Artiklar


Svensk kyrkotidning 10/2017: temanummer om reformation och religionsmöte. Artiklarna på detta tema skrivna av Helene Egnell, Sebastian Selvén, Frédéric Brusi och Malin Norrby publicerar vi i pdf-format med tillstånd från SKT. Du kan prenumerera på SKT genom att skicka e-post till prenumeration@skt.se :

Helene Egnell och Sebastian Selvén: Vad gör vi med Luthers judehat?

Frédéric Brusi: Om reformationer inom islam: Del 1 och Del 2 (stor fil)

Malin Norrby: Att bearbeta vår lutherska matblindhet

Helene Egnell: På väg mot en reformatorisk religionsteologi 

Svensk Kyrkotidning 2/2019 Helene Egnell: Religionsdialog är som att odla valnötter

Svensk Kyrkotidning 4/2019 Helene Egnell: Om det inte vore för pogromen i Kielce vore inte Improperierna ett problem

Svensk Kyrkotidning 2/2020 Ulf Lindgren: Kan vi lära något av judiska mystiker?

Svensk Kyrkotidning 4/2020 Peter Lööv Roos: Lärdomen från pestens Damaskus

Svensk Kyrkotidning 4/2020 Anders Göranzon: Under samma chuppah (Vigselordningen som beskrivs i artikeln återfinns ovan under ”Gudstjänstmaterial”)

Svensk Kyrkotidning 5/2020 Malin Norrby: Varför finns ”den Andre” på väggen?

Svensk Kyrkotidning 7/2020 Anita Yadala Sunesson: Teologisk exklusivism och vardagliga religionsmöten i Indien

Svensk Kyrkotidning 10/2020 Helene Egnell: Ekumenik och religionsdialog: Hur hänger de ihop?

Nordisk judaistik Vol 31 No 2 2020 Håkan Bengtsson: Didaktiska reflektioner om judendom, stereotyper och tankefigurer

”Interreligiös inspiration till ledarskap” av Helene Egnell i antologin Kvinnligt religiöst ledarskap – En vänbok till Gunilla Gunner (Södertörns högskola 2020)