Befriad av Guds nåd: att leva under ockupation

Vi bär med oss historien och nuet in i framtiden. Att vara kyrka och kristen är att vara realist i nuet och att gå in i  tillvaron som den är. Den Palestinska lutherska kyrkan lever i nuet.


Biskop Munib Younan från ELCJHL under en av mötets gudstjänster. Foto: Ben Gray/ELCJHL

I glädje och sorg möts vi till årets runda bord under några dagar i början av juni. Det är ett forum för den Palestinska lutherska kyrkan och partnerkyrkor från Europa och Amerika att mötas. Vi delar tro och liv, firar gudstjänst, samtalar om angelägna frågor, berättar om vad som händer i våra kyrkor, planerar tillsammans och stödjer varandra i bön. Den Palestinska lutherska kyrkan är en ung kyrka på en historisk plats – centrum för de tre Abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam.

Luther framför lutherska kyrkans Bethany Beyond Jordan. Foto: Jonas Bodin

Just under de dagar vi samlas till årets runda bord är det femtio år sedan sexdagarskriget och den israeliska ockupationen av Palestina inleddes. Det är också året då vi högtidlighåller 500 årsminnet av reformationen. Martin Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg 1517, en händelse som fortfarande påverkar oss och påminner oss om den grundläggande utmaningen för all kristen gemenskap, att kyrkan alltid bör vara i ständig förändring.

Vi bär med oss historien och nuet in i framtiden. Att vara kyrka och kristen är att vara realist i nuet och att gå in i  tillvaron som den är. Den Palestinska lutherska kyrkan lever i nuet. Den bildades 1959 och kallade till det första runda bordet 1977. 40 år av gemensamma samtal i skuggan av den pågående ockupationen.

Det är andra gången jag deltar. Svenska kyrkan har varit med från början. Vi är ett fyrtiotal deltagare från olika kyrkor tillsammans med kyrkans biskop, kyrkoledning och präster som delar information om varandras kyrkor och sammanhang. Vi lyssnar till varandra om vad som är viktigt nu att arbeta med och diskuterar teologi. Vad är att vara kristen idag i ett mångkulturellt samhälle? Vi talar om att kvinnor, ungdomar och barns röster måste få höras mer både i kyrka och samhälle, om miljöfrågor, men också om praktiska frågor som att renovera kyrkor och att få kostnader och intäkter att gå ihop. I stort sett samtalar vi om alla frågor som vi är berörda av tillsammans för att kunna vara en levande kyrka och leva vår tro oavsett den sociala och politiska kontext vi lever i som enskilda representanter runt det runda bordet.

En eftermiddag samtalar vi om temat för vårt möte, Befriad av Guds nåd: att leva under ockupation. Under denna eftermiddag deltar också medlemmar från de olika församlingarna. Kyrkan har sex församlingar, varav en i Jordanien. Hur kan vi bidra till fred? Vad betyder fred och hur kan jag förstå vad det innebär att vara befriad av Guds nåd när jag lever med begränsningar och krav?

Det handlar om oss, var och en- och vår relation till Gud och hur vi sedan kan möta andra människor i det hopp som Guds befrielse ger. Hoppet är centralt i vår tro. Vi talar ofta om att vi bärs av hopp. Denna eftermiddag möter jag människor från lokala församlingar som bär hoppet. Hoppet är ett liv att leva. Tron fördjupas.

I hoppets tecken höll några ungdomar från kyrkans ungdomsarbete på att förberedda sig för att delta i Crossroads, som är ett möte mellan ungdomar från Palestina, Sverige och Moçambique. Ett tjugotal ungdomar från de tre länderna möts nu den 19-26 juni i Lebombo stift i Moçamique för ledarutbildning och för samtal om ledarskap och utmaningar för kyrkan. Det är ett initiativ av Västerås stift.

Den Palestinska lutherska kyrkan är en kyrka med unga medlemmar och att utbilda unga ledare är en viktig prioritering. Att leva i nuet och förbereda sig för framtidens levande kyrka.

Kyrkan går framtiden till mötes genom att nu förbereda sig för att viga sin nye biskop electus i början av januari 2018 och tacka nuvarande biskop för sina 20 år som biskop. Vår gemenskap i det runda bordet började med att vi firande nattvard tillsammans och vi avslutade gemenskapen på samma sätt. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen (Rom 12:12)

Carin Gardbring Text av: Carin Gardbring

Senior råd givare, Mellanösternteamet