Tillsammans skapar vi möjligheternas rum


Den gångna veckan bjöd stiftet in till glesbygdkonferens på Storhogna högfjällshotell. Konferensen kändes viktig och angelägen. Förtroendevalda, anställda och ideellt aktiva från stiftets alla hörn möttes för att dela erfarenheter och fundera kring vad det är att vara kyrka i glesbygd. Vad det innebär att leva i glesbygd kunde vi alla berätta om. Men vi behövde fördjupa oss mer i begreppet kyrka. Berättelsen i Lukas 19:e kapitel om den kortväxte Sakaios möte med Jesus blev en vägvisare på den upptäktsfärden.

Här är några av våra slutsatser: Kyrkan är inte bara en byggnad utan en världsvid gemenskap med Jesus i centrum. Att vara kyrka är att skapa rum som ger möjlighet till möten mellan Gud och människan. Jesus ser det vi inte ser därför skall vi följa honom och inte människors sätt att tänka. Att vara kyrka är att se och bekräfta den lilla människan. Kyrkans uppdrag är inte att bevaka/bevara det som alltid har varit i det egna sammanhanget.

Sedan fick vi glada trendrapporter från unga röster i vårt inland som menar att det inte alls är självklart längre att de unga vill flytta från bygden. Dagens unga generation resonerar på ett helt annat sätt än vi gjorde när jag var ung. Något har hänt. Nya tankesätt, värderingar och nya möjligheter att möta och ta in världen gör att många unga vill skapa sig en framtid i den egna hembygden. Den tidigare så starkt rådande materialistiska och urbana normen är på väg att brytas sönder. Hur möter vi då detta som kyrka i glesbygd? Kan vi skapa rum för nya möjligheter i våra sammanhang eller sitter vi fast i gamla organisations- och maktstrukturer och gamla sätt att tänka kring både kyrka och glesbygd?

En av våra slutsatser under konferensen blev att det är oerhört viktigt att kyrkan, som i vissa fall är den enda institution som finns kvar i bygden, blir en samverkande kraft. Kyrkan får inte bidra till att bevara en bymentalitet som försvårar samverkan på landsbygden. Kyrkan i glesbygden har ett ansvar för att de egna resurserna används på ett sätt som stöder, uppmuntrar och möjliggör samverkan mellan byar och samhällen. Genom gemensamt ansvarstagande skapas den kraft som krävs för att glesbygden skall orka överleva och förmå ta emot nya entreprenörer, nya generationer och nya sätt att överleva och försörja sig i våra bygder.

Ensam är inte stark. De små sammanhangen, den lilla människan, hörs och syns inte om de inte lyfts fram och får bekräftelse. Kyrkans uppdrag i glesbygd är, att med Jesu kärleksbudskap i centrum, lyfta fram och bekräfta människor. Det gör vi genom att skapa rum för nya alternativ för liv och gemenskap bortom konsumismens, materialismens och storstadsnormens världsbild. Vi måste precis som Sakaios och Jesus låta bli att lyssna på den mumlande folkmassa som alltid tycks veta vad som är bäst och vad som går för sig. Möjligheternas rum skapas aldrig av denna mumlande massa utan av de som vågar se vidare perspektiv.
+Eva

En kommentar

Per Helmerius säger
8 mars 2016 – 02:03

Hej
Kan du sluta använda ordet kyrka, när du menar församling. Det ligger löjets skimmer över detta att hela tiden skriva kyrka, när Jesus själv använder ordet församling. Kyrka nämns aldrig i Bibeln. Men det kanske låter lite finare för vissa eller lite längre ifrån att vara kristen och frälst. Kyrka är för mig en byggnad. byggd av människohänder.

biskopeva svarar
11 mars 2017 – 02:16

Ordet kyrka kommer från grekiskans kyriakä som betyder det som tillhör Herren. Ordet betyder alltså inte byggnad utan skulle kunna översättas med ”Guds familj”. I Nya testamentet finns ett annat grekiskt ord som används på samma sätt ekklesia. Det ordet betyder ”de som samlats” och ligger bakom spanskans iglesia och franskans église, ord som i dag används, precis som vårt ”kyrka”, både om byggnad och de som samlas i Herrens gemenskap. I bibeln används ordet, precis som du säger om församlingen och det är det som är ordets grundbetydelse. (se t.ex Matt 16:8) Byggnaden där församlingen samlas har sedan bara helt enkelt fått samma namn. Bakom de grekiska orden finns ett hebreiskt uttryck kehal Jahve, Guds församling, som inte bara tolkades som den jordiska församlingen utan som en evig gemenskap som består av alla människor som Gud kallat och utvalt. Paulus använder ofta det uttryckets grekiska motsvarighet och då översätter vi det med ”Kyrkan”. Ordet Kyrka används alltså av kristna i hela världen för att beteckna den stora gemenskapen som vi alla utgör tillsammans som Guds världsvida familj med Jesus i centrum, här på jorden men också i evigheten. Allt gott! +Eva

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *