Vad händer våren 2017?

Under 2016 lanserades en på många sätt helt ny webb. Svenskakyrkan.se fungerar nu betydligt bättre i mobila enheter och layouten är – förhoppningsvis – mer tilltalande. Många av de funktioner som fanns tidigare finns med i det nya. Men inte alla. Vissa av funktionerna hade spelat ut sin roll, medan andra fungerade bra och fyllde ett behov.

Webbförvaltningen har sedan april 2016 arbetat för att fixa buggar och fylla de hål som uppkom vid lanseringen. Samtidigt har vi, som de flesta av er säkert märkt, haft problem med webbens stabilitet. Allt tyder på att läget är bättre nu, men det tog tyvärr mycket av förvaltningens kraft under hösten 2016.

När vi nu går in i 2017 har vi en tydlig prioritering. Under våren är det kalenderfunktionen och sökfunktionen vi lägger mest arbete på. Vi behöver titta på både funktion, presentation och tekniken bakom. För att fokusera arbetet har vi skapat nya arbetssätt tillsammans med våra externa leverantörer och jobbar nu i sprintar med bestämda leveransdatum.

Kalendern är i fokus först – med målet att under februari och mars leverera en ny version av den kalenderportal som fanns tidigare, och en tydligare presentation av kalenderhändelser på svenskakyrkan.se. Parallellt ska vi titta på tekniken bakom. Kalenderlösningen är minst sagt komplex med många olika leverantörer och bokningssystem inblandade. Vi vill förenkla och förtydliga.

Vår ambition är att vi till sommaren 2017 ska vara på acceptabel nivå både för besökare och redaktörer. Det innebär inte att den då är fri från buggar, eller att det inte finns förbättringspotential. Men att den håller en nivå som vi känner matchar de krav som är rimliga att ställa på en webbplats 2017.

Förutom kalender och sök arbetar vi under våren med teknik kopplat till höstens kyrkoval. Tanken är att väljarna ska kunna hitta möjliga vallokaler med hjälp av appen Kyrkguiden och en kartfunktion på webben, på samma sätt som vi tidigare presenterat sommarkyrkor. Innan fastekampanjen börjar ska dessutom hela Svenska kyrkans internationella arbete finnas på den nya webben, med nya gåvoformulär.

En ny version av webbshop där församlingar kan beställa material och en ny funktion för att beställa minnes- och hyllningsblad är annat som är på gång under våren.

 Men intranätet då?
Intranätet och svenskakyrkan.se samsas om samma resurser, både vad det gäller personer och pengar. Det gör tyvärr att intranätet har fått stå tillbaka under tiden vi har byggt om svenskakyrkan.se. Nu blir 2017 ett år för planering inför omgörning av intranätet kombinerat med en hel del nytt tänk vad det gäller internkommunikation.

Att testa Workplace by Facebook ser vi som en del av arbetet med att tänka nytt kring den interna kommunikationen.  Vi är helt säkra på att intranätet bör kompletteras med en social funktion av något slag och målet är att testa i vilken mån Workplace by Facebook fyller de behov som finns.

En annan spaning är att många av Svenska kyrkans medarbetare väljer att använda funktioner som Google docs och Dropbox i stället för att använda till exempel samverkansrummens funktioner. Här behöver vi titta på behov och funktion för att göra det så enkelt som möjligt att dela material och kunskap.

Innan några beslut tas om behöver vi dock göra en betydligt djupare analys av de behov som finns. Samtidigt som vi ska omvärldsspana och titta på goda exempel i organisationer som liknar vår.

Hur arbetet med att hitta en väg framåt för den interna kommunikationen ska gå till rent praktiskt vet vi inte än. Vi vet dock med säkerhet att vi vill involvera alla er som arbetar i våra system, och som sitter inne med mängder av kunskap och kloka idéer.

Har du frågor, förslag och tankar kring webbförvaltningens arbete? Kommentera i bloggen, eller mejla kanslistöd@svenskakyrkan.se

Liselotte Rogberg
Förvaltningsledare

Vad prioriteras i novembers omröstning?

I denna månads omröstning varierar alternativen mellan vidareutveckling av autopuffen och kunna sätta publiceringsdatum på en senare version av en sida.

Förra månaden vann möjligheten att ”markera flera”, läs mer om det här.  Nu står det mellan följande alternativ:

Pufflista

Detta skulle innebära en möjlighet att välja att visa puffar för de senaste nyheterna.  Hur många som ska visas väljer redaktören.  Den äldsta ”knuffas” ur visning i och med att en ny tillkommer.  Funktionen pufflistan innebär en vidareutveckling av autopuffen som introducerades under 2012.  Läs mer om autopuffen här.

Publiceringsdatum på senare version

Vill du att din sida ska flytta från en lista till en annan vid ett speciellt tillfälle?  Detta eller andra ändringar som du känner till skulle i och med denna utveckling gå att förbereda.  Att publicera en version av din sida och välja publiceringsdatum för de ändringar som läggs in möjliggörs med ”Publiceringsdatum på senare version”.

Skapa nyhet av standardsida och vice versa

Möjlighet att ändra dokumenttyp från standardsida till nyhet och tvärtom.

Puffa en startsida

Att kunna skapa en ”puff” för en startsida så denna kan användas på t.ex. en samfällighets-/pastoratssida för att lyfta församlingarna till den gemensamma nivån uta att skapa en faktaruta.

Omröstning november 2013

 • Puffa en startsida (11%, 7 röster)
 • Skapa nyhet av standardsida och vice versa (28%, 17 röster)
 • Publiceringsdatum på senare version (16%, 10 röster)
 • Pufflista (44%, 27 röster)

Totalt antal röster: 61

Loading ... Loading ...

Det där med video kan väl inte vara så svårt?

Jag fortsätter med mina tankar runt frekvent ställda frågor…

En av de allra vanligaste frågorna ser ut så här:

Varför går det INTE att ladda upp videofilmer på externwebben eller intranätet?

Rent praktiskt är det givetvis möjligt att göra det så länge videofilen är mindre än maxgränsen för uppladdade filer som är 20 Mb men det hjälper inte på något sätt för videofilen går inte att titta på annat än om man lyckas ladda ner den och sen har en spelare som klarar det aktuella formatet…

Men varför är det så? Det kan väl inte vara så svårt?

Jag ska försöka förklara utan att bli alltför teknisk och kryptisk – och ni som är tekniskt bevandrade får ha överseende med att det kanske ges en något förenklad bild här!

För besökaren är vårt publiceringsverktyg i likhet med alla liknande system i princip endast en webbserver. En webbserver är en dator med i princip en enda uppgift – att svara på frågor från besökarens dator. Den kan endast svara inom vissa ramar och det ”språk” den pratar är ganska enkelt…

Och ganska grovt förenklat skulle det kunna se ut så här:

Besökare: Ge mig ”http://www.svenskakyrkan.se/123456″!

Server: OK! ”123456” består av följande – ett par paket kod, ett par paket bilder och så skickar vi med lite bonuspaket med extrakod för att kunna hålla koll på statistik och annat. Vi packar det på en pall och skickar över…

Besökare: Tack!

Webbservern är nämligen ganska ”dum” och skickar i de paket den fått saker och ting inlagda.

Kombinerar vi den förmågan med att videofiler ofta är väldigt stora så skulle det inte räcka med en pall utan vi får börja likna med fraktfartyg lastade med containrar fyllda av pallar!

Lägg därtill att för att videofilen ska kunna spelas upp så måste den packas upp i rätt ordning och helst vara komplett – har en container hamnat snett eller en pall i en container är trasig så går det inte att visa filmen.

Alltså klarar en webbserver inte av att visa en videofil(m).

Men hur ska man göra?

För att spela upp video över internet behövs någon form av s.k. streamingserver. Det är en dator precis som webbservern men den är specialist på just videofiler och skickar alla de där paketen på pallar som stod i containrar i en jämn ström i alldeles rätt ordning.

Besökaren kan alltså börja titta så snart det första lilla paketet kommit fram för sen kommer nästa paket och nästa och så vidare…

Om vi tänker som vi gjorde med webbservern ovan…

Besökare: Ge mig ”http://www.svenskakyrkan.se/123457″!

Server: OK! ”123457” består av följande – ett par paket kod, ett par bilder – oj, en infogad video – och de där bonuspaketen. Jag packar kod, bilder och bonuspaketen på en pall och skickar fråga om videon till streamingservern. Hallå kompis (streamingservern, alltså): kan du skicka videon som heter ”kyrkoval 2013″?

Streamingservern: OK! Jag skickar paket 1 nu!

Besökare: Tack!

Besökare: Nu börjar paket 1 ta slut!

Streamingservern: Paket 2 på väg…

Besökare: Tack…

osv…

Är det trafikstockning så kan den välja att skicka lite mindre paket under en stund så att besökaren inte behöver vänta på att proppen ska släppa men kanske får lite sämre bild under den stunden.

Men den är så specialiserad så den kan inte på något sätt klara av det som en webbserver klarar av – nämligen att leverera allt det där andra.

Men det visas ju på samma webbsida?

Ja, och nu kan liknelserna kanske börja halta eller bli ytterst fåniga – men om vi tänker på den där pallen med paket  som webbservern skickade så finns det där ett magiskt paket med den inbakade videorutan som liksom borrar ett hål och drar ett rör från streamingservern rakt genom pallen…

Men kan ni inte bara sätta upp en sån där streamingserver?

Om det vore så enkelt!

För att ytterligare ställa till det så har dels TV-kanalernas olika ”Play”-tjänster och dels t.ex. Youtube och Vimeo skämt bort användarna med att det ska börja mer eller mindre direkt när man klickar på ”startknappen” och det är där det slutar vara enkelt…

Eftersom besökaren vill att det ska börja omedelbart och besökaren kan befinna sig på en massa olika ställen rent geografiskt så löser man det genom att sprida ut servrar över det geografiska område man vill täcka – i vårt fall skulle vi behöva sätta ut servrar åtminstone på ett antal olika platser i Sverige, jag skulle gissa på fyra eller fem för att minimera trafikstockningarna, och dessa ska kopplas ihop mellan sig så allt innehåll finns på alla servrar och det ska vara samma version på alla servrarna så om man uppdaterar en fil(m) så måste den spridas ut till alla de andra servrarna.

Ska vi vrida det ytterligare ett steg så har de allra största leverantörerna dessutom mer eller mindre egna kablar mellan de olika servrarna för att försäkra sig om att det inte ska bli några som helst trafikstockningar…

 Ja, det låter ju…

Vänta lite!

Jag har ett par saker till…

Kommer ni ihåg att jag pratade om ”format” i svaret på första frågan?

Videomaterial kan sparas i en ofantlig mängd olika format och komprimeringar men för att en lösning som jag just beskrivit ska fungera på bästa möjliga sätt och oavsett av vad besökaren har för ”plattform” – alltså dator, telefon, läsplatta eller vad det månde vara – så behöver det kodas om till ett, eller egentligen flera, förutbestämda format innan det skickas till servern eller som jag skrev servrarna och just videokodning är något av det mest ansträngande en dator kan ägna sig åt.

Att koda EN videofil kan få en ganska kraftfull normaldator att gå på knäna – alltså görs detta i såna här lösningar av därför speciellt anpassade kodningsservrar. Ännu en ”specialist” som gör i princip EN sak och inte kan något annat än att läsa in videofiler i en massa olika format och göra om de till några få som hanteras av streamingservrarna i den specifika lösning man väljer.

Att ha ett system som ska klara av att koda videofiler från eventuellt flera hundra samtidiga eller mer eller mindre samtidiga användare skulle kräva flera större kodningsservrar eller eventuellt en mindre park med kodningsservrar.

Om ni har läst allt så hoppas jag ni börjar se att det blir en ganska komplex lösning att bygga för en organisation av vår storlek och det kostar mycket pengar att bygga en egen sån lösning.

Och om vi kommer till en sån lösning så är det inte bara att bygga lösningen utan det krävs någon form av förvaltningsorganisation som sköter löpande vidareutveckling, underhåll och support på samma sätt som vi idag förvaltar t.ex. externwebb och intranät…

Då tycker vi det är bättre att faktiskt använda de redan befintliga lösningar som finns och som i många fall är gratis eller i alla fall betydligt billigare och där kostnaden i de fall det bedöms som nödvändigt att använda en betald lösning från t.ex. Bambuser, Vimeo eller Youtube faktiskt får tas av de som anser det vara nödvändigt och inte av alla…

I många fall klarar sig enskilda församlingar med gratisvarianterna då det inte för varje enhet alltid rör sig om så stora mängder video eller ”storanvändande”.

Men det är ju en massa reklam och annat på Youtube?

Ja, det är tyvärr priset man får betala för att använda gratistjänsterna – det är ju inte gratis för Youtube eller dess ägare att se till att tjänsterna fungerar så nånstans måste de dra in pengarna :-)

Om man tycker att det är störande eller opassande så finns betalalternativen där man slipper reklam och får en hel del andra fördelar – tycker man det är för dyrt kanske det går att gå ihop med grannförsamlingen eller inom stiftet! Ett konto kan räcka ganska långt och täcka fleras behov.

Vi vill ju bara att filmen ska kunna ses av styrelsen!?

Ja, det händer ju ganska ofta att vi vill sprida information internt och det är en komplicerande faktor.

Använder man gratistjänsterna så kommer videomaterielet på ett eller annat sätt blir sökbart via dessa men om man använder betaltjänsterna så kan man ställa in vem som får se vad.

I fallet med Vimeo blir alla videofilmer man lägger på ett betalkonto automatiskt ”private” och då måste man ha adressen till själva klippet för att kunna se den och om den infogas på en ”skyddad” intranätssida så har man förhoppningsvis begränsat spridningen så långt sommöjligt – om inte någon som har tillgång till just den sidan sprider direktlänken vidare…

Youtube har en lite annan lösning som jag inte har använt eller testat och därför inte riktigt vet hur den fungerar.

Här skulle en egen lösning klart förenkla förfarandet men är det ”hemligt” material så kanske video inte är det bästa mediet och i förhållande till hur mycket bra vi kan göra med video mot externa målgrupper är det en väldigt dyr lösning för en liten, liten del av publiken.

Hjulet behöver alltså inte uppfinnas igen…

Det här var några av de frågor och följdfrågor vi får på mer eller mindre regelbunden basis och förhoppningsvis har jag rätat ut ännu några frågetecken…

Det finns givetvis fler alternativ än de jag nämnt.

Youtube, Vimeo och Bambuser är bara tre av många aktörer och anledningen till att jag tar upp just dessa tre är att de är de mest kända. För att hitta alternativ så rekommenderar jag er att söka på nätet och sen kombinera detta med en koll på listan över tjänster som vi stödjer i vårt verktyg.

Funktionen för ”infoga multimedia” är kopplad till en tjänst som hämtas från Embed.ly och listan med de tjänster de stöder kan ni hitta här:

http://embed.ly/embed/features/providers

I nuläget har vi inga planer på att uppfinna hjulet igen och kommer fortsätta hänvisa till externa tjänster för detta ett tag till!

Vad framtiden har att erbjuda är ju inte skrivet i sten så allt kan hända!

HTML eller ej?

Vi har under upprepade tillfällen under flera år fått frågan om vi inte kan tillåta redaktörer eller eventuellt lite mer avancerade redaktörer att få möjlighet att arbeta i någon form av HTML-läge i redigeringsverktyget.

Vi har ungefär lika många gånger svarat att det av olika skäl inte är möjligt eller något vi inte planerar att möjliggöra…

Varför?

Jo, jag ska i det här blogginlägget försöka bena ut hur vi tänker när vi som många upplever som extremt hårdnackat motsätter oss detta.

Säkerhet

Ett helt öppet HTML-läge möjliggör att det går att infoga script som kan skada såväl systemet som besökare – eller i alla fall deras datorer.

Denna del skulle relativt enkelt kunna gå att filtrera bort vid sparandet men det finns fler aspekter…

Tillgänglighet

Den stora anledningen är vad som ibland lite oklart kallas för ”tillgänglighet” – det blir nog inte helt klart av det här men kanske lite mer hanterbart.

Ett av många argument är att man vill kunna infoga tabeller eller annan kod för att justera något så det ser ”alldeles rätt ut”.

Om vi börjar med tabellerna så är det något vi har byggt bort eftersom det för t.ex. synskadade som har s.k. skärmläsare ställer till stora problem. De skärmläsare som finns idag tolkar inte tabeller alls utan läser då i princip upp själva HTML-koden för besökaren – vilket gör att det blir mer eller mindre obegripligt!

Nu kan det tyckas att synskadade kanske utgör en ganska liten del av våra besökare men det är bara ett av många fall som vi måste ta hänsyn till…

En betydligt större besökarskara kommer till webbplatsen från en massa andra ”plattformar”. Det är inte bara desktopdatorer med flera olika webbläsare utan en stadigt stigande del mobilanvändare och då ser det inte alls ”alldeles rätt ut” för de eftersom de ser en HELT annan sak än vad som normalt visas i redigeringsläget. Antalet mobilanvändare har passerat 20% och är i ganska snabb takt på väg mot 30% – de kan dessutom vända och vrida på skärmen så att sidan ska anpassas till olika lägen och då flödas innehållet olika i dessa lägen. Lägg därtill en stadigt, om än i något lägre takt, stigande besökarskara med surfplattor som oftast befinner sig någonstans mitt emellan mobiltelefonen och desktopdatorn när det gäller skärmupplösning och då ska innehållet flödas på ytterligare ett eller två sätt…

Vårt mål är därför att det som kan ”matas” in i redigeringsrutan inte ska innehålla någon form av formateringstaggning som inte kan påverkas genom ändring på ett ställe – dvs i den mall som används för att rita upp sidorna i vilken plattform det nu månde vara.

Vi vill alltså som så många andra skilja på ”innehåll” och ”formattering” för att dels täcka dagens behov men även vara beredda på att i så hög utsträckning som möjlighet täcka eventuella framtida behov…

Framtidssäkring

En stor fråga som vi måste ta hänsyn till är att det ganska troligt någon gång i framtiden ska upphandlas och utvecklas eller anpassas ett nytt publiceringsverktyg. När den dagen infinner sig har vi ytterligare argument för att vi faktiskt vill skilja på ”innehåll” och ”formattering” för då ska det göras en export av hundratusentals sidor till detta verktyg och att då filtrera och städa bort kod som i det verktyget kanske ställer till än mer oreda eller som det måste anpassas till är ingen enkel match – att i så stor utsträckning som möjligt ha sidor som är uppbyggda på samma sätt gör att det arbetet då mycket enklare kan automatiseras.

Våra hårda nackar och vår syn

Det här är våra huvudargument och vi gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så. Vi kommer givetvis fortsätta vårt arbete med att ständigt utveckla verktyget för att det ska bli så bra som möjligt för så många användare som möjligt men framförallt med inriktning på att det ska vara en lysande upplevelse för våra besökare.

Vi är medvetna om att vi inte är där fullt ut idag men vi ger inte upp i första taget.

Men vi vill i alla fall…

Innan vi lämnar frågan vill jag dock ta upp en del av de argument eller önskemål som kom fram i den senaste diskussionen

WYSIWYG?

I den senaste omgången av debatten hänvisas det till eller jämförs med InDesign och pratas om WYSIWYG.

Om vi börjar med jämförelsen med InDesign så är den med ovanstående i åtanke inte relevant då när man arbetar i InDesign så är måtten man ska utgå ifrån i de allra flesta fall oerhört fasta och förutbestämda. Det finns inget utrymme för andra tolkningar eller vinklingar för trycksaken håller exakt samma mått från det att den lämnar tryckpressen tills det att den förhoppningsvis mals ned för återvinning.

En webbplats är föränderlig och innehållet ska kunna visas i flera olika sammanhang och helst vara begripligt oavsett hur det visas.

För er som inte känner till begreppet så står WYSIWYG för ”What You See Is What You Get” – alltså ”Vad du ser är vad du får”.

Det var oerhört populärt när webbutveckling gick från att vara textbaserad redigering där man skrev in den faktiska koden för hand runt själva innehållet till att det utvecklades verktyg för att lägga in innehållet i ett läge och där verktyget i sig skapade koden i bakgrunden. Dessa verktyg var, och är, i varierande grad framgångsrika med att skapa ”korrekt” kod men har nog blivit mindre WYSIWYG med åren just för att målplattformarna ser oerhört olika ut. En del av verktygen erbjuder förvisso möjlighet till förhandsgranskning i flera olika webbläsare – beroende på vad som finns installerat eller i ett ”simulerat” läge – men det är långt ifrån heltäckande och ofta långt ifrån verkligheten.

En mer relevant jämförelse är andra publiceringsverktyg och bland de vi tittat på eller har erfarenhet från så är de inte heller direkt WYSIWYG. Alla gör någon form av anpassning eller efterliknelse men den är såvitt vi kunnat se helt kopplad till den plattform man utför redigeringsarbetet på.

Vi har inte eftersträvat någon form av ”äkta” WYSIWYG just eftersom det är mer eller mindre omöjligt att återskapa utan vi försöker istället få redigeringsverktyget att vara tänkt som en modulbaserad visning där varje fält fyller en specifik funktion och där det trots allt motsvarar vad som än så länge är ”normalläget” då de flesta dessutom än så länge arbetar med eller på en desktopdator när de redigerar sin webbplats.

Certifiering och behörigheter?

I samband med detta nämndes även önskemål om någon form av HTML-certifiering och att denna skulle kopplas till utökade behörigheter.

Om vi skulle välja att bortse från allt jag skrev ovan gällande ”innehåll” och ”formattering” och öppna upp systemet så tror jag vi skulle drabbas av andra problem eller svårigheter.

I dagsläget är behörighetsadminsitrationen kopplad till respektive enhet och där sätts nivån för vad man som användare kan göra och inte kan göra inom de givna ramarna.

I önskemålet skulle de certifierade tilldelas högre behörigheter och om de sen gjorde övertramp skulle detta innebära indragna rättigheter.

Det känns som det skulle bli en ganska komplicerad process som skulle innebära att vi, eller någon därför utsedd instans, skulle bevaka och bedöma i enskilda fall om det var OK eller inte och sen utgöra någon form av dömande instans och dra in rättigheter

Vad händer om två kollegor på samma enhet har utökade rättigheter och vi drar in den ena? Det finns ju inget som hindrar kollegorna från att använda varandras behörigheter…

Det känns som en tidskrävande administrativ mardröm med tanke på att vi har drygt 1500 externa webbplatser och mer än 1000 intranätswebbplatser. På externwebben har vi 7000 registrerade användare och på intranätet över 20000 – där är många givetvis inte redaktörer eller har andra rättigheter än att just läsa – men om vi skulle nöja oss med de 7000 på externwebben så känns det som något av ett Sisyfosarbete att börja hantera behörigheterna på vissa nivåer från vår sida…

Vi lägger hellre vår tid på att fortsätta arbetet med att göra verktyget bättre, eller ännu bättre, och arbeta bort de fläckar vår sol just nu har!

Om ni vill läsa mer om anledningen att skilja ”innehåll” och ”formatering” så kan följande rekommenderas:

Eller så kan man lägga en stund i veckan åt att kolla av:

 

Webbgruppen summerar

Varje månad skickar Svenska kyrkans kanslistöd ut ett nyhetsbrev med information kring de gemensamma systemen.  Detta här vad webbgruppen bidragit med till nyhetsbrevet som går ut idag, fredagen den 24 maj.

Förändringsarbete på gång igen

Vecka 22 uppgraderas intranät och webb igen.  Förändringsarbetet innebär en del spännande nyheter och tillfälliga stop under själva processen.  Läs mer om uppgraderingen här.

Webbanalys

Vill du använda tiden du publicerar på webben/intranät så effektivt som möjligt?  Då kan det vara bra att läsa dig om hur webbplatsen/intranätet används.  Här kan du läsa om samlad information som presenterades vid KOM-dagarna.

Bästa webbplatsen

Vilka styrkor har din webbplats?  Vilken webbplats inspirerar dig?  Här kan du läsa mer om tävlingen om Bästa webbplatsen som utlyses nu, deadline på nomineringar 31 januari 2014 och planerad prisutdelning vid KOM2014.

Observera att alla webbplatser som kommunicerar Svenska kyrkan är välkomna att delta i tävlingen.

Månadens omröstning

Tyck till om hur webbgruppen ska prioritera den närmaste tidens vidareutveckling.  Läs mer och rösta om möjligheterna till nyheter kring bildvisningar och personallistor här.

Lediga jobb och andra ämnesområden

Genom att använda gemensamma ämnesområden ökar möjligheten att samla information för att besökare smidigt ska kunna ta del av det som är relevant inom ett specifikt område.  Läs mer om satsningen här. 

Vilken vidareutveckling ska levereras efter sommaren?

Maj månads omröstning har visat flera önskemål kring bilder och personallistorna.  Här har du nu chansen att påverka vilken av funktionerna webbgruppen kommer att prioritera upp att utveckla.

I vanliga fall är målet att leverera en vinnare i månaden.  Efter maj avstannar tempot och nästa leverans kommer efter sommaren.

Flexiblare bildspel

En önskan har inkommit om att kunna välja mer flexibel varianter i bildspelsvisningen.  Denna funktion skulle innebära att måtten som finns idag är förinställda men den som vill utmana tekniken på egen hand skulle kunna välja egna mått.  På så sätt skulle du kunna välja att göra ett bildspel med bara stående bilder.

Bildspel från flera webbplatser

Detta innebär en möjlighet att skapa ett bildspel som visar bilder från flera webbplatser.  Det kommer att bli en begränsning till de webbplatser den som redigerar har behörighet till.

Möjlighet att sortera personallistan på förnamn

I dagsläget går att välja att sortera personallistan på efternamn.  Enligt denna önskan skulle man kunna välja att sortera på förnamn.

Möjlighet att välja att visa flera kategorier i samma personallista

Vid ett flertal tillfällen har kunder hört av sig och vill lägga in information om exempelvis förtroendevalda i personaladministrationen.  Det kan man göra men vill man visa all personal i en och samma lista så kommer då de förtroendevalda med.  Alternativet har varit att skapa flera listor istället.  Genom att kunna välja att visa flera kategorier i samma lista skulle en och samma lista kunna visa all personal men man kan välja att inte visa de förtroendevalda i just den listan.

Nästa omröstning

Månadens omröstning återupptas igen efter sommarsemestrarna.  Se till att ta tillfället i akt och skicka in förslag på möjligheter du skulle vilja se förverkligas.  Du behöver inte komma med färdiga lösningar.  Har du en önskan kan vi diskutera oss fram till hur det skulle kunna lösas.  Kontakta kanslistöd med dina tankar.

Omröstning maj

 • Möjlighet att välja att visa flera katergorier i samma personallista (42%, 8 röster)
 • Möjlighet att sortera personallistan på förnamn (11%, 2 röster)
 • Bildspel från flera webbplatser (11%, 2 röster)
 • Flexiblare bildspel (37%, 7 röster)

Totalt antal röster: 19

Loading ... Loading ...

Vad ska utvecklas april – önskerepris av månadens omröstning

Önskemål från redaktörer och användare av Svenska kyrkans gemensamma webb och intranät har varje månad möjlighet att bidra med förslag på vidareutveckling.  För att prioritera rätt bland förslagen utlyses sedan en omröstning här på bloggen.  Förslagen för april kanske ser bekanta ut, de är de alternativ som fått flest röster av de som inte vunnit vid de tidigare omröstningarna.  En andra chans för din favorit att bli verklighet.

Puff med centralt innehåll – t.ex. internationella nyheter

Församlingen kan lägga in en puff varsomhelst som uppdateras med innehåll som redaktionen på kyrkokansliet skapar.

Twitterflöde (hashtag/användare)

Församlingen kan lägga in ett flöde med de senaste uppdateringarna från ett wtitterkonto eller en specifik hashtag.

Infoga karta

En funktion för att infoga en karta över församlingen med kyrkor och eventuellt andra inlagda platser.

BILDVISNING – FÖRSTORING

En möjlighet att kunna visa infogade enstaka bilder i förstorat läge. Vid klick på bilden visas den förstorade versionen på samma sätt som man nu kan göra från till exempel bildspelet.

ANPASSAD PRESENTATION FÖR INFOSKÄRMAR

En alternativ presentationsmall av en sida där man med hjälp av en inställning kan ”skala bort” navigering, sidhuvud, och vänstermenyn för visning på informationsskärmar i t.ex. receptioner och andra ”öppna” lokaler.

UTÖKAD LISTFUNKTION

Du som redigerar på svenskakyrkan.se eller Svenska kyrkans intranät kan redan nu skapa listor, med exempelvis nyheter.  Skulle du vara intresserad av att aktuelltlistan som finns på svenskakyrkan.se’s startsida där senaste nyheten i listan visas med bild, blir möjlig för din webbplats med dina nyheter?

AUTOMATISKT VALD INTRANÄTSARBETSPLATS.

För att den nya navigeringen på intranätet ska utnyttjas på bästa möjliga sätt behöver användaren ange sin huvudsakliga arbetsplats men eftersom detta bygger på manuella inställningar är det inte alla som gör denna inställning.

LISTA EXTERNWEBBSNYHETER PÅ INTRANÄTET

En funktion för att visa nyheter som publiceras på en externwebb på intranätet. Genom att dra in den visas alla nyheter som publiceras på enhetens externa webbplats direkt på det egna intranätet.

Förslag till nästa omröstning

Har du tankar och idéer kring vad som skulle underlätta i din webbvardag eller bidra till att intranätet och eller den gemensamma webben blir bättre, mail kanslistöd.

 

Omröstning - april

 • Lista externwebbsnyheter på intranätet (5%, 4 röster)
 • Automatiskt vald intranätsarbetsplats (12%, 10 röster)
 • Utökad listfunktion (4%, 3 röster)
 • Anpassad presentation för infoskärmar (38%, 31 röster)
 • Bildvisning - förstoring (9%, 7 röster)
 • Infoga karta (16%, 13 röster)
 • Twitterflöde (hashtag/användare) (6%, 5 röster)
 • Puff med centralt innehåll - t.ex. internationella nyheter (10%, 8 röster)

Totalt antal röster: 81

Loading ... Loading ...

Uppgradering av användargränssnitt

Vi har under en lång period arbetat med att göra det enklare för redaktörerna att publicera på svenskakyrkan.se. En stor del av uppgraderingarna har redan gjorts men det mesta är kvar, i slutet av månaden kommer en stor uppgradering. Jag tänkte illustrera skillnaden på hur gränssnittet ser ut idag jämfört med efter uppgraderingen med före- och efterbilder på en litet lite axplock av de uppgraderingar som sker.

Formulär för standardsida

Istället för ett långt formulär så har vi delat innehållet i flikar, det viktigaste finns samlat i första fliken, de flesta gånger ska man inte behöva titta på nån annan flik. Hjälptexterna har döljts bakom frågetecken. Fält som påverkar varandra ger direkt feedback, dvs istället för att vi förklarar att artikelbilden även blir puffbild så syns detta direkt i formuläret.

Före

Efter

Formulär för fil

Här ser vi tydligt hur mycket tydligare formuläret är.

Före

Efter

Startsida för administrationen

Här har vi nu försökt samla allt man behöver på ett ställe, och göra de saker som används ofta mer framstående. Tanken är att man i princip ska kunna göra 90% av allt man gör direkt från startsidan. Man kommer till exempel kunna skapa de vanligaste dokumenten direkt därifrån, redigera de senast redigerade dokumenten, startsidan och kalendern man jobbar med finns stort och tydligt i mitten. Dessutom visas den senaste nyheten om webben och det finns länkar till ytterligare resurser.

Före

Efter

 

Den svåra konsten att prioritera

När en person besöker en webbplats så är man, till skillnad från när man till exempel läser en tidning, nästan alltid ute efter att utföra en specifik uppgift.

Fundera själv, hur ofta besökar du en webbplats för att läsa lite allmänt intressanta texter, eller titta på lite bilder?

Om du är som våra besökare så sker det förmodligen inte så ofta. Oftast är du ute efter en specifik sak, kanske en sakupplysning, en blankett eller en kontaktuppgift.

Som webbredaktörer blir då vår uppgift att se till att besökaren lyckas utföra sin uppgift så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Vilka saker är besökarna då ute efter när man besöker en församlings webbplats? Vi har samlat på oss en del information om detta under åren, både genom statistik och enkätundersökningar. Det är naturligtvis väldigt varierat, men tydligt är att några saker sticker ut:

 • Kontaktuppgifter
 • Kyrkor
 • Kalenderhändelser
 • Lediga tjänster

I en så bred verksamhet som vi arbetar i så kan det vara svårt att prioritera. Då kan det vara värt att tänka på några deviser:

 • Prioritering av en sida på en webbplats handlar inte om värdering om verksamhetens kvalitet eller viktighet, det handlar om att hjälpa besökaren till det hen vill ha så smärtfritt som möjligt.
 • Om vi alltid prioriterar det vi vill berätta om istället för det besökaren är ute efter så riskerar vi att inte berätta något för någon, eftersom besökaren då lämnar webbplatsen och förmodligen inte kommer att återvända.
 • Tid är det värdefullaste vi har, fundera – finns det något som frustrerar dig mer än att det går onödigt mycket tid till något? När du kostar besökaren tid genom att inte prioritera så tar du tid som skulle kunnat läggas på familjen eller en god bok. Hjälp besökaren att spara tid, besökaren kommer bli dig evigt tacksam!

I ivern att göra allt lika enkelt att hitta så är det lätt att allting blir svårt att hitta istället. Gör det enklare för den stora massan att hitta det dom vill ha. De som letar efter mer obskyr information är också beredda på att få lägga tid på det.

Att prioritera på en webbplats handlar om:

 • Det viktigaste högst upp i vänstermenyn
 • Det viktigaste högst upp i mittspalten
 • De viktigaste orden förekommer högst upp och mest frekvent på en sida
 • Använd de ord som besökarna använder i rubriker och ingresser

Hur prioriterar du? Berätta i kommentarerna.

Kopiera dokument

I december månads omröstning röstade ni fram att det skulle bli möjligt att skapa kopia av ett befintligt dokument. Denna utveckling pågår, ni kan få se en bild på intranätet här!

Målet är att få ut detta senast vecka 6 (4-8/2). Det finns dock en viss nivå av osäkerhet kring detta eftersom vi parallellt med detta just nu går igenom detaljer för nästa stora uppgradering av Content studio. Kopiera dokument och den stora uppgraderingen görs till stor del av samma resurser och vi vill inte riskera någonting med uppgraderingen.