Stöd Act Svenska kyrkans viktiga arbete


Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar vi långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och vi agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är vi effektiva och handlingskraftiga. Tillsammans med modiga människor över hela världen kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Olika sätt att ge:

Följ Act Svenska kyrkan i sociala medier