Rumänien: Projekt för romer gör framsteg


Lavendelodlingen har gett arbetstillfällen. Fler får gå i skolan. Hundratalet föräldrar deltar i samtalsgrupper om föräldraskap. Jakob Sundmark besöker det vackra men fattiga landet och gläds åt tydliga framsteg i projektet för romer.

Rumänien är ett vackert land och städerna vi besöker vittnar om en storhetstid före andra världskriget, ja, till och med före första världskriget. Delar av Bukarest och andra städers arkitektur påminner om andra centraleuropeiska städer med vackra stenhus från förra seklets början. På vår resa norrut från Bukarest ser vi vackra jordbruksslätter och efter ett tag ser vi också början av Karpaterna på långt håll, den bergskedja som går genom halva Rumänien. I faktaartiklar kan jag läsa att landet är rikt på naturresurser som olja, gas och naturligtvis skog. I Rumänien finns stora arealer urskog, i Sverige är det inte ens promille av all skog som är urskog.

Lavendelodlingarna har gett tiotalet vuxna jobb och inkomst. Foto: Katarina Ottosson
Lavendelodlingarna har gett tiotalet vuxna jobb och inkomst. Foto: Katarina Ottosson

I Bukarest ser jag inga tiggare, även om jag vet att det finns enormt fattiga områden i huvudstaden sitter ingen med en mugg vid gathörnet. Jag vet att det finns emormt fattiga områden i huvudstaden och att det bor människor i Bukarests kulvertar,  men av dem ser jag ingenting.

Bonden plöjer med häst
Utanför storstaden tar den vackra landsbygden vid. Jag bor själv på landet, utanför Uppsala, och ser modernt jordbruk varje dag, vid vårbruk, skörd och höstbruk mer än annars. Det går att klara sig som ensamjordbrukare eller med en säsongsarbetare på enorma arealer beroende på moderna och effektiva maskiner och ett modernt jordbruk. Sådana jordbruk finns helt säkert i Rumänien också, men av dem ser jag ingenting. Det jag ser är hästkärror och faktiskt en bonde som plöjer med häst. Vi åker genom byar som för ögat ser povra ut.

Vi är i Rumänien för att försöka etablera samarbete med ytterligare en organisation som arbetar för och med romer. Vi träffar många olika organisationer på vår veckolånga resa, i Bukarest och i Bacau, Roman och Iasi. Det är oerhört lärorika och bra möten. Vi får med oss bra information och kunskap hem.

Stora förändringar på ett år
Vi är också i Rumänien för att besöka projektet i staden Roman som vi stöder. Vi var här för cirka ett år sedan och jag är lite spänd på vad vi ska få se. Hur har projektet utvecklats? Har det skett någonting med de saker vi talade med franciskanermunkarna, som driver verksamheten, om då? Det jag ser glädjer mig.

Vi får se att nästan alla planerade aktiviteter är i gång. De erbjöd en sommarskola under lovet, det finns en ny verksamhet för de som är för gamla för skolan, men för unga för ”Andra chansen-skolan”, den heter ”Vi går också i skolan”. Det finns cirka tio grupper för vuxna där de samtalar om hur man är en bra förälder. Ledarna är utbildade i International Child Development Program (ICDP) och når närmare hundra vuxna. I Rumänien, som i många utsatta länder,  är våld i hemmet en bidragande orsak till barns och kvinnors utsatthet. Till det finns också en drogproblematik med i bilden.

Lavendelodlingar  jobb
Det som glädjer mig mest är lavendelodlingarna. Under hela växtsäsongen har tio vuxna från Olympic Village jobbat där varje veckodag och fått en skälig lön. Dessa människor, som lever i ett enormt utanförskap, har inte fasta jobb, och på grund av det, inte heller någon rutin på att gå upp på morgonen och passa tider. Detta är verkligen en stor sak.

Det som också är fantastiskt är att mannen som förestår trädgårdsodlingen först var väldigt orolig för att ha romsk arbetskraft med allt vad han trodde det skulle innebära, men när arbetet var igång och han såg hur bra de jobbade och hur bra det gick, vände han och nu vädjar han om att detta projekt måste fortsätta.

Även om det fortsatt finns mycket kvar att göra är det med stor tillfredställelse jag lämnar vår samarbetspartner efter detta besök. Svenska kyrkans internationella arbete har bidragit till att göra skillnad.

Jakob Sundmark
handläggare på Svenska kyrkans internationella arbete

Ge direkt till projektet för romer som lever i utsatthet i Rumänien >>
Läs om hur Svenska kyrkan arbetar för eu-migranter i Sverige >>