Fokus på sökfunktionen

Under våren kommer, som vi sagt tidigare, kalendern och sökfunktionen få extra fokus. Arbetet med kalendern har resulterat i en kalenderportal för hela svenska kyrkan och arbetet fortsätter, men nu kommer vi även att börja med sökfunktionen på svenskakyrkan.se.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på svenskakyrkan.se lider av ett antal problem som många av er vet. Det vi främst identifierat är:

 • Man skulle vilja kunna söka på lokala enheter även från de nationella sidorna, och tvärt om
 • Många efterfrågar en lösning där personal presenteras i sökresultatet på något sätt
 • Dokument ska vara enklare att hitta
 • Förbättrad indexering av innehållet på sidor
 • Kalenderhändelsernas vara eller icke vara i sökresultatet, nu när vi har kalenderportalen
 • Gränssnittet

Vi har precis startat upp arbetet, och med det menar jag att vi har samlat ihop en arbetsgrupp och gått igenom önskemål från verksamheten, saker vi själva rapporterat in, tekniska utmaningar och arbetssätt. Nästa steg är att välja ut de högst prioriterade delarna och börja planera arbetet.

De preliminära leveransdatumen är:

 • 4 maj 2017
 • 13 juni 2017

Vi har bytt arbetssätt

Vi har bytt arbetssätt och det har fungerat mycket bra i arbetet med kalendern, och därför tänker vi fortsätta med det framöver. Upplägget är att vi arbetar i små grupper där man är fokuserad på ett område, t.ex. kalendern. Det är samma grupp hela tiden, och representanter finns i det här exemplet från verksamheten, kommunikationsavdelningen, IT och leverantörer. Vi har dagliga avstämningar och sitter i samma rum tillsammans och jobbar några timmar i veckan, vilket har lett till snabba korta beslutsvägar och ett effektivare arbete.

Tid för kalendern

Inlägget i korthet: Kalendern är en av de mest använda funktionerna på svenskakyrkan.se. Användarna styr hur den vidareutvecklas och en detaljsida med egen webbadress (URL) har lanserats.

Kalendern är en av de viktigaste funktionerna för de som kommer för att använda svenskakyrkan.se. Den är även en grundläggande funktion t.ex. i appen Kyrkguiden. Därför är det viktigt att den fungerar på ett bra sätt och i slutändan möjliggör att de som använder webbplatsen hittar. Kalendern ska också inspirera användarna till att delta i de många aktiviteter som Svenska kyrkans församlingar erbjuder.

Under 2017 startas ett arbete som rör de större tekniska frågorna, där databaser och kopplingar till dessa ses över. Nyligen påbörjades också ett arbete som fokuserar på kalendern på svenskakyrkan.se, och då till en början kalendern i sidtoppen.

Utmaningar och möjligheter med en gemensam kalender

En utmaning i arbetet är att kalendern i sidtoppen ska fungera för en mängd olika behov och önskemål. Den ska passa en liten församling med få kalenderhändelser, ett stort pastorat med väldigt många händelser och kyrkor. Den ska passa vana användare som tycker den är för enkel, och den ska passa ovana användare som tycker den är för komplicerad. Storstad och landsbygd har olika behov. Det blir alltid en balansgång, men vi måste sätta den som använder svenskakyrkan.se i första hand.

Användaren styr prioriteringarna

Utvecklingen av kalendern kommer börja med den som visas i sidtoppen och har prioriterats med besökaren i fokus. Därför ska kalendern i sidtoppen visa händelser från hela svenskakyrkan.se.

Det ska gå att söka

 • via en vald ort eller i en radie utifrån var man befinner sig
 • i ett fritextfält där besökaren själv anger vad denne letar efter
 • på start- och slutdatum

Listningen av kalenderhändelser

 • görs mer överblickbar
 • ska i första hand visa händelser åtta dagar framåt

Ett sökresultat ska gå att dela. Du kommer alltså kunna göra en egen sökning och filtrering, och sedan skicka länken eller t.ex. använda den i en puff. Den som då klickar på länken kommer till exakt samma sökresultat som du som redaktör har skapat.

Varje kalenderhändelse ska ha en egen detaljsida så att den blir möjligt att dela, länka till och få en vägbeskrivning till platsen.

Filtrering på gemensamma ämnesområden

Det pågår en förundersökning för att få fram om det går att använda händelsetyper och gemensamma ämnesområden för att låta besökaren filtrera fram kalenderhändelser. För att en sådan funktion ska bli användarvänlig och lätt att förstå av användaren, oavsett förkunskaper om kyrkans verksamhet krävs ett stort arbete med de gemensamma ämnesområden.

Nu blir varje händelse en sida med en unik webbadressdetaljsida-kalenderhandelse-v1

Som en liten juklapp innehåller kalenderarbetets första leverans en detaljsida för en kalenderhändelse. Det blir en enklare variant av detaljsida, och en utökad version av denna sida kommer att komma i första leveransen 2017.

Den som söker skall finna

Det här inlägget handlar om den nya sökfunktionen på svenskakyrkan.se som just nu tas fram. Vi har inte kommit så långt att vi kan visa upp några skisser eller designidéer, men kan ändå dela med oss av våra tankar.

Det ska nämnas att den nya sökfunktionen inte är en del av Webben för framtiden, men är en inleverans till och en förutsättning för Webben för framtiden.

Varför behöver vi en ny sökfunktion på svenskakyrkan.se?

Till att börja med så behöver vi en ny sökfunktion eftersom den vi har idag fungerar dåligt. Dessutom har vi två sökfunktioner: En för att söka i innehåll och en för att söka efter församlingar. Visst hade det varit smidigare för besökaren om det bara fanns en sökfunktion på sidan? En väl fungerande sökfunktion är även ett viktigt element i den totala användarupplevelsen om den faktiskt ger besökaren relevanta sökträffar. Det blir extra viktigt för svenskakyrkan.se, eftersom en utforskande sökstrategi (där man använder menyerna för att leta sig fram till det man söker efter) blir problematisk på en så omfattande webbplats.

Arbetet har börjat

Innan sommaren började vi analysera statistik, ex: vilka sökord eller sökfraser används, vad är det man egentligen vill ha svar på, har användaren ett annat språk (läs synonymer) än vad som finns skrivet, vilka är de mest besökta sidorna?

Slutsatsen är, lite grovt, att man främst söker information om:

 • Kyrkliga handlingar (som ex. vigsel)
 • Platser
 • Kalenderhändelser

Utifrån det vi hittills har gjort tar vi just nu fram förslag på olika typer av hjälpfunktioner (se förklaringar nedan) och hur en sökresultatsida kan se ut. Vilken typ av information ska visas och från vilka källor ska denna information hämtas?

Det arbetas på två olika fronter, där den ena delen fokuserar på hur man tekniskt ska hämta informationen och indexera den, och den andra mjukare delen på hur resultatet ska presenteras för användaren samt hjälpfunktioner.

Hjälpfunktioner – Vad kan den nya sökfunktionen innehålla?

Ett problem vi har idag är att sökresultat blandar högt och lågt, nationellt och lokalt, relevant och irrelevant, allt i en enda röra. Vi har heller ingen möjlighet att manipulera sökresultatet för att bättre tillmötesgå användarens förväntningar. Med den nya sökfunktionen kan man tänka sig att använda:

 • Viktade sökresultat – Manuellt ge viss typ av information, som man vet ofta efterfrågas, en högre relevans så att denna lyfts upp tydligare i resultatet.
 • Synonymer – Koppla ihop olika uttryck och ord. Även om vi i texterna på svenskakyrkan.se använder ”vigsel”, så kan besökaren använda sig av ordet ”bröllop” i sökningen och ändå få samma resultat som de skulle fått med ”vigsel”.
 • Facettering – Användaren gör först sin sökning och på sökresultatsidan visas ett antal kategorier som gör sökfrågan lite mer specifik. Det är alltså ett slags filter.

  Stockholms stads kategorier där man kan "borra sig ner" för att förfina sökresultatet

  Stockholms stads kategorier där man kan ”borra sig ner” för att förfina sökresultatet

 • Auto complete – När en användare börjar skriva in sökord så kan man föreslå sökord eller sökfraser baserat på tidigare sökningar, populära sökningar eller synonymer. Detta underlättar genom att man slipper skriva kompletta ord eller fraser och minimerar felstavningar.
 • Federerat sök/Temasökresultatsidor – Speciella sökresultatsidor för populära sökkategorier. Det kan handla om t.ex. Vigsel, där man samlar information i sökresultatet från många olika källor. Man kan tänka sig att då visa information från webbsidorna om vigsel (texter), psalmer (från den kommande digitala psalmboken), bilder från vigslar (t.ex. från Instagram), definitionen av vigsel (ex Wikipedia), länkar till lokala och nationella sidor om vigsel etc. Ett exempel är t.ex. Googles sökresultatsida som för vissa sökningar genererar en specialsida:

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

  Googles temasida för sökningen svenska kyrkan

Hur går arbetet vidare?

Under v36 ska förslag på hur indexeringen ska gå till, vilka källor som ska användas, hur sökfunktionen ska fungera samt hur interaktionen ska se ut presenteras. Därefter följer 3-4 veckor av det tekniska arbetet med att indexera alla källor. Samtidigt tas designskisser fram för det grafiska gränssnittet. Det här kommer att bli bra!