Julia for president!


Andra dagen i Hannover. En dag med medlemsförhandlingar, film och ekumenisk mottagning. Viktigaste beslutet var att Julia Helmke blir ny ordförande i Interfilm efter Hans Hodel. Julia leder till vardags centret för konst och kultur i lutherska kyrkan i Hannover.

Julia Helmke
Julia Helmke

Hon har disputerat i teologi på en avhandling om dialogen mellan kyrka och kulturliv, där hon bland annat granskar de ekumeniska priserna i Berlin och Cannes fram till 1989. Hon har också varit verksam som filmkritiker med studier vid Munich School for Television and film i ryggsäcken.

Visioner framåt

I sitt första anförande som ordförande lyfte hon fram tre visioner att jobba för:

1 Bevara ekumeniken. Alltså genom kontakterna med systerorganisationen Signis. Men också genom att Interfilm rymmer medlemmar från en rad olika protestantiska samfund.

2. Fortsätt att prioritera juryarbetet. Det är det som är Interfilms livsnerv.

3. Satsa mer på kommunikation. Internt och externt. Interfilm är en väldigt liten och delvis okänd organisation som bygger på ideella insatser. Ändå finns man på drygt 20-talet festivaler år ut, år in. Här blir generationsväxlingen i ledarskapet ett nödvändigt lyft. Ambitionen är mer transparens med självklar närvaro på facebook och twitter. Så småningom.

Förundran

Interfilms styrelse 2013. (Charlotte Wells saknas)
Interfilms styrelse 2013. (Charlotte Wells saknas)

Ekonomin är en ständig orsak till förundran. Hur kan man åstadkomma så mycket med i princip noll medel? Utan att trassla in mig i siffror kan jag nämna att medlemsavgifter utgör cirka en tjugondel av de faktiska kostnaderna.

Varje år står filmfestivalerna för kostnader på ca 100 000 euro för hotell och resor till ledamöter i ekumeniska jurys. Hyfsat konkret kvitto på att kyrkornas närvaro värderas.

Charlotte Wells i styrelsen

Charlotte Wells
Charlotte Wells

För egen del var det dags att säga tack efter tre år i Interfilms styrelse. Lämnar över till Charlotte Wells, min efterträdare som kulturhandläggare kyrkokansliet, som nu valdes in som Svenska kyrkans representant i styrelsen för perioden 2013-2016.

Hon kommer till Svenska kyrkan med bred kulturerfarenhet i bagaget, bland annat från Hultsfreds musikfestival, och senast från Psykiatrihistoriska muséet i Säter.

Lite film blev det också denna lördag. Mer om det i nästa inlägg.

För den tyskspråkige, lite bonusmaterial om presidentvalet.

Mikael Larsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *