen, genom att t ex visa listor från mina samverkansrum direkt på Mitt arbete
 • lokala loggor och toppbilder
 • förenklat skapande av samverkansrum
 • kommentera/dela/gilla

Övrigt

 • plocka in sociala media såsom instagram och spotify
 • kyrksidor
 • förbättringar i Kyrkguide

Hur gör du din röst hörd?

Under 2013 kommer vi att be våra användare om hjälp i prioriteringen när det gäller viss utveckling. Du kan läsa mer om det här! Många av er undrar kanske hur saker och ting hamnar på den där listan? Vi tar in önskemål som kommer från vår support, Kanslistöd, facebookgrupper och omvärldsbevakning. Så är det någonting du saknar – hör av dig till oss så vi kan föra in det på listan. Tanken med de saker som kommer in på listan är att de ska vara ganska okomplicerade att utveckla, om det är så att du önskar något som är komplicerat kanske vi inte kommer att plocka med det på listan på en gång utan kommer att behöva utreda innan vi gör det.

 

Därför ska du testa dina webbsidor i mobilen först

Idag är över 20% av besöken på svenskakyrkan.se från en mobiltelefon eller läsplatta. Det är ungefär en tiodubbling på två år. Det finns inget som tyder på att den utvecklingen kommer att avstanna. Det är bara en tidsfråga innan det ligger på 50% eller mer. Frågan är då, när man skapar en ny sida eller jobbar med strukturen på sin webb, varför kollar man bara hur det ser ut i datorn?

Vi som arbetar med webbplatser har ju nästan alltid den klassiska laptopen eller desktopen som arbetsverktyg, så det kanske är logiskt, men våra besökare har i allt högre utsträckning mobiler och läsplattor som huvudsaklig surfmaskin.

Den snabba utvecklingen mot mobilt är egentligen tillräckligt för att tänka ”mobile first”, men några fler saker som gör att det är ett smartare sätt att tänka är:

 • Det tvingar oss att skapa mer fokuserade och enkla webbplatser.
 • Besökarna har nästan alltid mobilen tillgänglig, det gäller inte datorn.
 • En webbsida som fungerar i mobilen fungerar i datorn, tvärtom gäller inte alltid.

Så när du skapat en ny sida, hala fram mobilen det första du gör och kolla. Om det är svårt att komma ihåg kan du alltid använda dig av en klassisk postitlapp.

Månadens omröstning

 

We Want You!

We want you

I december sätter vi igång med vad som går under arbetsnamnet månadens omröstning. Vi vill då ha din hjälp med att prioritera arbetet med att vidareutveckla och förbättra det gemensamma publiceringsverktyget, bloggplattformen och samverkansrummen.

Så hur ska det här gå till?

Vi kommer i början av varje månad sätter upp en omröstningslista på webbutvecklingsbloggen. Där kommer vem som helst kunna gå in och rösta på det alternativ som känns viktigast eller mest intressant av någon anledning. Förslagen till listan hämtas från våra facebookgrupper, kanslistöd, kommentarer i vår blogg, samt försök till allmän lyhördhet från vår sida. I samband med omröstningarna är det också möjligt att bedriva diskussion med oss i webbgruppen eller andra kring punkterna i listan.

Viss filtrering kommer att ske av vilka förslag som dyker upp på listan. Det gör vi för att vi vill att tiden från omröstning till presenterat resultat inte ska vara för lång. Större förändringsarbeten kommer alltså att hanteras utanför detta arbete.

När en omröstning är genomförd kommer vi att göra en utvärdering av de mest populära punkterna och i slutet av samma månad presentera vilken punkt som kommer att utföras månaden därpå. Sedan kommer ni kunna se frukten av arbetet månaden efter det.

Händelseförloppet som kommer att upprepas tolv gånger per år kan alltså sammanfattas som:

 • Månad 1: Omröstning och presentation av dess resultat.
 • Månad 2: Utförande av vald punkt.
 • Månad 3: Ny eller förbättrad funktionalitet är färdig för att användas.

Våra förhoppningar är att detta kommer leda till kortare ledtider i nyutveckling och förbättring av våra plattformar, samt att det ska leda till att alla ni som använder våra plattformar får en tydligare påverkansgrad av den riktning som plattformarna tar.

Så om ni har någon idé om vad som ska finnas med i omröstningen i december är det bara att ni gör er hörda!

Väl mött i december!

/Webbgruppen

Vad vi gör i webbgruppen just nu – Del 3 – Kalendern

Vi är alla överens när vi säger att vi till och från har problem med kalendern, jag tycker att detta är beklagligt eftersom det är en sådan viktig funktion på vår webbplats. Gustaf har jobbat intensivt med denna och den nya synkroniseringsmetod som vi levererade för några dagar sedan kommer att lösa de problem vi känner till idag.

Förutom synkroniseringen har vi länge känt att presentationen av kalendern lämnar en del att önska så nu är vi nära en ny version som kommer att se ut ungefär så här: