Trospoliserna, Svenska kyrkan och ärkebiskopsvalet


Inför ärkebiskopsvalet har starka röster höjts mot de fyra kandidaterna som deltog i den hearing som anordnades för knappt två veckor sedan. Trospoliserna ropar nu både i tidningen Dagen, Kyrkans Tidning och på andra håll. I Kyrkans Tidning antyder man att Kristus håller på att marginaliseras och i tidningen Dagen ropas det på ledarplats efter ett nytt kristet samfund där man kan hålla kyrkans urgamla övertygelse i centrum. Eva Hamberg, tidigare präst i Svenska kyrkan och tidigare ledamot i läronämnden har ju avsagt sig både vigningstjänstuppdraget och sin plats i läronämnden p gr av att kandidaterna i ärkebiskopsvalet inte verkar tro på den apostoliska eller den nicenska trosbekännelsen. Vad är det för ärkebiskopskandidater vi har i Svenska kyrkan? Nu är Svenska kyrkan på väg utför – mer än någonsin. Nej tacka vet jag en kandidat som verkligen tror på allt som sägs i trosbekännelsen. Tron på trosbekännelsen, tro som apostlarna, tro som det alltid har trotts – oavsett allt – det verkar vara det viktigaste.

Men vad ärkebiskopskandidaterna samfällt uttrycker både i hearing och på andra sätt är en tro som är Jesuscentrerad – en tro som talar om inkarnation, om korsets betydelse, om uppståndelsen och om Kristi reella närvaro i våra egna sammanhang. Vem uttrycker den sannaste bilden av Gud? Jesus eller Muhammed? Det är så lätt att snabbt svara Jesus – och så var det hela över. Då tiger trospoliserna och säger att nu så har kandidaten uppfyllt kriterierna. Snabba svar – enkla svar – gillar trospoliserna. Om man som ärkebiskopskandidat vägrar att ställa upp på de snabba och enkla svarens teologi utan istället vill uttrycka det mer komplicerat – ge uttryck åt en mer mångfacetterad hållning, ja då ryser trospoliserna. Att säga att Gud har många vägar men att vi som kristna får följa Jesus godkänns inte av de som vet hur det är.

När jag skriver denna blogg påminns jag om Martin Luthers ord om att tolka allting till det bästa. Det är en god hållning. Ska jag tolka meningsmotståndarnas ord utifrån en positiv hållning skulle man kunna säga att de vill ha en levande kyrka med Jesus Kristus i centrum. Det delar de med alla ärkebiskopskandidaterna. Men trospoliserna tycks vilja tolka allting till det sämre och utbrister i ve och fasa över kandidaternas sätt att uttrycka teologi.

I Svenska kyrkan borde det inte handla om att tro på trosbekännelsernas formuleringar. I Svenska kyrkan borde det handla om att förstå vad dessa formuleringar vill uttrycka och hur vi kan förstå dem idag. Vi behöver kunskap i dogmhistoria och kunskap i tolkningsmöjligheter. Vi behöver se trosbekännelserna s formuleringar i ljuset av bibelvetenskap och i ljuset av kyrkohistorien. Trosbekännelserna är inte texter som det bara är att läsa rakt av. De uttrycker viktiga sanningar. De talar om Gud som skaparen, men vi behöver förstå mer om Gud och vad det innebär att vara himlens och jordens skapare och vad allmakt innebär i ett samhälle där ont och gott står i strid med varandra. Vi behöver förstå vad det innebär att Jesus är Guds Son – vad sonbegreppet innebar och innebär. Vi behöver tala mer om vad inkarnationen får för betydelse snarare än hur det gick till. (Dessutom ansågs även andra stora män, inte minst i den grekiska lärotraditionen, vara jungfrufödda.) Vad var det som hände på korset? Dog Jesus för det syndiga släktet därför att Gud krävde ett blodigt offer för att försonas med mänskligheten eller var det snarare så att Gud vann seger över ondskan – över det som vill bryta ned och vad betyder det i så fall idag i det multisamhälle som vi lever i? Att Gud är verksam idag vill tanken på den heliga Anden uttrycka. Och som vi säger i dialogsammanhang: Andens frukter mognar också utanför kyrkan och den kristna traditionen. Alltså: Gud är större. Ja, jag skulle vilja formulera det så att ”Sanningen om Gud alltid är större än sanningen om Gud”. Och samtidigt får jag och ärkebiskopskandidaterna följa Jesus. Och det gör vi, så gott vi kan, vi som tillhör en skara förlåtna syndare som utgör kyrkan. Vi talar om Jesus i kyrkan men vi kan tala om Jesus på många olika sätt. Det kunde man även på apostlarnas tid. Att tro som apostlarna är därför att se att vi har en multikyrka med många olika teologier. Vi borde snarare glädjas åt detta än att sätta på trospolisuniformer. Kanske är det så att både trospoliser och alla andra borde läsa än mer i Bibeln – läsa och se att många olika tankar och trosövertygelser ryms inom samma bok. För somliga skribenter är vissa saker viktiga medan de är mindre viktiga för andra. Bibeln är på det sättet mångfaldens bok – snarare än enfaldens.

Som biskop i det äldsta stiftet i Sverige gläds jag över att vi har fem bra ärkebiskopskandidater. Vem det än blir blir det bra! Kandidaterna är inte problemet. Nej, det är snarare trospolisernas behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier som är djupt problematiskt!  

 

96 kommentarer

Peter säger
13 oktober 2013 – 04:57

Hade Muhammed den helige Anden isig när hanhörde röster? Knappast.
Jag har dessutom hört att muslimer menar på att Jesus visserligen levde, men att han ejdog på korset, utan någon annan. Vilket isf gör Muhammed till en falsk apostel.

Rolf Lampa svarar
4 juni 2023 – 05:47

OFÖRSONLIGT EXKLUDERANDE KRISTENDOM

Muhammed en falsk apostel? Nu är du väl ändå lite väl exkluderande? 🙂

Självklart är biblisk kristendom exkluderande. Orden som Jesus uttalat kommer att döma människor på den sista dagen. Dessa ord är kända för oss, så att vi inte skall bli dömda. Därför kan vi redan nu veta att Guds ord exkluderar ut ur Guds rike

1. dem som inte är klädd i de rätta bröllopskläderna (=bildspråk för en (1) giltig sorts rättfärdighet).

2. dem som inte är kända av Jesus (Mat 7:23)

3. dem som inte har en rättfärdighet som övergår de skriftlärdes och fariséernas (Mat 5:20)

4. dem som inte bär god frukt (Mat 7:19)

5. dem som inte klassas som veta på Guds loge utan som agnar, vilka han skall ”bränna upp i en eld som icke utsläckes.” (Mat 3:12)

Och så vidare. Svårt att inte uppfatta kristendomen som exkluderande.

Men i själva verket har detta problem konstruerats genom att avsiktligt förvirra begreppen. Kristendomen är nämligen inte ”inkluderande” utan istället inbjudande, detta genom att Gud kallar alla till omvändelse och tro.

Kort sagt: kristendomen exkluderar uttryckligen allt som är oförsonat, dvs all oförsonad synd och orättfärdighet.

Men ordvrängarna med KGH i spetsen har lycktas framställa saken precis tvärtom.

// Rolf Lampa

Josef säger
13 oktober 2013 – 06:12

Ditt inlägg är otroligt aggressivt och ogeneröst. Du skriver;
"Då tiger trospoliserna och säger att nu så har kandidaten uppfyllt kriterierna. Snabba svar – enkla svar – gillar trospoliserna. Om man som ärkebiskopskandidat vägrar att ställa upp på de snabba och enkla svarens teologi utan istället vill uttrycka det mer komplicerat – ge uttryck åt en mer mångfacetterad hållning, ja då ryser trospoliserna. Att säga att Gud har många vägar men att vi som kristna får följa Jesus godkänns inte av de som vet hur det är."

Vilka är dem, dessa trospoliser? De som vill ha enkla och snabba svar, och säger att Bibeln inte är enfaldens bok. Kanske borde de läsa mer i Bibeln...
Ditt inlägg är lika polemiskt och aggressivt som du påstår att trospoliserna själva är. Det du som biskop nedlåter dig till i vad du skriver är tråkigt, tycker jag. Du menar att vissa ser biskopskandidaterna som ett problem. Och istället för att visa en positiv väg framåt (om det nu är så som du säger), nedlåter du dig till att peka ut andra som ett problem istället - dessa oidentifierade, namnlösa, som du väljer att kalla trospoliser.

Vad håller du på med?

Ingen har, såvitt jag vet, ropat efter att ärkebiskopskandidaterna borde svara snabbare eller enklare! Kan du ge ett exempel på något sådant? Det vore klädsamt med tanke på att du skriver så otroligt hårda ord.

Det är inte heller så att människor är bistra i största allmänhet, lättstötta, småaktiga. Det var Jackelén som sade att vissa människor (e.g. teologer under minst arton århundraden) har missförstått en central lära i kristen teologi. Är man småaktig, och en trospolis, om man reagerar på hur Jackelen nedvärderar sin egen eller andras tro? Jag tror inte reaktionerna hade varit så pass kraftiga som de har varit och är, om Jackelen hade nöjt sig med att säga "jag tror...". Kör i vind, hon är väl i gott sällskap med sina åsikter i biskopskollegiet. Men nu var det hon som delade ut en känga, när hon menar att andra har fel och har missförstått saker. Det var i intervjun hon som var "snäv och exkluderande", tycker jag.
Jag lyssnade på livesändningen och kände mig tilltryckt när hon sa det. Det vill jag säga, för hon kanske blir min kyrkas framtida ledare. Det var inget roligt alls. Sedan stötte jag på ditt inlägg nu av en händelse, och det känns som att jag är tilltryckt igen. Jag som blev stött av vad Jackelen sa om vad jag tror, jag gillar enkla sanningar, snabba, utan resonemang, jag borde läsa Bibeln mer för att undvika att tänka enfaldigt, jag har ett behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier, och jag är djupt problematisk. Det är vad du skriver.

Jag blev ledsen av ditt inlägg (kan vara anekdotiskt i sammanhanget, men ändå), inte så mycket för innehållet som för att det är en biskop som svarar för det. Jag vet inte vad det här inlägget betyder för dig. Men tänk efter en extra gång nästa gång du delar ut kängor och hårda ord. Som du själv säger, om Luthers kommentar till det åttonde budet. Kanske har jag (trospolis?) också en berättelse bakom min tro, den som jag fått av samma kyrka som du. Jackelen handlade fel när hon sa att dem och dem har missförstått frågan om Jesu avlelse. Det var isåfall hon som var "trospolisen".

Rolf Lampa svarar
4 juni 2023 – 05:47

KRISTNA ATEISTER
Trons enfald är motsatsen till mångfald. Biblisk kristen tro är motsaten till pluralism och religiös mångfald och synkretism.

De antika romarna med sina många hedniska gudar kallade de första kristna för ”ateister”. Detta för att de kristna inte trodde på någon enda av dem (förutom på Bibelns Gud förstås).

En sådan ”ateist” vill också jag vara. 🙂

// Rolf Lampa

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Håller med om varje ord. Nu är jag besviken på Åke Bonnier. Den som betedde sig som trospolis var väl i högsta grad Antje Jackelén som både hånade oss troende och sa sig ha mer gemensamt med icke-kristna än med oss i kyrkan som tror, Förfärligt med en ärkebiskop som har en så aggressiv ton mot dem som håller kyrkan vid liv; ”de stilla i landet”. Christina Grenholm var min favorit, många höll på Persenius, så när Bonnier påstår att vi troende ogillar alla kandidater hittar han på.

LFL säger
13 oktober 2013 – 06:47

Jag vägrar att inordna mig i kategorin "trospoliser". Har man under några år varit utsatt för verkligt trospoliseri och blivit hånad för att man tror på den kristendomsundervisning som lärdes ut i söndagsskolan under 1940-talet, folkskolan och realskolan under 1950-talet och strax efter kvinnoprästreformen (som jag och mina lärare, till vilka jag räknar min mor, har stött från början) samt genom kristen litteratur, som har skrivits av präster i Svenska kyrkan, samt en del av engelska författare (särsk. Tom Wright), blir man ledsen och kränkt av att höra att allt detta är hedniskt inspirerad vidskepelse och att nu ingenting är sant och visst.

De moderna trospoliserna ställer upp förbud mot tro. Den gamla tidens trospoliser påbjöd en viss tro. Biskop Bonniers senaste drapa, förvånar mig efter hans kraftfulla försvar för rätten att vara och leva som jude i Sverige. Får man vara kristen? Får man tro på de centrala kristna dogmerna, som kyrkan har förvaltat och fört vidare från generation både före och efter reformationen?

Om ärkebiskopskandidaterna inte menar vad de säger i "hearingen" kan deras lämplighet som ärkebiskopar ifrågasättas på andra grunder: En ärkebiskop får inte ha så stora svårigheter att kommunicera det kristna budskapet.

Skulle det verkligen vara så svårt för en ärkebiskopkandidat att säga det som Bonnier skrev på sin domprostblogg 2 september 2011:
http://akebonnier.blogspot.se/2011/09/korsfast-dod-och-begraven-pa-tredje.html
?

Men det gäller kanske inte längre? Se upp, Åke Bonnier, så att inte den moderna trospolisen kommer och tar dig för vad du trodde på innan du blev biskop. För det är väl inte så att du inte vill stöta dig med din företrädare på biskopsstolen i Skara?

http://bloggardag.blogspot.se/2013/10/arkebiskopsvalet.html#comment-form

Jag besökte Skövde ofta, när debatten om biskopens avståndstagande från jungfrufödseln rasade i Skövde Nyheter (eller i Skaraborgs Läns Allehanda, jag minns inte riktigt).

Rudbeckius säger
13 oktober 2013 – 07:00

Fy vad tråkigt! Skam vore det om inte kyrkfolket reagerade på att ledarskiktet svävar på målet i fråga om bekännelsen till Jesus!
Jag trodde bättre om dig!

Magnus Olsson säger
13 oktober 2013 – 07:15

Ett perspektiv jag saknar i denna blogg är relationen mellan makt och kritiska röster. Eftersom min fråga på föregående blogg, där jag begärdes förtydliga mig, vilket jag gjorde genom att exemplifiera med laestadianer, men sedan inte erhöll något svar på det, så fåglar jag nu istället så här: om vi utgår från att biskopen har rätt i vad han anser vara problemet, dvs de som anges som
" trospoliser", kan då biskopen förtydliga sig och ange vilka detta är precis som biskopen på förra bloggen bad mig förtydliga mig? Därutöver: har dessa trospoliser en existensmöjlighet i Svk?
/ Magnus Olsson

Magnus Olsson svarar
4 juni 2023 – 05:47

Förtydligande: skrev slarvigt, beklagar. Biskopen säger inte att trospoliserna är problemet utan deras behov att tolka med kategorier. Skall inte tynga min frågeställning med att be om konkretisering kring behov och metod utan står fast vid de två frågorna och nöjer mig med det. / Magnus Olsson

Åke Bonnier svarar
4 juni 2023 – 05:47

När det gäller trospoliser vill jag inte utpeka någon speciell. Men den debatt som pågår gällande ärkebiskospkandidaterna har tagit en form som handlar om att se vem som är mest kristen, vem som kan svara tydligast på frågan om Muhammed contra Jesus. Måhända var jag skarp i min blogg men vad det handlar om är att stå upp för kandidaterna och stå upp för en kyrka som både är tydlig (för det menar jag att hon ska vara och vad det innebär har jag skrivit om så många gånger på denna blogg så det behöver jag nog inte orda så mycket om annat än att i så fall hänvisa till mitt biskopsmotto) och inkluderande. Så som jag har förstått kandidaterna till äb-valet delar de denna uppfattning med mig.

Jag önskar inte att ”trospoliserna” ska lämna kyrkan men jag önskar att debatten ska vara en inlyssnande debatt där vi verkligen ömsesidigt försöker förstå vad den andre menar och utifrån detta för ett bra samtal – ett samtal som först handlar om allt det vi har gemensamt och därefter det som skiljer oss åt. Vi kommer då att upptäck att det är så mycket som förenar oss. Men först måste vi, ömsesidigt, lyssna för att förstå. Att förstå är inte samma sak som att hålla med, men förstår man vad den andre vill säga kan man i respekt för detta bemöta på ett klokt och bra sätt.

Evelina säger
13 oktober 2013 – 07:26

Hör vad du säger och tänker på en skojig historia där två människor argumenterar om teologiska övertygelser. Det slutar med att den ene säger "jag tror inte på din teologi" då svarar Gud "och jag vet inte om jag tror på din". Vi måste vara ödmjuka när vi pratar om vår tro och trodlära.
Men trots detta tycker jag att Bibeln är tydlig med att Jesus är Gud. Och vem ger då inte den bästa bilden av hur Gud är om inte Jesus. Så därför tycker jag att det faktiskt blir problematiskt. För att ens säga att Mohammed _kan_ vara mer lik Gud är Jesus blir att förneka treenighet och då är man inne på ganska stora omvägar om vad Bibeln lär. Gud har helt plötsligt inte dött för oss. Bra en profet. Det är det som oroar mig.

Anders säger
13 oktober 2013 – 07:56

Hej Åke,

skrev du detta i affekt?

mvh
Anders

Erik Kalin säger
13 oktober 2013 – 08:01

Åke Bonnier verkar inte tycka att det finns plats för vissa i svenska kyrkan. De som tolkar som kyrkan gjort fram till senaste årtiondena är nog inte välkomna i Bonniers kyrka. Säger man "Gud är större" hela tiden slipper man diskutera teologi och lära och kan vifta bort snart när vad som helst. Herre förbarma dig!

Kerstin Pilblad säger
13 oktober 2013 – 08:07

Att kalla troende (osvsett vilken individ eller vilken gruppering) för "trospoliser" upplever jag som förlöjligande och som härskarteknik. Jag skulle önska en debatt utan exkluderande påhopp. Det måste få vara OK att i Svenska kyrkan få stämma in i "född av jungfrun Maria" och tro på detta. I övrigt ett fint inlägg i debatten! Klartänkt och välformulerat.

Arvid säger
13 oktober 2013 – 08:08

Jag gillar verkligen din tanke om att försöka tolka det andra säger välvilligt. Dock kanske du borde applicerat det även på dem du kallar för "trospoliser".

Evald Svensson säger
13 oktober 2013 – 08:19

Biskop Åke, ditt inlägg är verkligen ogeneröst. Vi är många i Svenska kyrkan som tror såsom den världsvida Kyrkan tror och lär. Har vi inte en plats i Svenska kyrkan, som är vårt andliga hem? Kom inte och säg att Luther hade varit öppen för en devalvering av tron som denna - Luthers mål var inte kyrkosplittring utan att vara en god katolik. Luther hade säkert vänt sig i sin grav om han visste att ett samfund kallade sig "lutherskt". Tänk på vad du som biskop skriver, tänk på alla bröder och systrar i Kristus som tror tillsammans med bröder och systrar i hela världen. Nedvärdera inte någon annans tro - ens om den är konservativ eller vad du väljer att kalla den. Det är inte värdigt en biskop i Svenska kyrkans äldsta stift (som ju därmed kan räkna sin historia tillbaka till den förreformatoriska svenska kyrkans tid). Du som efterfrågar generositet - visa den då också i ord och handling.

Eva säger
13 oktober 2013 – 08:22

Hej! vilka är "trospoliserna"? Åke du talat om att " det är snarare trospolisernas behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier som är djupt problematiskt!" vad menar du med detta? Jag har reagerat på jJackelens utalande sig om att jungfrufödelsen inte är vad kyrkan i århundraden har sagt att den är och det Bibelns författare skriver att den är just en jungfrufödelse: Hon har även sagt att Jesus inte är den enda vägen till Fader vilket det står i Joh.14;6 ... vi ska även som kristna be tillsammans med muslimer .. fast att vi har två helt skilda religioner och beskrivningar om vem Gud är - är denhär kristiken snäv och exkluderande?? Får man bara ha en viss sortskristik på ärkebiskopskandidaterna???? Får inte alla ställa relavanta frågor utan att bli kallad tex trospolis?? Vem är det då som är "trospolis"?

Sven Andersson säger
13 oktober 2013 – 08:28

Åke, den nyaste biskopen i det äldsta stiftet, har Du blivit helt "byxis"? Du nämner
4 ggr "trospoliser" och nämner en gång om "trospolisuniform". Det är ingen som
vill kolla Dina kalsonger! Men om det är så, att inte alla kristna i vårt land är goda
liberalteologer, utan håller fast vid den trostolkning, som fortfarande är gängse i
den världsvida kristenheten. Inte vinner Du proselyter genom att håna dem och
försöka exkludera dem ur vår Sv.Kyrka. Detta kan inte vara Din uppgift såsom
biskop i vårt äldsta stift. Försök att ödmjukt inse, att Du hör till en liten minoritet
inom världskristenheten, som förfäktar vissa liberalteologiska idéer och därför
står upp för sådant som av de flesta kristna anses strida emot bibelns budskap.
NEDVÄRDERA ALDRIG DINA KRISTNA BRÖDER OCH SYSTRAR, även om Du
tycker att dom är dumma, som dom läser bibeln!!!

Olle Ohlsson säger
13 oktober 2013 – 08:37

bjuder på ord från Augustinus som jag citerat på andra ställen apropå diskussionen om bibeltrohet. De är fällda av Augustinus apropå de skilda betydelser av "himmel och jord" i skapelseberättelsen, som inte bara är möjliga utan också sanna.

"Vad skadar det mig, om jag tänker mig något annat än någon annan tänker sig om vad den som skrev tänkte sig?

Alla vi som läser det anstränger oss ju att utröna och förstå vad den vi läser ville ha sagt, och eftersom vi litar på att han är sannfärdig är vi inte benägna att tro att han sagt något som vi vet eller tror är falskt.

Så länge var och en försöker förstå det han läser i den heliga skrift så som den som skrev förstod det, vad är det då för ont i att man i det förstår det som Du (Gud i sammanhanget)- som för alla sannfärdiga själar är ljuset - visar är sant, även om den han läser inte förstod det så?

Också den som skrev förstod något sant med det han skrev, även om det inte var detta.

Peter säger
13 oktober 2013 – 08:38

Stand up for Jesus and help true jewish people (there is israelistes and there is kazars from southwestern Russia) to wake up from being deceived by Babylonian Talmud:
http://www.revivalthoughts.org/Recent%20Articles%202008/What%20the%20Talmud%20Says%20About%20Jesus.htm

Roger Arnfjell säger
13 oktober 2013 – 09:47

Intressant detta med trospoliser. Det måste vara en definition som avser att väcka tankar på tillbakasträvande uppfattningar. Det är nog inte så lätt. Det kommer reaktioner även från andra håll. Svenska Dagbladets ledarsida ger en vinkel som har att göra med kärnan i vad man sysslar med inom ett företag eller organisation. Och det är viktigt att ställa frågan: Vad är kyrkans usp? Hur ska man förhålla sig till den som kyrkans ledare?
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/pa-jakt-efter-arkebiskopskandidaternas-teologiska-ryggrad_8611230.svd

David säger
13 oktober 2013 – 10:04

Biskop Bonnier,
istället för att lägga locket på genom att anklaga alla som kritiserar för att vara "trospoliser", hur vore det att bemöta de argument som framförts?
Hur kan du bara avfärda kritiken från kyrkans eget organ, Kyrkans tidning? Åtminstone den förtjänar att tas på allvar!

Anna Österström säger
13 oktober 2013 – 10:18

Så skönt med att det finns biskopar som vågar tala ut och stå för sin åsikt! Med denna artikel -i affekt eller EU-länder steg du verkligen i min aktning, Åke. Hurra för Svenska kyrkan och hurra för nästa ärkebisp! :-)

Ulf Hjertén säger
13 oktober 2013 – 10:19

Tack Åke Bonnier för att du vågar sjunga ut, att du vågar ställa upp och försvara kandidaterna. Jag hörde hela intervjun med Antje och delar av intervjuerna med de andra tre som var med på hearingen. Jag tycker som du och jag önskar att flera av dina biskopskollegor också kunde ge sig in i debatten. Samt präster och lekfolk över hela landet. Den kakafoni av negativa, rent av fientliga, åsikter som nu florerar på nätet gör ju att man tappar lusten att vara aktiv i en kyrka som man tjänat i över 50 år.

nya tant lila svarar
4 juni 2023 – 05:47

Instämmer med Ulf Hjertén! Skönt att biskop Åke Bonnier går i svaromål, för det som just nu utspinner sig på nätet är förskräckligt. Och otroligt respektlöst mot seriösa ärkebiskopskandidater.
Jag bor själv i Lunds stift och har aldrig hört ett ont ord om vår biskop Antje Jackelén som är mycket uppskattad och högaktad, vad jag vet. Varför ska hon behöva stå i detta kulregn av fientlighet, illvilja och ondska? Man drar sig ju inte att på vissa bloggar (en viss blogg) misstänkliggöra henne på de mest makabra sätt! Det är skrämmande!

Anna Österström säger
13 oktober 2013 – 10:20

Inte hurra för autoskrift, i affekt eller ej, skulle det naturligtvis vara och inga EU-länder... :-P

Johanna Lundström säger
13 oktober 2013 – 11:03

"Trospolisernas" syfte (jag sällar mig till dem) är inte att "tolka snävt" och "kategoriskt". Vårt syfte är förtydliga. För att kyrkan ska kunna förmedla en livgivande kunskap klart och begripligt. För att kunna berätta om evangeliet på ett tydligt sätt så att människor kan lära känna Gud genom Jesus. Med en tydlig trumpetsignal som Paulus uttryckte det i 1 Korinterbrevet 14. (se nedan)

Åke Bonnier. När jag läser ditt inlägg tänker jag att det kristna tron enligt dig bara är tillgänglig för den som studerat "dogmhistoria" och har "kunskap i tolkningsmöjligheter", "bibelvetenskap" och "kyrkohistoria". Hur kan det förhållningssättet påstås vara inkluderande, då så otroligt många ord, ord, ord läggs som en mystisk skäppa över vad som borde vara ett tydligt ljus?

Döljer "trospoliserna" evangeliet, eller bidrar man till att kommunicera det tydligare?

/Johanna

1 kor 14: "Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? På samma sätt med er: om ni inte använder tungan till att tala begripligt, hur skall man då kunna uppfatta vad ni säger? Då talar ni ju ut i tomma luften."

Kerstin G svarar
4 juni 2023 – 05:47

Johanna!
Vad är bästa sättet att få kunskap om något?
För ett tag sedan träffade jag en lärarkollega från Hongkong som berättade att han aldrig hade sett snö. Vi pratade om snö en stund, jag försökte beskriva min upplevelse av vad det är. Han är naturvetare och känner till en mängd fysikaliska och kemiska egenskaper hos snö, men det han fastnade för som sa honom något nytt var när jag berättade om hur man på teatern förr använde två säckar med potatismjöl för att framkalla ljudet av när man trampar i snö (står att läsa om i Johan Asplunds utmärkta lilla bok om metaforer, ”Hur låter åskan?”). Ytterligare information om fryspunktsnedsättning, kristallisationskärnor etc. hade inte gett mer förståelse.

Jesus var en suverän lärare, hans användning av metaforer för att få människor att förstå överträffar det mesta. För mig som är ny inom kyrkan hade en diskussion om han bar Guds DNA eller inte bekräftat alla mina fördomar om kristna. En diskussion om vad det var han försökte få oss att förstå hade i stället lockat mig att vilja veta mer.

Betryckt säger
13 oktober 2013 – 11:55

Jag blir ledsen och betryckt. Jag känner olust över biskopens raljerande sätt som är kryddat med fula slängar mot oliktänkande. Han drar sig inte för osanning - Kyrkans Tidning har inte ropat på ett nytt samfund. KT har ställt en fråga om svenska kyrkan är på väg mot splittring. Biskop Åke. Du skall vara lärans försvarare, du skall verka för enhet, du skall värna om sanningen. Det gör du inte nu. Jag känner obehag

Åke Bonnier svarar
4 juni 2023 – 05:47

Bästa ”betryckt”. Det är inte Kyrkans Tidning som ropar efter ett nytt samfund utan tidningen Dagen på ledarplats (11/10). Mvh +ÅKe

Maria Johansson Berg säger
14 oktober 2013 – 06:23

Tack för ett mkt bra inlägg! Det behövs verkligen fler som vågar vara en offentlig röst mot dem som gapar högst, snabbast och mest! Så att vi inte glömmer att de är i miniminoritet.

Staffanw svarar
4 juni 2023 – 05:47

Ja, du Maria, att de som tror på Bibeln och Jesus egna ord om vem han är , är i minoritet i SvK, har väl alla förstått. Men att kalla alla som är kritiska för gaphalsar, säger nog mer om dig än om kritikerna.

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Ja det är ju rätt stil, mobba minoriteterna i kyrkans hägn. Ni vill bli av med oss? Då blir det tomt i kyrkorna och allt offrande förutom skatten kan ni se i stjärnorna efter. Nisse som går i kyrkan vid barndop och begravningar lär inte börja nöta bänk bara för att ni slipper sådana som mig som tror att Jesus är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus.

Luca Cesarini säger
14 oktober 2013 – 07:45

Var inte den heliga Birgitta en "trospolis"? Det var knappt några biskopar som undgick hennes konstruktiva kritik. I dag är hon ett uppskattat helgon och förebild. Historien har gett henne rätt. Hon behövdes då, hon behövs nu, särkilt i vår sargade Svenska kyrka.

ann-Sofi säger
14 oktober 2013 – 08:02

Hej Åke
Varifrån kommer denna din lust att förminska och förlöjliga de som framför kritik och problematiserar? Att kalla sina medmänniskor trospoliser just för att de inte bara ropar bravo och hurra, är verkligen förklenande. Men som så ofta säger tillmälen mer om den som uttalar dem än om de som de var avsedda att beskriva.
Sorgligt är bara förnamnet.

Staffanw säger
14 oktober 2013 – 08:53

Åke Bonniers text var verkligen sorgligt att läsa.
Men allt blir så tydligt - våra biskopar och andra högre befattningshavare är en del av det kyrkopolitiska etablissemanget. Vars uppdrag tycks mer styras av politiska partiprogram, än av Faderns och Jesus ord. Där den som tror att trosbekännelsen är något mer än vacker poesi, avfärdas som trospolis..
Befrielsen, Stora boken om Kristen Tro, som SvK gav ut 20 år sedan, inleds med en dikt av Anna Greta Wide, där hon skriver:"Jasägarnas församling närmar jag mig med tvekan. Nejsägarnas församling betraktar jag med respekt. Kanskesägarnas spridda, sällan samlade skara är mig smärtsamt förtrogen. Kan jag skiljas från dem? Endast de liknöjt tysta, dessa som anser frågan skäligen oväsentlig, skall jag aldrig förstå!"

Kontextuell säger
14 oktober 2013 – 08:55

Bra Åke B! Diskussionen leder till många tankar. Tänk att vissa sk bibeltrogna kan gå så långt att t.o.m. hålla fast vid en felöversatt bibeltext, för annars ”rubbas dera cirklar!” Nyligen hade vi texten om Jesus som botar den blinde på sabbaten. Vad säger detta de bibeltrogna? Det går bra att jobba som läkare även på lördag”? Låt anden verka och göra Bibeln levande idag, just nu! Detta var interaktivitet innan ordet hade uppfunnits!

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Kontextuell, kan du utveckla lite?
Och ja sabbatsbudet är upphävt av vår Herre. Att vara bibeltrogen innebär inte som många tycks tro att leva något perfekt liv eller gå runt med syndakataloger, tvärtom genom tron fullgörs lagen!

Bibeln pekar åt ett håll, både GT och NT pekar med full kraft mot Kristus. Frälsningen genom tro allena, inte genom några gärningar, det var detta reformationen gick ut på och som behöver lyftas igen.
Lag, synd,nåd, omvändelse, evangelium och Andens kraft men vi kan aldrig som Kyrka gå emot Guds ord, däremot kan vi som enskilda kristna gå rejält vilse. Det är därför vi behöver kyrkan som upprätthåller och stärker oss som syndare, om kyrkan avfaller då är den dock av inget värde för oss.

Patrick Ölund svarar
4 juni 2023 – 05:47

Nej, det säger oss att Gud bryr sig mer om människan än om sabbaten.

JohanN säger
14 oktober 2013 – 08:56

Trospoliser måste väl vara de som pekar ut och straffar trogna bröder inom kyrkan? Såsom hänt vid ett flertal tillfällen när präster med ett kall och fulltrohet mot Guds ord som de är oss givna avkragats för att de inte accepterat avfallet. Att då komma att tala om trospoliser när en ärkebiskopskandidat uppenbart avviker från kyrkans herre som har sagt "att han är den enda vägen till Fadern". Att man kritiserar det som direkt går emot Herrens missionsbefallning, "gån ut och gör ALLA folk till mina lärjungar". (Observera att det inte finns nåt undantag för några folk, alltså gäller det även muslimerna).
Samtidigt som vi ser hur muslimerna massakrerar, förföljer och systematiskt dödar kristna i mellanöstern, så ska vi här i Sverige se på när vår kyrkans ledare menar att vägen genom Muhammed till Gud kan vara lika god som den genom Jesus. Vad tror du de kristna i Syrien säger om det, varför konverterar de inte till Islam då? Tror du de kristna martyrerna håller med dig, tror du apostlarna håller med där vi vet att de flesta fick lida martyrdöden för sin tro.
Gjorde de detta för att de inte fattade bättre eller hade de fattat någon som de svenska biskoparna fullständigt missat? Apostlarna var i flera fall ögonvittnen till korsfästelsen och till den uppståndne Kristus, skulle de verkligen gå i döden för något de inte visste var sant? Ni borde skämmas, svenska biskopar, ni trampar på dem som offrat livet för Kristus och för att ordet även skulle nå oss i vår tid.

Om de svenska biskoparna kan man lugnt säga att flera av dem inte fattat poängen. För att parafrasera Churchill, aldrig har så många läst så mycket och fattat så lite.

Med hopp om bot och bättring!
Mvh JohanN

Andreas säger
14 oktober 2013 – 09:07

känslan jag får av Åkes inlägg är att i vår svenska kyrka får man inte kritisera ledningen. Uttryck och tvivel på hur någon annan formulerar teologi är inte ok. Och om något är trospolis är det att kväva motståndares åsikter.

Här i Uppsala står det "att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större". Åkes blogginlägg stärker känslan av att man inte ens får säga att något annat kan vara rätt än en av någon uttalad teologi. Och det kallas inte frihet, det kallas åsiktsförtryck.

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Gamla tiders trospoliser påbjöd vad man skulle tro på. De nya trospoliserna förbjuder kristen tro, bit för bit. Det är lite magstarkt när en person som är anställd som högsta trospolis i sitt stift anklagar andra för att vara trospoliser. Menar han att de gör det jobb, som biskoparna borde göra, att vara trons väktare?

Rebecca säger
14 oktober 2013 – 09:08

Bra rutet Åke. Gud ÄR så mycket större än vi kan förstå och trons vägar äro outgrundliga. Vill vi ha en kyrka med likriktade uppfattningar? Där bibelns berättelse getts ett facit utifrån ett specifikt århundradets tolkning och tillämpning för att passa det aktuella samhället? För vad är rätt och fel i en tolkning, och vem ska få bestämma det? Där tolkningsföreträdet ges till dem som skolats in i den rätta läran eller den där en personlig inre-diskussion av kunskap och känsla lett till ett ställningstagande? Säg, lär inte Jesus om att våga tänka själv och inte alltid falla i kollektivets förutbestämda åsikt? Att kasta enskilda bibelord efter varandra, plockade ur sitt sammanhang är just lika problematiskt som att inte låta den personliga tanken underbyggd av kunskaper från flera plan ges plats i kyrkan.

nya tant lila svarar
4 juni 2023 – 05:47

Bra Rebecca! Det vi ser exempel på just nu är hur det är när mobben kommer igång! Det är skrämmande! Man borde skämmas att hålla på att vrida och vricka på några ord som kan förefalla otydliga, men som garanterat rymmer just den ödmjukhet jag tycker mig ha uppfattat hos Antje Jackelén. Om kristendom bara är utplockade bibelcitat (rätt eller fel översatta) utan någon som helst koppling till sammanhang verkligheten, då är kristendomen lika död som trycksvärtan!

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Men snälla nån! Fattar du inte att Åke genom att skriva som han gör tillsammans med Antje agerar trospolis och mönstrar ut dem som tror som kyrkofäderna gjorde.
Må Gud förbarma sig över Svenska kyrkan och dess stiftschefer (Åke var tidigare biskop i mina ögon).

nya tant lila säger
14 oktober 2013 – 09:36

sammanhang och verklighet

LFL säger
14 oktober 2013 – 10:49

Människor behöver ingen religion. Titta bara på ateisterna. De klarar sig utmärkt utan. Och till Himlen kommer de ändå, utan religion. Det har vi biskopskandidaternas ord på. Om Himmelriket finns, så leder väl alla vägar dit? Hunden får man också ta med sig. Kyrkoledningen är färd med att byta ut kristendomen, bit för bit, mot en nypåhittad religion. Om det nu var så att vi trodde på den gamla religionen av födsel och ohejdad vana, så behöver vi inte den nya religionen.

Mirakelförnekarna kommer att bli rätt så ensamma i sina kyrkoruiner.

Det borde finnas en möjlighet att betala kyrkoavgiften direkt till Riksantikvarieämbetet för byggnadsminnesvården.

LFL säger
14 oktober 2013 – 10:55

Den nya religionen är kyligt intellektualiserade och elitistiskt, och uttrycker i varje andetag ett förakt för folklig tro. Så här skriver Dagens Seglora: " Kandidaterna är inte problemet. Nej, det är snarare trospolisernas behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier som är djupt problematiskt!"

Snäva!

Intelligentian har talat!

LFL säger
14 oktober 2013 – 11:26

Och om det bara är så att äb-kandidaterna, och särskilt AJ, bara är missförstådda, så är ju frågan om de är lämpliga för uppdraget när de (i så fall) uppenbarligen har mycket stora svårigheter att kommunicera med vanligt folk.
Och i så fall blir denna aggressivitet mot kritikerna obegriplig. Man rättar väl inte till missförstånd genom att sätta fula öknamn på dem, som har missförstått - eller hur biskop Åke?

Elise Bertilsson säger
14 oktober 2013 – 11:31

Hej Åke,
tack för detta kloka och genomtänkta inlägg.

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Va?!

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Genomtänkt??? Jag blir mörkrädd! Affekten kunde kanske ha förmildrat detta inlägg men genomtänkt då finns ingen ursäkt.

Gjohn-Marko Berisha säger
14 oktober 2013 – 11:34

Signaturen "Josef" skrev så fantastiskt bra, precis som jag känner efter att ha läst biskop Bonniers inlägg, så jag klipper och klistrar och lånar kommentaren, hoppas att det är ok Josef, annars säg bara till!

Josef says:

13 oktober, 2013 at 18:12

Ditt inlägg är otroligt aggressivt och ogeneröst. Du skriver;
”Då tiger trospoliserna och säger att nu så har kandidaten uppfyllt kriterierna. Snabba svar – enkla svar – gillar trospoliserna. Om man som ärkebiskopskandidat vägrar att ställa upp på de snabba och enkla svarens teologi utan istället vill uttrycka det mer komplicerat – ge uttryck åt en mer mångfacetterad hållning, ja då ryser trospoliserna. Att säga att Gud har många vägar men att vi som kristna får följa Jesus godkänns inte av de som vet hur det är.”

Vilka är dem, dessa trospoliser? De som vill ha enkla och snabba svar, och säger att Bibeln inte är enfaldens bok. Kanske borde de läsa mer i Bibeln…
Ditt inlägg är lika polemiskt och aggressivt som du påstår att trospoliserna själva är. Det du som biskop nedlåter dig till i vad du skriver är tråkigt, tycker jag. Du menar att vissa ser biskopskandidaterna som ett problem. Och istället för att visa en positiv väg framåt (om det nu är så som du säger), nedlåter du dig till att peka ut andra som ett problem istället – dessa oidentifierade, namnlösa, som du väljer att kalla trospoliser.

Vad håller du på med?

Ingen har, såvitt jag vet, ropat efter att ärkebiskopskandidaterna borde svara snabbare eller enklare! Kan du ge ett exempel på något sådant? Det vore klädsamt med tanke på att du skriver så otroligt hårda ord.

Det är inte heller så att människor är bistra i största allmänhet, lättstötta, småaktiga. Det var Jackelén som sade att vissa människor (e.g. teologer under minst arton århundraden) har missförstått en central lära i kristen teologi. Är man småaktig, och en trospolis, om man reagerar på hur Jackelen nedvärderar sin egen eller andras tro? Jag tror inte reaktionerna hade varit så pass kraftiga som de har varit och är, om Jackelen hade nöjt sig med att säga ”jag tror…”. Kör i vind, hon är väl i gott sällskap med sina åsikter i biskopskollegiet. Men nu var det hon som delade ut en känga, när hon menar att andra har fel och har missförstått saker. Det var i intervjun hon som var ”snäv och exkluderande”, tycker jag.
Jag lyssnade på livesändningen och kände mig tilltryckt när hon sa det. Det vill jag säga, för hon kanske blir min kyrkas framtida ledare. Det var inget roligt alls. Sedan stötte jag på ditt inlägg nu av en händelse, och det känns som att jag är tilltryckt igen. Jag som blev stött av vad Jackelen sa om vad jag tror, jag gillar enkla sanningar, snabba, utan resonemang, jag borde läsa Bibeln mer för att undvika att tänka enfaldigt, jag har ett behov av att tolka allting i snäva och exkluderande kategorier, och jag är djupt problematisk. Det är vad du skriver.

Jag blev ledsen av ditt inlägg (kan vara anekdotiskt i sammanhanget, men ändå), inte så mycket för innehållet som för att det är en biskop som svarar för det. Jag vet inte vad det här inlägget betyder för dig. Men tänk efter en extra gång nästa gång du delar ut kängor och hårda ord. Som du själv säger, om Luthers kommentar till det åttonde budet. Kanske har jag (trospolis?) också en berättelse bakom min tro, den som jag fått av samma kyrka som du. Jackelen handlade fel när hon sa att dem och dem har missförstått frågan om Jesu avlelse. Det var isåfall hon som var ”trospolisen”.

johan säger
14 oktober 2013 – 11:39

jag vet inte om jag tycker att trospoliserna eller de nu sittande kandidaterna är det största problemet. utan det är väl snarare att det nästan alltid känns som att de som nomineras för att bli biskopar eller ärkebiskopar alla kommer ur samma teologiska fåra. om vi nu vill ha en kyrka med många olika teologiska uppfattningar, varför kan man då bara rösta på kandidater som har samma uppfattning?

Irene Nordgren säger
14 oktober 2013 – 11:45

Ville bara säga

Tack !

Shalom

// Irène

http://www.katolskvision.se/blog/?p=10879

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Fokusera på din egen ”vidsynta” kyrka i stället för att förstöra för oss i vår!

Rossina säger
14 oktober 2013 – 11:51

Bedrövad läser jag Elisabet Sandlunds ledare i Dagen där hon skisserar en ny frikyrka i Sverige. Det är verkligen inte en splittring av Sv. Kyrkan vi behöver för att kunna fungera som Fältsjukhus i en sargad värld. Jag är verkligen besviken på Sandlund som jag alltid högaktat.
Trospoliser vill förbjuda judiska familjer att leva på samma sätt som man gjort i årtusenden. Samma mentalitet hittar bristande rättrogenhet hos biskopskandidaterna.
Tron är något för oss alla djupt personligt. Minns mannen som hade flera förtroendeuppdrag i församlingen och som flitigt deltog i gudstjänsten - dock undvikande nattvardsfirande. Efter många år kom vi underfund med att en liknande händelse inträffat i bygden som den Vilhelm Moberg beskriver i Utvandrarna, kapitlet "Med Guds hjälp och genom Kronobetjäningens försorg". Ännu idag påverkade detta attityden till HHN i församlingen.
En klok bibellärare sade: "Vi kan aldrig förstå hela Bibeln. Då skulle vi bristfälliga människor också förstå Gud. Men vi ska ta tillvara det lilla vi begriper och tillämpa detta."
Lägg stridsyxan åt sidan! Rannsaka viljan till Kärlek i ditt eget hjärta och bli en medarbetare för Fältsjukhuset nu idag ! Tyd allt till det bästa - en otroligt bra regel.

Staffanw svarar
4 juni 2023 – 05:47

Nej, Rossina. Skjut inte på Elisabeth Sandlund. Det som eroderar SvK inifrån, har med kyrkans ledning att göra. Med biskopar och då främst ärkebiskopen. Står inte dessa upp för den klassiska kristna bekännelsen, eller inte tror att Jesus är enda vägen, så då lämnar man ju fältet fritt. Då kan man ju tro vad som helst. Och så verkar det ha blivit. Ta bara detta med jungfrufödseln. Om den inte stämmer, då blir ju mycket i Bibeln obegripligt. Både Lukas och Matteus skriver att Jesus föddes av en jungfru – är detta falskt, vad mer av det de skriver är då falskt. Om vem kan då vara Jesus pappa. Och var Maria alltså otrogen?
Detta, Rossina, är det som kan leda till splittring. Inte de som faktiskt läser det Antje J skriver

LFL säger
14 oktober 2013 – 12:54

Hetsen mot "trospoliserna" börjar alltmer likna "Ta fast tjuven, sa tjuven". Den som är först med att smeta öknamn på andra, löper minst risk att bli etiketterad själv. Och så har det varit i Svenska kyrkan sedan KG Hammars tid som ärkebiskop. Han avfärdade sina kritiker med att deras tro var en "bilprovarreligion".

Lägg då märke till att det är de privilegierade som mobbar de oprivilegierade. På ena sidan de högutbildade och högavlönade i maktställning. På andra sidan de lågutbildade och lägre avlönade i avsaknad av maktställning. Även på den sidan finns förstås högutbildade, men de har definitivt inga biskopslöner och har ingen maktställning. Och det är denna exklusiva elit, som beskyller sina kritiker för att "exkludera". Det är ju vad de själva gör.

Vi har en kyrkoledning som göder föraktet mot dem, som inte lyckats lika bra i karriären som de själva. De får sin tro etiketterad som en sämre sorts tro. Såå, om man är forskare i "gudsvetenskap" så står man närmare Gud än den som bara har sin barnatro?

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Ja, jag laborerar ibland med tanken att sänka biskopslönerna till kristliga nivåer och se vem som blir kvar.

Rolf Lampa säger
14 oktober 2013 – 02:44

Problemet som Åke nu föraktfullt och exkluderande väljer att kalla för "trospoliser" kunde lika gärna formuleras som en önskan att göra sig av med bakåtsträvarbromsarna på bilen eller gestapo-immunförsvaret ur kroppen. En livsfarlig lek med ord.

KGH missade inte poängen när han sade "bilprovar-religion", han missade bara (förmodligen avsiktligt) att det är precis det, återupprättandet av en prövande attityd, som behövs ("pröva allt, och behåll [bara] det som är gott", heter det ju).

Men allt detta vet och visste naturligtvis både Åke och KG.

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

KGH beskyllde alltså sina kritiker för att ha en bilprovarreligion. En bilprovare prickar ju av i ett protokoll allting som ska fungera felfritt, och noterar när något inte gör det. Självfallet tror ingen att ett felfritt besiktningsprotokoll garanterar att någon har en kristen tro. Alla kan lära sig att svara rätt. Men man kan ju fråga sig varför de, som efter lång utbildning, kan alla svaren, ändå svarar fel.

Ett ytterst förklenande sätt av KGH att beskriva sina kritikers tro. Geniet idiotförklarar populasen.

Stella Polaris säger
14 oktober 2013 – 03:10

Som en konkret ekumenisk gest för de (inte minst många kristna) som förföljs på allvar i Mellanöstern tex, finns idag följande evenemang:

Opinionsmöte i solidaritet med utsatta troende
Sveriges kristna råd i samverkan med Svenska missionsrådet inbjuder till fackeltåg och opinionsmöte i solidaritet med utsatta troende. Listan över länder där religionsfriheten kränks kan göras lång. Arrangemanget äger rum i Stockholm den 14 oktober. Bland de medverkande finns många av Sveriges kyrkoledare och samfundsminister Stefan Attefall.

Inbjudan:

Under lång tid har vi levt med vånda och oro över hur troende minoriteter förtrycks och förföljs i länder där vi trodde på en arabisk vår. Vi lider med Syrien och vi lider med norra Afrika, den senaste tiden med fokus på Egypten. Nyligen kom nyheter om våldsamheter i Kenya och i Pakistan. Listan över länder där religionsfriheten kränks kan tyvärr göras längre med exempel som Indien och Burma.

Det är dags att tala om att vi är djupt oroade. Vi behöver stå upp för alla människors rätt till religions- och övertygelsefrihet. Vi behöver understryka – och visa på – att religioner i sig inte är våldsamma eller kränkande. Därför inbjuder Sveriges kristna råd i samarbete med Svenska missionsrådet till fackeltåg och opinionsmöte den 14 oktober. I samband med förbönsgudstjänsten kommer en solidaritetsbön att användas. Kyrkor och samfund i Sverige uppmanas att delta i denna bön i samband med gudstjänsterna den 13 och 20 oktober.

Inbjudan till opinionsmöte i Stockholm måndagen den 14 oktober:
Kl. 17:00 – Förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka med Anders Wejryd, Anders Arborelius & Iwan Giertz.
Kl. 17:30 – Samling inför fackeltåg utanför S:ta Clara kyrka.
Kl. 17:40 – Avgång fackeltåg genom centrala Stockholm till Mynttorget.
Kl. 18:15-19:00 - Manifestation på Mynttorget med tal och sång.

Vi kommer att närvara:
Stefan Attefall (samfundsminister), Anders Wejryd (ärkebiskop Svenska kyrkan), Anders Arborelius (biskop Stockholms katolska stift), Dioscoros Benyamin Atas (ärkebiskop Syrisk Ortodoxa kyrkan), Pelle Hörnmark (föreståndare Pingst FFS), Sofia Camnerin och Olle Alkholm (kyrkoledare Equmeniakyrkan), Misha Jaksic (biskopsvikarie Serbisk Ortodoxa kyrkan), Christian Lerne (enhetsledare Frälsningsarmén), Nilous Paulus (rev. Österns Assyriska kyrka), Bobby Sjölander (missionsföreståndare Adventistsamfundet), Anders Blåberg (missionsdirektor EFK), Kjell Larsson (missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen), Erika Cyrillus (kommunikationssekreterare EFS), Torbjörn Freij (Vineyard Sverige), Karin Wiborn (generalsekreterare Sveriges kristna råd), Eva Christina Nilsson (generalsekreterare Svenska missionsrådet), Marianne Andréas (generalsekreterare Sveriges Frikyrkosamråd), Lars Linder (förbundssekreterare Socialdemokrater för tro och solidaritet), Daniel Grahn (publisher Dagen), Svante Fregert (chefredaktör Kyrkans tidning), Per-Erik Lund (redaktionschef Sändaren), Helene Egnell (Centrum för religionsdialog) med flera.
Sång: Immanuel Gospel
Inbjudna gäster: Sveriges interreligiösa råd

Kom med och delta och skapa opinion!

#solidaritettroende

Här är fredsbönen som kommer att bedjas vid Förbönsgudstjänsten:

Bön:

Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Medvandrare i Jesus Kristus, Hjälpare i den heliga Anden.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Gud, vi kommer inför dig med svår oro. Hör våra böner för en värld som blöder och längtar efter försoning. Vi ber för alla människor på flykt, för människor utsatta för våld och förtryck.
Vi ber om din närvaro, där hoppet släckts.
Dina barn ropar: Livets Gud, Led oss till rättvisa och fred.
Gud, vi ber om fred och försoning i hela världen. Vi ber särskilt för människorna i Syrien, Egypten, Irak, Kenya, Palestina och Israel. Vi ber för dem som mist sina anhöriga och för den trängda kristenheten i dessa områden. Vi ber också för människor som förföljs för sin tro i Pakistan, Indien och Burma.
Dina barn ropar: Livets Gud, Led oss till rättvisa och fred.
Gud, Vi ber om fred och rättfärdighet. Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Vi ber för oss själva om nåden att få vara fredens bärare.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Din är makten och äran i evighet Amen.

----
Se även
http://www.skr.org/nyheter/debattreligionsfrihet/

och
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article17633145.ab

Erik Kennet Pålsson säger
14 oktober 2013 – 04:00

Bäste biskop Åke,
Många har reagerat på Ditt inlägg. Vet inte om Du orkar läsa mitt. Det är kort. Jag blev otroligt ledsen när jag lyssnade på utfrågnIngen på webben i Kyrkans Tidning. Att ha en ärkebiskop i Svenska kyrkan som slirar på väsentliga punkter i vår gemensamma trosbekännelse - trots Ditt försök att lägga till rätta - känns inte bra. Och uppriktigt tror jag inte Martin Luther skulle stått bakom detta. Han hade nog i dag varit en god katolik.
Menar Din vän Erik Kennet

Per Gustafsson säger
14 oktober 2013 – 04:42

För att rätt betrakta det som nu sker i Sverige och i den under många år skonade organisationen Svenska kyrkan bör vi ge akt på den rätta apostoliska undervisningen och inte på falska apostlar. Hör exempelvis Paulus varnande ord till de äldste i Efesus, Apg.20:30:"Bland er själva skall män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. Vaka därför.." Paulus var alltså "trospolis" och bevisade sin vaksamhet många gånger. Varför är många i dag så benägna att fly de klara svaren? Svaret är att Bibeln inte får vara vad den är, Guds Ord. Följden? Panta rei=allt flyter
Problemet i Svenska kyrkan har varit att svaren saknats i hög grad. Men vår Herre låter inte lura sig. Han svarar också den som frågar - i sitt Ord

Rolf Lampa svarar
4 juni 2023 – 05:47

Frågan är nu om man skall lämna kyrkan eller stanna kvar och istället driva ut månglarna? Man bedriver likt ”köpmän” handel med människors själar. Ledarna får fler anhängare mot att att säljer ut sanningen som meddelats oss genom Guds ord. Till underpris dessutom.

Anneli Magnusson säger
14 oktober 2013 – 06:19

Jag tycker att det är ett balanserat om efter omständigheterna diplomatiskt inlägg som Åke Bonnier skrivit. Med ett betydligt lägre tonläge än en del av kritiken mot Antje Jackelén.
Religion är komplext och det är otroligt viktigt att ta med den historiska kontexten och hur utvecklingen av t.ex. synen på Jesus Kristus förändrats över tiden. Det är ju först på 400-talet som kyrkans ledare lyckats ena sig om en definition av Treenigheten. Att jämföra med andra religioner är också värdefullt, eftersom de påverkar varandra mer än man tror.

Som kvinna och katolik tycker jag också att det är ger även oss hopp inför framtiden i och med att Svenska kyrkan av allt att döma får en kvinnlig ärkebiskop.
Anneli

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Vad vet du om ”den historiska kontexten”? Hur mycket vet du egentligen? Att alla kristna i alla tider har haft fel? Låt oss slippa denna enorma trosvisshet hos er som har så mycket förakt till övers för andras trosvisshet.

”En enda sanning finns, och det är att det inte finns någon sanning.”

Har du några bevis för att Gud finns? Nej, men ändå är du full med fördömanden av vad andra tror om denne Gud. Jag respekterar din religionsfrihet, men du respekterar inte andras, I dina kommentarer till föregående inlägg på Bonniers blogg, ville du förbjuda judar att utöva sin religion, som judar alltid har gjort. För att du vet bättre vad som är förenligt med den judiska tron?

Erik säger
14 oktober 2013 – 06:21

Är det kanske inte frågan snarare än svaren som är problemet. Varken Jesus eller Muhammed hade som främsta mål att uppenbara Gud. Muhammed skulle vara ett verktyg varigenom uppenbarelsen kom. Snarare är det Koranen som ger en sann bild av Gud i Islam än dess profet. Och Jesus skulle inte berätta vilken som var den sanna Guden, utan öppna och visa vägen dit. Gud söker människan på många sätt och i mötet med denna allmänna uppenbarelse har många filosofier och religioner uppstått. Att diskutera vilken av dem som är sannast är ganska ointressant. Men endast Jesus öppnar vägen till Gud. Sen kan den vägen vara betydligt mer vidöppen än att man behöver känna namnet Jesus, ja möjligen är den öppen för alla. Men då Jesus är vägen till Gud är det bättre för var och en, oavsett religion eller filosofi att komma till tro på honom. Men inte för att han är en sannare representation av Gud, utan för att han öppnat vägen till Gud. Jesus är Gud själv men inte främst för att uppenbara Gud utan för att segern på korset, försoningen krävde det. Därför har alltid soteriologin föregått kristologin i urkyrkans formulerande av dogmer. I Islam finns inte tanken på försoning på detta sätt varför det är meningslöst att jämföra Jesus och Muhammed. Vem Gud verkligen är övergår vårt förstånd, Gud är alltid större. Men en sak kan vi lita på, Jesus har öppnat vägen till honom. "Ge Jesus äran!"

Patrick Ölund svarar
4 juni 2023 – 05:47

Hebr 1:1-3Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

I Johannes 14:9 säger Jesus att den som sett Honom har sett Fadern. Allt det Jesus gjorde och sa var en utstrålning av Fadern. Lite senare i samma kapitel säger Jesus att BARA genom Honom kommer man till Fadern.

Läs Koranen så ser du att den inte talar om samma gud utan om en avgud.

Patrick

Thord säger
14 oktober 2013 – 06:34

Hej Åke! Ditt blogginlägg visar på klassiskt projektion. Du beskyller andra för det som du själv är. När man läst ditt inlägg inser man vem som är den verklige "trospolisen".

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Ta fast tjuven, sa tjuven.

sven-åke nisllon säger
14 oktober 2013 – 06:52

Biskopen skriver mångordigt om trospoliser, ännu ett exempel på härskarteknik av en högt uppsatt person som inte vill ha debatt? Eller?

Anneli säger
14 oktober 2013 – 07:01

Ojoj vad den här diskussionen verkar urarta sig. Lite mer ödmjukhet skulle inte skada när man är färdig att ta stora och fördömande ord i sin mun i en teologisk diskussion! Tack Åke Bonnier, vi behöver er biskopar som vågar stå för det öppna och inkluderande i det allt mer exkluderande samhället! Även i kyrkan verkar vi vilja snäva till och kontrollera vad var och en tror och inte tror. För mig är viktigast Guds kärlek som uppenbarat sig i Kristi lidande. Gud steg ner och stannade i det som var som allra svårast. Inte en enda fråga ställde han om hur din tro ser ut, tror du på min jungfrufödelse eller de mirakel jag utför! Nej, han såg lidandet och hoppet som tändes i mötet och han fanns där med hela sin mänsklighet och gudomlighet. Han både helade och tog med sig till himmelriket. Om vår tro skulle vara mer konsekvenser och mindre diskussioner om trosartiklar skulle vi inte ha tid att oroa oss över hur andra människors tro ser ut, om de tror rätt eller fel. Vi skulle bara hos oss själva och hos varandra glädjas över kärlekshandlingar, trons konsekvenser, och vi skulle tävla i att respektera och älska varandra.

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Jaså, det gjorde han inte? Sa han inte ”Din tro har hjälpt dig”? Vilken tro? Var det månne tron på den romerska kejsarens gudomlighet? Oj, vad de kristna martyrerna under de första århundradena bedrog sig, när de hellre gick i döden än dyrkade kejsaren som en gud.

.Lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 08:58

Jag blir som gammal medlem i kyrkan oerhört ledsen över att läas vad stiftschefen Bonnier säger. Stiftschefer och andra präster har , som Ingemar Hedenius en gång sade, rejält betalt för att hålla sig till bekännelseskrifterna! Till Bonnier vill jag använda Jesu egna ord: Gå bort och sälj att vad du äger och kom sedan och följs Jesus. Tänk på det exempel som påven Franciskus ger i sin fattigdom. det exemplet borde Bonnier följa.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Eftersom du i flera inlägg refererar till Rom och här även till Bekännelseskrifterna så tar jag för givet att du har klart för dig vad dessa har att säga om påvedömet.
Den katolska villoläran med sina laggärningar är inte bättre än den liberalteologiska, det är olika diken bara som båda skymmer Kristi verk, fast på olika sätt. För den ena läran är inte Kristi verk nog och för den andra läran plockas synden bort så att ingen verklig frälsning behövs, båda irrlärorna förminskar Kristi verk.

.Lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 08:59

En rik biskop har redan från början diskvalificerat sig.

Lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 09:12

Vill lägga till ytterligare en sak. Har man inte den intellektuella förmågan bör man som stiftschef vara ödmjuk. Bonnier hade en gång en intelligent chef, Sten Philipsson, därför borde han förstå var intellektuell skärpa är. Har redan förmedlat vad biskopen skrivit till några katolska biskopar i Rom, där min bror en gång arbetade. De gapskrattade,

Lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 09:14

Väldigt oklokt av en biskop att tala om "trospoliser". En biskop skall ju själv vara en väktare på Sions murar.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Helt sant!

Antony svarar
4 juni 2023 – 05:47

Som katolik kan jag också bekräfta att det skakas på många huvuden i Katolska Kyrkan även i Sverige! Jag tror att biskop Bonniers aggressiva reaktion är en bekräftelse på att vissa i den liberala neo-gnostiska ledningen av Svky innerst inne förstår att varken Rom, Bysans eller Moskva är intresserade av en ekumenik med ett samfund som har blivit post-kristet!

Anneli säger
14 oktober 2013 – 09:31

Vad borde jag göra själv, det är den enda frågan vi ska ställa oss, om vi vill vara Jesu efterföljare. Tyvärr har den här diskussionen blivit ett forum för stenkastning och det verkar finnas många av oss som anser sig tillräckligt mycket utan synd för att kasta både den första och sista stenen. Vi kan vrida och vända på varandras ord och tolka både Bibeln och det som vi uppfattar den andre säger i all oändlighet. Bygger det Kristi kyrka, det är frågan. Var finns det goda ledarskapet som kan hjälpa den som vill leva i Kristi efterföljelse och hitta sin egen plats i kyrkan sådan han / hon är, med sin tro och sin tvivel? Skulle du själv vara en sådan förebild som kunde hjälpa andra att finna vägen till den kärleksfulla Gud som Jesus kom till världen att predika om? Hur syns hans kärlek i dig och mig? Det är det enda som är av betydelse! Det som tilltalar mig hos de ärkebiskopskandidater vi har fått höra är deras ödmjukhet inför dessa frågor. Där ödmjukhet finns, där finns även lyssnande och möjlighet att ta in det Gud vill säga oss. Genom det finns möjlighet att växa både i tro och som människa. Där man har slutat att lyssna, där finns inte plats för förändring. För att växa och utvecklas måste man kunna ta in intryck och vara beredd på¨att förändras.Annars stelnar man och får lätt för sig att hela sanningen finns i den lilla skärvan som var och en av oss kan förstå av Gud, för Gud ar alltid större, hur förargelseväckande det påståendet än kan låta. Han kan inte fångas in och sättas på plats. Det är Gud som äger oss, inte vi som äger honom.

olov sandegård svarar
4 juni 2023 – 05:47

Bra och klokt inlägg. Instämmer!

nya tant lila svarar
4 juni 2023 – 05:47

Bra skrivet, Anneli! Jag har också fastnat för det som jag tycker visar ärkebiskopskandidaternas ödmjukhet. Ödmjukhet visar på vördnad, både inför Gud och medmänniskorna.

Jag har sökt ett citat idag, men jag hittar det inte. Vem sade någonting om att djävulen alltid visste vart han var på väg?

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Anneli
Du har kastat första stenen och nu har du kastat en till. Båda stenarna gjorde ont, kan jag avslöja. Men du är kanske inte medveten om att du har kastat dem? Du började med att döma andra som stenkastare och skriver sedan att ”man” (Varför inte ”vi”?) stelnar i tron och får för sig att” hela sanningen finns i den lilla skärvan som var och en kan förstå av Gud”. Vem har gjort det? Du uttalar dig förklenande av andras tro, men själv förstår du att Gud är ”större”.

Nej, det är han inte. Gud är störst. Muslimerna har alldeles rätt, när de säger Allahu Akbar min kulli shay, som den fullständiga frasen lyder. Har biskopen i Lund som valspråk antagit kortformen Allah Akbar (”Gud är större” – fortsättningen ”än allt” utesluten, d.v.s. ”störst” om vi använder europeisk grammatik).

Men det finns ett problem här. Tror muslimerna verkligen på samma Gud som kristna? Och om de gör det, kan en treenig Gud som har reducerats till en (…) verkligen vara störst? Vad tror du att det är som får så många muslimer att konvertera till kristendomen, när de inte hindras av islamistiska terrorister eller utslätande synkretistisk teologi, som månglas ut av avfallna kristna präster?

Jag betackar mig för dina pekpinnar. Jag har också en hjärna som duger till teologisk reflexion och en ande, som är öppen för Guds tilltal. Om så inte hade varit fallet, så hade jag inte varit kristen idag, för det är sannerligen inte roligt med den nedlåtande attityd som man som kristen blir utsatt för i Svenska kyrkan idag.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Först av allt vill jag säga att den här formen av kommunikation inte är bra, det är så otroligt lätt att missförstå varann när man inte är öga mot öga.
Jämfört med många andra diskussioner på kristna forum är den här klart sansad, jag ser den inte som ett uttryck för stenkastning utan som uttryck för människors ärliga oro och sorg över det som händer i vår svenska kyrka och som har pågått en lång tid. Redan har ett flertal präster avkragats pga av sin övertygelse och då komma med uttryck som trospoliser blir märkligt. Det finns idag mkt lämpliga präster i landet som aldrig skulle kunna komma på tal som biskopskandidater för de har fel tro.
Detta är givetvis frukten av den sedan länge politiskt styrda kyrkan.

Självklart ska en kristen vara ödmjuk, mot Gud och mot andra människor det är så självklart att det inte ens behöver diskuteras.
För mig är inte ödmjukhet och tydlighet varandras motsatser, en ärkebiskop i en kyrka som vill kalla sig luthersk ska inte behöva tveka på frågan om hur vägen till Gud ser ut, det är vår tro och vår bekännelse och som allt vårt eviga hopp vilar, Jesus är grundstenen som ska bli en stötesten för många.
Det är just inkarnationen av Gud som människa som försonar sig själv med världen som utgör den kristna trons exklusivitet och unikitet. Islam är en sträng gärningslära, i den bibliskt kristna tron bygger frälsningen på tron allena utan laggärningar. Ingen kan vi räkna oss till godo inför Gud, ingen av oss är närmare Gud än muslimen eller ateisten av egen kraft eller gärning, vi sitter alla i samma båt. Enbart tron på Kristi fulländade frälsningsverk är det som frälser oss från den eviga domen.

Jesus och även Paulus för den delen är ödmjuka inför människor som söker Gud med uppriktigt hjärta. Men de är å andra sidan oerhört tydliga och skarpa mot de som söndrar eller förfelar läran, falska profeter och ett annat evangelium talar Paulus om, ofta rör det sig om judekristna som vill lägga lagkrav till läran. Jesus går till och med så långt som att säga att han inte ens ska kännas vid alla som åkallat hans namn på domens dag, sådana ord får iaf mig att bli mer ödmjuk Guds ord. Jesus talar också tydligt om domens dag då de trogna ska få evigt liv och de otrogna ska dömas.
Mot grund av detta är det oerhört allvarligt när kandidaterna ifrågasätter och slirar på grunden för vår tro, vårt hopp och vår frälsning. Det handlar om den som ska vara huvud för vår kyrka som ska leda alla vilsna och sökande själar, ska kyrkan vara relevant måste hon ha svar.

Om Gud har en annan väg så är det inget som han uppenbarat för oss i vår kyrka och således är det inget vi har något mandat att lära ut. Domen tillhör Gud och domen ska bli rättvis, det får vi vara trygga i som kristna.

Sedan håller jag med dig om att all splittring är djävulens verk och inte till nytta för Kristi kyrka, men Bibeln föreskriver att vi ska var eniga i allt, pröva våra lärare och läran de företräder.

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Det är inte ödmjukhet att jämställa Jesus och Muhammed!

lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 09:34

Det kanske mest obehagliga är ändå Bonniers argumentation att man måste lyssna och förstå. På vilket sätt har Bonnier själv lyssnat och förstått den världsvida majoritetskyrkans syn på samkönade äktenskap. Har Bonnier försökt ta till sig patriarken Kirills och påven Franciskus syn på sådan äktenskap. De utdöende västerländska protestantiska kyrkornas syn är i klar minoritet bland de kristna och i en ändå klarare minoritet bland världens övriga religioner. Den dagen svenska kyrkopolitiker och de av dem utsedda stiftscheferna börjar förstå att de håller på att leda Svenska kyrkan i fördärvet, den dag kan vi hälsa Bonnier välkommen som samtalspartner. Nu ler vi bara åt hans krumbukter.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Hej Lennart,
Du verkar vara på väg mot Rom? Är det verkligen rätt väg att gå från en fallen kyrka till en annan?

lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 09:36

Frågan är vad de klasiska biskoparna i Skara skulle ha sagt. en Hjalmar Danell, en Sven Danell, en Helge Brattgård de skulle knapapst ha delat stiftschefen Bonniers syn!

lennart Bergquist säger
14 oktober 2013 – 09:38

Slutligen en liten ordförklaring: Det är orimligt att kalla våra stiftschefer något annat än just stiftschefer. De har avlägsnat sig alltför långt från biskopsämbetes innehåll.

Andreas Holmberg svarar
1 november 2023 – 08:13

Håller med dej Lennart. Stiftschefer är de möjligen, men biskopar inte till gagnet utan bara till namnet!

olov sandegård säger
14 oktober 2013 – 10:35

Biskop Åke är kanske lite hård i tonen, men jag tycker inte det är särskilt konstigt om man som en kyrkans tjänare blir heligt förbannad, när man tar del av all hets mot ärkebiskopskandidaterna, som förts fram i diverse kommentarsfält. Jesus var ju f.ö. också hård i tonen gentemot dem som på hans tid satte bokstaven före kärleken och syskonskapet mellan människorna!
Låt oss hoppas att den här debatten, trots sin smutsighet, efter ärkebiskopsvalet åtminstone kan föra det goda med sig att vi får ett bredare engagemang i den teologiska debatten INOM den svenska kyrkan, och inte ytterligare organisatorisk splittring. Flertalet medlemmar är, vågar jag dessutom påstå, varken bokstavstroende eller svartvita dogmatiker.

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Vadå, ”hets” mot ärkebiskopskandidaterna?

Sven Andersson säger
14 oktober 2013 – 10:48

Som gammal skara-stiftare vill jag bara trösta kyrkfolket. Det har alltid
stormat omkring vår kyrka, och ändå står den kvar. Människors funde-
ringar har alltid stått emot Guds Ord - och ändå är det Guds Ord som
gäller, till slut. Detta är trösten, när det tycks alltför tjafsigt och detta
bör alla kyrktrogna hålla sig till, tillsammans med sin biskop i Skara.
MÅTTE VI ALLA BÖJA OSS FÖR GUDS VILJA MED SVENSKA KYRKAN!
Inga personstrider - inga teologiska strider - bara Guds strid emot våra
synder! Vill Gud, så reser sig Sv.Kyrkan ur sin splittrade förnedring.

LFL säger
14 oktober 2013 – 11:01

Åtta professorer, med olika religiös tillhörighet i religionsvetenskapliga ämnen har skrivit en artikel i Kt. där de försvarar äb-kandidaternas otydlighet i frågan Jesus vs Muhammed med "Det är lovvärt att kandidaterna uppfattade frågan som provocerande och att de 'inte vågade' beskriva sin egen tro som överlägsen den andres."

Men de skäms ju inte för att beskriva sin egen tro som överlägsen det egna lekfolkets tro. Och skulle det verkligen vara så omöjligt att besvara frågan med t.ex. den inledande frasen "Enligt kristen tro..."? Därmed har man ju undvikit att påstå att kristen tro är överlägsen (f.ö. i vilket avseende?) muslimsk tro.

Som kristen skulle jag gärna beskriva muslimsk tro som överlägsen de svenska biskoparnas tro. Försök hitta en imam, som inte tror på Koranens budskap!

AJ har för resten skrivit i Kt följande "...handlar mötet inte om synkretism eller religionssammanblandning utan om ömsesidigt berikande."

Men är det då inte synkretism om kristendomen "berikas" med islam, eller om islam "berikas" med kristendom? Svenska kyrkans anställda präster klarar inte av att visa tolerans och respekt gentemot muslimer, utan att hitta på att vi egentligen bär på olika skärvor av samma religion. Skrapa på ytan och intoleransen mot dem som är olika oss bubblar upp!

Återigen: Antingen handlar det om avfall från den kristna tron, och i så fall bör ingen av dem bli ärkebiskop. Eller också handlar det om en anmärkningsvärd oförmåga att kommunicera det kristna budskapet, och i så fall bör ingen av dem bli ärkebiskop. Det handlar nu om ett ärkebiskopsval, och inte om vem som får vara medlem i kyrkan.

Kontextuell säger
15 oktober 2013 – 12:05

När man bläddrar förbi vad som skrivs apropå detta kommer ett ständigt aktuellt ordspråk. "Människan spår, men Gud rår!" och "Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken."

Anneli Magnusson säger
15 oktober 2013 – 07:29

Du milde tid! Kära svenskkyrkliga systrar och bröder, var rädda om er mångfald!

Den här typen av ändå öppna diskussion om ärkebiskopskandidater och trons kärna skulle vara omöjlig att föra i t.ex. Katolska kyrkan i alla fall i Sverige.
Alternativet är en tystnaden och rädslans kultur. En konform tro där ingen vågar avvika. Man måste kunna ställa frågor om olika trossatser, brottas med dem, våga se att svaren inte är enkla, även om man är ärkebiskopskandidat. Så uppfattar jag Åke Bonniers inlägg.
Tron är inte enkel, Bibeln är inte enkel, texterna är sammansatta av delar från olika tider. Det är olika partsinlagor som kommer till uttryck, inte minst i NT, som också präglas av den hellenistiska kontext nedtecknas i.

Någon skrev att de katolska biskoparna skrattade åt Svenska kyrkan. Ja, med tanke på alla problem med korruption, akut prästbrist, övergreppsskandaler och inte minst deras brist på inflytande över hur kyrkan leds, så är kanske inte det så konstigt att de känner lite skadeglädje.
Franciskus fattigdomsideal och enkelhet som någon nämner är inte uppskattad av alla runt honom. Men visst finns det hopp även för Katolska kyrkan med den nye Påven, han har tagit tag i många problem. Kvinnors möjlighet till inflytande i Katolska kyrkan hör dock inte till det han engagerat sig i på allvar ännu.

Återigen, var glada över att både män och kvinnor kan följa sin prästkallelse och att ni har ett samfund där det är möjligt att få en kvinnlig ledare.
Anneli Magnusson, det är inte så ofta det finns två Anneli, så jag får markera att jag är jag på något sätt :-)

Lennart Bergquist säger
15 oktober 2013 – 09:38

När Ni samtalar med stiftschefen i Skara, observera då att Jesu ord till den rike ynglingen inte är metaforiskt. Det är bokstavligt menat! Man kan inte ta en rik stiftschef på allvar, särskilt som han angriper dem som står upp för Herren Jesus Kristus och sanningen i Hans ord. Bonnier har gjort sig till talesman för den extrema liberalteologin. Den leder som Olov Hartman en gång sade åt helvete. Av frukten känner man trädet.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Det avsnittet där det som handlar är metaforiskt och inte på samma gång. I fallet med den rike ynglingen handlade det just om en person som tyckte att han var god nog och följde lagen, men Jesus kände hans svaga punkt.
Det metaforiska i liknelsen är att vi ALLA har dessa skötesynder som vi inte ser eller vill lägga oss av med.

Det är därför som vi måste kapitulera inför Gud, de upp alla försök till självfrälsning och komma till Jesus.

Lennart Bergquist säger
15 oktober 2013 – 10:40

Din syn på lagen är litet snäv, JohanN, men det är inte det saken gäller. Jag talar om något helt annat. En biskop som är rik strider å det grövsta mot andemeningen i evangeliet. Påven Franciskus har fuller väl förstått det. Det är skönt. En biskop som dessutom köper sig kyrkliga ordnar genom sina pengar är för mig något totalt obegripligt. Det gör att jag tar kraftigt avstånd. En biskop som dessutom inte har ett ord att säga till präster i hans eget stift som pensioneras, är vedervärdigt ur pastor-pastorum-synpunkten.

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Rikedomen isig menar jag inte behöver vara ett hinder, det är ju förhållandet till den som är avgörande och framförallt förhållandet till vår Herre och hans ord.
Jag känner nu inte till biskop Bonnier något vidare mer än denna bloggpost så hans övriga värv vet jag inte mycket om och påven är inte heller något större föredöme, påvedömet gjorde Luther upp med för 500år sen.

Ang lagen så är det inte min syn på lagen utan Paulus syn på lagen.
Men har du en katolsk ådra gissar jag att du är en mer lagisk syn på evangeliet, men vi kan lämna det här nu som du säger. Det är inte det som saken gäller.

Jim Lagerlöf säger
15 oktober 2013 – 10:48

Jättetråkigt att du, +Åke, inte tar dessa "trospoliser" på allvar. Du väljer att sänka ribban i debatten istället för att lyssna till farhågor som människor har.

Vad är f ö en biskop om inte just någon som ska vara "trospolis" någon som vakar över tron.

Allt gott

Lennart Bergquist säger
15 oktober 2013 – 11:24

Vad är dt för larv att skriva + före namnet. Det kan bara verkliga biskopar göra som följer den apostoliska tron, inte svenska stiftschefer! Är det ett plustecken kanske med vilket de vill visa att de är förmer än oss vanliga kristna?

nya tant lila säger
15 oktober 2013 – 12:10

Idag ber vi för Antje Jackelén i Lunds stift, även om vi inte vill bli av med henne som biskop! För mig personligen skulle jag se det som en stor glädje om den person på ärkebiskopsstolen som en gång fick mig ur Svenska kyrkan ersattes av den människa som genom vänlighet och vilja till kommunikation fick mig in i Svenska kyrkan igen! Hon fick mig att känna att här är en människa som lever i kristendom, där det inte bara handlar om tomma ord!

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Vad roligt att hra att du kommit tillbaka till kyrkan. Roligt också att se en annan sida av Jackelén än den hon själv visat de senaste dagarna. Jag vet männsikor som kommit till tro genom KG Hammar också. Men jag kan inte respektera deras sätt att döma ut oss troende i kyrkan som idioter. Det måste även tant Lila förstå. Det är inte roligare att bli räknad till de överflödiga pga min tro än pga mitt kön.

Lennart Bergquist säger
15 oktober 2013 – 12:18

Blir Antje stiftschef i Uppsala, har jag för avsikt att påbörja mitt utträde ur kyrkan. Hon förnekar alltför mycket av kristen tro och vet nog inte vem Herren Jesus är. Hon vill inte böja sig under Honom. Att hon som kvinnlig präst usurperar ett ämbete som Kristus har givit åt män är allvarligt nog. Majoriteten av kristenheten tycker som jag i det avseendet. Jag skäms inte för evangeliet´i dess fullhet.

nya tant lila svarar
4 juni 2023 – 05:47

Alla är nog beredda på en del utträden om en kvinna blir ärkebiskop.
Historien är fylld av den slags protester när viktiga steg mot människors lika värde tas!

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Trist inlägg. Jag för min del tycker att testiklar och äggstockar har noll med trons liv att göra. Dessutom tror jag inte på präster utan på det allmänneliga prästadömet. För den skull tycker jag inte folk som jag avlönar ska använda arbetstid till att bespotta min tro.

Lennart Bergquist säger
15 oktober 2013 – 01:28

Konstigt att Ny tant lila inte kan hålla sig till saken. Mitt eventuell utträde har inget med jämställdhet att göra. Lyssna på kandidaternas psalmval på nätet och du ser att det bara är Persenius som valt något Jesuscentrerat.

nya tant lila svarar
4 juni 2023 – 05:47

Men ursäkta vad är det här för trams!? Skulle psalmvalet avgöra hur lämplig man är som ärkebiskop? Vi får hoppas att de som röstar förstår vad valet handlar om.

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Den numera huvudsakliga anledningen till att jag står kvar som betalande medlem i Svenska kyrkan är att jag under mitt vuxna liv har betalat tiotusentals kronor för att få en kristen begravning. Men kan man verkligen få det? Prästens löfte ”Gud skall uppväcka dig på yttersta dagen” är väl lögn det också, när vi har präster som inte ens själva tror på det de säger vid utdelningen av nattvarden, eller när de läser trosbekännelsen. Och när vi nu har fått en ärkebiskop, som förnekar ett av de mest centrala av miraklerna: jungfrufödseln.

Det är elva månader kvar till riksdagsvalet. Finns det något parti som är berett att driva kravet på en frivillig omvandling av kyrkoavgiften till en byggnadsminnesavgift direkt till Riksantikvarieämbetet?

Begravningsceremoni klarar jag mig utan. Men vad jag fortfarande inte kan förstå är vad det är för slags kyrka, som straffar ett femårigt barn sextiofem år senare, för att ha mottagit fel tro av den snälla diakonissan. Den tro som jag har ännu idag. Jag tycker att biskop Åke ska skämmas ögonen ur sig för detta om ”trospoliser”. Det gör så oerhört ont. Hur kan en biskop vilja skada människor så?

När lekmän anklagar andra lekmän för att tillhöra ”fiendelägret” och vad det vara må, så inte har dessa lekmän hittat på det själva. De har fått det från höga kyrkliga företrädare. Biskoparna har förvandlats till ondskans och illviljans kolportörer, fulla med fördömanden av kristna lekmän för deras tros skull. Och detta lär de ut!

Biskopens ärvda förmögenhet på ett par miljarder har inte med saken att göra. Man väljer inte sina föräldrar. Och det är inte oproblematiskt att göra sig av med en så stor förmögenhet. Det kan rentav vara ansvarslöst. Men det är inte heller en privatsak hur man förvaltar en så stor förmögenhet, om man är biskop.

Vad vi i stället borde kräva är ett lönetak på 20.000 kr /mån (alt 15.000 + fri bostad) för kyrkans alla anställda, samt att alla präster och biskopar har en icke-kyrklig yrkesutbildning bakom sig. Naturligtvis ska man inte få tillgodogöra sig avkastningen av sin förmögenhet som en extra inkomst, så länge man har en prästlön eller -pension. Inte bara för att Paulus var tältmakare. Men för att prästeriet har bliv en mycket lönsam födkrok för karriärister och mirakelförnekare, som uttalar sig förklenande om sina församlingsmedlemmars tro.

Magnus Olsson säger
15 oktober 2013 – 01:47

Eftersom mitt psalmval utgörs av två biskopars, ord: Jesper Svedbergs "
Herre Signe du och råde.." och Elis Malmeströms 217, vilka är släkt med varandra, psalmerna alltså. Så sällar jag, detta bedrövliga ord, mig varken till biskop Bonniers skarpa kritiker eller lika skarpa beundrare i denna bloggs "debatt" utan jag blir djupt beklämd av att det är så här det ser ut. Skall starkt överväga att inte ta del av denna bloggs inlägg mer. Ni har gjort det fria ordet här till ett bevis för att den apostoliska succession som finns men sällan lyfts fram är helgelsens succession. Den förs vidare i kyrkans alla underströmmar. De stilla i landets teologi. För att bli övertydlig: detta är varken kritik eller beröm. Detta är sorg.

/ Magnus Olsson

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Så sant!

LFL säger
15 oktober 2013 – 02:04

Cristina Grenholm är väl också kvinna? Men här får man intrycket att graden av kvinnlighet har att göra med hur tydligt "man" förnekar miraklerna.

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Fast Åke Bonnier ger ju sig på tre kvinnor, Sandlund, Hamberg och Matzol-utan att nämna dem är det ju de som skrivit de texter han förfasar sig över.

Men jag håller med, Grenholm var min favorit av många skäl. Mest för att hon bevisat att hon kan fostra kristna genom sonen Micael och för att hon ger pengar till tiggare.

LFL säger
15 oktober 2013 – 04:45

Enligt den katolska kyrkan ska biskoparna vara lärare och väktare, d.v.s. "trospoliser". På en ortodox kyrkas hemsida läste jag att enligt den ortodoxa kyrkan är även hela den kristna församlingen väktare, "ty även biskoparna kan fela och förleda", läste jag. Denna skillnad kom tydligt till uttryck under konciliet i Ravenna under 1400-talet.

En biskop, som i hätska ordalag angriper sin egen kyrkas lekfolk för att vara "trospoliser" (ska de inte vara det i den lutherska kyrkan?), borde nog lägga ner sin biskopsstav. Om han inte ber om förlåtelse. Men vem ska jag skriva till och klaga?

En anonym en säger
15 oktober 2013 – 07:12

Hittade ett intressant ställe i inlägget: "Vad var det som hände på korset? Dog Jesus för det syndiga släktet därför att Gud krävde ett blodigt offer för att försonas med mänskligheten eller var det snarare så att Gud vann seger över ondskan "

Är det verkligen möjligt att ifrågasätta det där med "blodiga offret för att sonas med mänskligheten" i kyrkan? Kan någon som inte tror på det där kallas kristen?

JohanN svarar
4 juni 2023 – 05:47

Nej, det är grunden i den kristna tron, tror man inte på Jesu försoningsverk är man per definition inte kristen.

Jesaja 53:4-5
Svenska Folkbibeln (SFB)
4 Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.

För att få del av Guds försoning är allt vi behöver göra att tro detta. Det är grunden för frälsningen och den kristna tron. Vi kaninget av egen kraft göra för att åstadkomma eller hjälpa vår frälsning, allt är Guds verk en gåva av nåd.
Tron Allena
Nåden Allena
Skriften Allena
Kristus Allena

LFL säger
15 oktober 2013 – 07:54

Så här har Skara-biskopen utövat sin uppgift som väktare (trospolis): "Det är så lätt att snabbt svara Jesus – och så var det hela över. Då tiger trospoliserna och säger att nu så har kandidaten uppfyllt kriterierna. Snabba svar – enkla svar – gillar trospoliserna. Om man som ärkebiskopskandidat vägrar att ställa upp på de snabba och enkla svarens teologi utan istället vill uttrycka det mer komplicerat – ge uttryck åt en mer mångfacetterad hållning, ja då ryser trospoliserna. Att säga att Gud har många vägar men att vi som kristna får följa Jesus godkänns inte av de som vet hur det är."

Vilken oerhörd nedvärdering av biskopens medkristna, av seriösa lekmän som vill kyrkans framtid. Det skulle möjligen stämma in på nyfrälsta personer, som ännu inte haft så mycket tid till fördjupning. Men är de värda en biskops spott och förakt? Eller det här:

”Vad var det som hände på korset? Dog Jesus för det syndiga släktet därför att Gud krävde ett blodigt offer för att försonas med mänskligheten eller var det snarare så att Gud vann seger över ondskan ”

Eller?

Det var väl faktiskt båda sakerna som hände. Men genom ordval och formuleringarna har biskopen igen förklenat sina medkristna. Jaså vi tror på en blodtörstig gud, som kräver människooffer ungefär som de gamla asa-gudarna (Men kulten av dem är väl också en väg till Gud, om man ska tro biskopen?) . Nej du, Åke Bonnier, jag har alltid trott på en kärleksfull och förlåtande Gud, för det var den gudsbilden som lärdes ut i den kyrka, som du tydligen föraktar.

Lär dig respektera dina medkristna och lägg av med att tillskriva dem en primitiv och blodtörstig tro! Jag är besviken, kränkt och ledsen och funderar på att ingå ett avtal med renhållningsverket om bortforsling av kvarlevorna för att slippa bli förnedrad av en präst under begravningsceremonin.

Det var ingen Jesuscentrerad heraring. För mig och de flesta var det första gången vi hörde kandidaterna. Om du vet att de uttryckt sig bättre i andra sammanhang, kunde du ha skrivit det i stället för att förolämpa oss som blivit förvånade av vad vi fick höra. Muslimer, ateister och hundar får komma in i Himlen. Får man ta med sig mopeden? Ni präster uppför er som om ni vore gudar. Ni lovar sådant som bara Gud själv kan lova, men inte har lovat.

Ateister vill gärna påskina att troende, som tror på en "ogin" gud, gör det för att de själva är ogina och vrånga och vill ont. För ateisterna är ju Gud en avbild av den troende själv, i stället för att alla människor är en avbild av Gud. I vår kyrka har vi präster, biskopar och ärkebiskopskandidater som glatt spelar med i ateisternas spel och försärkar att de minsann inte tror på någon "ogin" gud - i stället för att försvara sina medkristna och deras tro, kyrkans tro.

En anonym en svarar
4 juni 2023 – 05:47

En fråga till LFL. Hur får du ihop det att Gud är kärleksfull och förlåtande samtidigt som han ville ha Jesus som ett blodoffer för mänsklighetens synder. Jag tycker att logiken haltar när man tänker så. Är inte förlåtelsens innebörd just att man INTE straffar?

"Skarastiftspräst" säger
15 oktober 2013 – 08:15

Ja kära nån så det kan bli...
Jag undrar om Åke Bonnier har förstått vad han har ställt till med....så många kommentarer på hans blogg visar att han verkligen har trampat i klaveret.....han gick för långt i sin liberalteologi...alldeles för långt och det var så himla onödigt. Vad hade han egentligen trott och förväntat sig med sitt yttrande? Att svenska folket är så sekulariserat att ingen bryr sig om när han lägger fram sina liberalteologiska tankar, eller? Nu har han verkligen fått svar på tal, av många, väldigt många. Inte nog att han har skämt ut sig själv, han har även dragit hela Skara stift ned i smutsen. Och detta ärevördiga stift som tog emot honom med så mycken värme och vänlighet, trots att han redan före biskopsvalet hade flaggat om att han var liberalteolog.
Som präst i Skara stift, skäms jag nu på hela stiftets vägnar och jag håller helt med signaturen LFL som menar att Åke Bonnier borde dra konsekvenserna av sitt agerande och lägga ned sin biskopsstav. Har han månne vett att göra det tro?

Anneli Magnusson säger
15 oktober 2013 – 08:30

Grattis Svenska kyrkan som fått Antje Jackelén till ärkebiskop! Det verkar inte ha varit ett så svårt val heller när det kom till kritan.
Anneli Magnusson

Irène Nordgren säger
15 oktober 2013 – 10:07

Ett fyrfaldigt leve för nya ärkebiskopen !

http://www.youtube.com/watch?v=xvwQjV56KxM

// Irène

Antony svarar
4 juni 2023 – 05:47

Hördu Irene, din heretikertoka, varför går du inte med i det post-kristna neo-gnostiska samfundet som kallar sig för den Svenska kyrkan!

Staffanw säger
15 oktober 2013 – 11:12

Tycker visst vi ska gratulera Antje Jackelén till detta viktiga ämbete. Det är hon värd, inte för att hon är kvinna utan att hon är människa. Samtidigt ska vi inte glömma bort att hon valts av politiker, som i många fall företräder rent sekulära partier. Nog är det märkligt. Som att Berlusconis partikamrater skulle välja påve.

Johannes säger
15 oktober 2013 – 11:33

I likhet med många kommentatorer kände jag mig först lite olustig när jag läste igenom Åke Bonniers blogginlägg. Men jag insåg snart att jag inte hade närmat mig texten på rätt sätt. Som lutheran försöker jag leva efter att skrift skall med skrift tolkas och precis så måste det vara även här: Åke Bonniers blogginlägg tolkas bäst med hjälp av sig självt!
Denna sunda princip verkar dock ha gått flertalet kommentatorer alldeles förbi, vilket märks på den upprörda tonen. Sannolikt hade kommentarerna blivit helt annorlunda om man fortsatt läsa efter de första två styckena och där gripit den mångfald av möjligheter som räcks oss att tolka blogginlägget så att det inte uppfattas som ett angrepp på kristna som önskar ha en mer konservativ syn på saker och ting.
Att tolka allting till det bästa är egentligen den enda princip vi behöver. Med hjälp av denna kan vi glädjas åt att ÅB har använt "borde" istället för "skall" i viktiga sammanhang i texten. "Borde" öppnar för tolkning. Jfr "jag skall gå och lägga mig" - "jag borde gå och lägga mig".
Snarare än att tolka bokstavligt får vi istället fundera över dels vad författaren vill uttrycka, dels hur vi kan förstå texten idag. (Det är viktigt att förstå att texten skrevs i en tid då utgången av biskopsvalet ännu inte var känd. Idag, med den kunskap vi har nu, har vi helt andra möjligheter att närma oss texten.)
Värre blev det när jag började fundera på vad som bäst låter oss förstå Åke Bonniers avsikter, blogginlägget eller kommentarerna? Blogginlägget, tänkte jag först, men det kändes för banalt. Kanske är det önskvärt att hämta förståelsen både från inlägg och kommentarer och på så sätt få en mer mångfacetterad (motsägelsefull) bild? Kanske får vi lyfta på hatten och gå vidare, förslagsvis till efter "Sanningen om Gud alltid är större än sanningen om Gud".
Slutligen får vi glädjas åt att det är ett blogginlägg som rymmer många olika tankar och övertygelser. Tyder vi allt till det bästa är det inget problem om vi tolkar texten olika, det blir ändå bra!

LFL svarar
4 juni 2023 – 05:47

Jodu, Jonas, ”tolka” kan man alltid göra. Men som bekant blir man nedklubbad av trospolisen om tolkar något bokstavligt i Svk, och tror att någon menar vad han har skrivit. Naturligtvis menar även ÅB någonting helt annat. Men det är både riktigt och viktigt att inlägget och de 100 första kommentarerna skevs innan valet var avgjort. Men redan dagen före var t.ex. Aftonbladet på det klara med att ÅB försvarade Jackelén mot det kvinnofientliga avskummet. Varför tog han annars till brösttonerna.

Överheten bär inte svärdet förgäves, och det gäller både den världsliga och religiösa. Skjuter man ihjäl folk så finns det en anledning. Överheten gör aldrig fel, när den tar till det grova artilleriet. Min pappa befanns sig i Lunde, Ådalen den där majdagen 1931 när svensk militär sköt ihjäl fyra fredliga demonstranter och en fredlig åskådare. Den sistnämnda stod närmast framför pappa på en liten höjd.

Pappa levde länge med föreställningen att mördandet var nödvändigt. Staten mördar inte sina egna medborgare utan anledning. Och en biskop tar inte till sitt ”biskopssvärd” mot oppositionen inom kyrkan utan anledning. Så tänker man. Och det är de bilden som det profana Sverige bär med sig av ÅB:s agerande.

Men sanningen då. Jodå, pappa och jag har talat om det, sedan jag skaffat en del dokumentation av vad som egentligen hände. Pappas kompis var en officersson, var far hade förbjudit honom att åka till Ådalen, eftersom människor skulle dö. Det var alltså känt i förväg. Men det fanns ingen TV eller andra nöjen, så kompisen och pappa åkte till Ådalen.

Skjutandet upphörde tvärt, när en trumpetare i demonstrationståget blåste eld upphör. Kaptenen som förde befälet blev lika chockad som pappa (De två skulle komma att träffas senare i livet), så att han sprang och gömde sig. Därför kom kulsprutan, som var monterad på taket, inte till användning. Det var upplysningen att den fanns, som fick pappa att helt ändra uppfattning och förstå att skjutandet inte var nödvändigt. Militären var rustad för krig och inte för någon polisinsats.

ÅB har nu för alltid givit det profana Sverige bilden av att vanliga kristna, inkl debattredaktören på Kyrkans Tidning Barbro Matzols och teologiprofessorn Eva Hamberg är en något slags pöbel, en självutnämnd religionspolis, som måste slås ner. Den fråga, som borde besvara, är om ÅB, som inte brukar agera så aggressivt, har skrivit i samförstånd med någon, som stödde Jackeléns kandidatur. Inlägget skrev ju innan valet var avgjort.

Antony säger
16 oktober 2013 – 08:43

1677 år efter Arius död har ett samfund utvecklats för att sprida hans irrlära. Samfundets namn är Svenska kyrkan -grattis alla ni liberala neo-gnostiker!!

Olof Olsson säger
16 oktober 2013 – 01:46

Jag tycker LFL har förtjänat ett svar av biskop Åke. Biskop Åke har besvarat andra i denna diskussion. LFLs berättelser i denna tråd grep tag om mig, men kanske inte om biskop Åke. LFL har dessutom inte gjort sig skyldig till ett endaste övertramp, utan i stället motarbetat övertramp mot biskopen i just denna diskussion. Det tycker jag är snyggt gjort.

Man kan ju undra hur många trospoliser det finns och har funnits bland ledare i kyrkans barntimmar, i söndagsskolan och i konfirmationsundervisning. Hur många olika tungor ni talat med? Har ni något ansvar eller är det fårens ansvar att följa alla nya vinkar och otydliga små tecken från herden? Ska fåren förstå exakt vid vilken tidpunkt det Svenska kyrkan lärt dem egentligen innebär att de missat hela poängen, med biskop Antjes ord?

Här kommer några ord från er nya ärkebiskop Antje: naturvetare lever ofta med den illusionen att för att förstå naturvetenskapen behöver man specialkunskaper men för att förstå religion och teologi behöver man inga specialkunskaper. Så jag vill slå ett slag för att man faktiskt behöver specialistkompetens för att förstå sig på religion och teologi.

Tror inte det stämmer med alla populärvetenskapliga verk av naturvetare. Men för att förstå religion och teologi behöver man specialistkompetens, enligt Antje. Har du specialistkompetens?

Jag ser fram emot den kommande debatten mellan Richard Dawkins och Antje Jackelen. Antje är ju enligt Lunds stift "...professor i systematisk teologi/religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago. Religion och vetenskap är hennes specialitet. Dessutom kan hon ett främmande språk, engelska utöver hennes hemspråk tyska och svenska.

Min varudeklaration är att jag tror inte på Jesu återkomst eller att gudar behöver vara hemliga och mystiska för dem de bryr sig om. I tusentals år. Riktiga vänner behöver oftast inte gömma sig och vara mystiska.

Tänker använda ett språk närmre min egen natur nu. Tillägnat Svenska kyrkan. Fuck off! Alltså Fuck off.

Olle säger
16 oktober 2013 – 03:49

Suck... Du gör ju bara bort dig åke... pinsamt...

nya tant lila säger
16 oktober 2013 – 04:36

Nej, biskop Åke Bonnier gör inte alls bort sig! Det var på tiden att någon sade ifrån om denna fruktansvärda smutskastning som har pågått den senaste tiden av ärkebiskopskandidaterna, närmast biskop Antje Jackelén. Den är ju ännu värre på Dagbloggen. Jag har inte läst allt, men tillräckligt. Rekommenderade mina facebookvänner att läsa, och de som läste förfasade sig! Är detta kristna tongångar att sitta och kasta anonym skit som det görs där? De mest makabra och befängda anklagelser dyker ju upp!
Det är väl bra om Åke Bonnier svarar LFL, om han nu blir tyst för det! Det verkar ju nästan som om hela historien handlade om honom. Och jag har noterat kängorna som på olika håll har delats ut mot mig också från LFL, men jag bryr mig inte längre! Jag säger bara att det är tur att man tror att Gud finns- trots all skit som delas ut! Och varför denna hysteri? Vi kan väl inte påverka Gud och Guds vägar genom att debattera! Det är som om det var vi som skulle leda Gud och inte tvärtom! Jag tror att Antje Jackelén är en mycket klok, kunnig, beläst och troende kvinna! Må hon lycka till i sitt ämbete!

Staffanw svarar
4 juni 2023 – 05:47

Kan du vara lite mer tydlig och precis – vilken ”fruktansvärda smutskastning” – var och av vem?

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Så du är en del av intrigerna på Facebook! Du håller alltså på att smida planer på att anmäla Dag för att du inte ”vågar ta debatten”!
Ynkrygg!

Anders Gunnarsson säger
16 oktober 2013 – 05:35

Att man som ärkebiskop är sååå flummig att man knappt kan urskilja kristendom från allmänreligiocitet är bara en merit som kan försvaras i SvK.

Att som biskop attackera de som förundras över detta, är ett lågvattenmärke.

Man skäms över nivån...

Kyrie eleison

Rudbeckius svarar
4 juni 2023 – 05:47

Jag trodde ändå inte att stiftschef Bonnier skulle falla för frestelsen att sluta upp bakom lojalitetsmanifestationskampanjen som nu pågår. Jag trodde att han hade lite integritet! Lågvattenmärke var ordet!

LFL säger
17 oktober 2013 – 01:36

Svenska kyrkans nuvarande ledning verkar skämmas över sina ärkebiskopskandidater, även över den som valdes till äb. Hearingen är nämligen bortplockad från webbplatsen. Med mörkläggning och hårda ord mot kritikerna ska förtroendet för kyrkoledningen återställas.

LFL säger
17 oktober 2013 – 11:06

Hittade följande på nätet (ämnet filosofi): "All skepticism är självvederläggande. Om någon hävdar: 'Man kan inte vara säker på någonting', så behöver man bara fråga: 'Är du säker på det?' Om skeptikern svarar 'Javisst', så har han övergett skepticismen; svarar han 'Nej', så kastar han bara tvivel över sitt eget tvivel.

Alltså: Man kan inte vara säker på att Bibeln är Guds ord. Är du säker på det? Och kan du i så fall, om du förnekar allting som vi anser oss veta om Gud, vara säker på att Gud finns? Det enda som återstår för uppenbarelseförnekarna i Svenska kyrkans topp är det ontologiska gudsbeviset. Och det är det som leder till slutsatsen att kristna och muslimer tror på samma gud.

"Det ontologiska gudsbeviset, i varje variant, är fullkomligt nonsens. Min första invändning är att man kan 'bevisa' vad som helst med denna metod. Det är t.ex. precis lika lätt att formulera ett 'ontologiskt djävulsbevis' som ett ontologiskt gudsbevis. Tänk dig bara ett väsen med alla djävligheter du kan tänka dig. Om detta väsen inte existerar, så kan du tänka dig ett precis lika djävligt väsen som dessutom existerar – och det vore ju verkligen fördjävligt!"

Alltså: Om Gud har egenskaperna Fader, Son och Ande, och två av dessa tre saknas, så är ju Gud inte fullkomlig. Men du kan också vända på kuttingen och säga att bara den som är EN är fullkomlig, och i så fall ger Muhammed en sannare bild av Gud än Jesus. Vad som helst kan bevisas.

Det ontologiska gudsbeviset utgår inte från Guds fullkomlighet, utan från begreppens fullkomlighet. Alltså: Om både kristna och reformerade asatroende (har slopat de andra gudarna och tror bara på Oden) båda säger att de tror på en enda Gud, tror de då på samma Gud?

De, som säger att kristna och muslimer tror på samma Gud, utgår från begreppens (begreppet en enda) fullkomlighet, inte från Guds fullkomlighet. Jag vill nog inte uttala mig lika tvärsäkert som våra biskopar i frågan. Lite verklig skepticism vore på sin plats. Argumenten är på absolut nybörjarnivå för en filosofistuderande.

Det går inte heller att fly från frågeställningen, som Bonnier gör på twitter, genom att säga att för "oss" är Jesus vägen till Gud. Andra religioners präster får leda sina anhängare någon annan väg. Men är andra vägar verkligen framkomliga? Lite verklig skepticism vore på sin plats.

När ärkebiskopskandidater lovar att muslimer, ateister och hundar får komma till himlen, lovar de mer än vad Gud själv har lovat. Det har de väl fått lära sig i sin utbildning, att det kan de inte göra? Men en god Gud nekar väl ingen att komma till Himlen? Min motfråga: Är det Gud som ska svara inför Sveriges ärkebiskop på yttersta dagen?

Vi har fått "välmenande" präster, som uttalar sig som om de själva vore något slags högsta gudom, som dömer de lägre gudarna. Svenska kyrkan håller på att bli ett proto-hedniskt samfund.

Det har inte att göra med den nyvalda ärkebiskopens kön.

Ytterst handlar denna "inklusivitet" om ett djupt rotat vi och dom -tänkande, Vi kan inte acceptera "de andra" om de inte är som vi är. Men eftersom de vägrar ändra sig, måste vi ändra oss, och åtminstone försöka få till stånd ett möte på halva vägen.

Sett ur både kristen och muslimsk synvinkel så är det en ny, synkretistisk hednareligion, som håller på att växa in i Svenska kyrkan. Men särskilt ny är den inte. Denna nyhedendom har snart funnits i hundra år, och har tydliga ambitioner att ta över kristna samfund, i stället för att starta egna.

Biskoparna borde vara väktare mot sådant, i stället för att anklaga lekmän som gör sin plikt som trons väktare, för att vara "trospoliser". och angripa dem för det. Lite för mycket kyrkliga överhetsfasoner. Liknar mer 1800-tal, då prästerna hade en verklig maktställning i samhället, än 2000-tal.

"Skarastiftspräst" svarar
4 juni 2023 – 05:47

Käre LFL!
Jag har följt dina inlägg här i denna fråga och jag måste säga att du gör det så fantastiskt bra. Du är verkligen en trons försvarare. Det är nästan att man skulle önskat att du hade valts till ärkebiskop. Du talar i klartext och inte med den flummighet som Åke Bonnier och Antje Jackelen valt att förvanska kristen tro.
Du talar om en ”synkretistisk hednareligion” och det är ju precis detta vi nu tycks ha fått. Man måste kunna förvänta sig att de som i sin prästvigning lovat att följa Bibeln och Svenska kyrkans bekännelse ska kunna ge tydligt svar på frågan ang. Jesus och Muhammed och våga säga, inte bara att Jesus ger den sanna uppenbarelsen av Gud utan också att Muhammed är en falsk profet. Det hade jag önskat att den nu valda ”electaärkebiskopen” men även Åke Bonnier skulle ha sagt. Men det vågade de inte. De är ju vigda för att kunna uppträda som trons försvarare, men i stället ger sig Åke Bonnier på dem som ger kristen tro dess rätta ansikte och i hånfulla ordalag kallar dem för ”trospoliser”.
Det allvarliga är inte bara att Muhammed genom sin religion här i vårt land vilselett många människor, utan att de som är kallade att vara Verbi Divine Minister, ”Guds Ords tjänare”, under sken av att förkunna Bibelns evangelium ger människor något helt annat, ”ett annat evangelium”. Denna framtidsvision
antyder redan aposteln Paulus om i Galaterbrevet, där han talar just om detta; ”ett annat evangelium”. Det är tydligen detta som nu våra kyrkliga ledare och de som skulle vara trons försvarare, med Åke Bonnier och Antje Jackelen i spetsen, vill föra fram i form av en ”synkretistisk hednareligion”, där allt går an och ingen har fel, där allt är tillåtet på den väg som ”till himla bär”.

Karin Perjus säger
18 oktober 2013 – 03:16

Tack Åke Bonnier för ditt, som alltid, kloka och befriande inlägg! Tack för att du så modigt står upp och försvarar ärkebiskopskandidaterna och deras sätt att söka uttrycka vad trosbekännelsen vill uttrycka och hur vi kan förstå texterna idag. Tack för att du och Ante Jackelén med flera strävar efter att ge uttryck åt en mer mångfacetterad hållning. Mängden av blogginlägg tyder på att behovet av att tolka och reflektera över kyrkans texter är enormt! genom din förmåga att hitta angelägna ämnen berikar du vår kunskap om vår kristna tro.Många människor har kommit till tro genom att lyssna till ditt och andras förmåga att på djupet tolka vad texterna idag vill säga oss. Skara stift kan vara mycket stolta över sin domprost!
Vi är många som glädjer oss idag åt att Antje blev vald till ärkebiskop! Många med mig hoppas innerligt att du blir nästa ärkebiskop!! Skaraborna har all anledning att vara stolt över dig! Vi är så glada över din blogg som kastar ljus över skriften. Lycka till Åke!

Diakon Karin Perjus med arbetskamrater i Gustavsberg- Ingarö församling

"Skarastiftspräst" svarar
4 juni 2023 – 05:47

Jadu Karin, Skara stift är allt stolta över sin domprost, med all rätt. Han heter Carl Sjögren och är son till förre Göteborgsdomprosten Per Olof Sjögren. Så han har goda anor. Vi har haft bra domprostar under en rätt lång tid. Men det kan man nog inte säga om en eller annan av stiftets senare biskopar, tyvärr.

Karin Perjus säger
18 oktober 2013 – 07:38

Jodå, anonyme skarapräst- Det blev fel! Så här ska det vara förstås! Ni Skarabor kan vara stolta över att ha en så modig, kunnig o moraliskt rakryggad Biskop! Vi är många som önskar att fler präster, biskopar med flera inom kyrkan hade dessa goda egenskaper!Förutan dessa människor fortsätter sekulariseringen! Tack Åke för dina klarläggande, frigörande, lärorika o underhållande blogginlägg!! Karin Perjus Diakon i Gustavsberg- Ingarö församling.

"Skarastiftspräst" svarar
4 juni 2023 – 05:47

Aj då, så fel det blev. Vem som fortsätter sekulariseringen kan ju diskuteras, men den nuvarande skarabiskopen gör nog sitt bästa till att påskynda detta. Det är väl gott för honom att han dock har några ”portföljbärare” med tanke på all den kritik han har fått utstå här. Jag noterar att du är en sådan. Gott så för honom. ”Bären varandras bördor” manar ju oss Skriften.

Micael Grenholm säger
19 oktober 2013 – 05:44

Jag tycker att Lena Andersson i DN uttrycker väldigt bra problemen med åsikten som Åke Bonnier presenterar ovan: http://www.dn.se/ledare/kolumner/med-gud-in-i-tankelattjan/ Att säga att komplexa, konturlösa svar ALLTID är bättre än enkla, raka svar är orimligt. Det beror på frågan, naturligtvis. Och Svenska kyrkans företrädare är idag lika tydliga när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och rättvisa som de första kristna var när det gäller att Jesus är Herre och att Han gör mirakler. Jag hoppas och ber att Svenska kyrkan ska bli lika frimodig när det gäller det andliga som det aktivistiska.

Sven Andersson säger
19 oktober 2013 – 10:58

Finns det ngn som fortfarande läser här? Ännu några tappra, trogna försvarar
Åke och hans resonemang om "trospoliser". De försvarar också dagens "teologi",
men Lena i Dn punkterar mycket av aktuell, teologisk dumhet. Läs och begrunda!

Maria Forsström säger
20 oktober 2013 – 03:20

Så sårande och sorglig läsning, Åke. Trodde aldrig att jag skulle tvingas läsa sådant här från en biskop. Jag tillhör dem som är måltavlan för din ilska. Ändå tror jag så, som jag lärt mig i min barndom, genom miniorer, juniorer, konfirmationsundervisning, Kyrkans Ungdom, i barnkören, i kyrkokören och genom mitt umgänge med alla de texter som jag sjungit med körerna i mitt arbete som kyrkomusiker. Credot är min specifikt kristna tros programförklaring, inte en förhandlingsbar formulering som bör omtolkas för varje tids politiska agenda. Tron är min klippa och jag vill att ett läroämbete i mitt samfund kan uttrycka den klart och tydligt.

Var skall nu mitt hem vara, när jag reduceras till enkelspårig "trospolis" som inte bör få vara hemma i Svenska Kyrkan längre? Vem skall ta hand om min själ? Som någon skrev häromdagen: "Förr lämnade folk kyrkan för att de inte trodde. Nu lämnar folk kyrkan, därför att de tror".

Nils Dacke säger
21 oktober 2013 – 03:50

Jag trodde aldrig att jag skulle få höra en ärkebiskopskandidat, nu vald, sväva på målet huruvida Jesus eller Muhammed uttrycker "den sannaste bilden av Gud". Jag trodde fel och nu har ytterligare en biskop (som en pastor Jansson) ryckt ut till försvar av detta märkliga synsätt.
Man behöver inte ens vara troende kristen för att se den enorma skillnaden mellan Jesus och Muhammed så som den framgår av respektive skrifter.

Jesus framstår i evangelierna som en fridsam person, som predikade kärlek och försoning inkluderande även utstötta och föraktade grupper. Den enda våldsamma handling jag kan erinra mig var då han drev ut månglarna från templet, men det drabbade bara materiella ting. En motsvarande rensning är tydligen dagens svenska kyrka i stort behov av.

Om man som jämförelse tittar på hur Muhammed framställs i Koranen och sunna (traditionen bestående av habiter och sira (biografin över profeten)), framträder en helt annan bild. Muhammed predikade oförsonlighet mot och dödande av "otrogna" i vers efter vers i Koranen. Inte nog med det. Enligt islams egna "heliga skrifter" praktiserade han själv detta flitigt under de tio åren i Medina. Han beordrade och deltog i rövarexpeditioner, han beordrade mord på oliktänkande, han beordrade pogromer mot judar och han ägnade sig åt kvinnorov. Listan kan göras mycket längre. Det finns knappast något grovt brott han inte begick under åren i Medina.

Det framstår för mig som fullständigt obegripligt hur en präst eller biskop kan jämföra ens på samma dag en sådan skurk med Jesus.

Tompa säger
21 oktober 2013 – 09:44

Första budet: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." Så enkelt är det. Take it or leave it. Gud och Allah är inte samma sak. Gud är treenig. Det är inte Allah. Islam ser Jesus som en profet och inte Guds son. Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig." Jesus berättade också om hur man känner igen falska profeter; genom att likna dem vi vargar i fårakläder. Också vid vid usla träd som inte kunde bära frukt. Hajar ni metaforen? Jämför Muhammeds gärningar med Jesus. Den gode frälsaren eller den krigande pedofilen? Vem av dem väljer ni? Ingen tvingar er till den ena eller andra! Höga präster som inte kan första budet eller ser skillnaderna mellan religionerna är ju inte kristna. Vem ska man lita på? Man får väl lita på Gud.

LFL säger
21 oktober 2013 – 01:11

Tänk att det ska vara så svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Om inte den kristna kyrkan själv slår vakt om den kristna tron, kommer det snart inte att finnas någon kristendom.

Men den kristna kyrkan får aldrig låna sig till islamofobi eller anti-islamsk propagana, som är ägnad att utlösa förföljelser mot muslimer. Den interreligiösa dialogen (dialogen mellan företrädare för olika religioner) får inte, som den ekumeniska dialogen (dialogen mellan olika kristna samfund) ha som mål att närma sig varandra i lära och tro. Den interreligiösa dialogen handlar om ömsesidig respekt, gemensamt försvar av religionsfriheten (som är en rätt att utöva SIN religion) och gemensamt motstånd mot utnyttjande av etniska och religiösa skillnader för politiska syften.

Vi får inte underlätta extrema islamistiska organisationers försök att värva proselyter bland unga och teologiskt outbildade muslimer i Sverige, genom att leva upp till den vrångbild av kristna som dessa försöker sprida.

Jag tar skarpt avstånd från alla nedsättande epitet på muslimernas profet. Det är inte så vi ska bevisa kristendomens särart, som den enda religion (vid sidan av judendomen) som Gud har uppenbarat för oss människor.

Det handlar här om att leva i fred, ömsesidig respekt och vänskap med människor som inte tror som vi - vilket även minst 99 % av muslimerna tycker är viktigt. Den, som strävar efter att slå ihop religionerna till en enda, exempelvis genom att tala om olika vägar till frälsning, tror antagligen inte att det är möjligt för OLIKA människor att leva tillsammans, trots allt deras tjoande om mångkulturalism och mångreligiositet.

De lyckas ju inte heller särskilt bra att leva i vänskap med andra kristna, som man klistrar fula epitet på (t.ex. "trospoliser) och till om med jämställer med de extrema islamisterna. Kristna abortmotståndare jämställs med terrorister, som inte ens drar sig för att mörda nyfödda barn. Exempelvis av den "tankesmedia" som har finansierats även av Lunds stift (men hittills inte av Skara stift).

Hatet mot "de andra" måste bekämpas varifrån det än kommer och vilka det än riktas mot.

Alma-Lena svarar
4 juni 2023 – 05:47

Väl talat!

Antony svarar
4 juni 2023 – 05:47

LFL – kan du visa varifrån statistiken om de 99% fredliga muslimerna kommer ifrån?! De omfattande förföljelserna av andra religion (säskilt kristna) i muslimskt dominerade länder talar för att du önsketänker!

Tompa säger
22 oktober 2013 – 10:00

"Nedsättande epitet", jag antar att du menar att jag skrev "krigare och pedofil" om Muhammed. Att det är nedsättande att beskriva honom som det. Ja, det kanske betraktades som normalt på Muhammeds tid att gamla gubbar gifte sig med och hade sex med småbarn. Det kanske var lika normalt att man påtvingade sin religion på andra grupper med krig och annat våld. Men om detta handlande ska respekteras som någon form av förebild eller tolereras, eller på något sätt ses som ett ideal i någon form så har du missat något väsentligt, LFL. Det är ju just detta som kristendomen är emot. Jesus sa: "Låt barnen komma till mig". Det gjorde han av kärlek. Jag behöver väl inte fortsätta resonemanget ...?

Antony svarar
4 juni 2023 – 05:47

Jag håller fullstandigt med dig, Tompa, och är något förvånad över LFL:s reaktion. Vi måste kunna föra en öppen, rak och ärlig kritik mot Islam vilket i många stycke, i sina urgrunder och i grundarens liv, är en förfärlig religion!
Men säg det till de neo-gnostiska trosrelativisterna som leder Svenka kyrkan – i sin egen förvirring närmast likställer de Islam med Kristendommen. Vilka ding-dong heretiker!!

P-A Jonsson säger
4 november 2013 – 11:32

För mig är nyckelordet ÖDMJUKHET.
Att inse att jag är en ofullkomlig människa som inte vet Guds planer och som inte kan sätta mig i Guds ställe och fastslå än det ena än det andra.
Att inse att även Bibelns ord är ofullkomliga människors försök att återge något som egentligen går bortom alla ord.

Vi kan som kyrka erbjuda ett sammanhang och en gemenskap där vi var och en kan hitta vår relation med Gud. Och då måste vi våga lita på att Gud faktiskt verkar än idag. Vi behöver inte ta över Guds roll.
Men vi kan stötta och uppmuntra varandra i sökandet. Vi kan hjälpa varandra att ta ut en riktning mot det centrum som är alltings skapare. Och vi kan göra det med respekt för att vi rör oss in mot den mittpunkten från olika håll och att vår bild av Gud kanske inte alltid ser exakt likadan ut.

Ödmjukhet.
Respekt.
Kärlek.