Att skapa historia

Joakim Friberg, ungdomsdelegat för Svenska kyrkans internationella arbete under Act alliansens General Assembly och ungdomsnätverkets förmöte, bloggar varje dag om sina upplevelser och tankar under mötena. Häng med!


Under den senaste veckan har historia skapats, både i våra egna liv men också i ACT:s organisation. Vi har gjort det tillsammans med stöd och idéer från Amina Mohammed, biträdande generalsekreterare i FN, och Phumzile Mlando-Ngcuka ,verkställande direktör för UN Women, som bidrog med sin enorma kunskap om vikten av att trosbaserade organisationer arbetar med jämställhetsfrågor.

Vi kom in i den här veckan med 3 punkter som vi ville lyfta för hur vi ansåg att ACT kunde ändra sitt styre för att bli mer inkluderande.

  • Två platser i styrelsen till unga
  • Unga ska bli inkluderade i alla forum och arbetsgrupper som ACT har (samt ett erkännande av ungdomsarbetsgruppen som redan existerar)
  • 1 anställd som ska arbeta med frågor som rör ungdomar inom ACT

Vi hade en stor uppgift den här veckan, den var att bli erkända för vår kunskap och vad vi kan bidra med i våra nationella och regionala forum som ACT bedriver samt deras arbetsgrupper.

Vi fick ett par tillfällen att tala framför hela generalförsamlingen och gick ifrån skämtet som vi möttes av efter presentationen av vårt uttalande där det sades ”det här pratade vi om för 50 år sedan” till att vi faktiskt erkändes och att min presentation av medlemssamtalet kring ungas deltagande klubbades igenom. Vi unga vet hur svårt det kan vara att allting inkluderas i allt arbete en organisation, vilket även alliansen insåg kring ungdomsfrågan. Men de lyssnade på oss och nu kommer skillnad ske, tillsammans!

I min presentation av medlemssamtalet kring ungas deltagande stod det att vi genom stora kvoteringar av ungdomar ska finnas i alla nationella, regionala forum men även ACT:s arbetsgrupper. Vi skrev historia, och jag fick den oerhörda äran att presentera en del av den!

Men samtidigt så tilldelades vi också möjligheten att sammanfatta hela veckan under ett tjugo minuters långt tal, detta presenterades utav Ben Vanderwindt Från World Renew och Sheba Chikombo från Zambia:s nationella forum. I Det här talet så lyfte vi både hur mycket som hade hänt under de har 5 dagarna med:

  • Ny styrelse där bland annat Erik Lysén, Internationell Chef för Svenska kyrkans internationella arbete blev invald.
  • Nytt tillvägagångs sätt kring nya medlemmar inom alliansen.
  • Ett större fokus på forumen och mer bottom-up styre än top-down.
  • Fokus att inkludera ungdomar i mer arbete snarast
  • Ett antal offentliga uttalande presenterades om t.ex. jämställdhet, det minskande demokratiska utrymmet
  • Ett jämställdhets arbete ska impliceras i hela organisationen och ett behov att varje organisation har en gender policy till 2020. Vilket vi i Svenska kyrkans internationella arbete redan har!
  • Och mycket mycket mer…

Det känns inte som att vi har gjort allt det här på en vecka, men det har vi och nu börjar det viktiga arbete!

Nu är det dags för oss ungdomar att visa att vi verkligen kan utlova det som vi har efterfrågat, men jag oroar mig inte och det behöver inte du heller göra.

Jag har haft äran att arbeta med bland de mest drivna och utbildade ungdomarna jag har träffat, från hela världen. Och det är inte så att de väntar på någons tillåtelse att ändra världen, de har redan gjort det och kommer fortsätta för med FN:s förra general sekreterares Ban Ki-Moon’s ord:

”Vi är den första generationen som kan få slut på fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna”

Men nu kommer vi göra det runt hela världen tillsammans med ACT Alliance, nu kommer vi kunna hjälpa fler människor och stärka fler ungdomar.

Nu har vi skapat historia, men nu börjar det riktiga arbetet!

 

Joakim Friberg – Ageravolontär samt Svenska kyrkans internationella arbetes ungdomsdelegat under ACT Assembly och i ACTs ungdomsnätverk

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *