Statusrapport inför sommaren

I september 2016, när jag precis gått in i rollen som förvaltningsledare, träffade jag stiftens kommunikatörer  i Uppsala. Vi pratade om webbplatsen som lanserats under våren, och konstaterade att vi inom det närmaste året behöver göra en hel del arbete för att få webbplatsen i ett skick som känns mer acceptabel både för besökare och redaktörer.

Vi sa att målet är att inför sommaren 2017 ha fått webbplatsen till det skick den borde ha varit i april 2016, för att officiellt avsluta projektet Webben för framtiden.

Nu är vi där. Det är maj 2017 och det har gått över ett år sedan den nya webbplatsen lanserades. Ett intensivt arbete har pågått. Samtidigt som förvaltningen har gått igenom alla felrapporter och förslag på förbättringar som kommit in via kanslistöd kämpade vi efter några svajiga veckor i höstas för att få plattformen stabil.

Och stabil blev den. För någon vecka sedan firade vi sex månader utan något oplanerat avbrott på svenskakyrkan.se. Hurra!

Samtidigt har vi fixat buggar och kompletterat webben med delar som inte fanns med i leveransen i april 2016. Svenska kyrkans internationella arbete har flyttat in i det nya, liksom kalenderportalen.

Är vi då där vi hoppades hösten 2016? I ett läge där vi kan avsluta projektet Webben för framtiden och känna att vår webb gott från en beta-version till en webb vi bedömer ligga på ”noll-nivå”?

Ja, jag tycker faktiskt det. Och som en symbolisk gest för det byter vi nu, i sista leveransen innan sommaren, adressen till inloggningen för redaktörer. Efter den 20 juni ersätter vi adressen beta.svenskakyrkan.se/admin med www.svenskakyrkan.se/admin. Mer information om det kommer i nyheter på intranätet (https://internwww.svenskakyrkan.se/webbhjälp) när det närmar sig.

Mycket jobb kvar
Men därmed inte sagt att det inte finns jobb kvar att göra. För det finns det. Vi har bara påbörjat arbetet med kalender och sök för att göra de funktionerna så bra som möjligt. Det pågår även arbete för att bland annat:

– Förenkla publiceringen av puffar
– Göra listfunktionen mer enhetlig
– Förenklar möjligheten att presentera personal (det vi skulle vilja göra är dock att helt bygga om funktionen och koppla ihop systemen så att redaktörer inte behöver dubbelpublicera personaluppgifter – förhoppningsvis får vi till det i samband med att ett nytt behörighetssystem publiceras i början av 2018)
– Förbättra funktionen ”Sök församling”
– Förbättra e-post-funktionen
– Göra det möjligt att publicera ”stora filer” – och med största sannolikhet även erbjuda en egen streamingtjänst
– Förbättra alla hjälptexter

Dessutom för har vi identifierat ett flertal saker i layouten som vi behöver förbättra, och till viss del tänkas om. Webben är, och ska vara, byggd för att första hand vara anpassad till mobila enheter. Enligt den senaste statistiken använder nära hälften av webbens besökare sin mobil eller läsplatta. Men självklart ska den även fungera tillfredsställande även på en vanlig datorskärm.

Välkommen med i höst!
I höst ska vi titta närmare på bildstorlekar, navigering och göra det tydligare var i strukturen man som besökare befinner sig. Det arbetet kan vi ta tag i nu, då vi bedömer att det mest akuta är åtgärdat.

För det arbetet behöver vi hjälp. Alla felrapporter och förbättringsförslag som kommer in till kanslistöd är såklart till stor hjälp, Men i början av hösten vill vi också testa en ny grej.

Vi planerar att bjuda in en grupp redaktörer till en träff i Uppsala. Målet är att vi, tillsammans med våra webbleverantörer, ska se över de krav och önskemål som finns, och göra en gemensam prioritering. De redaktörer som är med, får sedan – i den mån det är möjligt, även gärna vara med under utveckling och test.

Är du sugen att vara med? Anmäl ditt intresse till liselotte.rogberg@svenskakyrkan.se och motivera kort varför, samt skicka med en länk till webbplatsen du vanligtvis arbetar med. Vi väljer sedan ut cirka 10 redaktörer och skickar en inbjudan innan midsommar.

Liselotte Rogberg, förvaltningsledare för Svenska kyrkans digitala kanaler

 

 

Fokus på sökfunktionen

Under våren kommer, som vi sagt tidigare, kalendern och sökfunktionen få extra fokus. Arbetet med kalendern har resulterat i en kalenderportal för hela svenska kyrkan och arbetet fortsätter, men nu kommer vi även att börja med sökfunktionen på svenskakyrkan.se.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på svenskakyrkan.se lider av ett antal problem som många av er vet. Det vi främst identifierat är:

 • Man skulle vilja kunna söka på lokala enheter även från de nationella sidorna, och tvärt om
 • Många efterfrågar en lösning där personal presenteras i sökresultatet på något sätt
 • Dokument ska vara enklare att hitta
 • Förbättrad indexering av innehållet på sidor
 • Kalenderhändelsernas vara eller icke vara i sökresultatet, nu när vi har kalenderportalen
 • Gränssnittet

Vi har precis startat upp arbetet, och med det menar jag att vi har samlat ihop en arbetsgrupp och gått igenom önskemål från verksamheten, saker vi själva rapporterat in, tekniska utmaningar och arbetssätt. Nästa steg är att välja ut de högst prioriterade delarna och börja planera arbetet.

De preliminära leveransdatumen är:

 • 4 maj 2017
 • 13 juni 2017

Vi har bytt arbetssätt

Vi har bytt arbetssätt och det har fungerat mycket bra i arbetet med kalendern, och därför tänker vi fortsätta med det framöver. Upplägget är att vi arbetar i små grupper där man är fokuserad på ett område, t.ex. kalendern. Det är samma grupp hela tiden, och representanter finns i det här exemplet från verksamheten, kommunikationsavdelningen, IT och leverantörer. Vi har dagliga avstämningar och sitter i samma rum tillsammans och jobbar några timmar i veckan, vilket har lett till snabba korta beslutsvägar och ett effektivare arbete.

Vad händer våren 2017?

Under 2016 lanserades en på många sätt helt ny webb. Svenskakyrkan.se fungerar nu betydligt bättre i mobila enheter och layouten är – förhoppningsvis – mer tilltalande. Många av de funktioner som fanns tidigare finns med i det nya. Men inte alla. Vissa av funktionerna hade spelat ut sin roll, medan andra fungerade bra och fyllde ett behov.

Webbförvaltningen har sedan april 2016 arbetat för att fixa buggar och fylla de hål som uppkom vid lanseringen. Samtidigt har vi, som de flesta av er säkert märkt, haft problem med webbens stabilitet. Allt tyder på att läget är bättre nu, men det tog tyvärr mycket av förvaltningens kraft under hösten 2016.

När vi nu går in i 2017 har vi en tydlig prioritering. Under våren är det kalenderfunktionen och sökfunktionen vi lägger mest arbete på. Vi behöver titta på både funktion, presentation och tekniken bakom. För att fokusera arbetet har vi skapat nya arbetssätt tillsammans med våra externa leverantörer och jobbar nu i sprintar med bestämda leveransdatum.

Kalendern är i fokus först – med målet att under februari och mars leverera en ny version av den kalenderportal som fanns tidigare, och en tydligare presentation av kalenderhändelser på svenskakyrkan.se. Parallellt ska vi titta på tekniken bakom. Kalenderlösningen är minst sagt komplex med många olika leverantörer och bokningssystem inblandade. Vi vill förenkla och förtydliga.

Vår ambition är att vi till sommaren 2017 ska vara på acceptabel nivå både för besökare och redaktörer. Det innebär inte att den då är fri från buggar, eller att det inte finns förbättringspotential. Men att den håller en nivå som vi känner matchar de krav som är rimliga att ställa på en webbplats 2017.

Förutom kalender och sök arbetar vi under våren med teknik kopplat till höstens kyrkoval. Tanken är att väljarna ska kunna hitta möjliga vallokaler med hjälp av appen Kyrkguiden och en kartfunktion på webben, på samma sätt som vi tidigare presenterat sommarkyrkor. Innan fastekampanjen börjar ska dessutom hela Svenska kyrkans internationella arbete finnas på den nya webben, med nya gåvoformulär.

En ny version av webbshop där församlingar kan beställa material och en ny funktion för att beställa minnes- och hyllningsblad är annat som är på gång under våren.

 Men intranätet då?
Intranätet och svenskakyrkan.se samsas om samma resurser, både vad det gäller personer och pengar. Det gör tyvärr att intranätet har fått stå tillbaka under tiden vi har byggt om svenskakyrkan.se. Nu blir 2017 ett år för planering inför omgörning av intranätet kombinerat med en hel del nytt tänk vad det gäller internkommunikation.

Att testa Workplace by Facebook ser vi som en del av arbetet med att tänka nytt kring den interna kommunikationen.  Vi är helt säkra på att intranätet bör kompletteras med en social funktion av något slag och målet är att testa i vilken mån Workplace by Facebook fyller de behov som finns.

En annan spaning är att många av Svenska kyrkans medarbetare väljer att använda funktioner som Google docs och Dropbox i stället för att använda till exempel samverkansrummens funktioner. Här behöver vi titta på behov och funktion för att göra det så enkelt som möjligt att dela material och kunskap.

Innan några beslut tas om behöver vi dock göra en betydligt djupare analys av de behov som finns. Samtidigt som vi ska omvärldsspana och titta på goda exempel i organisationer som liknar vår.

Hur arbetet med att hitta en väg framåt för den interna kommunikationen ska gå till rent praktiskt vet vi inte än. Vi vet dock med säkerhet att vi vill involvera alla er som arbetar i våra system, och som sitter inne med mängder av kunskap och kloka idéer.

Har du frågor, förslag och tankar kring webbförvaltningens arbete? Kommentera i bloggen, eller mejla kanslistöd@svenskakyrkan.se

Liselotte Rogberg
Förvaltningsledare

Tid för kalendern

Inlägget i korthet: Kalendern är en av de mest använda funktionerna på svenskakyrkan.se. Användarna styr hur den vidareutvecklas och en detaljsida med egen webbadress (URL) har lanserats.

Kalendern är en av de viktigaste funktionerna för de som kommer för att använda svenskakyrkan.se. Den är även en grundläggande funktion t.ex. i appen Kyrkguiden. Därför är det viktigt att den fungerar på ett bra sätt och i slutändan möjliggör att de som använder webbplatsen hittar. Kalendern ska också inspirera användarna till att delta i de många aktiviteter som Svenska kyrkans församlingar erbjuder.

Under 2017 startas ett arbete som rör de större tekniska frågorna, där databaser och kopplingar till dessa ses över. Nyligen påbörjades också ett arbete som fokuserar på kalendern på svenskakyrkan.se, och då till en början kalendern i sidtoppen.

Utmaningar och möjligheter med en gemensam kalender

En utmaning i arbetet är att kalendern i sidtoppen ska fungera för en mängd olika behov och önskemål. Den ska passa en liten församling med få kalenderhändelser, ett stort pastorat med väldigt många händelser och kyrkor. Den ska passa vana användare som tycker den är för enkel, och den ska passa ovana användare som tycker den är för komplicerad. Storstad och landsbygd har olika behov. Det blir alltid en balansgång, men vi måste sätta den som använder svenskakyrkan.se i första hand.

Användaren styr prioriteringarna

Utvecklingen av kalendern kommer börja med den som visas i sidtoppen och har prioriterats med besökaren i fokus. Därför ska kalendern i sidtoppen visa händelser från hela svenskakyrkan.se.

Det ska gå att söka

 • via en vald ort eller i en radie utifrån var man befinner sig
 • i ett fritextfält där besökaren själv anger vad denne letar efter
 • på start- och slutdatum

Listningen av kalenderhändelser

 • görs mer överblickbar
 • ska i första hand visa händelser åtta dagar framåt

Ett sökresultat ska gå att dela. Du kommer alltså kunna göra en egen sökning och filtrering, och sedan skicka länken eller t.ex. använda den i en puff. Den som då klickar på länken kommer till exakt samma sökresultat som du som redaktör har skapat.

Varje kalenderhändelse ska ha en egen detaljsida så att den blir möjligt att dela, länka till och få en vägbeskrivning till platsen.

Filtrering på gemensamma ämnesområden

Det pågår en förundersökning för att få fram om det går att använda händelsetyper och gemensamma ämnesområden för att låta besökaren filtrera fram kalenderhändelser. För att en sådan funktion ska bli användarvänlig och lätt att förstå av användaren, oavsett förkunskaper om kyrkans verksamhet krävs ett stort arbete med de gemensamma ämnesområden.

Nu blir varje händelse en sida med en unik webbadressdetaljsida-kalenderhandelse-v1

Som en liten juklapp innehåller kalenderarbetets första leverans en detaljsida för en kalenderhändelse. Det blir en enklare variant av detaljsida, och en utökad version av denna sida kommer att komma i första leveransen 2017.

Ombyggnad på gång?

Det pågår sen en tid tillbaka ett projekt som vi kallar ”Ombyggnad av svenskakyrkan.se”.

Bakgrunden till projektet att bygga om svenskakyrkan.se är baserat på flera faktorer som växt fram de senaste åren men det kanske främsta är att anpassa vår webb till de behov och förväntningar som finns bland besökarna.

Den nuvarande designen och upplägget togs fram och lanserades 2009 och sen dess har ”besökarprofilen” ändrats :

 • deras beteende har ändrats – de söker andra typer av information och kanske framförallt tjänster.
 • de använder andra verktyg – då var antalet besökare från ”mobila enheter” försvinnande litet men idag är det mer än en tredjedel, och det ökar konstant, av besökarna som kommer från någon typ av telefon eller läsplatta.

Det är dags att modernisera och uppdatera vad vi erbjuder.

På KOM2014 presenterades delar av en förstudie och där fokuserade vi på hur vi ska lyfta verksamheten till den gemensamma startsidan och ge en tydligare lokal koppling för exempelvis församlingen i helhetsbilden.

Något som inte nämnes då men som har stor vikt i projektet är att arbetet även riktar in sig på att ge nya och utökade möjligheter för redaktörer med mycket tid och intresse att på enskilda webbplatser jobba ”friare” och kanske mer ”kreativt”. Samtidigt ska lösningen för de som har mindre tid och möjligheter att jobba med webbplatsen tillhandahålla mer stöd i form av färdiga mallar och gemensamt innehåll.

Exakt var vi landar är långt från bestämt och det finns givetvis möjligheter att vara med och påverka – tidigt i arbetet hölls en mycket viktig workshop med en referensgrupp med representanter från olika delar av organisationen – stift, pastorat/samfällighet, församling var representerade – och det arbete vi gjorde där ligger till stor del till grund för den riktning vi nu jobbar efter – övriga workshops vi har haft har egentligen endast bekräftat eller förstärkt tankarna från det arbete vi gjorde då.

Bästa webbplatsen

Det finns så mycket bra kommunikation kring Svenska kyrkan på webben att inspireras av.  Bästa webbplatsen är en tävling för att lyfta olika styrkor, en jury har tittat igenom alla nominerade webbplatser.  Prisutdelningen sker vid middagen under Svenska kyrkans kommunikationsdagar, KOM2014.

En kategori står fortfarande öppen, Folkets webbplats.  Till den nominerar du din eller någon annans webbplats och omröstning sker här på bloggen under måndagen.

Bästa webbplatsen?

 • http://www.tyresoforsamling.se/ (2%, 2 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/london (90%, 99 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/lundby (0%, 0 röster)
 • http://www.svenskakyrkanjonkoping.se/ (1%, 1 röster)
 • http://www.osterhaningeforsamling.se/ (1%, 1 röster)
 • http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/oppnarportarna (6%, 7 röster)

Totalt antal röster: 110

Loading ... Loading ...

Välkommen till webbgruppens utställningsbord på KOM med fler nomineringar.

Läs mer om Bästa webbplatsen på Svenska kyrkans intranät.

Månadens omröstning – hur ska webbutvecklingen prioriteras?

Det är en skön känsla att veta att kollegorna inte slutar bry sig utan fortsätter skicka in förslag på hur vidareutvecklingen ska prioriteras.  Var med och rösta på det du tycker skulle vara bäst att satsa resurser på att ta fram.  Här kommer oktobers upplaga av månadens omröstning.

Nyheter om verktyget i administrationen

En lista med senaste nytt i verktyget skulle kunna visas när du loggar in i administrationen.  För att förtydliga ytterligare tänker vi oss något som visar när det är nyheter i listan du inte klickat på.

Markera flera

En möjlighet att markera mer än en standardsida, bild, nyhet osv i listan.  De markerade skulle sedan kunna avpubliceras eller raderas.  På sikt skulle också ämnesområden kunna kopplas enligt detta arbetssätt.

Tydlig avdelare

Detta innebär en möjlighet att dra in en avdelare för att tydliggöra att en informationsdel avslutas och en annan påbörjas.   En hr-tagg alltså, för dig som talar tekniska.

Bidrag till nästa omröstning

Bidra med förslag till omröstningen genom att höra av dig när du

 • upplever att någon funktion saknas
 • tycker att något skulle kunna göras på ett annat sätt

Maila till kanslistöd med dina funderingar.  Det behöver absolut inte vara ett färdigt förslag.

Omröstning oktober 2013

 • Tydlig avdelare (16%, 5 röster)
 • Markera flera (63%, 20 röster)
 • Nyheter om verktyget i administrationen (22%, 7 röster)

Totalt antal röster: 32

Loading ... Loading ...

Användarna är med och planerar verksamheten

Kalenderhändelser, kyrkor och kontaktuppgifter. Vårens besökarundersökning bekräftade tidigare undersökningar, analyser och gissningar. Våra besökare på svenskakyrkan.se vill fortfarande framför allt åt ”de tre k:na”. Det är samma resultat som i motsvarande undersökning 2011 och nu har drygt 2 400 besökare på svenskakyrkan.se (nationella sidorna såväl som stift- och församlingswebbar) tyckt till om vår webbplats ytterligare än gång.

Enligt undersökningen, som genomfördels i april och maj av företaget Web Service Award, är över hälften (62 procent) av besökarna på vår webbplats kvinnor – de flesta i åldern 41-55 år. Så var det även för två år sedan. Besökarna som är 65 år eller äldre har däremot ökat sedan förra gången, liksom de som hittar till vår webb via mobilen. Därför känns det extra roligt att vi i år för första gången gjorde en separat undersökning bland våra mobila användare.

Några stora skillnader mellan de som surfar från mobilen och övriga besökare går inte att se – de är ute efter i princip samma sak – fast de med mobiler verkar ännu mer angelägna än de framför en dator att få reda på tider, platser och annan information som rör en speciell gudstjänst eller något annat evenemang. Det märks om inte annat i fritextsvaren, där mobilanvändarna är rejält upprörda över krånglande kalendrar och otydlig, eller i värsta fall obefintlig information.

Med detta konstaterat känns det väldigt bra att vi på kyrkokansliet i Uppsala just nu är i slutfasen av ett arbete med en kalenderportal där vi samlar kalenderhändelser från alla församlingars kalendrar för att presentera informationen på ett vad vi tror tydligt och enkelt sätt. Dessutom har vi ju vår app Kyrkguiden som vi tror på många sätt motsvarar de behov våra besökare har. Här har vi mycket marknadsföring kvar att göra!

Stor förbättringspotential finns även vad det gäller struktur och menyer – där alltför många tycker att vi är för otydliga. Det blir tyvärr även tydligt när vi jämförs mot mot andra organisationer i vår storlek. Trots att våra siffror på de flesta fronter blivit bättre sedan  undersökningen 2011 har vi fortfarande en bit kvar till dess att vi har siffror som ligger på genomsnittet i branschen. Vi ligger bra till när det gäller tekniken – vår webb är stabil och nedladdningen funkar fint – men vi måste jobba med innehåll, användarvänlighet och sökvägar.

Detta inte minst med tanke på att endast 65 procent av besökarna hittade den information de sökte på webbplatsen. Det innebär att hela 35 procent inte, eller bara delvis, hittade informationen de var ute efter. Och det beror med största sannolikhet inte på att det sökte efter uppgifter som det vore helt orimligt att vi skulle har på vår webbplats … 

Det kan också vara intressant att notera att de flesta besökarna är privatpersoner, nästan 50 procent, medan cirka 20 procent är anställda. Andra besökare är till exempel förtroendevalda, arbetssökande, journalister och anställda i kommuner och andra organisationer som samarbetar med Svenska kyrkan. Lite oväntat kanske det kan vara att över hälften av våra privata besökare i undersökningen besökte vår webbplats för första gången, medan vi anställda verkar vara inne på webben mest varenda dag.

Ja, detta är lite av den information vi kan utläsa av vårens besökarundersökning, men det finns mycket mer. Information som gäller besökare i olika åldrar, med varierad kunskap om Svenska kyrkan och med olika strategier för att söka sig fram på webben. Vi har fått in flera a4-sidor fyllda med fritextsvar och inser att vi här har lite av facit för hur vi ska jobba vidare med webben, både teknikmässigt och innehållsmässigt. För vi finns till för våra besökare. Det är därför viktigt att vi lyssnar på dem när vi planerar vår verksamhet. Och viktigt att vi har dem i fokus när vi bygger våra webbplatser och fyller dem med innehåll.

Vill du veta mer om undersökningen finns här en ppt-presentation med mer siffror och fritextsvar från undersökningen. Du är även varmt välkommen att höra av dig!
Liselotte, webbredaktör på kyrkokansliet i Uppsala 
liselotte.rogberg@svenskakyrkan.se

Vilken utveckling ska prioriteras

Då kör den igång igen, månadens omröstning.  Under sommaren har följande förslag kommit in.  Vad tycker du bör prioriteras upp för att genomföras under hösten?

Datumstyrd publicering av personal

Istället för att själv gå in och publicera informationen om en anställd när denne börjar.  Det skulle också gå att avpublicera när denne slutar så skulle denna datumstyrda funktion göra det automatiskt.

iCal-lösning i kalendern för prenumerationsmöjlighet

Ett önskemål om att kunna prenumerera på kalendrar i den gemensamma lösningen.  Detta skulle innebära en utveckling som gör att det läggs på en iCal-lösning som möjliggör att den med en iCal-kalender, exempelvis Googles kalender, själv skulle kunna prenumerera på en utvald kalender på svenskakyrkan.se för att få händelserna direkt in i sin personliga kalender.

Webbitor i personaladministrationen

Med jämna mellanrum kommer önskemål om tilläggsrutor i personaladministrationen.  Den mest långsiktiga lösningen skulle då kunna vara att istället för att förlänga formuläret med en mängd små rutor att förhålla sig till så läggs en webbitor till.  I den finns sedan möjligheten att skjuta in länkar, profiler/tillgänglighet/användarnamn i sociala medier och så vidare.

Radioknappar i formulären

Önskemål har lyfts om att lägga till frågor som besvaras med endast ett svarsalternativ i formulären, så kallade radioknappar.  Ett exempel förslagsgivaren skickar med är att när konfirmationsanmälan görs så tvingas personen välja ”ja” eller ”nej” på om foton på konfirmanden får användas officiellt i kyrkans verksamhet.

Omröstning september 2013

 • Radioknappar i formulären (24%, 15 röster)
 • Webbitor i personaladministrationen (21%, 13 röster)
 • iCal-lösning i kalendern för prenumerationsmöjligheter (50%, 31 röster)
 • Datumstyrd publicering av personal (5%, 3 röster)

Totalt antal röster: 62

Loading ... Loading ...

Webbgruppen summerar

Varje månad skickar Svenska kyrkans kanslistöd ut ett nyhetsbrev med information kring de gemensamma systemen.  Detta här vad webbgruppen bidragit med till nyhetsbrevet som går ut idag, fredagen den 24 maj.

Förändringsarbete på gång igen

Vecka 22 uppgraderas intranät och webb igen.  Förändringsarbetet innebär en del spännande nyheter och tillfälliga stop under själva processen.  Läs mer om uppgraderingen här.

Webbanalys

Vill du använda tiden du publicerar på webben/intranät så effektivt som möjligt?  Då kan det vara bra att läsa dig om hur webbplatsen/intranätet används.  Här kan du läsa om samlad information som presenterades vid KOM-dagarna.

Bästa webbplatsen

Vilka styrkor har din webbplats?  Vilken webbplats inspirerar dig?  Här kan du läsa mer om tävlingen om Bästa webbplatsen som utlyses nu, deadline på nomineringar 31 januari 2014 och planerad prisutdelning vid KOM2014.

Observera att alla webbplatser som kommunicerar Svenska kyrkan är välkomna att delta i tävlingen.

Månadens omröstning

Tyck till om hur webbgruppen ska prioritera den närmaste tidens vidareutveckling.  Läs mer och rösta om möjligheterna till nyheter kring bildvisningar och personallistor här.

Lediga jobb och andra ämnesområden

Genom att använda gemensamma ämnesområden ökar möjligheten att samla information för att besökare smidigt ska kunna ta del av det som är relevant inom ett specifikt område.  Läs mer om satsningen här.