Till innehåll på sidan

Förbönslåda

En del av diakonins uppgifter och möjligheter är förbönen. Ibland när vi har något angeläget att be om är det gott att få dela det med någon annan. Om du har ett böneämne som du vill dela erbjuder diakonibloggen två olika möjligheter:

  1. Maila ditt böneämne till diakoni.se@gmail.com. Om du gör det uppmärksammas din bön vid en gudstjänst i Värnamo kyrka. Den läses inte upp och den publiceras inte på Diakonibloggen, men den innesluts i den allmänna förbönen vid Sinnesrogudstjänsten.
  1. Om du önskar att din bön ska vara synlig för andra hänvisar vi dig till Svenska kyrkans bönewebb. Där publiceras din bön på internet. Vi publicerar inte insända böneämnen på Diakonibloggen.

Välkommen att dela din bön!