Kyrka och politik hör ihop

Det händer att Svenska kyrkan ifrågasätts för att vara för politisk, ibland framställs det som ett nytt fenomen. I spåren av reformationens 500-årsminne och protestantismens födelse, vill jag därför påminna om Martin Luthers åsikt att tro och politik ska följas åt. Politik är engagemang och ansvar för den värld och det samhälle vi lever i, det ligger i den lutherska kyrkans identitet att ta detta ansvar på allvar.


Under innevarande år – då Svenska kyrkan uppmärksammat reformationens 500-årsminne – har mängder av böcker och tidningsartiklar fördjupat kunskapen om Luther och hans betydelse för Europa och vårt land. Jag hoppas att det vid det här laget är känt att bilden av Luther som en fördömande och tråkig moralens väktare som sitter på vår axel inte är sann. Däremot har Martin Luther betytt oerhört mycket för uppfattningen att människan är en fri varelse och att hon därför har rätt att själv kunna skaffa sig kunskap på egen hand.

En annan del av Luthers tankegods är uppfattningen om varje kristen människas ansvar för sina medmänniskor och för samhället. Den uppfattningen innebar att Luther inrättade fattigkassor i städerna och startade skolor för både pojkar och flickor. Och därför är det utifrån den lutherska läran rätt för kyrkan att agera i politiska frågor. Martin Luther ansåg att tro och politik skulle följas åt men han hävdade också att om detta ska utföras på bästa sätt behöver man se och respektera skillnaden mellan det världsliga och det andliga. Han såg det som att Gud finns med både i kyrkan och i världen, på samma sätt som samma hjärna styr både höger och vänster hand.

Politik är engagemang och ansvar för det vi har gemensamt på denna jord. Det ligger i en luthersk kyrkas identitet att se detta ansvar som en del i kallelsen att vara kyrka. Detta var något jag tydligt fick erfara när jag i våras fick vara delegat vid Lutherska världsförbundets generalkonferens i Namibia. Delegater från hela världen firade gudstjänster och hade bibelstudier men diskuterade också mänskliga rättigheter, rättvise- och jämlikhetsfrågor och det politiska läget i världens länder. Konferensen resulterade i en mängd uttalanden kring förtryck, sexuella förbrytelser, fattigdom, klimatförändringar och om flyktingsituationen i världen, men också om behovet av dialog mellan religioner. Bakom uttalandet stod lutherska kyrkor runt om i världen.

Ordet reformation betyder både att gå tillbaka till källorna och att förnya. Det behövs en ständig reformation för att värna det mest dyrbara och mest sårbara av allt vi har på denna jord: medmänsklighet, frihet, rättvisa, kunskap och ansvar för vår värld.

Gratis är det latinska ordet för nåd och ett kärnord i den lutherska teologin. Summan av hans teser skulle på modern svenska kunna vara: Varken människan, naturen eller gudsrelationen är till salu. Ingen ska kunna profitera på detta för det är gratis. Vi har fått våra liv, vår jord och Guds kärlek utan krav – av nåd. Låt oss därför tillsammans vara rädda om och ta ansvar för denna gåva. Det är en reformation vi sannerligen behöver, varje dag.
+Eva

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *