Länksamling


Almanackor och kalendrar

BBC iWonder: Religious Festivals and Holidays

Interfaith Calendar: Primary Sacred Times for World Religions

 

Evenemang och museer

Judiska museet

Kåldolmens dag

Re:Orient

 

Forskning och omvärldsanalys

American Diversity Report

Centrum för samtidsanalys: Religion i en global tid

CESNUR: Center for Studies on New Religions

ESWTR: European Society of Women in Theological Research

Forskning i Svenska kyrkan

Islam i Europa: Universitetet i Oslo

 

 

Fredsarbete och dialogprojekt

The Balfourproject

The Elders

FODIP: The Forum for Discussion of Israel and Palestine

Fredskultur

Nansen Fredssenter

Oasis of Peace/Neve Shalom/Wahat al-Salam

Parent’s Circle

Religions for Peace

Shalom-Salaam

S:t Ethelburga’s

Sveriges interreligiösa fredsråd

Vox Pacis

Vägra hata!

 

Gender

Institute for Feminism and Religion

Faith in Feminism

Systerskap och religionsmöte

 

Interreligiösa centra, nätverk och organisationer

Bendorfer Forum (Tyskland)

Center for Interfaith Relations (U.S.A.)

Center for sameksistens: Islamisk-kristent studiecenter (Danmark)

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift

Charter for Compassion (U.S.A.)

Cordoba House (U.S.A.)

Dialogcentrum

Dialogsenteret Emmaus (Norge)

Dor Kemmyn (Storbritannien)

Faith House Manhattan (U.S.A.)

Folkekirke og religionsmøde (Danmark)

Global Network of Religions for Children (Internationellt)

Guds hus i Fisksätra

Interfaith Greece (Grekland)

Interfaith Network for The United Kingdom (Storbritannien)

Interfaith Scotland (Skottland)

International Council of Christians and Jews, ICCJ (Internationellt)

International Student Conference of Muslims, Christians and Jews in Europe, JCM (Internationellt)

Interreligiösa centret, Göteborg

Kirkelig Dialogsenter (Norge)

London Interfaith Centre (England)

Network For Interfaith Concerns, NIFCON (Anglican Communion)

Parliament of The World Religions (Internationellt)

Presence and Engagement (Church of England)

Programme for Christian-Muslim Relations in Africa, PROCMURA (Pan-Afrikanskt)

Samarbetsrådet för judar och kristna

S:t Philip’s Centre (Leicester, England)

Sveriges interreligiösa råd

Tillsammans för Sverige: Fryshuset

United Religions Initiative (Internationellt)

 

Klimatfrågor

Interfaith Declaration on Climate Change

 

Mänskliga rättigheter

Marrakech Declaration

Oslo Coalition

 

Samfund och paraplyorganisationer:

Hindu Forum

Islamiska förbundet

Judiska församlingen i Stockholm

The Lutheran World Federation

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Stockholms buddhistcenter

Stockholms katolska stift

Svenska kyrkan

Svenska missionsrådet

Sveriges buddhistiska samarbetsråd

Sveriges kristna råd

Sveriges muslimska råd

The Porvoo Communion

World Council of Churches

 

Tidskrifter och nyhetstjänster

Christian Muslim Digest (NIFCON)

Critical Muslim

Huff Post Interfaith

Journal of Interreligious Dialogue

al-Monitor: The Pulse of The Middle East

Religion and Gender

Reuters Faith World

Washington Post on Faith

 

 

 

 

 


Sidan skapad av Malin Norrby