H2016-06-04 13.43.30elgas pilgrimsvandrare (med bas i Helga Trefaldighets Församling i Uppsala) föddes som grupp hösten 2007 då vi ville börja vandra tillsammans regelbundet i pilgrimsvandringens form. Att pilgrimsvandra kan vara att åka iväg en tid för att få perspektiv på livet men även att hitta harmonin på hemmaplan i vardagens yttre och inre vandring. Vi är för närvarande ett 25-tal vandrare i gruppen (och i snitt 5-10 personer) som träffas i regel sista lördagen i månaden för en pilgrimsvandring.

2-om-oss-1-grupp-star-pa-grusvag

 

Pilgrimsvandring är en vandring i medvetenhet om den kraft som vissa kallar Gud och som vi kan ha olika relationer till. Helgas pilgrimsvandrare är organisatoriskt knutet till Helga Trefaldighets församling/Uppsala inom Svenska Kyrkan men vi som vandrar kommer från olika sammanhang och accepterar varandras olikheter i tankar och tro.

2-om-oss-2-langs-asfaltvag

Vi vandrar i skiftande miljöer, i staden eller i skogen, på asfalterade vägar, på stigar eller i helt obanad terräng. Vi vandrar långsamt och låter de 8-17 km vi rör oss ta ungefär 7 timmar i anspråk. Även den inre vandringen varierar men vi rör oss alltid omväxlande i tystnad och under samtal och lyssnar på dagens Kaplan som leder våra andakter.

2-om-oss-3-snoig-samling-i-stan

2016-06-04 13.02.06