Vilken Jesus?


Jag tillhör dem som, trots olikheter, har uppskattat Jesusmanifestationen. Jag tillhör också dem som önskar att vi, alla kristna, skulle vilja manifestera Jesus Kristus den korsfäste och uppståndne, Jesus Kristus som är Gud inkarnerad, Gud i mänsklg gestalt, sann Gud och Sann Människa. Men jag blir bedrövad när jag hör att det är en viss sorts jesustro, viss sorts fromhet som äger företräde. När jag för några år sedan lämnade jesusmanifestationens ledningsgrupp talades det i kristen media om vikten av den ’rene Jesus’ till skillnad från vad jag skulle stå för. Den typen av formuleringar främjade inte manifestationens sak, men allt detta trodde jag var ett minne blott.

Jag brinner för en ekumenik som handlar om mångfald – en mångfald med Jeus Kristus i centrum. Jo vi är olika, jo vi har olika sakramentssyn, olika tolkning av moralfrågors hantering, men vi har ju så mycket gemensamt. Låt oss alltså satsa på det vi har gemensamt i en ekumenisk generositet, åtminstone en dag om året!

När nu detta är sagt vill jag också uttrycka en sorg över att Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS) och ’HBT hjärta religion’ inte tycks få ha sitt bokstånd på plats i år bland alla andra olika kristna bokstånd i Kungsträdgården. Förra året fanns de där och i år hade de betalt sin avgift och anmält sig inom stipulerad tid! Men, valdes bort. Olika förklaringar har givits av Jesusmanifestationens ledning såsom att det inte fanns plats, inte skulle vara någon politisk manifestation etc  Det må vara att det är trångt om plats men varför valde man bort just detta bord? Det må vara att det inte ska vara någon politisk manifestation men att få ge uttryck för den man är i sin grundläggande identitet är inte politiskt utan mänskligt. Det blir, vare sig man menar det eller inte, ett tydligt ställningstagande. De som står för en syn som handlar om att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner också är kristna, också vill bekänna sig till Jesus, också vill synas som dem de är,  gärna får bekänna sig till Jesus, gärna får vara med i gudstjänstsammanhang bara de inte syns som dem de är. Det handlar, vare sig man vill det eller inte, om att säga att Du är välkommen bara Du tiger om Din sexuella identitet, bara Du tiger om den Du är på djupet för här är vi alla lika, här är inte hetro eller homo, här är inte bi eller trans. Men tyvärr kan man då inte likt Paulus säga att vi alla är ett i Jesus Kristus. På HBTQ-studenternas hemsida skriver man i ett pressmeddelande: ”I motiveringen för att utestänga KRISS och projektet från att delta står också ”… Detta upplägg har vi för att alla kristna grupperingar skall kunna delta. …”. Uppenbarligen räknas inte kristna hbt-personer till ”alla”.”

Till Jesusmanifestationens ledning skulle jag vilja säga: inneslut, snarare än uteslut! Se hur ni kan hitta en bra lösning på frågan om KRISS närvaro tillsammans med HBT hjärta religion. Det gick utmärkt förra året! Jo, de som stod vid bokståndet fick ta emot en hel del glåpord men också positiva kommentarer. Mångfald är ju alltid bättre än enfald! Låt Jesusmanifestationen bli en manifestation av Jesus där vi med våra olika trostolkningar, spiritualiteter, bekännelseskillnader, kan bekänna: ’Alla är vi ett i Kristus’. Det går att backa från ett exkluderande beslut och istället fatta ett inkluderande beslut.

Vilken Jesus bekänner vi oss till? Den korsfäste och uppståndne! Honom och ingen annan och Han är vår gemensamme Herre! Låt oss därför koncentrera oss på det i en inkluderande gemenskap åtminstone den 12 maj i år.

34 kommentarer

Sven Andersson säger
5 maj 2012 – 08:58

Men visst är det så att vi alla skulle manifestera JESUS - inte vår sexuella läggning.
ALLA VÅRA OLIKHETER FÅR VI BORTSE IFRÅN SÅSOM TROSSYSKON.
Då skall inte hudfärg spela någon roll, ej heller tjocklek eller stil och alla sexuella
egenheter må vara helt bortglömda i dessa sammanhang. Jag finner det skändligt
att man på många håll i landet har särskil!da "regnbågsmässor" - som om inte alla
människor skulle vara välkomna till ALLA våra mässor! De som har behov av att
markera sin särart må göra det vid andra tillfällen, men inte inför Gud i en ekumenisk
gudstjänst. Då bör vi ENDRÄKTELIGA lova Herren och glömma allt som skiljer

ida svarar
3 juni 2023 – 08:23

Naturligtvis är alla välkomna på regnbågsmässorna också! De är ju särskilt tillägnande mångfald, kärlek och acceptansoch det finns det ju inte en människa som inte behöver lyssna till.

Robin säger
5 maj 2012 – 09:07

Amen till det Sven Andersson skriver ovan!

Emma säger
5 maj 2012 – 11:21

Sven och Robin: Vad då särart? Det handlar ju om ett existensberättigande som är osynliggjort i en hetronormativ värld. Det handlar om dagens ”dessa mina minsta”.

Anneli Magnusson säger
6 maj 2012 – 09:16

Hej Åke,
Jag vill ju tro på ledningsgruppens goda uppsåt och som du skriver skulle det verkligen behövas åtminstone en dag då alla kristna kunde samsas. När jag läser ditt inlägg inser jag att det nog är det mest värdefulla som kan uppnås.

Men då måste man verkligen anstränga sig att lägga ett omväxlande program där alla kan hitta något, även mer kontemplativt lagda kristna som jag. Nu är det väl mycket av "tjo och tjim i kyrkan" över det hela.

Jag håller också med om att beslutet från ledningsgruppen att utesluta KRISS och hbt -gruppen från utställningarna är djupt olyckligt. Man accepterar t.ex. POSK som är en politiskt aktiv grupp i Svenska kyrkan, Så Sven Anderssons argument håller inte.
Ny generation med kopplingar till Livets Ord och synnerligen tveksamma metoder och syften. Dem skulle jag välja bort direkt om jag satt i ledningen.

Nej, ju mer jag granskar Jesusmanifestationen ju mer skeptisk blir jag. Ska det fungera enligt intentionerna måste ledningen tänka om radikalt till nästa år. Hoppa över utställningarna och satsa på ett brett program.

Jag har skrivit en blogg som bl.a. tar upp Jesusmanifestationen och då lite mer ur tolerans och religionsfrihetsperspektiv.

http://katolskareformvanner.blogspot.se/2012/05/religionsfrihet-kraver-tolerans-och.html

Anneli Magnusson

David Sandström svarar
3 juni 2023 – 08:23

På vilket sätt har Ny genartion tveksamma metoder och syften?

Irène Nordgren säger
6 maj 2012 – 09:29

Hej Åke

Jag gillar ditt blogginlägg mycket men beklagar att Du är en aning naiv i ditt kristna tänkande.

Jesusmanifestationen bygger på en särskillnad mellan olika kristna trosuppfattningar. Frimodig Kyrka tex bygger halva sin identitet och sitt existensberättigande på fördom mot homosexuella. Andra halvan av existensberättigandet utgörs av bekämpandet av kvinnliga ämbetsbärare.

Varför tror du att Frimodig Kyrka och andra likartade grupperingar skulle ha lust att ge upp sin IDENTITET och sitt EXISTENSBERÄTTIGANDE för en dag då de har chans att få luft under vingarna av mängder med aningslösa kristna som vill ta tillfället i akt och åka på bussutflykt till kungliga huvudstaden ?

Shalom

Irène Nordgren

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5919

P-A Rudberg säger
6 maj 2012 – 07:51

Nej, homosexuella är inte välkomna överallt. Vi har präster som inte vill dela ut nattvarden till öppet homosexuella. Vi har präster som vägrar tjänstgöra tillsammans med öppet homosexuella kyrkomusiker. Och så vidare...
Därför uppstår Regnbågsmässor etc för att ALLA ska få möjlighet att ingå i en kristen gudstjänstfirande gemenskap. Det handlar inte om att "markera särart", utan om att få möta Jesus utan någon som ställer sig i vägen.

Tomas Larsson svarar
3 juni 2023 – 08:23

Om dessa präster existerar så gör de sig skyldiga till brott mot kyrkoordningen och ska omedelbart hamna inför domkapitlet. Det ingår i samma fråga som kvinnoprästfrågan. Nämligen sakramentens giltighet både inför den som utför sakramentshandlingen och till vem sakramenten ges till.
Den svenskkyrkliga bekännelsen är att det bara handlar om Guds löften uttalade i enlighet med skriften och inte om vilka personer som får sakramenten eller vem som delar ut dem.
Genom att ha regnbågsmässor signalerar man därför att det på andra ställen skulle vara ok att ha en annan syn. Därför splittrar regnbågsmässor mer än hjälper kyrkan komma fram till en sann tro.
Tomas – EFS präst

Sven Andersson säger
7 maj 2012 – 08:54

Det underliga är att jag under ett helt långt liv i Svenska Kyrkan inte någon gång
träffat på att homosexuella människor särbehandlats där. Visst har jag mött några
som skakat på huvudet och visat att man är oförstående. Men i ngn mån är vi nog
oförstående inför varandra. En heterosexuell kan nog aldrig riktigt förstå en homo-
sexuells känsloliv - OCH VICE VERSA! Men sådant måste man nog inse och tolere-
ra. (Det är väl sådant som är tolerans.) Däremot känns det för mej som att slå fast
fördomar och splittring, om man inte ens kan samsas kring HERRENS BORD!

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Sven, jag föreslår att du någon gång går på en Regnbågsmässa (eller liknande och får höra människor berätta om sina erfarenheter som homosexuella i kyrkan. I SvK går det tack och lov successivt lättare att vara homosexuell än i många frikyrkor.

Homosexuella har inte ett annorlunda känsloliv än heterosexuella – det handlar om sådana mänskliga saker som kärlek etc.

De flesta homosexuella skulle gärna samsas med heterosexuella vid nattvardsbordet – om de var välkomna där.

Sven johannesson säger
7 maj 2012 – 10:07

Tack åke för ditt blockinlägg!
Sven Johannesson
pastor svenska Missionskyrkan

Sven Andersson säger
7 maj 2012 – 10:30

P-A. Jag vidhåller att alla alltid är välkomna till Svenska Kyrkans nattvardsbord.
Enda villkoret är egentligen, att man skall vara döpt. Men inte ens detta brukar man
numera kontrollera utan lämnar till den enskildes ansvar.
Jag har varit på regnbågsmässor men känt mig "utanför", okvalifiserad. Däremot
har det inte varit problem med flera homosexuella kollegor och andra. Må var och
en sköta sin sexualitet (det lär ju finnas så otaliga varianter) och vi alla troende leva
i frid och stötta varandra! Vår sexualitet är en fin och viktig gåva, men dock en liten
detalj i Guds skapelse.

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Jag är glad att du välkomnar alla till nattvardsbordet och den kristna gemenskapen. Men faktum är att alla inte delar din syn. Faktum är att homosexuella stängs ute från den kristna gemenskapen. Och en del i det utestängandet ser vi hos ledningen för den s.k. Jesusmanifestationen.

Birger Rikner säger
7 maj 2012 – 10:47

Tack Åke!

Ledsamt att höra! Däremot viktigt att informera om. Till Regnbågsmässor är alla välkomna! Jag har ofta reflekterat över var de "vanliga" församlingsborna håller hus när de dessa mässor firas. Min förhoppning är att regnbågsmässorna inte behövs i framtiden men så länge intolerans råder har de en mycket viktig uppgift!

Jag säger också välkommen till Skara Stift!

Birger Rikner fd, Skarastiftare

Åke Bonnier säger
7 maj 2012 – 10:56

På Svenska Missionskyrkans hemsida står det skrivet:

Öppet brev till Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen

Missionskyrkan har under några år gett ett ekonomiskt bidrag till Jesusmanifestationen och också tidigare funnits med i arbetet, bl a i ledningsgrupp och genom olika gudstjänster. Ett antal lokala församlingar har engagerat sig, både från Stockholm och andra håll i landet.

Vi ser Jesusmanifestationen som en händelse där olika kristna möts och manifesterar. Därför är det med stor förvåning vi noterar att KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” inte är välkomna som utställare under Jesusmanifestationen. Gott att pengarna betalas tillbaka men resonemanget i kommunikationen med Kriss, att detta görs för att alla kristna grupperingar ska kunna delta, faller på sitt eget grepp.

Kriss och det nämnda projektet var med förra året utan bekymmer. Nu ser vi bekymmer. Vissa grupper av kristna exkluderas. Så tror inte vi att Jesus manifesteras.

Stockholm den 4 maj 2012

Olle Alkholm
tf missionsföreståndare
Svenska Missionskyrkan

Ulla-Marie Gunner
Nationell missionssekreterare
Svenska Missionskyrkan

Sven Andersson säger
7 maj 2012 – 11:15

Vill verkligen Svenska Missionskyrkan vara EKUMENIKENS SABOTÖRER???
Så tror inte jag att Jesus manifesteras!

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Om ekumenik kräver att en del människor stängs ute från den kristna gemenskapen så är det kanske ”ekumeniken” det är fel på?

För inte kan du väl mena att Jesus manifesteras genom att människor stängs ute?

Hjärtat Koch säger
8 maj 2012 – 12:26

Sven A jag har svårt att se missionskyrkans öppna brev som ett sabotage av ekumeniken men väl ett exkluderande av olika kristna grupper från JM som saboterande av något ännu viktigare, manifesterandet av Jesus och därmed ekumeniken. Varför utesluta just grupper som modigt försvarat kristna hbt-syskon i kyrka och samhälle när Älska livet, Världen idag m.fl. kristna grupperingar med uttalat politisk inriktning finns med. I evangelierna lyfter Jesus fram och synliggör den tidens marginaliserade grupper. Hoppas att fler kyrkor ifrågasätter och ser till att JM åter får bli just en Jesus Manifestation.

Hjärtat Koch en just nu stolt Missionare

Jan-Anders Ekelund säger
8 maj 2012 – 07:49

Fördomarna frodas hos dem som säger sig vara befriade ifrån fördomar. Iréne Nordgren skriver: Frimodig Kyrka tex bygger halva sin identitet och sitt existensberättigande på fördom mot homosexuella. Andra halvan av existensberättigandet utgörs av bekämpandet av kvinnliga ämbetsbärare.

Läs på Iréne! Hur kan man påstå att FK har fördomar mot homosexuella när FK hävdar kyrkans traditionella äktenskapsuppfattning?
Hur kan man hävda att Frimodig kyrka bekämpar kvinnliga ämbetsbärare när Frimodig kyrka står för försoning i ämbetsfrågan? Hur kan en prästvigd kvinna vilja vara anställd som inspiratör i Frimodig kyrka om ditt påstående är sant?

Bengt Held säger
8 maj 2012 – 10:42

I sak är Åke Bonniers artikel bra. Problemet är hans troväridhget. Han skriver.

"De som står för en syn som handlar om att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner också är kristna, också vill bekänna sig till Jesus, också vill synas som dem de är, gärna får bekänna sig till Jesus, gärna får vara med i gudstjänstsammanhang bara de inte syns som dem de är. Det handlar, vare sig man vill det eller inte, om att säga att Du är välkommen bara Du tiger om Din sexuella identitet, bara Du tiger om den Du är på djupet för här är vi alla lika, här är inte hetro eller homo, här är inte bi eller trans"

Men just den situationen är alla muslimska HBTQ-personer i. Enligt islamologer vid Lunds universitet finns det inget musimskt samfund i något land som accepterar samkönade relationer inom samfundet.

Även i Sverige stigmatiseras och trakasseras många HBTQ-muslimer av sin familj och övriga omgivning. Om det tiger Åke Bonnier. Inte nog med det, han är en del av falangen i Svenska kyrkan som kritiserar bl.a. Humanisterna när de modigt kritiskerar muslimska (och kristna, judiska etc) reaktionära homofientliga värderingar. Det är fegt och det är hycklande.

Om det inte har med Jesusmanifestationen att göra? Att vi nu ska "hålla oss till ämnet"? "Fel, fel, fel" som de brukade säga i barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter. För en kristen bör solidariteten räcka utanför de som tillhör den egna religionen.

Muslimska HBTQ-personer kämpar med samma problem som kristna HBTQ-personer. Att säga "vi ska börja sopa framför egen dörr" (som annars ofta är en bra policy" är som att hävda att en generation av HBTQ-muslimer i Sverige och andra länder ska offras. Det är fel och det är skamligt. Och om Jesus är den människa som han verkar vara i Bibeln hade han nog hållt med.

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Bengt Held, men hur ska vi kunna kritisera andra religioner för sådant vi inte själva klarar? Det handlar inte om att ”offra” någon – det handlar om att påverka på olika sätt i olika sammanhang. Och nog har en domprost (och blivande biskop) i SvK större möjlighet att påverka inom den egna kyrkan än inom andra religioner. Eller hur?

Jag tror inte att Åke Bonnier har kritiserat någon för att de kritiserat homofientliga värderingar. Tvärtom har han gång efter gång talat för en öppen dialog med andra religioner – en dialog som ger möjligheter till att påverka, t ex i synen på HBTQ.

Bengt Held säger
8 maj 2012 – 10:53

www.qx.se/samhalle/19126/irshad-manji-dags-att-komma-ut-ur-skuggorna

Från en artikel på HBT-siten QX om den lesbiska muslimska kvinnan Irshad Manji som är mycket kritisk mot den undfallenhet som ofta råder bland i väst mot muslimska reaktionära värderingar.

"Under diskussionen lyfter Nima Dervish exempel ur svensk debatt och exemplifierar med Gudrun Schyman då hon avfärdar diskussionen om kulturellt baserat hedersvåld som rasistisk och hur filosofen Torbjörn Tännsjö menar att efter Breiviks Islam-hatiska förklaring till massmord i Norge till och med berättigad kritik mot "religiösa föreställningar" blivit problematiska.

- Talet om islamofobi är ett politiskt spel av de dogmatiska som används för att tysta debatten, kommenterar Irshad Manji och uppmanar med full kraft till en kritisk diskussion om påståenden och praktiker som uttalas och utförs i religionens namn. Oron för att tala om hedersproblematiken ur ett kulturellt eller religiöst perspektiv menar hon handla om att själv ha gett efter för gruppheder:

- Man är rädd för att bli kallad islamofob och därmed är det sin egen heder man oroar sig för, fnyser hon.
Den allvarligaste kritiken, just kopplat till hedersrelaterat våld, är att de som utsätts för hot och våld sviks av samhället. Genom att ta hänsyn till en dogmatisk uttolkning av religion och tradition så väljer man att ”stärka de redan starka som definierar vad heder är” medan vi samtidigt "inte stöttar de sårbara".

- Fråga nästa gång du avkrävs att respektera en kultur vad denna respekt gör mot de mest utsatta, rekommenderar hon dagen efter vid en presskonferens."

Per Adolfsson säger
8 maj 2012 – 11:12

Kom inte Jesusmanefistationen till eftersom vissa kristna behövde manifestera sin tro på Jesus? Att de tror "rätt" och andra tror fel. Var det inte i samband med att ärkebiskop K-G Hammar skriv sin bok ECCE HOMO? Är det någon som vet historien bakom

Bengt Held säger
8 maj 2012 – 12:39

PA Rudberg

"Bengt Held, men hur ska vi kunna kritisera andra religioner för sådant vi inte själva klarar?"

Om du tror det handlar om att "kritisera religioner" har du inte fattat något om vad det handlar om. Det handlar inte om att kritisera religioner (tycker du själv jobbet för att kristna samfund ska respektera homorelationer handlar om att kritisera kristendomen?) utan att i dialog med kristna, judar och muslimer framhålla att det är viktigt att respektera HBT-personer. Och besynnerligt att du inte tycks kunna konstatera att kristendomen och ännu tydligare judendomen kommit betydligt längre än muslimska samfund. Följer du inte HBTQ-debatten trots du säger dig varit med på Regnbågsmässor.

Det finns massor av kristna samfund som i alla fall respekterar att vissa av dess församlingar välsignar homorelationer. Ännu större andel är det bland judiska samfund men inget bland muslimska.

Du har inte tycks fattat det var just min poäng i min första kommentar, att argumentet att HBT-vänliga kristna ska vänta till ALLA kristna samfund är homovänliga innan man kritiserar muslimska eller andra samfund för att vara homofientliga är att offra en generation av HBTQ-muslimer. Mot det hade du inget argument utan låtsades du inte läst vad jag skrivit och använde just det argument jag just bemött. .

"Det handlar inte om att ”offra” någon – det handlar om att påverka på olika sätt i olika sammanhang. Och nog har en domprost (och blivande biskop) i SvK större möjlighet att påverka inom den egna kyrkan än inom andra religioner. Eller hur?"

Det ena hindrar inte det andra. Visst kan Åke Bonnier till 90 % kritisera kristen homofientlighet men om han bara riktigade 10 % av samma typ av kritik mot muslimsk homofientlighet hade han kunna på sikt förbättra HBTQ-muslimers situation i Sverige. För HBTQ-judar är situationen betydligt bättre, alla judiska församlingar förutom den i Malmö är för homovigslar av samkönade par.

"Jag tror inte att Åke Bonnier har kritiserat någon för att de kritiserat homofientliga värderingar. Tvärtom har han gång efter gång talat för en öppen dialog med andra religioner – en dialog som ger möjligheter till att påverka, t ex i synen på HBTQ."

Vad betyder öppen dialog? Läs vad den muslimska kvinnan säger. När har Åke Bonnier i samtal med andra religioners samfund berättat att de bör respektera HBTQ-personer precis som han nu vänder sig till Jesusmanifestationen. Intressant är ju att han tydligen själv lämnat sitt deltagande vid Jesusmanifestationen men trots det kan vara tydligt kritisk mot ett beslut (vilket är bra han är). Varför kan han inte skriva på sin blogg eller i debattartiklar och även kritisera hur HBTQ-muslimer behandlas av sin omgivning.

Återigen läs artikeln av Irshad Manji. Hon hänvisar till människor som Åke Bonnier och många av er som gillar honom. Ska ni göra en reflexion eller inte?
Ska ni våga ompröva er policy. För ofta krävs det mer mod att göra det än att fortsätta försvara tystnad inför muslimsk homofientlighet för att inte riskera felaktigt bli kallad islamofob. Det är som Manji riktigt hävdar, ni är rädda om er egen heder, att inte bli kallade islamofober, då kan ni offra situtionen för HBTQ-muslimer. Tills den dag alla kristna samfund är homovänliga och lejonen och fåren betar bredvid varann på ängen.

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Bengt Held,

Varför detta krav på att (i det här fallet) Åke Bonnier måste kritisera alla andra religioners syn på HBTQ innan han får vara kritisk mot yttringar i den egna religionen?

Du kan säkert tycka att jag inte följer med i HBTQ-debatten. Men man kan faktiskt hänga med i den debatten utan att komma fram till samma slutsatser som du. Som homosexuell (och kristen) kan jag faktiskt skapa mig en egen uppfattning.

Jag tror nog att du inser (om du tänker efter) att varje ställningstagande för HBTQ-personer är ett ställningstagande för ALLA HBTQ-personer – oavsett religiös hemvist. Jag är glad att Åke Bonnier går före i rätt riktning och leder genom sitt exempel. Förändring kan komma genom vad man faktiskt gör – inte bara genom att man uppfyller vissa kravlista på vilka man alltid måste kritisera i varje sammanhang.

Så din kritik av trovärdigheten i Åke Bonniers agerande är verkligen att missa målet…

Mikael Svensson svarar
3 juni 2023 – 08:23

Det handlar om att välja sina strider. Vi enkla människor måste hålla oss inom ett nog så snävt område om vi ska ha någon utsikt att lyckas.
Sant är att mycket finns att önska angående acceptans och öppenhet i frågan om HBTQ i den muslimska världen, men det är inte upp till en kristen att få till den förändringen, utan det måste komma från de egna leden om det ska ha någon som helst verkan och chans att lyckas få till en förändring.
Jag är själv inte en religiös man och anledningarna till det är legio, dock inte minst på grund av att religionen alienerar mig som homosexuell. Jag har svårt att hänge mig till något som inte accepterar mig till fullo.
Dock har jag märkt att det blåser nya friska vindar på senare år och jag finner det lättare att andas inom en kyrkas väggar numera, så hoppet är inte helt ute för mig 🙂

Att KRISS skulle uteslutas är ett uttryck för fullkomlig galenskap och ett rejält steg bakåt.

Åke Bonnier säger
8 maj 2012 – 02:55

På POSKs hemsida står det att läsa:

Öppet brev
2012-05-08

Öppet brev till Jesusmanifestationen

”POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus”

Så inleds POSKs Vision och program 2014-17.

POSK har som utställare deltagit i två år i Jesusmanifestationen. Vi har uppfattat Jesusmanifestationen som en möjlighet för alla som älskar Jesus att vara med och visa detta, oavsett deras samfundstillhörighet eller teologiska inriktning.

I Jesusmanifestationens bekännelse står det:
”Vi har olika sätt att tala om och förstå det heligaste, be, sjunga och fira gudstjänst, men vi är ett i det grundläggande: vår tro på Herren Jesus Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp (1 Korintierbrevet 12:13)”.

POSK rymmer också en mångfald: ”De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom” (ur vårt nyantagna program).

Vi har nu fått veta att en kristen organisation som velat delta i Jesusmanifestationen som utställare nekats detta. Det gäller KRISS, som deltar i projektet Religion Hjärta HBT, som på detta sätt inte fått tillfälle att manifestera sin kärlek till Jesus. Mot bakgrund av vår inställning till öppenhet och mångfald beklagar vi detta djupt.

För styrelsen för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Hans-Olof Andrén, ordförande

Carina Etander Rimborg, informatör

Anneli Magnusson svarar
3 juni 2023 – 08:23

Ju fler som protesterar mot att Kriss och Religion Hjärta HBT inte får delta desto bättre, som jag ser det. Kanske kan POSK erbjuda dem plats vid sitt bord? Ett annat alternativ är förstås att inte delta alls om inte alla får vara med.

Anneli Magnusson

Staffanw säger
8 maj 2012 – 07:43

Ja, nog är det en sorgens dag att kristenheten i Sverige inte en enda gång på året har viljan eller förmågan att manifestera sin gemensamma tro på Jesus. Eller att låta fokus vara på det som Jesusmanifestationen (JM) skriver på sin hemsida:” vi vill i lydnad visa på att Herren Jesus Kristus är enda vägen till Gud och till den himmel han berett för de sina”. Och denna enda dag lägga alla våra olikheter åt sidan. Om syftet med Åkes inlägg, och med missionskyrkans företrädares artikel, är att leda bort fokus från Jesus och underminera JM, ja, då verkar de ha lyckats. Till glädje för en massa HBTQ-företrädare som återigen fått se deras ”fråga” blir huvudfrågan. Men egentligen bör man inte bli förvånad - för många är Jesus uppenbarligen inte målet utan ett medel till något annat. Åke Bonnier missar naturligtvis inte en chans att slå på på denna manifestation som han i grunden ogillar. För honom tycks HBTQ-frågan var det enskilt vikigaste även detta år. Samma sak uttryckte Åke vid förra årets Jesusmanifestation med kritiska slängar mot arrangemanget, och det innan det ens ägt rum. Slutligen, talet om att exkludera några är inte ärligt, alla människor är väl lika välkomna, oavsett sexuell läggning, politisk ståndpunkt eller tom religion. Det är ju inte detsamma som att alla utan vidare kan få tillstånd att arrangera egna utställningar.

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Staffanw,

Ser du inte det egentliga problemet – nämligen att ledningen för den s.k. Jesusmanifestationen vill köra sin egen agenda där det ingår att stänga ute homosexuella kristna?
Och om nu alla är välkomna oavsett sexuell läggning – varför är då vissa grupper inte välkomna i år? Varför är det just de grupper som har en homosexuell koppling som inte är välkomna att manifestera vår gemensamma tro på Jesus?

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Staffanw,

Jag vill också göra dig uppmärksam på att det är ledningen för den s.k. Jesusmanifestationen som i år valt att göra sexuell läggning till en huvudfråga. Kristna homosexuella vill bara få vara en del av den bekännande gemenskapen – utan att behöva gömma sig. Det är inte VI som gör sexuell läggning till en huvudfråga.

Sven Andersson säger
8 maj 2012 – 09:24

JESUS I CENTRUM ! That is all.

Irène Nordgren säger
9 maj 2012 – 08:57

Jan-Anders Ekelund

Jag tycker alltid det är lite jobbigt när bli man blir tillsagd att ”läsa på” eller att man inte förstått innebörden i det man läst på så fort man kommer till en annan slutsats än meddebbatören.

Du måste nog tillåta mig att dela många människors uppfattning att Frimodig Kyrka starkt förknippas med att stå för samma åsikt om kvinnliga ämbetsbärare som den som förkunnas som den enda rätta inom min egen katolska kyrka.

”Hur kan man hävda att Frimodig kyrka bekämpar kvinnliga ämbetsbärare när Frimodig kyrka står för försoning i ämbetsfrågan?”

Svaret är att vi talar om olika nivåer.

Jag kritiserar inte att Frimodig Kyrka i vardagsarbetet ”står för försoning ” och anställt Anna Sophia Bonde som inspiratör.
Att jag inte förstår målet med försoningsprocessen behöver ju inte betyda att ni inte förstår.

Och vad Anna Sophia Bonde har för personliga bevekelsegrunder att anställas av Frimodig Kyrka har jag ingen aning om. Det kan ju bara hon själv svara på. I hennes resonemang ingår en kritisk hållning till beslutet som togs 1958.

Bonde skriver i Kyrkans Tidning

”Jag tillåter mig att vara skeptisk mot det sätt på vilket beslutet 1958 fattades, utan att tvivla på att det i sak var rätt beslut. Och det märkliga är att jag somliga dagar tackar Gud för kvinno-prästmotståndarnas trohet mot sin övertygelse. Kanske är det så att en sådan trohet blir välsignad; även om man har fel i sak. Förnuftet säger att jag borde ogilla dem och eftersom jag vet att jag inte är masochist kan det väl inte uteslutas att den Helige Ande är ansvarig för att jag inte gör det.”

http://www.kyrkanstidning.se/node/16769

Om vi lämnar vardagsarbetet där Anna Sophia Bonde visst inte måste ogilla kvinnoprästmotståndarna som personer utan om vi ser rent kyrkopolitiskt på det hela så står dock Frimodig Kyrka som nomineringsgrupp för en ämbetssyn som inte står i samklang med svenska kyrkans officiella hållning.

”Frimodig Kyrka står för försoning i ämbetsfrågan?” skriver du. I det påståendet ligger ju implicit att Frimodig kyrka har en annan uppfattning i ämbetsfrågan än den part som Frimodig Kyrka håller på att försonas med.

Jag viker inte en tum från min uppfattning att den kyrkopolitiska nisch som Frimodig Kyrka ordnat för sig UTMÄRKS av ej accepterande av vare sig kvinnliga ämbetsbärare eller homosexuellas likaberättigande.

Ni vill viga män till biskopar som vägrar viga kvinnor till präster.

Försöka duger.

// Irène

PS Hur ställer du dig till Jesusmanifestationens ledningsbeslut att neka KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” att delta som utställare ?

Irène Nordgren säger
9 maj 2012 – 09:20

På Seglora Smedjas hemsida läser jag

”Ledningen för Jesusmanifestationen har nu betänkligheter inför eventet :

Han är ju gränslös i sin kärlek. Många av våra besökare skulle uppleva det som väldigt provocerande.”

http://seglorasmedja.se/post12416/jesusmanifestionen-stanger-dorren-for-hbt-fragor/

// Irène

PS Jag tolkar Seglora Smedjas underförstådda budskap som att Jesus inte skulle ha varit välkommen av Lennart Möller att sitta med i hans ledningsgrupp. Allt tal om gränslös kärlek blir bara såååååå krångligt och krångel är något Lennart Möller inte vill ha i sin ledningsgrupp för Jesusmanifestationen. Där ska för enkelhetens skull enbart sitta människor som tycker som Lennart Möller själv. Det är absolut det smidigaste.

Irène Nordgren säger
9 maj 2012 – 10:24

"Vilken Jesus ? " har Åke Bonnier fyndigt kallat sitt blogginlägg.

Kommentarerna illustrerar hur olika människor tolkar Jesus och hans budskap.

Som katolik saknar jag präster inom min kyrka som likt Åke Bonnier markerar avståndstagande när det framkommer att KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” förvägras delta som utställare ?

I min kyrka skulle en självtänkande och frispråkig präst som Åke Bonnier kallas upp till biskopen och förhöras av hans närmaste man Jorge de Salas - Opus Dei, åklagare i den lokala inkvistionsdomstolen i Stiftet.

I min kyrka stämplas präster som Åke Bonnier som obstinata och sådana måste i förebyggnde syfte alltid utredas och få sanktioner i någon form.

Katolska kyrkan hänger glatt med i Jesusmanifestationen utan att någon enda officiell företrädare gör som Åke Bonnier - markerar avvikande uppfattning.

Självtänkande präster som (den blivande biskop) Åke Bonnier är för alltid körda som biskopar inom katolska kyrkan.

Katolska kyrkan vimlar av förprogammerade präster
med vilka dialog är helt onödig då svaren redan är givna innan frågorna ställts.

// Irène

Tomas säger
9 maj 2012 – 06:11

Kyrkoherden Christer Hugo ger indirekt Åke Bonnier svar på tal på bloggen Kristen Opinion:

" "Inklusiv" är ett mantraord som i åratal har upprepats på ett sömngångaraktigt sätt i Svenska kyrkan. Att det råder fundamental förvirring kring vad det betyder i den kristna kyrkans liv illustrerar bara somnambulismen. Den officiella inklusiviteten visar sig ju i nio fall av tio vara hur förnämt exklusiv som helst.

Alltnog: Till de förvirrade hör projektet "Religion hjärta hbt" och KRISS, som blivit "upprörda och besvikna" för att de inte får vara utställare vid årets Jesusmanifestation i Kungsträdgården.

Jesusmanifestationen motiverar sitt beslut med att "alla kristna grupperingar skall kunna delta" (Kyrkans Tidning 3 maj).

Kära hbt-projekt och KRISS! Se där en verkligt inklusiv hållning från Jesusmanifestationen! Precis samma hållning som präglar varje kristen gudstjänst: dvs, alla är välkomna! Ingen står vid kyrkporten och frågar efter sexuella preferenser eller vanor i sängkammaren. Och i kyrkan demonstrerar inga särintressen. Kyrkan kan principiellt inte ha särskilda gudstjänster för vita respektive svarta, högerhänta respektive vänsterhänta eller för män som ibland tar på sig klänning eller kvinnor som går i pressad byxa och slips. Det finns liksom apostoliska ord som visar på det. Alla vi syndare av olika tjocklek och längd och bredd är välkomna till Jesus. Just vad vi behöver. "Kom till mig, alla ni som är tyngda bördor; jag skall skänka er vila." (Matt 11:28)."

Föredömligt klart resonerat tycker jag. Kan man hoppas att en präst med detta teologiskt goda omdöme tar över efter opportunisten Bonnier i Domkyrkoförsamlingen?

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Jag tycker att Christer Hugo (återigen) gör en logisk tankevurpa i sin lutheranska renlärighetsiver.
Han anser att allt är de utestängdas fel – dvs det är de homosexuellas fel att vissa grupper som inte accepterar homosexuella vägrar att delta om något som kopplar till homosexualitet på något sätt uttrycks i samband med den s.k. Jesusmanifestationen. I princip så ska människor inte få uttrycka vilka de är eftersom andra kan ta anstöt av det.
Var är det verkligt inkluderande i det resonemanget?

Tänk tanken lite vidare – byt ut ”homosexuell” mot ”färgad”. Och prova det resonemanget…

Eller ställfrågan om hur Jesus själv skulle ha agerat. Krävde Jesus att skatteindrivarna skulle förtiga sina yrken? Nej, han såg och accepterade människor så som de var – som hela människor. Kanske ledningen för den s.k. Jesusmanifestationen skulle prova den tanken?

Förresten – även i Christer Hugos egen församling förekommer gudstjänster främst riktade till vissa grupper av människor – barnfamiljer, unga etc.

Irène Nordgren säger
9 maj 2012 – 08:49

Ordföranden för Jesusmanifestationen Lennart Möller ”tycker inte att händelsen är speciellt märkvärdig.
- Vi måste prioritera bland alla som vill vara med. Det finns ett maximalt antal bord som får plats i Kungsträdgården.”

De "maximalt antal utställare" som Lennart Möller ”prioriterar” 2012 är följande

Se länk

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=30

”Prioriteringen ” av utställarna på Jesusmanifestationen talar sitt tydliga språk.

Ingen kan missa pilens riktning.

Många ”vanliga” kristna är dock inte är medvetna om att de deltar i marknadsföringen av EN viss typ av Jesustolkning.

Det är ju alltid kul med en bussutflykt till kungliga huvudstaden när sommaren står på lut.

Till och med i Israel -Palestina konflikten vill Jesusmanifestationen ensidigt ge röst åt en viss typ av konflikttolkning dvs den uppfattning som företräds av
”Riksorganisationen Shalom över Israel” har sin förankring i de evangeliska trossamfunden i Sverige”.

Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen vill passa på att under 1 dag via styrmedlet UTSTÄLLNINGAR styra människors intresse och blickar åt ETT bestämt håll vilket då oerhört förenklas om man samtidigt slipper tvinga människor att tänka efter själva och konfronteras med KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt”

Lennart Möller arbetar enligt mottot Varför göra livet svårt för sig när man kan göra det enkelt.

Och bra draghjälp av Frimodig kyrka gör det hela ännu lättare !

// Irène Nordgren

Staffanw svarar
3 juni 2023 – 08:23

Det är lite tragiskt att vi kristna(??) inte för en enda dag på året kan förenas i vår tro på Jesus Kristus. Du verkar bara vara ute efter att rent allmänt kritisera något som du uppenbarligen ogillar. Varför blanda in Israel-Palestinakonfikten i detta ? Ja, om ditt fokus är på något annat än Jesus, då förstår jag.
Sedan är det både respektlöst och ovärdigt att raljera över alla människor som reser till JM just för att manifestra sin tro på och lyfta upp Jesus.

Leif Ekstedt säger
10 maj 2012 – 09:14

Vigselceremonin innehöll en annan text när vi gifte oss i Kyrkan.
Det hade bestämt en klar anvisning till att det var en kvinna och en man som ingick
äktenskap.

Äktenskapsbalken öppnar upp för äktenskap oavsett könstillhörighet.Beslutet fattat av Staten Ett alldeles utmärkt SEKULÄRT beslut som visar att människor med olika syn på sexualiteten skall behandlas likvärdigt i vårt samhälle. Men prästerskapet är kluvet i frågan - det tycks uppfattas som en dödssynd att avböja vigselrätten - Domkapitlet ingriper.
Jesusmanifestationen är ett bra initiativ- Don Camillo talade alltid med Kristus. Ställde frågor och fick svar- Kristus delade ibland inte Don Camillos uppfattning.Men det förefaller som rättning i ledet blev till det bästa.

Det förefaller de närmaste jag kan komma i ärendet. Min religiösa tro på Gud är högst privat och något jag ej kan undvara. Men nog sjutton har Svenska Kyrkan rört till det
för sig själva. Men det gäller att hålla stånd.

Staffanw säger
10 maj 2012 – 09:38

P-A, så nu har det blivit den s.k. Jesusmanifestationen. ja, det var iallafall klargörande.

Irène Nordgren säger
10 maj 2012 – 11:09

Staffanw

"Varför blanda in Israel-Palestinakonfikten i detta ?"

Ja det undrar jag också. Men det är inte jag som blandar in Israel-Palestina konflikten. Det är ledningsgruppen som prioriterat bland UTSTÄLLARNA och bland dem gett plats åt

”Riksorganisationen Shalom över Israel”

http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=30

Så varför inte ställa din rättmätiga fråga till Lennart Möller som säkert har fler genomtänkta svar på lut.

Hur tänker du som tror att jag har svar på din fråga ?

Eftersom projektet ‘HBT hjärta religion’ inte fick plats så kan man säga att ledningsgruppen inte bara valde bort HBT folket utan valde att blanda in Israel-Palestina konflikten ISTÄLLET och dessutom valde att besökare bara ska få sig till livs den tolkning av konflikten "som har sin förankring i de evangeliska trossamfunden i Sverige”.

// Irène Nordgren

Karin Perjus säger
11 maj 2012 – 02:49

Tack, Åke för att att du delar dina tankar med oss! Din modiga öppenhet för mångfalden och det multikulturella samhället. Du påminner ständigt om att vi alla är Guds älskade barn, just sådana vi är, oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning eller annat är vi alla skapade till Guds avbild. Jag gratulerar dig till din fina utnämning till biskop i Skara och önskar dig och din familj allt gott!
Att inte Kriss fick tillfälle att manifestera sin kärlek till Jesus är inskränkt och sorgligt. Är det någon som tror att Jesus skulle ha samtyckt till det? Precis som P-A Rudberg skriver lyfte Jesus fram och synliggjorde den tidens marginaliserade grupper.

Till Bengt Held vill jag säga: Du ställer enorma förväntningar på andra kristna som redan gör en fantastisk ekumenisk och för att öka förståelsen mellan de tre abrahamitiska religionernas utövare och därmed utbreda Guds rike. Vilket ansvar har du själv?

Åke, jag hoppas att biskopsjobbet inte blir så krävande så att du inte fortsättningsvis tolkar vår komplexa samtid ur Jesu perspektiv. Vi är många som inte kan orientera oss utan din evangelie- och samhällställstolkningar. Med dina stora bibelkunskaper, fininställda kompassnål som utgår från både hjärta och hjärna bidrar du i din öppna dialog till ett mänskligare samhälle och att fler människor kommer till tro. Allt gott önskar jag dig!

Karin Perjus
Diakon i Gustavsberg-Ingarö församling

Staffanw säger
11 maj 2012 – 03:43

Irene N - Shalom över Israel är en kristen organisation med förankring i de evangeliska trossamfunden i Sverige.
De vill:
- Sprida kunskap och information om kristendomens judiska rötter
- Utifrån bibelordet och det historiska perspektivet belysa dagens Israel
- Medverka till djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna

Återigen - på vilket sätt har deras utställning med Israel-Palestinakonflikten att göra? Och vari ligger felet att de får ställa ut? Nej, du inledde ju dina kommentarer med "Jesusmanifestationen bygger på en särskillnad mellan olika kristna trosuppfattningar". Redan där tar du avstånd från JM, och sedan kommer ditt hånfulla raljerande över alla som reser till Stockholm för att delta. Känns egentligen bara trist att behöva kommentera.

Sedan, Karin Perjus, vi kan återkomma till hur Bibeln, såväl GT som NT, och Jesus (Bibelns Jesus) ser på homosexuella handlingar. Men just nu handlar det om en manifestation för Jesus - inte för HBT-rörelsen.

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Staffanw,
Då är det en organisation med en politisk agenda. De får ha utställning/bokbord och lyfta fram sitt budskap. Jag ser en inkonsekvens här…

Sven Andersson säger
11 maj 2012 – 05:16

JESUS I CENTRUM ! Enough!!!

Tomas säger
11 maj 2012 – 07:29

Det är skillnad på herdar och herdar, tycker jag. Vissa sår split och draksådd andra leder sin flock mot målet. Jämför Åke Bonniers text med Ulf Ekmans text nedan så ser ni kanske vad jag menar. Låt oss hålla fokus på det väsentliga, nämligen vår Herre, Jesus Kristus. Då är inte våra sexuella preferenser längre något som behöver betonas eller hållas fram. Den personliga stoltheten får vika ner sig i ödmjukhet inför honom som är så mycket viktigare än vårt ego.

Alltså Pastor Ulfs ord:

"Jesusmanifestationen är en positiv samling kring Jesus som Herre. Det är inte en negativ markering av vad som skiljer oss från andra. Det är ett unikt tillfälle att upphöja honom som har försonat hela världen med sig själv. Det är en unik möjlighet att ära konungarnas Konung och herrarnas Herre.
Det är också en unik samling med tanke på den ekumeniska bredd den har. Till Kungsträdgården kommer kristna från de allra flesta kyrkor och samfund i Sverige och manifesterar en nyfunnen enhet och kärlek till Kristi kropp. Detta är verkligen något att ta till vara, att odla och fördjupa. Det är inte en självklarhet utan något vi måste vara tacksamma över och beskydda.

All enhet kräver någon form av uppoffrande. Man kan inte få sin egen vilja fram i allt. Man kan inte komma med egna agendor eller kräva företräde. Ingen av deltagarna kan kräva huvudrollen, utan vi är i stället glada över att kunna betjäna varandra och träda tillbaka för varandra. Paulus tar om att "sätta andra högre än sig själv". Det kostar på partisinnet men befrämjar ödmjukheten och detta är inte alltid helt lätt, men nödvändigt. Då kanske man får ställa in en och annan aktivitet man tänkt göra just denna dag, en dag som varit annonserad länge, och i stället ansluta sig till något större än det egna. Sådana offer behagar alltid Gud!

Det är också självklart att det finns ramar och förutsättningar för en sådan unik dag. Vi samlas kring Jesus som Herre, kring korset, kring Guds ord, kring evangeliet och med ett erkännande av Kristi kropp. Vi gör det i tillbedjan, lovsång, förbön och förkunnelse. Det är ett offer att åka många mil, men ett offer som behagar Gud och som kan ge stora resultat.
Alltså, låt oss sluta upp i morgon i Kungs­trädgården i Stockholm. Låt båten, fotbollen, trädgården, kaffet och myset vänta en dag. Sverige är värt dina böner och ditt engagemang. Låt Sverige se att det finns många kristna i detta land. Det är mycket som står på spel. Denna mobilisering gäller nämligen framtidens Sverige!"

P-A Rudberg svarar
3 juni 2023 – 08:23

Men varför accepteras VISSA agendor (som inte har fokus på Jesus)?
Varför är det fel att samlas och visa på att trots allas våra olikheter kan manifestera Jesus? Varför måste våra olikheter förtigas – är någon rädd för att Jesus inte tål att vi är olika?
Är det inte tragiskt att en del grupper säger att om de homosexuella får ha ett bokstånd så kan inte de delta? DET är att tappa fokus på Jesus!

Anders Gunnarsson säger
12 maj 2012 – 11:43

Vilket käbbel.

Så här kapar man en viktig tillställning och driver sin PK-lobbyism.

Kyrie eleison.