Till innehåll på sidan

Nära dig

Ibland är det inte lätt, inte lätt att vara förälder, att vara mamma eller pappa. Ibland är det klurigt att få vardagen att gå ihop, att få relationer omkring sig att fungera. Ibland grubblar vi över livsmeningar och kanske finns det tillfällen i livet då sorgen etsat sig fast inom oss.

I dagen Sverige finns en mångfald att vägledande coacher som finns som bollplank för att vi ska få en guide frammåt. Det många av oss inte vet om är att diakoner i Svenska kyrkan finns tillgängliga som medvandrare, guider och coachare.

Diakonerna är utbildade i samtalsmetodik, psykologi och själavård och har tystnadsplikt. Du kan kontakta diakonen i din församling för upprepade samtal eller för ett enstaka samtal.

Svenska kyrkans hemsida kan du söka efter en kyrka/diakon nära dig.