Uppdrag Förtroendevald – ett studiematerial


Studiematerialet Uppdrag Förtroendevald en tryckt handbok utgiven på Verbum Förlag och den här webbplatsen med sitt ursprungliga innehåll och sin ursprungliga form. Hösten 2017 uppdateras webbplatsen inför mandatperioden 2018-2021. Verbum ger ut den nya boken För Troende Vald. Hitta den här  Den äldre boken och den nyare kan mycket väl användas sida vid sida i utbildning för förtroendevalda medarbetare i församling och pastorat.

 

Om boken Uppdrag Förtroendevald

Uppdrag Förtroendevald rustar förtroendevalda för uppdraget i Svenska kyrkan. En del av läsarna är nyvalda och ska tillträda sin första mandatperiod, andra är vana och har suttit i kyrkorådet i många är. Men i denna bok finns nyheter för alla.

Boken_litenBoken ska kunna användas av både enskilda förtroendevalda och som en uppslagsbok i ett speciellt ämne. Den går också att läsa tillsammans i ett kyrkoråd eller församlingsråd och med samtal efteråt kring texten. Den ska också kunna nyttjas vid alla de utbildningar som stiften och organisationerna kommer att hålla runt om i landet. Den fungerar också väl som grundbok i studiecirklar.

Uppdrag förtroendevald innehåller 8 kapitel och i varje kapitel finns ett antal avsnitt. Varje kapitel har en egen färg. På så sätt kan läsaren snabbt orientera sig.

Alla texter är faktagranskade av Gunnar Edqvist som i många år arbetat med kyrkoordningen och frågor kring kyrkans organisation. I slutet av boken finns en utförlig litteraturförteckning och ett register med sökord. Hitta boken hos Verbum

Det finns också en version av boken, anpassad för utlandsförsamlingarnas förtroendevalda. Hitta en sammanfattning av den här.

 

Uppföljaren: Uppdrag förtroendevald Insidan

Ett stycke in i den förra mandatperioden kom boken som är en uppföljare till Uppdrag förtroendevald. Den har samma namn, med tillägget Insidan.

Så här presenteras boken av förlaget: ”Vad är det vi som är förtroendevalda i en församling förmedlar genom vårt engagemang, och hur kan vi fördjupa vår tro tillsammans med varandra och med andra? Utforska kyrkans fyra grundläggande uppgifter, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, tillsammans med Anna Cöster, Ola Sigurdson, Cristina Grenholm, Lars Åberg, Ingrid Arvidsson, Henrik Törnqvist, Amanda Carlshamre och många fler.

Hitta boken här hos Verbum