Att växa av nåd


Att växa av nåd – det är en kallelse till varje människa.
Nåd och åter nåd, från en evig, aldrig sinande gudomliga källa, som föder, uppehåller och förnyar livet. Allt som flödar fram ur källan är gåva. Inget ges som ersättning, kompensation eller belöning för något som vi utfört. Av Gud, genom Gud och till Gud är allting. Nåden återspeglar Guds vilja och uppenbarar Guds närvaro och handlande med oss.

Från Guds hjärta strömmar nåden fram som den självutgivande kärleken. Den ger förutsättningar för liv och möter våra grundläggande behov. Tar vi emot den kan vi växa som människor och kristna.

Att leva inför Gud är att ta emot nådens gåvor. Gud ger, förnyar och sänder till tjänst. Att växa av nåd är att ständigt ta emot, förvalta gåvorna och ge vidare. Vi är nådens budbärare. I dagens evangelium om vinstocken och grenarna förkunnar Jesus att det finns ett nödvändigt beroende som ger liv och en kallelse att ta vara på livet hos honom så att vi bär frukt.

Stort att vara människa med gåvor av nåd
Det är stort att vara människa. Att vi lever vittnar om Guds nåd. Vårt oändliga värde har vi genom vad vi är, inte vad vi presterar. Vi är skapade till Guds avbild, och i det ligger ett program för livet, att bli det vi är.

Varje människa har fått personliga nådegåvor. Vi kan tänka och skapa, älska, visa barmhärtighet och omsorg. Det gör skillnad om vi använder de gåvorna i medmänniskans tjänst, för världens skull. Vi är till för andra i ett ömsesidigt beroende och samspel.

Liksom Gud är skapare, frälsare och livgivare möter nåden och nådens gåvor i många former. Vi kan varken förfoga över eller begränsa nåden men väl upptäcka, leva av och förvalta den. Nådegåvorna har en särskild plats i kyrkan och församlingen. Här kan vi upptäcka och ta emot dem genom nådemedlen, förkunnelsen av evangelium och sakramenten.

En kallelse till alla att vara nådens budbärare
Vi som gått in i särskild tjänst är till för att andra ska ta till sig nåden, se sina nådegåvor och få växa av nåd.

Det handlar om självkänsla och självförtroende grundade i att vara någon, vara sedd och älskad, vara kallad att betyda något, göra skillnad. När det blir innehållet i våra många medmänskliga möten på vitt skilda mötesplatser, öppnas vägen för fler in i en kristen tro som gestaltas i liv.

Skaparen och Anden förenar alla människor i liv på vår jord. Den räddning och förnyelse som Jesus ger besvarar den längtan vi bär på och det sökande som hör till vår existens. Dopet förenar oss präster, diakoner och biskopar med alla andra i kyrkan i uppdraget att som nådens budbärare dela tro och liv.

Jesus är vinstocken, den stam som föder och håller samman vinträdets grenar. Vi är grenarna som måste få näring genom honom. Därför hör till den kristna trons och livets väsen att ständigt ta emot och hämta andlig kraft från Gud. Likaså hör till det kristna livets villkor att brottas med trons frågor och livets utmaningar och att delta i kampen mot det onda som bryter ner och drar isär, som gör att vi inte bär frukt. Gud ansar oss som grenar genom att tala till oss.

Att leva och växa av nåd gäller för varje dag, det är kopplat till det Martin Luther kallade daglig omvändelse, att överlåta sig till Kristus, be om förlåtelse och ta emot den nåd som Gud ger i förlåtelsen. Nåden strömmar inte fram till oss om vi inte lever vända till Gud och ber om befrielse och upprättelse.

Jesus berättar om förutsättningarna för våra liv som grenar på vinstocken. Av nåd lever vi förankrade i Jesus som är vinstocken. För att förbli i honom måste sådant som hindrar Guds vilja med våra liv ansas bort, så att vi bär frukt. Därför behöver vi prioritera både förankringen och förnyelsen.

Kyrkans och församlingens uppdrag är att delta i Guds mission i världen och det samhälle vi är en del av. Där finner vi vår konkreta kallelse genom att Jesus visar vägen. Med de nådens gåvor vi tar emot kan vi med förtröstan leva i tro, visa på hoppets tecken och återspegla den gudomliga kärleken.

Nåd och åter nåd finns att ösa ur den gudomliga källa som uppenbarar sig i Kristus. Vi får växa av nåd genom att leva Kristusliv och dela med oss. Vi följer Jesu ord, ”Bli kvar i min kärlek”, genom att ta emot de välsignade gåvorna vid nådens bord, livets bröd och välsignelsens bägare.

(Inledningsmässa vid diakon- och prästmöte 22 aug 2017. Joh 15:1-10)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.