Gud är med oss


För andra gången har jag idag fått leda en vigningsmässa på Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen som den också kallas. Här kommer en något förkortad version av min predikan och vigningstal.

Det är två teman som hör nära samman. Gud står i centrum och som en konsekvens av det också vår kallelse och sändning som kristna och kyrka. Vi har del i Guds mission i världen.

Allt börjar hos Gud som handlar med oss och hela sin skapelse. I Guds frälsningshistoria omsluter det oändliga den tidsbegränsade värld vi lever i. I den frälsningshistorien är du och jag inneslutna. Som tema har jag valt Gud är med oss. Det är ju det namn Jesus bär, Immanuel. Det är också ett tecken för den gudomliga kärlekens handlande. Gud med oss. Gud längtar efter oss och är närvarande hos oss, redan innan vi inser det och sätter vår tillit till det.

Utgångspunkten är inte vad vi förmår utan vad Gud ger och som vi får ta emot och förvalta genom att dela med andra. Vi förs in i en gudomlig verklighet som är större än vår egen föreställningsvärld.

När vi samlas inför Guds ansikte möter vi grunden för vår sändning som kyrka, för oss alla på dopets grund och för er som ska vigas till särskild tjänst. Vår sändning är helt beroende av att Gud uppenbarar sig som den som skapar, frälser och ger liv. Gud förnyar och leder oss genom livet. Gud är med oss.

Gud är större än vi kan föreställa oss. Det finns alltid mer att upptäcka och ta emot. Ett fantastiskt budskap om det finner vi i en av texterna för denna dag, i Romarbrevets 11:e kapitel:
”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting.”
Det ger perspektiv på oss själva och vårt beroende av Gud. Det är av nåd Gud handlar i skapelsen, till vår befrielse och förnyelse av livet. Det faktum att Gud är större än vi kan tänka och beskriva betyder däremot inte att vi är hänvisade till vår egen bild av Gud.

Spår av Gud finns i skapelsen. Det finns en gudomlig uppenbarelse i historien. Gud utblottade sig och lät sig födas som en av oss och låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd genom Jesus Kristus. Guds livgivande ande uppehåller livet och leder oss in i Guds ord och på vandringen med Kristus. I evangeliet om Jesus Kristus möter vi det väsentliga om vårt livs ursprung, mening och mål. ”Av Gud, och genom Gud och till Gud är allting”, som det står i Romarbrevet. Grunden för kyrkans mission är mötet med levande Gud och bekännelsen till Kristus.

Med det här breda perspektivet går vi in i dagens evangelium med berättelsen om mötet mellan Marta och Jesus.

Vi känner till ett annat av deras möten. Marta var på hugget. Hon hade massor av dagliga bestyr att ordna med. Det är lätt att känna igen sig i henne. Marta klagade över att hon fick slita medan Maria satt och lyssnade på Jesus. Men Jesus tyckte att hon oroade sig alltför mycket och gjorde Maria till föredöme eftersom hon valde det viktigaste.

I dagens berättelse om Marta är hon på hugget igen. Det är något kraftfullt och ivrigt över henne. Maria avvaktar hemma. Marta skyndar till Jesus så snart hon hör att han är på väg. Denna gång hamnar Marta rätt när hon tillåter sin längtan att styra handlandet och använder sin energi.

Marta kommer till Jesus i sin nöd eftersom Lasaros har varit död i fyra dagar. Hon har tillit till Jesus när hon säger att Lasaros inte skulle varit död om Jesus kommit tidigare. Och hon tror på att Jesus har en så nära gudsrelation att Gud ger honom vad han än ber om.

Marta lade fram sin situation och visade tro på Guds möjligheter att handla genom Jesus.

Men nog skorrar det som Marta säger lite illa för många. Om Jesus varit där hade inte Lasaros varit död. När vi förlorar någon älskad kan vi nog tänka så. Gud kan inte ha varit där eftersom det värsta tänkbara hände. I Martas ord verkar det finnas en antydan till anklagelse. Om du Gud verkligen varit hos oss hade det inte behövt hända. I livets svåraste stunder kan Gud vara fördold. Vi förmår inte alltid hålla Guds löften levande för oss. Men det betyder inte att Gud inte är närvarande, att Gud inte är med oss under de dagar när mörkret verkar ta över. För en människa i en brusten värld går det inte att finna en förklaring eller mening i allt som sker. Vi får då klamra oss fast vid Guds löften.

Samtalet går vidare. Jesus talar om att hennes bror ska uppstå. Det budskapet tar Marta till sig utifrån sin övertygelse om de dödas uppståndelse vid tidens slut. Hon förtröstar på att det också gäller Lasaros. Marta fortsätter visa tro på Guds möjligheter.

Då tillför Jesus en ny dimension i samtalet med Marta. Han säger: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” Det är något radikalt mer än Marta förväntar sig. Uppståndelsen sker nu. Den hör inte bara till jordelivets slut. Det eviga omsluter vår stund på jorden. Gud gör allting nytt. Det handlar om försoning och frälsning, om befrielse, förnyelse och upprättelse genom Jesus Kristus. Han är uppståndelsen och livet. Döden förlorar sin makt. Den blir en övergångsfas eftersom det liv vi får ta emot här sträcker sig in i evigheten. Uppståndelsen hör inte bara till framtiden, eller rättare sagt framtiden börjar nu.

Berättelsen om Marta låter henne bli en förebild för oss när det gäller att söka sig till Jesus och sätta vår tillit Guds möjligheter genom honom. Jesus ser vår längtan och möter våra innersta behov. I det mötet förnyas våra liv.

Berättelsen om Marta visar också att Gud har mer att säga och ge än vi vanligtvis förväntar och kan föreställa oss. Vi behöver inte vänta på Guds rike. Det kommer genom Jesus som är uppståndelsen och livet. Guds rike utvidgas när Guds vilja får ske mitt ibland oss. I vår mässa får vi del av dess kraft.

Det behövs en motkraft som öppnar upp nya perspektiv och ger delaktighet i en värld av nåd, kärlek och barmhärtighet, av samhörighet och kallelse till tjänst.

Vi möter en Gud, som ville våra liv och gav oss ett oändligt värde och kallar oss att vara medarbetare i skapelsen. Vi möter en Gud som talar till oss när vi det är svårt och vi söker livsmening och hopp. Vi möter en Gud som kallar oss till befrielse, förnyelse och gemenskap, ja till att leva uppståndelseliv.

Gud är med oss. Jesus går vid vår sida. Anden förnyar livet och vägleder.

De medmänniskor vi möter är alla skapade till Guds avbild. De har strävat efter att kärleken ska prägla deras liv. De behöver få höra att deras längtan möts av en gudomlig närvaro och ett gudomligt handlande. Se människors värde, sökande och behov. Visa i ord och handling att kristen tro gäller livet. Vi är kallade till tjänst för Guds rike. Det kommer att göra skillnad. Livet behöver bli mer människovärdigt. Det sker när vi låter Gud vara med oss.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.