Om Centrum för religionsdialog


I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.

Som trossamfund har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att utveckla och förmedla kunskap om andra religiösa traditioner. Hur vi som kristna kan förstå dem och främja de goda mötena över religionsgränserna. I detta sammanhang är den egna teologiska reflektionen över erfarenheter av religionsmöten av stor betydelse.

Vad gör vi?

Centrum för religionsdialog erbjuder
• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Samtalsgrupper av skilda slag
• Studieresor
• Handledning och rådgivning
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Bibliotek

Här kan du läsa om vad vi gjorde under 2019: Centrum för religionsdialog verksamhetsberättelse årsrapport 2019

Läs merSvenska kyrkans webbplats

Vi finnsFacebook

Länk till Centrum för religionsdialogs bibliotekskatalog