Unga gjorde film om att vara flyktingbarn i Sverige


Filmgänget i Flemingsberg kyrka har gjort en film om att komma ensam som barn till Sverige. Tillsammans med ErFilm har de skrivit manus, regisserat och filmat. Det de vill förmedla är hur viktigt det är att vi tar hand om varandra. 

Se filmen ”Min enda önskan” (7 min)!

[youtube]048rPFXyM7Y[/youtube]

Film som arbetsmetod
Läs reportaget om filmgänget publicerad i Inuti, Huddinge församlingsblad i april 2015. Artikeln skrevs innan filmen var klar och medan den gick under arbetsnamnet ”Ska jag ta hand om min bror”. 

De kommer från olika skolor och årskurser, men med ett ge­mensamt intresse för film. Så när de fick erbjudandet om att medverka i filmprojektet ”Ska jag ta hand om min bror”, ha­kade de på. Projektet  är ett samarbete mellan ErFilm och Svenska kyrkan i Huddinge. ErFilm bidrar med film och manuskunskap och Svenska kyr­kan står for tematik, pengar, gofika och pedagogiskt kun­nande.

– Det är kul med film, både att tänka ut innehåll, agera framför kameran och att filma, säger Anastasia Tsioki och får medhåll från Stefan Sundin, Duncan Mukadea och Stephane Mounkassa. Tanken är att filmen ska användas som ett undervisningsmaterial i skolor och kyrkor. Förhopp­ningsvis kan den bidra till att få igång samtal och diskussioner om vern som är var bror eller syster och varför vi ska bry oss om varandra.

-Temat är taget ur bibeln och är en arketypisk historia om två bröder som alla kan känna igen sig i. Jag skulle vilja säga att det är en mänsk­lig ödesfråga, viktig att fundera kring. Förhoppningsvis får vi fortsätta på det spåret tillsam­mans med sommarens film­konfirmationsgäng, säger Elin Engström, präst i Flemings­bergs kyrka.

Eftersom barnen kommer fran olika skolor blir film­projektet en övning i att lära känna varandra och få en för­ståelse för den andre. De bar ocks alla på fler ursprung. Så deras samarbete i sig har blivit en övning i temats kärnfråga.

– Filmen kommer att handla om flyktingbarn som befinner sig i olika situa­tioner och som läser upp ett brev skrivet till sina föräldrar.

Brevet kommer att läsas på olika språk och vi kommer alla att vara det flyktingbarnet. Det vi hoppas är att filmen ska ge en förståelse för hur bra vi har det i Sverige och hur svårt de här barnen har det som inte får stanna. Det vi vill förmedla är hur viktigt det är att vi tar hand om varandra, avslutar filmarna i Flemingsberg.

Anita Jonsson
kommunikatör och journalist i Flemingsbergs församling

Följ oss på Facebook och Twitter