Ett ljus kan aldrig förlora något på att tända ett annat ljus…


det kan bara växa och sprida ljuset vidare. Ute är det just nu mörkt och ser vi till hur vår värld ter sig är det ofta mörka och dystra bilder vi möter då vi tar del av vad som händer i vår omvärld, men även här hemma i vår egen tillvaro. Krig och orättvisor, uppgivenhet och hopplöshet. Mörkret kan finnas både inom oss och i tillvaron runt omkring oss. Det kan vara större eller mindre. I detta mörker är det lätt att tappa tron på framtiden, att ge upp sina drömmar och fastna i det som bara gör tillvaron än mörkare. Vi behöver ljus. Vi behöver de som vågar och orkar hålla hoppets låga brinnande. Vi behöver sprida ljuset till varandra.

Det är just detta ljus och hopp som vi möter i julevangeliet om Jesu födelse. Gud kommer till oss i världen för att ge oss hopp och ljus i våra liv. För vår skull, för att vi ska förstå den kärlek som Gud är och vill sprida i den värld han skapt och älskar, blir han människa precis som oss. Men när Gud väljer att bli människa är det inte genom en storslagen entré som kejsare eller konung. Det är inte prakt, ära och rikedom. Nej, när Gud blir människa så är det i form av ett litet barn som föds i ett stall omgiven av djur och de enklaste av människor. I det maktlösa lilla barnet som är helt utlämnat till sin omgivning, det är så Gud kommer till oss.

Men att Gud kommer som ett barn och inte som en praktfull kejsare, är inte det lite märkligt? Hade inte alla människor då kunnat förstå att Jesus var Gud om han gjort ett mer storslaget intåg än att födas i ett stall, en mörk natt i en bortglömd del av det romerska riket? Fast att Jesus föds till världen som ett barn tror jag visar mer på vem Gud verkligen är. Att Gud finns i det kärleksfulla, innerliga och berörande. Allt det som ett barn är.

Mötet med ett litet barn är något som är svårt att inte beröras av. Det kärleksfulla leendet som gör att hela vårt hjärta fylls av denna värme. Den fördomsfria nyfikenheten att upptäcka sin omgivning och vad denna kan ge. Viljan av att vara nära och den fulla tilliten till en annan människa. Barn visar på hur vi borde vara mot varandra. Att öppenhet, värme och omtanke är det som skapar och bygger upp relationer och medmänsklighet. Inte fördomar, murar och skuldbeläggande, det som många av världens ledare idag tycks ha som främsta metod för att förverkliga sina mål men som också bygger upp det mörker som släcker människors drömmar och önskningar. Vad världen behöver är barnens värme, närhet och kärlek. Det som sprider ljus i vår tillvaro.

Gud kommer till oss i julnatten som ljusets barn och ljuset är från och med nu föralltid närvarande i världen. Jesus vill vara ljuset i våra liv och vilken större gåva än denna skulle en människa kunna önska sig? Livets ljus som kommer för att omvandla vårt mörker, både inom oss och utom oss i världen, till glädje, hopp och framtidstro. Jesus kommer med löftet om att alltid vandra vid vår sida och vara hoppets låga då allt annat tycks vara mörker. Även om mörkret finns där kommer Jesus vara ljuset som lyser i mörkret, och mörkret kan inte övervinna det. Det är inget litet uppdrag det lilla barnet fått på sina axlar, att vara en hoppets låga både för hela mänskligheten och inom var och en av oss. Men det är ju inte heller vilket barn som helst som vilar i krubban. Det är Gud själv och för Gud är allt möjligt. Guds kärlek är större än vi kan förstå, Guds omsorg om oss går utanför vår horisont.

Vad kan då hända inom oss då vi låter Jesusbarnet få ta plats i våra hjärtan och sprida sitt ljus och sin kärlek inom oss? Det kan öppna livet på nytt. Med Guds kärlek som leder oss på livets väg kan vi både se på oss själv och våra medmänniskor på ett nytt sätt. Att var och en av oss är värdefulla, välsignade och värda att älska. Att vi aldrig är övergivna utan att livets ljus alltid kommer att lysa inom oss och vara en hoppets låga då allt annat tycks vara mörker. Att Gud lovat att mörkret inte ska bestå, utan att det finns något som är större och som vi ska sätta vår tro och vårt hopp till. Och det är Jesus Kristus.

Men det är inte bara ett ljus som lyser för mig och dig och för vår egen skull. Det lyser för och inom alla och då vi söker ljuset inom oss öppnar det också upp för att se vår medmänniska. Kanske den som sitter här bredvid dig just nu eller någon långt borta som du aldrig träffat. Gud kommer som ett ljus i våra liv men vill också att vi ska sprida detta ljus vidare. Vi ska reflektera den kärlek som Gud ger oss. Vi är alla kallade till att vara ljusets barn, att sprida värme, närhet och kärlek till den värld där mörkret försöker tränga in men där ljuset lyser och aldrig kommer att kunna övervinnas.

Där världen är som mörkast är också barnen de mest utsatta. Jesus föddes också han in i en tillvaro av oro och osäkerhet och tvingades på flykt under sina första år. Samma sak ser vi idag, barn som får lämna det som varit ett tryggt hem och istället bege sig mot ett ovisst mål. Barnen är det viktigaste vi har, det är både vår framtid och vår nutid. Vad kommer hända med dessa barn om inte deras låga av hopp kan få fortsätta brinna? Vad händer om vi fortsätter att bara se på när deras mörker bara blir mer och mer kompakt? Det är här vi måste se Guds kallelse till var och en av oss att vara ljus i varandras liv och reflektera Guds kärlek till hela världen. Jesus föds i världen för att ge hela mänskligheten hopp och tro om en värld där Guds fred och frid ska få råda.

Ett ljus kan aldrig förlora något på att tända ett annat ljus, det kan bara växa och sprida ljuset vidare. Att dela med sig av hoppets låga och kärlekens ljus gör inte att vårt egna ljus blir mindre, tvärtom kommer det istället att växa. Evangeliet om julens glada budskap är ljus. Änglarna som strålar när de möter herdarna på ängen och berättar om det fantastiska som hänt inne i Betlehem. Stjärnan som tänds på himlen och leder besökarna till stallet. Och inte minst Jesusbarnet själv som kommer med ljuset till alla människor i alla tider.

Till var och en av oss kommer det lilla barnet med hoppets låga och ljusets löfte. Gud blir människa för vår skulle för att vi ska förstå vem Gud är och hur mycket Gud älskar oss. Det är vad julens glada budskap handlar om och som vi ska ledas av och dela vidare. Så låt oss sprida hoppets och kärlekens ljus, för ett ljus kan aldrig förlora något på att tända ett annat ljus, det kan bara växa och sprida ljuset vidare.

Veronica Pålsson, Ageravolontär Lund

latflerfafyllafem_1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *