Om dopfestivalen


Om Dopfestivalen 2012
Fredag 13 januari kl 9-21 till lördag 14 januari kl 9-17 på Stockholm Waterfront Congress Centre med 1.000 deltagare. De som inbjuds till Dopfestivalen är ideella, anställda och förtroendevalda medarbetare i stiftets församlingar. Programmet skapas från maj till september i en process där Dopfestivalens programgrupp tar initiativ till en dialog med församlingarnas medarbetare.

 

Tanken är att både stiftskansliets och församlingarnas medarbetare redan våren 2011 börjar bearbeta frågor om dopet, så att man tillsammans och i dialog bygger upp och skapa innehållet i de gudstjänster, seminarier och workshops som Dopfestivalen ska rymma.

För mer information, ta kontakt med: Björn Eriksson Bo Larsson