Statusrapport inför sommaren

I september 2016, när jag precis gått in i rollen som förvaltningsledare, träffade jag stiftens kommunikatörer  i Uppsala. Vi pratade om webbplatsen som lanserats under våren, och konstaterade att vi inom det närmaste året behöver göra en hel del arbete för att få webbplatsen i ett skick som känns mer acceptabel både för besökare och redaktörer.

Vi sa att målet är att inför sommaren 2017 ha fått webbplatsen till det skick den borde ha varit i april 2016, för att officiellt avsluta projektet Webben för framtiden.

Nu är vi där. Det är maj 2017 och det har gått över ett år sedan den nya webbplatsen lanserades. Ett intensivt arbete har pågått. Samtidigt som förvaltningen har gått igenom alla felrapporter och förslag på förbättringar som kommit in via kanslistöd kämpade vi efter några svajiga veckor i höstas för att få plattformen stabil.

Och stabil blev den. För någon vecka sedan firade vi sex månader utan något oplanerat avbrott på svenskakyrkan.se. Hurra!

Samtidigt har vi fixat buggar och kompletterat webben med delar som inte fanns med i leveransen i april 2016. Svenska kyrkans internationella arbete har flyttat in i det nya, liksom kalenderportalen.

Är vi då där vi hoppades hösten 2016? I ett läge där vi kan avsluta projektet Webben för framtiden och känna att vår webb gott från en beta-version till en webb vi bedömer ligga på ”noll-nivå”?

Ja, jag tycker faktiskt det. Och som en symbolisk gest för det byter vi nu, i sista leveransen innan sommaren, adressen till inloggningen för redaktörer. Efter den 20 juni ersätter vi adressen beta.svenskakyrkan.se/admin med www.svenskakyrkan.se/admin. Mer information om det kommer i nyheter på intranätet (https://internwww.svenskakyrkan.se/webbhjälp) när det närmar sig.

Mycket jobb kvar
Men därmed inte sagt att det inte finns jobb kvar att göra. För det finns det. Vi har bara påbörjat arbetet med kalender och sök för att göra de funktionerna så bra som möjligt. Det pågår även arbete för att bland annat:

– Förenkla publiceringen av puffar
– Göra listfunktionen mer enhetlig
– Förenklar möjligheten att presentera personal (det vi skulle vilja göra är dock att helt bygga om funktionen och koppla ihop systemen så att redaktörer inte behöver dubbelpublicera personaluppgifter – förhoppningsvis får vi till det i samband med att ett nytt behörighetssystem publiceras i början av 2018)
– Förbättra funktionen ”Sök församling”
– Förbättra e-post-funktionen
– Göra det möjligt att publicera ”stora filer” – och med största sannolikhet även erbjuda en egen streamingtjänst
– Förbättra alla hjälptexter

Dessutom för har vi identifierat ett flertal saker i layouten som vi behöver förbättra, och till viss del tänkas om. Webben är, och ska vara, byggd för att första hand vara anpassad till mobila enheter. Enligt den senaste statistiken använder nära hälften av webbens besökare sin mobil eller läsplatta. Men självklart ska den även fungera tillfredsställande även på en vanlig datorskärm.

Välkommen med i höst!
I höst ska vi titta närmare på bildstorlekar, navigering och göra det tydligare var i strukturen man som besökare befinner sig. Det arbetet kan vi ta tag i nu, då vi bedömer att det mest akuta är åtgärdat.

För det arbetet behöver vi hjälp. Alla felrapporter och förbättringsförslag som kommer in till kanslistöd är såklart till stor hjälp, Men i början av hösten vill vi också testa en ny grej.

Vi planerar att bjuda in en grupp redaktörer till en träff i Uppsala. Målet är att vi, tillsammans med våra webbleverantörer, ska se över de krav och önskemål som finns, och göra en gemensam prioritering. De redaktörer som är med, får sedan – i den mån det är möjligt, även gärna vara med under utveckling och test.

Är du sugen att vara med? Anmäl ditt intresse till liselotte.rogberg@svenskakyrkan.se och motivera kort varför, samt skicka med en länk till webbplatsen du vanligtvis arbetar med. Vi väljer sedan ut cirka 10 redaktörer och skickar en inbjudan innan midsommar.

Liselotte Rogberg, förvaltningsledare för Svenska kyrkans digitala kanaler

 

 

På topplistan

Förra våren pågick ett intensivt arbete med att flytta material från gamla svenskakyrkan.se till nya. Nu, ett knappt år senare, har Internetworld uppmärksammat vårt arbete och placerat oss som nummer ett på deras lista över organisationers webbplatser. Hurra! Och ett stort tack till alla er redaktörer som har kämpat, och kämpar med svenskakyrkan.se. Ni gör ett fantastiskt jobb, och tillsammans har vi skapat en riktigt bra webb, med enorm potential!

Vad gör att vi hamnar i toppen?
Interntworld placerar oss i topp med följande motivering: ”Kyrkans helt nya sajt är stilren och har sökrutan i fokus. Det går snabbt att hitta relevant information om lokala aktiviteter. Med hjälp av ärkebiskopens egen podcast, bloggar och en ambitiös satsning på sociala medier (ärkebiskopen Antje Jackelén har en föredömlig närvaro på Twitter) lyckas man nå ut med kyrkans budskap i den moderna, digitala verkligheten.”

Internetworld listar även vad de tittar på inför utnämningarna:

- Utvecklingskraft (vad har hänt sedan förra året?) 
- Innehåll (kundnytta och kvalitet) 
- Öppenhet (hur används nätets dynamik, som kopplingar till sociala medier) 
- Form och funktion 
- Affärsutveckling 
- Mobilitet. Hur hanteras det faktum att allt fler besökare kommer från en mobil enhet? 

Jag fastnar vid första punkten. Utvecklingskraft. Och tänker att det snarare vore konstigt om vi inte funnits med på listan. För oj vad det har hänt grejer sedan förra året. På webben, absolut. Men också andra grejer, som mer eller mindre påverkar arbetet med webben.

För att ge exempel på hur jag tänker bjuder jag här på mina högst personliga topplistor. Och bjuder samtidigt in er att i kommentatorsfältet kontra med era egna listor. För att det finns en väldig kraft i att stanna upp, tänka till och lista det som faktiskt är bra. Och lite skönt att konstatera att det faktiskt hela tiden sker utveckling – mitt i alla surdegar.

Bäst på nya svenskakyrkan.se
1. Webben i mobilen
2. Redaktörsgränssnittet
3. Svenska kyrkans gemensamma kalender

Bästa hjälpen i vardagen (som tillkommit under det senaste året)
1. Ärendehanteringssystemet jira, som hjälper oss i förvaltningen att hålla koll på alla buggar och önskemål.
2. Skärm med statistikuppdateringar, live.
3. Whiteboard-tavlan som påminner om viktiga grejer.

Bonuslistan: Saker som förgyller en förvaltningsledares dag
1. Kolleger som hjälper och tipsar varandra i facebookgruppen Användare av Content Studio i Svenska kyrkan.
2. Positiva kommentarer om våra gemensamma webblösningar. Till exempel priser för bästa webbplats, glada tillrop i sociala medier och uppmuntrande mejl.
3.En kaka till kaffet.


Direkt från verkligheten 1:
 Skärm med statistikuppdateringar.

Blogg1

Direkt från verkligheten 2: Whiteboard-tavlan som påminner om viktiga grejer.

 

 

 

 

Nu ser jag fram emot era listor. Bara att börja kommentera! =)

Liselotte Rogberg
Förvaltningsledare Digitala kanaler

Fokus på sökfunktionen

Under våren kommer, som vi sagt tidigare, kalendern och sökfunktionen få extra fokus. Arbetet med kalendern har resulterat i en kalenderportal för hela svenska kyrkan och arbetet fortsätter, men nu kommer vi även att börja med sökfunktionen på svenskakyrkan.se.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på svenskakyrkan.se lider av ett antal problem som många av er vet. Det vi främst identifierat är:

 • Man skulle vilja kunna söka på lokala enheter även från de nationella sidorna, och tvärt om
 • Många efterfrågar en lösning där personal presenteras i sökresultatet på något sätt
 • Dokument ska vara enklare att hitta
 • Förbättrad indexering av innehållet på sidor
 • Kalenderhändelsernas vara eller icke vara i sökresultatet, nu när vi har kalenderportalen
 • Gränssnittet

Vi har precis startat upp arbetet, och med det menar jag att vi har samlat ihop en arbetsgrupp och gått igenom önskemål från verksamheten, saker vi själva rapporterat in, tekniska utmaningar och arbetssätt. Nästa steg är att välja ut de högst prioriterade delarna och börja planera arbetet.

De preliminära leveransdatumen är:

 • 4 maj 2017
 • 13 juni 2017

Vi har bytt arbetssätt

Vi har bytt arbetssätt och det har fungerat mycket bra i arbetet med kalendern, och därför tänker vi fortsätta med det framöver. Upplägget är att vi arbetar i små grupper där man är fokuserad på ett område, t.ex. kalendern. Det är samma grupp hela tiden, och representanter finns i det här exemplet från verksamheten, kommunikationsavdelningen, IT och leverantörer. Vi har dagliga avstämningar och sitter i samma rum tillsammans och jobbar några timmar i veckan, vilket har lett till snabba korta beslutsvägar och ett effektivare arbete.

Vad händer våren 2017?

Under 2016 lanserades en på många sätt helt ny webb. Svenskakyrkan.se fungerar nu betydligt bättre i mobila enheter och layouten är – förhoppningsvis – mer tilltalande. Många av de funktioner som fanns tidigare finns med i det nya. Men inte alla. Vissa av funktionerna hade spelat ut sin roll, medan andra fungerade bra och fyllde ett behov.

Webbförvaltningen har sedan april 2016 arbetat för att fixa buggar och fylla de hål som uppkom vid lanseringen. Samtidigt har vi, som de flesta av er säkert märkt, haft problem med webbens stabilitet. Allt tyder på att läget är bättre nu, men det tog tyvärr mycket av förvaltningens kraft under hösten 2016.

När vi nu går in i 2017 har vi en tydlig prioritering. Under våren är det kalenderfunktionen och sökfunktionen vi lägger mest arbete på. Vi behöver titta på både funktion, presentation och tekniken bakom. För att fokusera arbetet har vi skapat nya arbetssätt tillsammans med våra externa leverantörer och jobbar nu i sprintar med bestämda leveransdatum.

Kalendern är i fokus först – med målet att under februari och mars leverera en ny version av den kalenderportal som fanns tidigare, och en tydligare presentation av kalenderhändelser på svenskakyrkan.se. Parallellt ska vi titta på tekniken bakom. Kalenderlösningen är minst sagt komplex med många olika leverantörer och bokningssystem inblandade. Vi vill förenkla och förtydliga.

Vår ambition är att vi till sommaren 2017 ska vara på acceptabel nivå både för besökare och redaktörer. Det innebär inte att den då är fri från buggar, eller att det inte finns förbättringspotential. Men att den håller en nivå som vi känner matchar de krav som är rimliga att ställa på en webbplats 2017.

Förutom kalender och sök arbetar vi under våren med teknik kopplat till höstens kyrkoval. Tanken är att väljarna ska kunna hitta möjliga vallokaler med hjälp av appen Kyrkguiden och en kartfunktion på webben, på samma sätt som vi tidigare presenterat sommarkyrkor. Innan fastekampanjen börjar ska dessutom hela Svenska kyrkans internationella arbete finnas på den nya webben, med nya gåvoformulär.

En ny version av webbshop där församlingar kan beställa material och en ny funktion för att beställa minnes- och hyllningsblad är annat som är på gång under våren.

 Men intranätet då?
Intranätet och svenskakyrkan.se samsas om samma resurser, både vad det gäller personer och pengar. Det gör tyvärr att intranätet har fått stå tillbaka under tiden vi har byggt om svenskakyrkan.se. Nu blir 2017 ett år för planering inför omgörning av intranätet kombinerat med en hel del nytt tänk vad det gäller internkommunikation.

Att testa Workplace by Facebook ser vi som en del av arbetet med att tänka nytt kring den interna kommunikationen.  Vi är helt säkra på att intranätet bör kompletteras med en social funktion av något slag och målet är att testa i vilken mån Workplace by Facebook fyller de behov som finns.

En annan spaning är att många av Svenska kyrkans medarbetare väljer att använda funktioner som Google docs och Dropbox i stället för att använda till exempel samverkansrummens funktioner. Här behöver vi titta på behov och funktion för att göra det så enkelt som möjligt att dela material och kunskap.

Innan några beslut tas om behöver vi dock göra en betydligt djupare analys av de behov som finns. Samtidigt som vi ska omvärldsspana och titta på goda exempel i organisationer som liknar vår.

Hur arbetet med att hitta en väg framåt för den interna kommunikationen ska gå till rent praktiskt vet vi inte än. Vi vet dock med säkerhet att vi vill involvera alla er som arbetar i våra system, och som sitter inne med mängder av kunskap och kloka idéer.

Har du frågor, förslag och tankar kring webbförvaltningens arbete? Kommentera i bloggen, eller mejla kanslistöd@svenskakyrkan.se

Liselotte Rogberg
Förvaltningsledare

När många ska bli få – att slå ihop olika webbplatser till en plats

Det här inlägget i korthet: så slår du ihop flera olika webbplatser till en webbplats i webben för framtiden. Det är inte krångligt men kräver lite jobb.


Jag får en hel del frågor om råd, tips och tricks när det kommer till att lägga samman flera olika webbplatser till en och samma plats. Ofta handlar det om olika församlingar som ska bygga en gemensam webbplats för pastoratet, men det slumpar sig så att vi på kyrkokansliet befinner oss i samma sits. Vi har funderat en hel del över hur vi ska få våra fyra webbplatser att bete sig på ett bra sätt i webben för framtiden. Därför tänkte jag kort redogöra för hur vi tänkt.

Grafik som visar hur fem församlingswebbplatser slås ihop till en pastoratswebbplats.

En sammanslagning av flera webbplatser till en webbplats behöver inte vara krånglig, men den kräver lite tankekraft och en del jobb.

Utgångsläget – fyra webbplatser

Svenskakyrkan.se på nationell nivå består idag av fyra olika webbplatser: ”Tro och andlighet”, ”Internationellt arbete”, ”Kyrka och samhälle” och ”Om oss”. Tidigt i arbetet med webben för framtiden beslutade redaktionen (där jag ingår) att om möjligt slå samman de här webbarna till en gemensam webbplats. Några anledningar:

 1. Underlätta för användaren som besöker webbplatsen, eftersom hen idag skjutsas runt mellan olika menyer på de olika webbplatserna. Kan upplevas förvirrande.
 2. Underlätta arbetet för redaktionen, som inte behöver hålla reda på vilken webbplats det arbetas på utan kan hantera allt material för nationell nivå från en och samma plats.
 3. I förlängningen underlätta delande av material till enheter ute i landet, i och med att sagda delande inte behöver ske från olika webbplatser utan från en och samma.

Mycket tankekraft bakom den nya strukturen

Under en längre tid har vi slagit våra (förhoppningsvis ganska kloka) huvuden ihop för att bygga en struktur som funkar med allt material från fyra olika webbar. Utgångspunkten har hela tiden varit ett användarperspektiv. Vilka frågor vill användaren ha svar på när hen kommer till en av våra sidor? Oftast har svaret ingenting med vår interna organisation att göra, utan är mer praktiskt till sin natur. Vi har alltså strävat efter att inte tänka på vem hos oss som gör vad, utan fokuserat på vad användaren vill med vår webbplats. Inte helt enkelt alla gånger, men ett nödvändigt arbete att göra för oss.

Det här tankearbetet har lett till att våra fyra webbplatser istället blir fem ingångar i det nya:

 • Få hjälp
 • Du behövs
 • Om Svenska kyrkan
 • Om kristen tro
 • Vårt arbete

Under var och en av de här fem ingångarna kommer det att finnas tematiskt sorterat innehåll som är helt användarfokuserat. Detaljerna om detta kan vi lämna därhän så länge, men jag ser fram emot att få presentera mer om det framöver.

Så går flytten till rent praktiskt

För att få ihop våra fyra webbar till en så gör vi så här:

 1. Så långt det är möjligt ändrar vi på den befintliga webbplatsen, så att vi kan flytta över redan färdigbearbetade sidor.
 2. I de fall det inte går att bygga om (för att skillnaden är för stor mellan det som är och det som ska bli) flyttar vi antingen över en sida och bygger om den i det nya eller skapar en helt ny sida. Det sistnämnda är ett sämre alternativ, och vi försöker alltid bygga om en befintlig sida först för att behålla länkar och sökmotorrankning.
 3. Sidor som är färdiga att flyttas märks med ett ämnesområde, så att vi enkelt kan hitta dem i flyttverktyget och bara flytta de som vi arbetat med.
 4. Första steget i flytten är att sidorna hamnar på sin gamla plats. Alltså att en sida som tidigare har funnits på webbplatsen ”Kyrka och samhälle” hamnar där också i det nya. Först när sidan är flyttad kan vi gå vidare till nästa steg.
 5. Vi bygger de nya nationella sidorna på en helt separat webbplats. Om vi jämför de tidigare webbplatserna med församlingar så är den nya webbplatsen pastoratet. Den webbplatsen agerar alltså samlingspunkt för allt det nya.
 6. Genom att gå in på varje sida och välja en annan publiceringsplats (görs under ”Webbplatsinställningar” i admin) flyttas sidorna över till den nya gemensamma webbplatsen.
 7. Väl på rätt webbplats görs den slutliga finishen (med bilder och liknande som laddats upp direkt till rätt webbplats) och sidan placeras i menystrukturen.

Vi har tjänat otroligt mycket på att tänka efter innan vi gjort något, så om du har möjlighet att göra en del planeringsarbete innan du faktiskt slår ihop dina församlingswebbplatser så är det en klar vinst.

Lycka till med din flytt!

Faktarutor, puffar och infoblock

Det här inlägget i korthet: infoblocket träder in där faktarutan inte räcker till längre. Dessutom presenteras en ny sorts puff.


Vår gemensamma webbplattform har under en tioårsperiod växt till sig, både i form av nyutvecklade funktioner och förändringar i hur den ursprungligen fungerade. Det här har styrts av önskemål från dig som lokalredaktör, användare och av den generella teknikutvecklingen. Det är ganska sällan vi har haft tid och/eller ekonomi att genomföra förändringar på ett systemgenomgripande sätt. Ibland har vi byggt om efter ”dagsbehov” och funktioner har satts ihop för att lösa specifika önskemål snarare än generella.

WFF kommer att hålla länge

I WFF-projektet ingår inte bara det som du som redaktör möts av i admin och det som användaren möter på webbplatserna. Vi har även städat upp mycket gammalt som inte gör någon nytta längre. Nu vill vi bygga en systemstruktur och en design som håller länge! Den storvulna ambitionen innebär en del förändringar, främst i form av renodling i admin och i webbplatsens design.

Dagens faktaruta – ett problembarn

I det nuvarande systemet finns en dokumenttyp som heter ”Faktaruta”. Dess funktion skulle kunna beskrivas som en blandning av standardsida och puff. Och där börjar problemen.

Faktarutan används på tre sätt

 1. Som en faktaruta – alltså ett redaktionellt verktyg för att visa information i anslutning till en löpande text
 2. Som ett sammanhållande block – alltså ett sätt att publicera samma information på flera ställen på webbplatsen men bara behöva uppdatera det på ett ställe (eftersom det uppdateras automatiskt på alla ställen där faktarutan är infogad)
 3. Som en puff – eftersom det inte går att puffa till en fil eller till en extern webbplats används faktarutan ibland istället för en puff

Dessa tre sätt att använda samma dokumenttyp ger både besökare, redaktörer och systemutvecklare problem.

 • Det är svårt att styra utseendet på faktarutan eftersom användningsområdena är helt skilda. Det blir varken hackat eller malet och då blir besökaren lidande.
 • Faktarutans inställningar täcker alla behoven ovan. Du som redaktör blir lidande eftersom det redaktionella behovet kräver färre inställningar.
 • Allting ska fungera överallt samtidigt – och se snyggt ut, för alla. Det är en systemutvecklares mardröm i sig och ännu värre blir det när systemet behöver byggas ut med ny funktionalitet.
En bild av Herkules kamp mot hydran av Hans Sebald Beham, ritad 1545. Följdverkningarna av problemen med faktarutorna (och det allmänna utvecklingstempot på webben) kan liknas vid Herkules kamp mot hydran: om vi löser ett problem så kommer det två nya. Foto: "Hercules Slaying the Hydra" av screenpunk, licensierad under CC BY 4.0

Följdverkningarna av problemen med faktarutorna (och det allmänna utvecklingstempot på webben) kan liknas vid Herkules kamp mot hydran: om vi löser ett problem så kommer det två nya. Foto: ”Hercules Slaying the Hydra” av screenpunk, licensierad under CC BY 4.0

Vi vill lösa dagens problem genom att renodla funktionerna.

Infoblocket – faktarutans storasyskon

En faktaruta ska vara en faktaruta – alltså ett redaktionellt grepp för att visa en mindre ruta med tillhörande information. Detta kommer att begränsa möjligheterna för faktarutor om man jämför med hur de fungerar idag.

En puff ska vara en puff – och därför kommer vi att introducera ”Enstaka puff”, en puff som inte hör till en nyhet eller standardsida utan står för sig själv. Den ska kunna sparas, redigeras och listas precis som de övriga dokumenttyperna.

Det sista behovet täcks av en nyhet: ”Infoblock”. Denna dokumenttyp är ersättaren för det faktarutan inte längre kan göra. Infoblocket är likt en standardsida men utan toppbild, rubrik och ingress. Den kan infogas på en standardsida men inte infogas i menyn. Syftet är att skapa ett block av en eller flera funktioner och sedan kunna använda blocket på hur många sidor man vill, men endast behöva uppdatera det på ett ställe.

Infoblocket har många fördelar, inte minst att det blir enklare att dela mer komplicerad information med varandra. Där den gemensamma faktarutan inte räcker till kommer det gemensamma infoblocket att träda in. Du kommer också, precis som med en faktaruta, att kunna använda infoblocket på flera sidor på din webbplats. Det kommer förhoppningsvis att innebära mindre arbete med att publicera liknande material på många sidor.

Buggarna i admin och hur vi löser dem

Det här inlägget i korthet: vi håller på att lösa tre allvarliga buggar i systemet, hur vi prioriterar bugghanteringen, projektgruppen kan inte prioritera facebook just nu.


Hej redaktörer! Med detta inlägg vill jag och projektgruppen för webben för framtiden förklara läget som vi ser det, för att undvika missförstånd och därigenom spara tid för oss alla.

Jag och resten av projektgruppen ser en del oroade inlägg i facebookgruppen “Användare av Content Studio i Svenska kyrkan”. Många av dem rör buggar i det nya systemet. Det talas också om att avvakta med att flytta webbplatser tills buggarna är fixade.

Mer om de här buggarna och vad vi gör för att lösa dem längre ner. Först vill jag säga att jag är väldigt tacksam för alla buggrapporter som kommit in hittills, och som fortsätter att komma in från alla er i landet. När vi gör en så pass stor uppdatering av systemet som webben för framtiden är så är det oundvikligt att det blir fel på några ställen. Med er hjälp går det fortare att lösa problemen och det blir bättre för alla!

Projektgruppens närvaro på facebook är begränsad

Projektgruppen kan tyvärr inte prioritera att svara på och hålla reda på alla trådar på facebook. Alla har fullt upp med att sköta de planerade leveranserna in i systemet och att lösa problem och buggar via kanslistöd.

Jag tror inte att samtalstonen i fb-gruppen gagnar någon just nu. I vissa fall sprids felaktig information som helt i onödan ger en skev bild av både hur saker fungerar och om de fungerar eller inte. Detta tar tid från oss alla. Det allra bästa är att anmäla fel till kanslistöd som vanligt och använda facebook för att diskutera. Om vi gör på det här sättet så kommer vi att kunna laga fel snabbare och undvika onödiga missförstånd!

För att vara extra tydlig: när vi inte svarar på facebook jobbar vi stenhårt med att fixa buggar och göra verktyget så bra som möjligt.

Så prioriterar vi när vi lagar buggar

Alla funktioner är inte på plats i systemet än. Det hindrar inte jobb med struktur, text och bild som är det som kräver tid, diskussion och eftertanke.

Vi har en tidsplan för leveranser in i systemet under våren. Planen bygger dels på hur mycket redaktionellt arbete funktionen kräver (då är den mer prioriterad) och dels i vilken mån funktionen endast är intressant för besökare (då blir den mindre prioriterad).

Vi jobbar med samma prioriteringar när vi lagar fel:

 • Högst prioritet: fel som hindrar redaktörer från att arbeta i det nya systemet
 • Hög prioritet: fel som drabbar redaktörer
 • Låg prioritet: fel som handlar om utseende

Läget just nu – de tre stora buggarna

Vi har i skrivande stund tre allvarliga buggar. Det är tre för många, men alla tre är identifierade och det är högsta prioritet att lösa dem. Det går att jobba i verktyget ändå.

1) Papperskorgen och att sidor därifrån kommer med i flytten

Vi har sen tidigt i projektet rekommenderat att det kunde vara bra att börja städa innan flytten. Detta för att slippa en del av arbetet med att strukturera upp innehåll när man börjar “packa upp”.

När man genomför en flytt så görs det inte helt i “realtid” utan det finns en för användarna osynlig “mellanstation” för att vi ska kunna hålla ordning på vem som flyttat vad och när och hur – detta för att vi ska kunna hjälpa till om det uppstår problem.

Tyvärr har vi drabbats av ett glapp i synkroniseringen i mellanstationen, där den saknar information om vad som flyttats till papperskorgen under i princip december månad. Därför drabbades en del av er som varit duktiga och städat av att material som ni faktiskt städat bort kom med i flytten.

Åtgärdsplanen för det här ser ut som följer:

 • Ta fram ett verktyg som kollar om ett dokument som flyttats faktiskt finns på den skarpa webbplatsen och om det inte gör det ta bort det.
 • Det gäller som sagt bara dokument som flyttats och inte nyskapade!
 • Det finns en mycket viktig del i det här som rör ert arbete och det är om ni har dokument som kommit med från papperskorgen så ska ni INTE spara eller publicera detta (i det nya systemet) för då tappar de sin “status” som flyttade.

När verktyget är klart kommer vi att erbjuda de som vill en rensning. Du får då skicka in ett ärende till kanslistöd med vilken webbplats det gäller. Sen kommer vi att utföra flyttstädningen efterhand som ärendena kommer in.

Vi säger till när det går att börja begära sådan städning. Verktyget för det är inte riktigt klart än.

2) Sidor som “försvinner” efter flytt

Det här felet uppstod när redaktören från detaljvyn valde att publicera ett flyttat dokument innan det hanterats i redigeringsläget. Felet är identifierat och ordnas i leveransen onsdagen den 20 januari. Alla sidor som försvunnit har redan återställts till sina platser!

3) “XML parse error” och saknade knappar för “Spara och publicera” – http/https och anslutningar utanför kyrknätet

Vi har för avsikt att all trafik till våra verktyg ska använda “https” – det innebär att trafiken krypteras mellan användaren och servern. Anledningarna är flera men de viktigaste är av säkerhetsskäl och att Google rankar sidor som krypterats högre än andra och att våra sidor därmed anses vara mer trovärdiga.

Detta styrs i brandväggen som finns mellan våra servrar och internet och mellan vårt egna nätverk, kyrknätet, och internet. Där någonstans uppstår problemet. Reglerna som används för det här är identiska med de som används på externwebben, men vi får inte samma resultat.

Vi kommer att fortsätta felsökningen och hoppas på en snar lösning! Det går alldeles utmärkt att arbeta mot systemet om man är uppkopplad mot kyrknätet via VPN.

Mer information om hur man ansluter till Kyrknätet finns här: http://internwww.svenskakyrkan.se/Kanslistöd/kyrknatet

Övriga buggar och bonusfunktionen med flyttad text

Resterande rapporter är en blandning av mindre buggar och önskemål – som vi självklart jobbar på att åtgärda, men som inte hindrar arbete i systemet.

En bonusfunktion som dök upp förra veckan är att mycket av den gamla texten nu flyttas med sidorna genom flyttverktyget. Det här är något som vi vet har varit mycket efterlängtat och som vi hoppas att du som redaktör ska ha stor glädje av. Tänk dock på att bara för att en text följde med så betyder det inte att användarna får svar på sina frågor via den. Tänk alltid på vilka frågor användaren vill ha svar på och skriv utifrån det. Svarar din text redan på de frågorna? Strålande, då är det bara att köra på! Annars rekommenderar jag en omskrivning. Du kan få fina råd och tips i de redaktionella riktlinjerna på intranätet. Lycka till!

Pär Dalhielm
Projektledare webben för framtiden

Flyttverktyg, admin, lathundar, lite julledighet och en klapp

Det här inlägget i korthet: webben för framtiden står snart redo att befolkas med redaktörer. Lathundarna börjar formas och i januari kör vi.


Terminsavslutningarna haglar tätt, det luktar glögg och kyrkorna fylls med advents- och luciafirande människor. Vid kyrkokansliet i Uppsala är vi några nissar i verkstaden som jobbar hårt för att uppdatera lathundar inför att flyttverktyget och medföljande uppdaterad administration lanseras.

Lathundarna hjälper dig på vägen

Lathundarna är fortfarande under bearbetning men kommer finnas på Svenska kyrkans gemensamma intranät. Det kommer finnas en sektion som helt fokuserar på flyttverktyget, de olika alternativen du måste välja mellan och hur du faktiskt går tillväga för att uppnå det du valt.

wff_flyttalternativen

Allt om nya administrationen

Du kommer också att hitta en nyskapad sektion som helt fokuserar på hur du publicerar i den nya administrationen. Även om skillnaderna inte är så stora jämfört med hur administrationen ser ut nu så kommer dra-och-släpp-funktionen ersättas av ett plustecken vilket gör vissa skillnad i så gott som varje redigeringsläge. Därför kommer nuvarande lathundar att finnas kvar, dels för publicering i nuvarande webbversion för uppdateringar fram till den 25 april och dels för publicering på intranätet.
wff_första_plusset

En liten julklapp på vägen

Vi har lyckats lägga vantarna på en liten julklapp: en förhandsvisning på hur listorna är tänkta att se ut! Se det som en liten extraskiss så här veckan innan jul. Som du kan se så finns det olika sorters listpunkter, utöver de vanliga prickarna och siffrorna. Jag tror det kommer att finnas många användningsområden för dessa.

Olika sorters punktlistor i webben för framtiden.

God jul och gott nytt år!

Arbetet fortsätter i full kapacitet till den 18 december. Under jul och nyårsveckorna är bemanningen mer begränsad även om förvaltningen för digital kommunikation har någon på plats alla vardagar. Vi kör igång igen med full styrka den fjärde januari. Välkomna då!

De automatgenererade webbplatserna

Det här inlägget i korthet: Det kommer finnas möjlighet att välja en automatiskt genererad webbplats med kyrkliga handlingar och kyrksidor för den som är med i svenskakyrkan.se. Komplettera den gärna med kalenderhändelser och kontaktuppgifter.


I en perfekt värld har vi precis de kunskaper som behövs och massor av tid och resurser att utföra alla uppgifter vi får i jobbet. I verkligheten är det många i vår organisation som har en spretig tjänstebeskrivning och gör lite av varje. Kommunikationsjobbet är bara en liten del av vardagen. Att publicera på webben känns utmanande för många som sällan använder systemet.

I webben för framtiden finns en lösning för enheter som har små personalresurser avsatta till webbplatsen. Istället för att bygga en webbplats som sällan uppdateras är det bättre att tänka resurssmart. Därför kommer det finnas en variant där information plockas automatiskt från Svenska kyrkans olika system för att bygga upp en begränsad men funktionell webbplats. Kyrkobyggnadsregistret, platsdatabasen och kartfunktioner kommer att samverka för att varje kyrka eller plats ska ha en egen sida. Allt som skapas automatiskt samlas på en lokal webbplats där också gemensam information om de kyrkliga handlingarna ligger med i menyn.

De automatiskt genererade sidorna går att komplettera med lokal information för dig som mäktar med. Dessutom kan du som vill lägga till ytterligare sidor i menyn allt eftersom du har tid till det.

Det kanske viktigaste att fokusera på för dig som har extremt begränsade resurser till detta är att hålla kalendern uppdaterad. Genom att prioritera kalendern underlättar du för många som kommer till din webbplats. Dessutom visas kalenderhändelser på flera ställen. De kommer visas på startsidan för din enhets webbplats, på svenskakyrkan.se/kalender och i Kyrkguiden, vår gemensamma app. Människor vill veta vad som händer i våra kyrkor och fler och fler använder sig av telefonen eller datorn för att ta reda på när och var något är på gång. Genom att koppla varje händelse till rätt plats kommer den också att visas på respektive automatgenererade platssida.

Ett annat engångsarbete där en mindre insats ger stort värde är att skapa personalsidor. Kontakt är mycket välanvänt på svenskakyrkan.se och det är därför mycket bra om så många enheter som möjligt bidrar med kontaktuppgifter till personer utöver de generella kontaktuppgifterna till pastorsexpeditionen som kommer finnas på sidan automatiskt.

För dig som jobbar i Svenska kyrkan och vill läsa mer om de olika alternativen inför flytten finns information på intranätet. http//:internwww.svenskakyrkan.se/webben-för-framtiden. Det automatgenererade alternativet beskrivs under punkt två.

Funktioner och nytt i admin för webben för framtiden

Det här inlägget i korthet: vi förklarar vad en funktion är och hur dessa kommer att fungera och sorteras på ett litet annat sätt i det omarbetade administrationsgränssnittet.


I samband med att svenskakyrkan.se byggs om anpassas administrationen för gemensamma webblösning för att komma till rätta med några vanligt förekommande problem. Bland annat kommer ”dra-och-släpp” att försvinna och ersätts med ett plus-tecken för att lägga till en ny funktion eller textruta. Detta löser också problemet med att saker ”hoppar runt” i textrutan.

I och med att administrationen förändras en aning är det också läge att strukturera hur alla funktioner sorteras i verktyget. Med administrationen (hädanefter bara ”admin”) menas webbgränssnittet där du som redaktör skapar och redigerar sidor och annat webbmaterial. Med funktioner menas exempelvis att kunna visa en bild, flöde från Twitter, infoga puff och så vidare.

Målen med att sortera om i admin

Anledningarna till att vi sorterar på ett annat sätt är att

 1. gå ifrån flikarna eftersom de döljer det som finns under dem (ja, förutom den flik som är aktiv då)
 2. minska antalet funktioner (på ytan – även om funktioner tillkommer)
 3. göra ditt funktionsval så överskådligt som det bara går
 4. behålla konceptet hur du jobbat med funktioner fram till nu.

Ett välbekant koncept

För några år sedan gjordes funktionen ”Infoga multimedia” om. Innan den omarbetningen hade administrationen ett antal funktioner som gjorde i princip samma sak och de hade alla med ”multimedia” att göra:

 1. Infoga intern multimedia
 2. Infoga extern multimedia
 3. Infoga Play
 4. Infoga Bambuserkanal

Dessa tidigare fyra separata funktioner bakades ihop till en huvudfunktion – Infoga multimedia. Redaktören fick då börja med att välja en grundläggande funktion, och kunde sedan ställa in funktionen så att den gjorde det den skulle (till exempel visa ett klipp från Youtube). Sedan såg det ut som vanligt.

Det är på det här sättet vi tänker oss att många av de nuvarande funktionerna ska visas. I anslutning till det inledande valet kan vi också breda ut oss lite mer med förklarande text än vad den lilla funktionsknappen ger möjlighet till.

Huvudfunktion och underfunktion

Konceptet med en huvudfunktion som efter ett val leder vidare till en mer detaljerad underfunktion kommer alltså att vara lösningen i admin i framtiden.

 1. Alla valbara grundfunktioner presenteras på en och samma sida, alltså inga flikar.
 2. Likartade funktioner bakas ihop som i konceptet ovan. Eventuellt kan samma underfunktion/er finns under flera huvudfunktioner.
 3. Funktionerna får ett klart namn och presenteras i logisk ordning.
 4. Funktionernas inställningar och adminlayout kommer att vara näst intill identisk med hur det ser ut idag.

I och med detta har du alltså några ytterligare begrepp:

 1. Huvudfunktion – en funktion som har två eller flera underfunktioner (som i exemplet med Infoga multimedia ovan)
 2. Aktuell underfunktion väljs efter att du har valt huvudfunktion, antingen direkt eller via fler val (i exemplet ovan så väljer du först huvudfunktionen Infoga multimedia och sedan infoga extern multimedia för att visa ett klipp från Youtube)

Exempel

Idag finns följande separata funktioner:

 • ”Infoga blogg från bloggportalen”
 • ”Bädda in publik FB-post”
 • ”Facebook-gillaruta”
 • ”Infoga instagramflöde”
 • ”Infoga Twitter-flöde”

I webben för framtiden tillkommer ytterligare en: ”Sociala medier-vägg”.

Dessa sex funktioner samlas under huvudfunktionen ”Sociala medier”.

Första valet i ”Sociala medier” är ”Vad vill du visa?” och där har du som redaktör alternativen:

 • ”Enstaka post”
 • ”Flöde/lista”
 • ”Vägg”

Det andra valet är avhängigt det första och slutligen når du inställningarna för funktionen.

Om du vill visa ett instagramflöde på din webbplats väljer du huvudfunktionen ”Sociala medier”, och därefter väljer du ”Flöde/lista” (första val) sedan ”Instagram” (andra val) och därefter exempelvis hur många poster som ska visas mm (inställningar för instagramflöde).

För dig som vill få ytterligare input i hur det är tänkt finns nedan alla detaljer i flödet.

Sociala medier (Vad vill du visa?)

 1. Knapp
  1. Facebook
   1. Formulär för att infoga FB-gilla
  2. Enstaka post (Från vilken tjänst?)
   1. Facebook
    1. Formulär för att infoga FB-post
   2. Instagram
    1. Formulär för att infoga instagrampost
   3. Twitter
    1. Formulär för att infoga tweet
   4. Blogg
    1. Formulär för att infoga bloggpost
   5. Flöde/lista (Från vilken tjänst?)
    1. Facebook
     1. Formulär för att infoga FB-flöde
    2. Instagram
     1. Formulär för att infoga instagramflöde
    3. Twitter
     1. Formulär för att infoga twitterflöde
    4. Blogg
     1. Formulär för att infoga bloggflöde
    5. Vägg (Från vilken/vilka tjänst/er?)
     1. Instagram
     2. Twitter
     3. Bönewebben
     4. Facebook
      1. Eftersom valet här gäller en eller flera avslutas adminflödet med ett och samma formulär.

Resultatet av huvudfunktionen Sociala medier är att det som valts i nivå tre (från listan ovan) visas på webben.

Mer om kommande funktioner

Nästa post i ämnet handlar mer i detalj om vilka funktioner vi tänker oss och hur de hänger samman.