Var var Du?


Frågan är en sammanfattning Jesu ord i Matteusevangeliets 25:e kapitel, de sista verserna. Det är en fråga som handlar om globalt ansvar. Vi befinner oss i början av fasteperioden – en period som inte bara påminner oss om Jesu lidande  eller vårt eget gudsförhållande utan också om världens lidande och vårt eget förhållande till dem som bor bortom våra gränser. ”Var var Du…?” Orden söker sig som en tagg rakt in i våra egna hjärtan och frågans innehåll handlar om hur mycket jag är beredd att bry mig om de som riskerar att dö i kylan just nu i Afghanistan eller om jag är beredd att dra mitt ”strå till stacken” för att påverka klimatet i bättre riktning, bidra till att människor i tredje världen ska kunna leva ett mänskligt liv med goda resurser för självförsörjning?

Var var du? Det är i alla dessa människor, systrar och bröder som kämpar för sitt liv, som drömmer om att kunna leva ett människovärdigt liv med mat, husrum, meningsfull sysselsättning etc. som vi möter Jesus själv. Är det rimligt att tusentals barn dör varje dag av svältrelaterade sjukdomar? Är det rimligt att jordens resurser är så snedutnyttjade så att en mindre del av jordens befolkning utnyttjar den största delen av jordens resurser? Är det rimligt?

Svenska kyrkans internationella arbete är livsviktigt. Nu under fasteperioden får vi konkretisera vårt eget engagemang genom att stödja kyrkans arbete i fasteinsamlingen. Varje krona betyder liv. Bössor, kollekthåvar, plusgirokonto etc. är viktiga kanaler som når fram, når fram till de som är drabbade, når fram till oss som behöver mer kunskap, når fram med akut hjälp och långsiktigt förändringsarbete. Ge därför en gåva för en rättvis värld (för mer information – klicka här)!

Jesus själv utmanar oss:  ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ (Matt 25:40)

 

5 kommentarer

Irène Nordgren säger
27 februari 2012 – 04:17

Tack Åke Bonnier för bibelhelgen i Storkyrkan

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5121

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5133

Shalom

// Irène Nordgren

Margareta P å Österlen säger
29 februari 2012 – 11:33

Visst, Åke Bonnier, vill väl Gud Fader att vi skall hålla oss till sanningen i förkunnelsen och således heller inte dölja att det är avgudadyrkan av girighetens avgud Mamon som gjort att de rika gåvor Gud Fader givit oss att förvalta i världen används på ett sådant kärlekslöst, okristligt sätt att många medmänniskor i ALLA länder runtom i världen tvingas leva på svältgränsen, utan tillgång till närande bröd eller rent vatten, i avsaknad av kläder, husrum och sjukvård och inte sällan i fängelse på grund av en världsordning inriktad på utnyttjande och girighet, där själva avsaknaden av tillgång till sanningen om Guds frälsnings väg utgör en livslång fängelsevistelse i "death row".
Det är sena och mörka tider och avgudadyrkan av "kapitalism" och avgudatro på "marknadskrafter"sprids dagligen oemotsagd...
Varför sprider inte alla Jesu Kristi kyrkas präster HELA SANNINGEN om Jesu Kristi frälsningsbudskap: kärlekens trohet, vägen till evigt liv!
Nog måste väl du, Åke Bonnier, klargöra för din församling i Stockholm orsaken till fattigdom och svält runtom i världen, nämligen avgudadyrkan av Mamon framför det hoptvinnade kärleksbud Jesus Kristus givit oss alla Gudstroende genom hans namn att följa, Matt 22:36-40:
"Du skall älska Herren, din Gud, av allt hjärta/---/du skall älska din nästa såsom dig själv".
Minns att enbart läpparnas bekännelser aldrig någonsin varit värda ett dugg inför Gud Fader! Endast kärlekens gärningar, ord som handling, sprungna ur ett uppriktigt hjärta finner vägen till Guds rike, kärlekens och trohetens!
Margareta Persson, Inge(l)stad å Österlen

P-A Rudberg svarar
2 mars 2018 – 02:12

Margareta P,

Varför fortfar du i dina anklagelser om att SvK:s präster inte predikar kärleksbudskapet främst?
I våra kyrkor predikas tydligt och klart varje vecka och varje söndag detta utifrån olika infallsvinklar.

Jonas säger
3 mars 2012 – 11:54

Bra Åke att du uppmanar oss till gåvor i fastetiden. Önskar också att du och kyrkan i övrigt är tydligare om att vi bör (ska egentligen, såvida vi inte är sjuka osv) fasta på riktigt, genom att avstå olika saker, till exempel fredagswhiskyn, kött på fredagen, om vi surfar väldigt mycket dra ner på den osv.

Anonymous säger
7 mars 2012 – 06:03

http://www.terapisnack.com/topic/ger-upp-9

Varför kan inte kyrkan ställa upp och låna ut pengar till den här personen? Jag skulle gärna hjälpt människan om jag hade haft något att avstå!

Anonymous säger
8 mars 2012 – 05:52

Oj, vilken respons så fort det handlar om pengar och andras nöd!