KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan


Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 18

(translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

09.07.13 12:39

KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan

Metropoliten Emmanuel av Frankrike, avgående ordförande i Konferensen för europeiska kyrkor (KEK), har sagt att den 14:e generalförsamlingen i Budapest var ”en lång men givande resa på floden Donau”.

I slutet av mötet sa han att KEK återigen ”avreser med gynnsamma vindar som kommer att föra oss till fredliga hamnar”.

Generalsekreteraren Guy Liagre, som talade tillsammans med metropoliten Emmanuel måndagen den 8 juli på KEK:s sista presskonferens, berömde de tre moderatorer som fungerat som ordförande under generalförsamlingens sammanträden om den centrala frågan att anta en ny konstitution.

Moderator och medmoderator för de konstitutionella överläggningarna var ärkebiskop Michael Jackson (Church of Ireland), Dr. Sheilagh Kesting (Church of Scotland) och Dr. John Chryssavgis (Ecumenical Patriarchate of Constantinople).

På presskonferensen talade KEK:s ordförande om den bitterhet som vissa människor upplevde under generalförsamlingen över vissa förändringar i konstitutionen med avseende på relationen mellan konferensen och andra sammanslutningar, i synnerhet de grupper som representerar kvinnor och unga.

Metropoliten Emmanuel kunde konstatera att formuleringarna i KEK:s nya juridiska dokument inte är perfekta: ”Det finns mycket kvar att göra. Det finns också utrymme för förbättringar.” Han påminde om att vi när vi försöker hela relationer ska sträva efter ljus, inte eld. Diskussionerna ska inte leda till känslosamhet.

Liagre tillade att ”ungdomsorganisationerna representerar de unga, men kyrkan representerar också de unga”. Unga personer och andra grupper med en särskild övertygelse ska inte behandlas på annat sätt än kyrkorna, utan som beståndsdelar i Jesu kropp.

************

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.  

Mer information www.ceceurope.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *