Jul för de utsatta


Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. De orden ur Jesaja 9 beskriver inte ”de andras” situation utan allas vår situation. Guds son föds som världens ljus för att mänsklighetens och varje människas mörker ska fördrivas. Han är den nya människan, vår framtid och vårt hopp, som det står i en av nattvardsbönerna.

Eftersom vi alla i grunden är utsatta börjar all förändring och förnyelse av livet med oss själva. Det innebär att erkänna delaktighet i världens bortvändhet från Gud och att bejaka det personliga behovet av att befrias från mörkret. Detta sker genom Jesus Kristus. Gud är med oss.
Advents- och jultiden är ljusets tid. Mörkret ska fördrivas genom ljuset. Det svarar mot den längtan som vi bär på. Utan ljus inget liv. Därför tänder vi ljusen.

Advents- och jultiden är familjernas och de nära relationernas tid. Därför blir kontrasterna tydliga, när familjer splittras och relationer går sönder. Till kristen tro hör att stå upp för relationer. Därför måste vi protestera när flyktingfamiljer som vill återförenas i vårt land inte får göra det. Det handlar om medmänsklighet och att de nära relationerna är avgörande för de utsatta. Utan familjeåterförening ingen integration.

Advents- och jultiden är barnens tid. I kristen tro har barnen en särställning. Vi lyssnar till julevangeliet. Inget stall har beskrivits så idylliskt som det stall där Guds son föds. Det är ovanligt rent och ljust, fyllt av harmoni, gemenskap och glädje. Det glädjefyllda budskapet om att Gud kommer till oss i Jesusbarnet dominerar. Men bakgrunden får vi inte tappa bort. Det fanns inte plats för den heliga familjen i härbärget. Därför måste de ta in i ett stall som var lika smutsigt som alla andra, knappast en lämplig förlossningslokal. Från första början solidariserar sig Gud med de allra mest utsatta, de som saknar en plats att bo på, ett hem att skydda barnen i. Det är ett budskap också för vår tid med de många på flykt. Den heliga familjen blev en flyktingfamilj.

Julbudskapet förkunnar att människan är oändligt värdefull i Guds ögon och ska behandlas med värdighet. Gud uppenbarar sig som ett utsatt barn och som den medlidande. Jesus kommer med försoning, befrielse och förnyat liv. Han vill få plats i vårt hjärta. Det gör skillnad.
En Välsignad Jul för ett Gott Nytt År!

+ Ragnar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.