Jämställdhet kräver att vi diskuterar männens roll

Kvinnors möjlighet till prästvigning och rätt att inte utsättas för sexuella trakasserier var ett stort ämne på kvinnornas förmöte till Lutherska världsförbundet generalförsamling i Windhoek, Namibia. Kvinnorna förde med sig diskussionerna till huvudförhandlingarna och här har en längtan efter genusrättvisa och ett slut på genusbaserat våld uttryckts starkt.


 

image003Även på ungdomsförmötet i Ondangwa var genusrättvisa en prioriterad fråga, inramad av jämställdhet överlag och med betoning på att utbildning för alla, på alla nivåer, är centralt för att kunna nå denna utveckling.

Under första halvan av generalförsamlingens förhandlingar noterade jag antal talare och om de såg ut att vara kvinna eller man. Efter de två första plenumsessionerna hade 19 personer uttalat sig, varav 6 var kvinnor. Kvinnorna började uttala sig först när Dr Denis Mukwege från Kongo dag nummer två hade hållit en av huvudföreläsningarna.

Han talade om genusbaserat våld under temadagen ”Human – not for sale” där männens roll i det genusbaserade våldet var uppenbar. Han betonade att i strävan mot en jämställd kyrka och ett jämställt samhälle med genusrättvisa kan vi inte bara arbeta med kvinnofrågor utan att också diskutera männens roll.

Det är därför av största vikt att arbeta med maskulinitetsfrågor inom de lutherska medlemskyrkorna och att vara aktiva samhällsaktörer för genusrättvisa och mot genusbaserat våld. Min reflektion utifrån detta är att så länge vi inte lever i en jämställd värld är ytterligare en riskfaktor att kvinnor fastnar i kampen för sin egen rättvisa istället för att delta till fullo i andra frågor.

Efter att ha räknat antal kvinnor och män som uttalat sig i plenum är det tydligt att detta är en angelägen fråga för om vi inte uppnår genusrättvisa och jämställdhet, kommer vi att låsa fast förtryckta och undertryckta människor till att kämpa med sina egna rättigheter istället för ett fullständigt deltagande på lika villkor.

/Sofia Strinnholm, delegat för Svenska kyrkan på LVFs ungdomsförmöte 3-9 maj och LVFs generalförsamling 10-16 maj 2017, Namibia.

Se bilder och inlägg från generalförsamlingen på Lutherska världsförbundets Facebooksida >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *