Jerusalems status och kyrkornas reaktioner

I torsdags klämtade klockorna i alla kyrkor i Jerusalem och Betlehem. Kyrkoledarna varnar nu gemensamt för att Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad hotar öka splittringen i staden och mellan folken.


1947 etablerades Jerusalem av FN som ett corpus separatum, en särskild status till följd av stadens vikt för flera religioner. Både Israel och Palestina har sedan dess, på olika sätt hävdat att staden tillhör dem. Men världssamfundet har, fram tills nu, hållit fast vid att Jerusalem status är unik. Man har därför vägrat tillerkänna någon av staterna ensamrätt över Jerusalem. När Israel på 80-talet, i strid med folkrätten, formellt annekterade östra Jerusalem och förklarade staden som Israels huvudstad, svarade FN:s säkerhetsråd med att uppmana de medlemsländer som hade ambassader i Jerusalem att flytta dem därifrån (Resolution 478), och så gjordes.

Israel har sedan dess dock fortsatt sin annektering av östra Jerusalem, bland annat genom bosättningspolitiken. Så sent som i december förra året antogs ännu en resolution i FN:s säkerhetsråd, resolution 2334, som slår fast att alla sådana förändringar på ockuperad mark strider mot både internationell rätt och den humanitära rätten. Resolutionen understryker också att säkerhetsrådet inte kommer att erkänna några förändringar gällande gränsdragningar mellan Israel och Palestina som antogs 1967, såvida inte parterna själva kommer överens om det.

När President Trump och USA, en oerhört viktig spelare i Mellanöstern, nu ensidigt bryter med denna internationella konsensus och meddelar att man, som enda land i världen efter Israel, erkänner Jerusalem som Israels huvudstad, och flyttar sin ambassad dit, ses det av den israeliska regeringen som ett stort politiskt framsteg. Ett Jerusalem under israelisk kontroll och erkänd som Israels huvudstad är enligt Israels premiärminister Netanyahu en förutsättning för fred mellan Israel och Palestina, och Trumps beslut ses som ett viktigt steg i den riktningen.

Många andra röster varnar för konsekvenserna av Trumps beslut. Från både politiskt och religiöst håll uttrycktes varningar innan och bestörtning efter beslutet, och många är de röster som uppmärksammar Jerusalems centrala status för de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam, och kravet på att Jerusalem skall få vara en öppen stad delad mellan två folk och tre religioner där tillgången till de heliga platserna garanteras.

EU:s utrikesrepresentant Mogherini uttryckte sin oro såhär i ett tal efter Trumps meddelande: “Det värsta som kan hända nu är en upptrappning av spänningarna kring de heliga platserna, för det som händer i Jerusalem har betydelse för hela regionen och hela världen.”

Kyrkoledare varnar för obotlig skada

De heliga platsernas betydelse, och den potentiella fara för länderna och hela regionen som Trumps beslut kan skapa, återkommer i många uttalande från de senaste dagarna: Jerusalems 13 kyrkoledare publicerade ett uttalande där de manade Trump att tänka om. En snabb och unilateral förändring av Jerusalems status skulle orsaka irreparabel skada, skriver Kyrkoledarna, och fortsätter: En sådan förändring kommer öka hatet, konflikterna, våldet och lidandet i Jerusalem och det Heliga Landet och på så sätt föra oss allt längre bort från drömmen om enhet. Kyrkoledarna varnar också för att beslutet hotar öka den destruktiva splittringen i staden och mellan folken.

Även Kyrkornas världsråd, där Svenska kyrkan är en av ca 350 medlemskyrkor, uttrycker bestörtning och oro över beslutet. Ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad skulle motverka en framtida fredslösning och istället leda till ökade spänningar, hopplöshet och desillusionering skriver man i ett pressmeddelande.

Lutherska världsförbundet, som Svenska kyrkan är en del av ser också att en varaktig lösning måste baseras på förhandlingar mellan de inblandade parterna. När Trump nu går i helt motsatt riktning och på egen hand ändrar Jerusalems status, uttrycker LWF bestörtning och understryker att beslutet går helt emot det internationella samfundets linje och riskerar att skapa oro och ökat våld i regionen. Att Trumps beslut kan ses som en provokation och går emothela folkrätten uppmärksammas också av den svenska organisationen Diakonia som menar att beslutet inte bidrar till fred utan snarare fördjupar sprickan mellan de två parterna och dessutom underminerar folkrätten.

Svenska kyrkans partner Mellanösterns kristna råd uttrycker besvikelse över beslutet – ett beslut som de ser både kommer omintetgöra en framtida tvåstatslösning och försvåra livet för de kristna i området. De befarar att den här förändringen i USA:s utrikespolitik kommer skapa ytterligare spänningar och konflikter i en tid där den kristna kommuniteten redan står mitt i svåra utmaningar, och därmed minska möjligheterna för de kristna palestinierna att bli kvar i landet där Jesus och kyrkan föddes.

Också Mitri Raheb, luthersk präst och ledare för Dar Al Kalima College i Bethlehem och en välkänd röst bland palestinska kristna, uttrycker oro för hur framtiden kommer se ut för de palestinska kristna. Han beskriver hur det palestinska folket just nu befinner sig i sorg – sorg över det hopp om rättvisa som nu slarvats bort i maktens korridorer. Men, skriver Raheb, “Inget påbud ska avskräcka oss från att arbeta för en rättvis fred i Jerusalem.” Klart är att det senaste i raden av oväntade utspel från President Trump redan nu orsakat spänningar och oro i området.

Svenska kyrkans är där

I samband med president Trumps utspel varnade Svenska kyrkans Ärkebiskop Antje Jackelén och internationella chef Erik Lysén för att Trumps initiativ kan leda till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggöra en fredlig lösning för Israel och Palestina.
Svenska kyrkan stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser.
Följ utvecklingen i området – läs Svenska kyrkans utsända Jessica Lindberg Dik som berättar direkt från Jerusalem.

Anna Hjälm
Svenska kyrkans internationella arbete