Styrning och ledning


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Styrelsen styr och ledningen leder. Ordningen i pastoratet eller församlingen fångad med få ord i en kort mening. I verkligheten är det något mer sammansatt och med variation. Därför värt ett eget kapitel i handboken.

Efter 2013 finns inte längre kyrkliga samfälligheter med kyrkonämnder. Göteborgs kyrkliga samfällighet undantagen. Nu utser kyrkofullmäktige för varje pastorat ett kyrkoråd. I pastorat med flera församlingar finns församlingsråd. Pastoratet har en kyrkoherde och är församlingarna flera får de arbetsledande medarbetare med delegation från kyrkoherden. Kyrkorådet är arbetsgivare för alla medarbetare och har arbetsmiljöansvaret.

Anna von Malmborg är samordnare för arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. I kapitlet Styrning och ledning skriver hon om vad det innebär att vara styrelse och att ha arbetsgivaransvaret.

Ann-Margret Ringman, ordförande i kyrkorådet i Torshälla församling i Strängnäs stift,  intervjuas  om att leda ett utvecklingsarbete i församling.

I det här kapitlet återkommer Gunnar Edqvist med ännu ett bidrag. Nu är handlar hans faktaavsnitt om tillsyn och överklagande. Tillsyn hör till stiftets grundläggande uppgift. Stiftet ska främja och ha tillsyn över det som är församlingarnas grundläggande uppgift, skriver Gunnar Edqvist: alltså gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen.

Gränsen mellan den strategiska och den operativa nivån kan naturligtvis aldrig bli knivskarp, konstaterar Karin Mattsson och Birgitta Ljung, när de ger ett perspektiv på förhållandet mellan styrning och ledning i ett avsnitt i kapitlet. De står båda i ledningen för Riksidrottsförbundet beskriver den fingertoppskänsla som krävs hos förbundets generalsekreterare för att avgöra vilka frågor som lyftas till styrelsen. Karin Mattson är förbundsordförande och Birgitta Ljung är generalsekreterare.

Nästa kapitel i handboken Uppdrag Förtroendevald har rubriken Lagarbete och samspel

 

FÖR SAMTALET

Det finns flera förslag på övningar och metoder som kan användas för ämnet Stryrning och ledning här på webbplatsens avdelning Metoder och i på Sensus webbplats i Sensus Metodbank

 

BÖCKER

Medarbetarskap, Fredrik Hedlund m.fl. Verbum http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789152635193/partner/smakprov

Handbok i arbetsrätt, Ylva Wåhlin, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/handbok-i-arbetsr%C3%A4tt-f%C3%B6r-svenska-kyrkan-2-uppl/ylva-w%C3%A5hlin/isbn/9789152632727

Handbok i arbetsmiljö, av István Kertész, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/handbok-i-arbetsmilj%C3%B6-f%C3%B6r-svenska-kyrkan/istv%C3%A1n-kert%C3%A9sz/isbn/9789152632253

Om kommunikation, ledarskap och konflikthantering, Kerstin Hesslefors Persson, Verbum 2003

Konflikthantering i Svenska kyrkan, Forshaga Susanne Brännhammar,Verbum http://www.smakprov.se/bok/konflikthantering-i-svenska-kyrkan/forshaga-susanne-br%C3%A4nnhammar/isbn/9789152633090

Offentlighet och tystnadsplikt i Svenska kyrkan, Maria Lundqvist Norling, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/offentlighet-och-tystnadsplikt-i-svenska-kyrkan/maria-lundqvist-norling/isbn/9789152630891

Lilla ledarboken, Kjell Wiklund, Strängnäs stift

Idéburen chef, Johan Welander, Idealistas förlag http://www.logistikteamet.se/idealistas/merinfo/87003-02-8/Ideburen_chef_-_HR-arbete_och_personalansvar_i_ideella_organisationer

Styrelsearbetet i ideella organisationer, Maria Albanson m.fl. Grant Thornton http://www.grantthornton.se/Publikationer/Litteratur/Bestall-Styrelseboken2/

Att styra, Henrik Munck af Rosenschöld, eget förlag http://www.kyrkokamerala.se/att-styra

Ändamålsparagrafen – ledarskap i folkrörelser, Cecilia Elmqvist, Idealistas förlag http://www.logistikteamet.se/idealistas/merinfo/87003-01-1/Andamalsparagrafen_-_Ledarskap_i_folkrorelser

 

LÄNKAR

Arbetsgivarfrågor på Svenska kyrkan intranät https://internwww.svenskakyrkan.se/26728

Styrelsearbete och mall för arbetsordning https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivarfrågor/styrelsearbetet

Arbetsmiljö https://internwww.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo

Arbetsgivarorganisationens utbildningar inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642150

Juridik och kyrkorätt https://internwww.svenskakyrkan.se/25295

Fåraherde? Ett program från Bildningsbyrån
http://www.ur.se/Produkter/155251-Bildningsbyran-ledarskap-Faraherde

Sensus arbetsmiljöutbildningar  http://www.sensus.se/arbetsmiljojuridik

Sensus diplomutbildningar för personalledare i Svenska kyrkan http://
www.sensus.se/diplom

Församlingsrådet som ett nytt forum för engagerade medlemmar
http://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/nytt-forum-for-engagerade-medlemmar-inom-kyrkan

Utrustad och delaktig – 3 böcker och 1 webbplats från Argument förlag

http://www.utrustad-delaktig.se/