Resurser


En sammanställning av resurser, i första hand på olika svenska webbplatser med material som kan vara till nytta och glädje för den som fått uppdraget att vara förtroendevald i församlingar och pastorat i Svenska kyrkan.

Redaktören för den här webbplatsen tar gärna emot förslag om tillägg till den här och andra avdelningar.

Mejla till martin.garlov(a)svenskakyrkan.se eller sänd sms till 0733-578 501

 

Svenska kyrkans gemensamma intranät

Det här är navet för den inomkyrkliga kommunikationen och ska fungera som en kunskapsbank. Ett arbetsredskap för Svenska kyrkans medarbetare – anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade. Intranätet ska bidra till ökad samverkan och delaktighet inom Svenska kyrkan.

Många sidor på intranätet kan läsas utan inloggning, men det är en stor fördel att ha ett personligt konto. Och det bör varje förtroendevald ha. I varje pastorat finns IT-ansvarig som administrerar konton för de församlingar som är anslutna till intranätet.

http://internwww.svenskakyrkan.se

 

Sensus kyrksidor och sidor för förtroendevalda
Svenska kyrkans eget studieförbund har samlat en mängd information som rör just de svenskkyrkliga medlemsorganisationerna i Sensus och deras medlemmar.

http://www.sensus.se/Vara-medlemsorganisationer/Svenskakyrkan/Innehallsforteckning/

För förtroendevalda i Svenska kyrkan https://www.sensus.se/verksamheter/att-arbeta-som-fortroendevald-i-svenska-kyrkan/

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Det här är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift, som med kunskap om Svenska kyrkans verksamhet och utifrån en tydlig värdegrund och en interaktiv och ömsesidig dialog bistår förtroendevalda och anställda i deras uppdrag.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587548

 

Svenska Kyrkans Unga
Den inomkyrkliga barn- och ungdomsrörelsen har drygt 13 000 medlemmar i 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

http://www.svenskakyrkansunga.se/

 

TIDNINGAR

Kyrkans Tidning
Varje vecka levererar Kyrkans Tidning avgörande information, inspiration, nyheter, analyser av händelser i kyrka och samhälle, i Sverige och ut över världen. Innehåller även läsning kring tro, andlig utveckling och de stora livsfrågorna. På webbplatsen uppdateras nyheterna närmast dagligen. Kyrkans Tidning ges ut av Bergling Press AB, som ingår i Berling Media, med Svenska kyrkan som störta ägare.

www.kyrkanstidning.se
http://berlingpress.wordpress.com

Kyrkans Tidnings artikelserie Nyvald 2014

http://www.kyrkanstidning.se/amne/nyvald-2014

 

Ducatus
Magasinet från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ersätter tidningen FÖR. Ducatus följer, granskar och skildrar hur medlemsangelägna frågor hanteras i myndigheter och politiska organ, men även inom kyrklig förvaltning och i de egna leden.

www.ducatus.se

 

EFS Budbäraren
Evangeliska Fosterlands-stiftelsen i Svenska kyrkan har sin egen medlemstidning. Den kan också läsas på nätet.

http://issuu.com/budbararen

 

Akademikern  – tidning för akademikerförbundet SSR http://www.akademikern.se/

Kommunalarbetaren – tidning för Kommunalarbetarförbundet http://www.ka.se/

Kyrkfack – tidning för facket KyrkA www.kyrka.se

Vision – tidningen för facket Vision http://www.tidningenvision.se

Uppdrag Mission http://www.uppdragmission.se/Uppdrag_Mission.html

Troligt är Svenska Kyrkans Ungas medlemstidning http://troligt.org

Körjournalen ges ut av Sverige Kyrkosångsförbund http://www.sjungikyrkan.nu/skf/content/k%C3%B6rjournalen

Lekman i kyrkan är medlemstidning för Svenska Kyrkans Lekmannaförund http://www.lekmanikyrkan.se/lekmanikyrkan.asp

Svensk Kyrkotidning http://svenskkyrkotidning.se/

Svensk Pastoraltidskrift http://www.pastoraltidskrift.nu/

Evangelium är den första renodlade svenskkyrkliga nättidningen http://www.tidskriftenevangelium.se/

Memento är en tidning som ges ut av Sveriges Begravningsbyrårers förbund http://www.begravningar.se/tidningen-memento

Kvinnoglöd från Kvinnor i Svenska kyrkan http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/kvinnoglod.html

Observera Kyrkogård – Nyhetsbrev från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=203334&userid=29236643&readid=5A2E62014EFA

 

Stiftstidningar på nätet
Västerås stifts Magasinet http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=707189
Göteborg stifts och Karlstads stifts Korsväg http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647747
Strängnäs stift http://issuu.com/strangnasstift

Känner du till fler stiftstidningar som kan läsas direkt på nätet? Tipsa martin.garlov(a)svenskakyrkan om det.

 

Stiftens nyhetsbrev
För flertalet stift finns nyhetsbrev som skickas ut från stiftskanslierna. Sök upp nyhetsbreven för Uppsala, Strängnäs, Växjö, Lunds, Göteborgs, Härnösands, Luleå, Stockholms stift på deras webbplatser. Adressen är www.svenskakyrkan.se/stiftsnamnet

 

Nationella nyhetsbrev
Det finns ett tiotal olika nationella nyhetsbrev att prenumerera på. Om arbetsmiljö, ekumenik, barn och ungdom, ekonomi, kommunikation samt utbildning.

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=774372

Nyhetsbrev från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Observera Kyrkogård http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=203334&userid=29236643&readid=5A2E62014EFA

 

RÖRLIGA BILDER OCH LJUD

4 filmer som hör till studiematerialet Uppdrag Förtroendevald. Filmerna är samlade på studieförbundet Sensus Youtube-kanal. Använd länkarna och hitta till filmerna.

Svenska Kyrkan Play – en nationell webbkanal med program och inspelningar http://play.svenskakyrkan.se/

Verbum Förlags kanal på Youtube http://www.youtube.com/user/Verbumforlag?feature=watch

På nätgemenskapen Livet i Svenska kyrkan finns en avdelning för videor med fler än 400 filmer, de flesta inspelade i församlingar och aktiva medlemmar och medarbetare.

Videoteket Livet i Svenska kyrkan http://lifeinthechurchofsweden.ning.com/video

Webbplatsen Livet i Svenska Kyrkan har en avdelning för ljud och rörliga bilder

http://blogg.svenskakyrkan.se/livetisvenskakyrkan/ljud-och-rorliga-bilder/

 

RÖRELSER OCH FÖRENINGAR INOM SVENSKA KYRKAN
Svenska Kyrkans Unga www.svenskakyrkansunga.se
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen http://efs.nu/
Katekumenatet www.katekumenatet.se
Sveriges Kyrkosångsförbundet www.sjungikyrkan.nu
Svenska kyrkans lekmannaförbund www.lekmanikyrkan.se/
Ideellt Forum www.ideelltforum.se
Kvinnor för mission www.medformare.se/
Kvinnor i Svenska kyrkan www.kvinnorisvenskakyrkan.se/
Etik och energi www.etikochenergi.se/

Oktavia – Orgelpedagogik i utveckling http://www.oktava.se

 

NOMINERINGSGRUPPER I KYRKOMÖTET

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) www.sap.se

Borgerligt Alternativ (BA) www.borgerligtalternativ.nu

Centerpartiet ( C)  www.centerpartiet.se

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) http://www.fiskarna.net/

Frimodig kyrka (FK) http://frimodigkyrka.se/

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) http://www.enlevandekyrka.se/

Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV) http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=720237

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) http://mpskwebb.mpbloggar.se/

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) www.posk.se

Sverigedemokraterna (SD) https://sverigedemokraterna.se/

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) www.visk.info/

Öppen Kyrka – en kyrka för alla (ÖKA) http://oppenkyrka.se/

 

KYRKLIGA UTBILDNINGAR OCH YRKESFÖRENINGAR

Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut – startat 2014 https://utbildning.svenskakyrkan.se/Sidor/Ans%C3%B6kningsportalen.aspx

Folkhögskolor med kyrklig profil http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=811786

Pastoralinstituten i Lund http://www.svenskakyrkan.se/pastoralinstitutet/lund
Pastoralinstitutet i Uppsala http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=580571
Diakonutbildningar http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=642908
Kyrkomusikerutbildningar http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654254
Fjellstedtska skolan http://www.fjellstedtska.se/
Sensus studieförbund www.sensus.se

Församlingspedagogerna http://www.forsamlingspedagog.se/

Kyrkokamerala föreningen http://www.kyrkokamerala.se/
Kyrkomusikernas riksförbund http://www.kmr.se/
Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan (KSSK) http://www.kssk.se/

Kyrkliga utbildare och andra utbildare med ett utbud som passar medarbetare i Svenska kyrkan
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/kompetensutveckling-externa-aktorer

 

MÖTESPLATSER I SVENSKA KYRKAN
Stiftsgårdar och andra kyrkliga kursgårdar http://www.konferensgardar.com/

Ideellt Forums Idédagar 2018 www.ideelltforum.se

KOM-dagar 2018 https://internwww.svenskakyrkan.se/kom

Se människan på Bok och bibliotek http://www.svenskakyrkan.se/semanniskan

Gotlands Kyrkvecka 2018 http://www.svenskakyrkan.se/gotlandskyrkvecka

 

BIBEL OCH BÖN

Bibeln på svenska – Bibel 2000 www.bibeln.se

Bibelappen Youversion http://blog.youversion.com/sv/2012/01/upplev-allt-youversion-har-att-erbjuda-nu-pa-svenska/

Tidegärden för Iphone https://itunes.apple.com/se/app/tidegarden/id493806816?mt=8

Tidegärden för Android https://play.google.com/store/apps/details?id=se.fjellandermedia.tidegarden

Kyrkoårsappen – finns både för Android och Iphone http://www.kyrkoarsappen.se/

 

GUDSTJÄNST

Kyrkohandboken https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE

En tid fylld av mening, om konfirmationstiden http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/en_tid_fylld_av_mening_k4

 

DIAKONI SOCIALT ARBETE OCH SOCIAL EKONOMI

Diakonibloggen http://diakonibloggen.com/
Ersta Sköndal http://www.erstadiakoni.se/
Bräcke http://www.brackediakoni.se
Vårsta http://www.varsta.se
Jourhavande präst http://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Diakoni hos Sensus http://www.sensus.se/diakoni
Hela Människan http://www.helamanniskan.se
Volontärbyrån http://www.volontarbyran.org/svenskakyrkan/home.aspx
Nya möjligheter, Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talet http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/nya_mojligheter_1_
Diakoni – tolkning, historik och praktik, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/diakoni-tolkning-historik-praktik//isbn/9789152632239
Aktör för välfärd http://www.svenskakyrkan.se/aktorforvalfard

 

ORGANISATION OCH KYRKORÄTT

Kyrkoordningen http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Kyrkkoordningen i en version som kan läsas direkt i och även laddas till datorplatta eller smart mobil http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/ko_dec_13

Strukturförändringar från 2014
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=779603

Kyrkans Pensionskassa http://www.kyrkanspensionskassa.se/

Kyrkans Försäkring http://kyrkansforsakring.se 

 

EKUMENIK I SVERIGE

Sjukhuskyrkan http://www.sjukhuskyrkan.se/
Universitetskyrkan http://www.universitetskyrkan.se/
Sveriges Kristna Råd www.skr.org

Globala veckan http://globalaveckan.se/
Kyrka för fairtrade http://www.kyrkaforfairtrade.org/

 

INTERNATIONELLT ARBETE OCH DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN

Engageradsidorna som riktar sig till internationella församlingsgrupper www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=579817

Internationellt arbete – bloggen
http://blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/
Svenska kyrkans insamlingskatalog http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/insamlingskatalogen_2013
Ekumeniska EU-kontoret http://www.ekumeniskaeukontoret.se
Lutherska Världsförbundet LWF http://www.lutheranworld.org
Kyrkornas Världsråd WCC www.wcc.org

 

KONST OCH KULTUR

Kultursamverkan http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587700
Kultur och kyrka, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/kultur-och-kyrka-p%C3%A5-v%C3%A4g-mot-en-kulturteologi//isbn/9789152632291

 

KOMMUNIKATION OCH MEDIER

Informationsmaterial och stöd för kommunikation att ladda ner
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=29325
Pressmeddelande från kyrkokansliet i Uppsala http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650325

 

FÖRLAG BÖCKER OCH SKRIFTER

Berling Media med Verbum www.berling.se
Artos www.artos.se
Argument www.argument.se
Arcus http://www.arcusforlag.se/

Gehrmans musikförlag http://www.gehrmans.se/
Libris http://www.librisforlag.se/

Sensus studiematerial för Svenska kyrkan http://www.sensus.se/svenskakyrkanmaterial

 

MER STUDIEMATERIAL FRÅN SENSUS
– Tro och liv http://www.sensus.se/Vara-medlemsorganisationer/Svenskakyrkan/Redskapiforsamlingslivet/troochliv/

– Barn och unga http://www.sensus.se/barnochunga

– Mångfald och religionsmöte http://www.sensus.se/mangfaldochreligionsmote

– Internationellt och miljö http://www.sensus.se/internationelltmiljo

– Idealitet http://www.sensus.se/idealitet

– Musik och kultur http://www.sensus.se/musikochkultur

 

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

Sensus utbildningar, stiftens utbildningar, SKAO-utbildningar och utbildningar som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga. Det finns ett utbud av utbildningar för den med förtroendeuppdrag i församling och pastorat som vill lära sig med och utvecklas i sitt uppdrag.

Sensus http://www.sensus.se/fortroendevalda

Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638829

BESTÄLL MATERIAL

Materialbeställning från Svenska kyrkans intranät

https://internwww.svenskakyrkan.se/materialbest%C3%A4llning

Materialbeställning från Västerås stift

http://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/webshop

 

Stift med utbildningar för förtroendevalda medarbetare

Uppsala stift http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=963486

Linköpings stift https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/for-dig-som-ar-fortroendevald

Skara stift http://perm.infodata.se/skarastift/newweb_dethander/index.asp

Strängnäs stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=804693&

Västerås stift: http://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/index.asp?id_kurs=1432

Lunds stift http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1082218

Göteborgs stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=802375

Karlstads stift https://internwww.svenskakyrkan.se/Karlstadsstift/kurser-och-motesplatser

Härnösands stift https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/fortroendevald

Luleå stift https://internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/vald

Visby stift https://internwww.svenskakyrkan.se/visbystift

Stockholms stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=801020

 

VIDEO – SPELA IN OCH KONFERERA
Ta hjälp av tekniken för att samtala och umgås fast från olika platser. Med Google Hangout kan man gratis hålla ett videomöte för upp till 10 deltagare. Deltagarna i videomötet kan använda en dator med kamera, en datorplatta eller smart mobil. Det fungerar som mer kända Skype. Folkbildningsnätet har också webbtjänster för videokonferens och videoinspelning.

Google Hangout http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
Folkbildningsnätet Resurs http://www.resurs.folkbildning.net
Folkbildning Videomaten http://89.160.51.62/recordme/spelain.htm
Folkbildning Videokonferens http://89.160.51.62/fbr/