Mellanösterns kristna råd – en viktig samarbetspartner

Mångfald och försoning, det är ord som återkommer när kristna i Mellanöstern samtalar om framtiden.


I gårdagens Sommar i P1 med Magda Gad blev vi påminda om

de vedervärdigheter som sker och skett i Irak i det sekteristiska våld som präglat landet under lång tid. Våld och grymhet som nådde sin kulmen i och med IS utropande av ett kalifat i de områden de kontrollerade. De som råkade värst ut är de mindre etniska och/eller religiösa folkgrupperna. Nu och då ställs frågan – ”Kommer det att finnas några kristna kvar?”

För ett år sedan deltog jag i Mellanösterns kristna råds generalförsamling i Amman. Bland delegaterna fanns företrädare för de ortodoxa, för de orientaliskt ortodoxa, för de katolska och de protestantiska kyrkorna. De kom från Libanon, Egypten, Syrien, Irak, Israel, Jordanien och Palestina och Cypern gång efter annan i talarstolen underströk de själva är en del av Mellanösterns mångfald, att de har månghundraåriga rötter i området ända tillbaka till de första kristnas tid. Att Mellanöstern är mer än bara ett område de levt i, Mellanösterns finns också i dem.

Mellanösterns kristna råd vill på olika sätt tillsammans med de olika kyrkorna stötta de människors som drabbats av striderna och också värna de kristnas plats i regionen. Att leva tillsammans i den mångfald som Mellanöstern har varit och är.

Det militära kriget mot IS går mot sitt slut. Slutet på stridandet kräver fortsatta stora insatser i de drabbade länderna, det är inte ett slut som innebär att livet per automatik återgår till hur det var före striderna. Så mycket är i ruiner, förtroende och tillit skadat på så många sätt.

Tid och vilja till och för försoning krävs. Här har kyrkornas ledare och andra religiösa ledare ett viktigt uppdrag. Här vill Mellanösterns kristna råd bidra. De beskriver sin mission så här:

”Mellanösterns kristna råd vill värna ett Mellanöstern som är mångsidigt och levande i sina olika andliga och sociala aspekter. Där kyrkorna förenas i sitt engagemang för ekumeniskt kristet vittnesbörd och diakonala insatser. Där medkänsla, rättvisa och fred utgör grunden för nationer, samhällen och institutioner, där varje person kan fullt ut utöva sina mänskliga rättigheter och leva i värdighet.”

Det arbetet vill Svenska kyrkan fortsätta att vara en del av genom sin långa relation och sitt stöd till Mellanösterns kristna råd.

***

Lyssna till Magda Gads sommarprogram: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/927245?programid=2071
Sveriges radio varnar för starka skildringar av våld, krig och utsatthet i programmet.

Läs en intervju med Michel Jalakh, generalsekreterare på MECC i tidningen Dagen http://www.dagen.se/svenska-kyrkan-stodjer-forfoljda-kristna-i-mellanostern-1.1006296

***

Erik Apelgårdh

 

Senior advisor för internationella avdelningen med särskilt ansvar för Mellanöstern

2017-08-11