Palestinska lutheraner välkomnar ny biskop

Den 12 januari 2018 var en historisk dag för den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet (ELCJHL). Kyrkan, som varit självständig sedan 1959, vigde då under pompa och ståt den fjärde i raden av palestinska lutherska biskopar +Ibrahim Azar.


Biskopsvigning 2018 +Ibrahim Azar ELCJHL Foto: LM Adrian

Svenska kyrkan och Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land har långa relationer

ELCJHL är numerärt en liten kyrka med några tusen medlemmar. Men den har ett stort genomslag i samhället, något som blev tydligt när företrädaren, biskop Munib Younan, avtackades några dagar före biskopsvigningen under stor närvaro av både nationella dignitärer och tillresta kyrkoledare.

Svenska kyrkans relation till ELCJHL är både en kyrkorelation och ett partnerskap. Som systerkyrkor inom den lutherska familjen delar vi tro och liv, till exempel genom vänrelationer på stifts och församlingsnivå. Som ett tecken på den långa vänskapen mellan kyrkorna fanns +Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, med i vigningen i Jerusalem. Men relationen är också ett partnerskap då Svenska kyrkan sedan lång tid tillbaka ger ett direkt stöd till ELCJHL genom engagemang och bidrag in ibland den skol- och utbildningsverksamhet kyrkan bedriver.

+Ibrahim, som i tal gärna vill fortsätta att bli kallad vid sitt smeknamn Barhum, är en av dem som fick sin tidiga utbildning i den lutherska kyrkans skola – något som helt tydligt gjort stark avtryck i honom. Under sin installationspredikan talade han bland annat om hur den skola, driven av lutherska kyrkan, som han själv gick på som barn blev en plats för levd samexistens mellan kristna och muslimer. ”De som delat en sådan utbildning”, sade +Ibrahim, ”har uppfostrats till att älska varandra, och har lärt sig att se det som enar inte leta efter det som separerar oss. Vi lärde oss att varken politik eller pengar eller religion kan vara en förenande kraft. Det är livet vi delar, med all sin sötma och bitterhet, som förenar oss.”

Kärlek till församlingen

+Ibrahim valde som sitt valspråk samma ord som han en gång valde för sin prästvigning – ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” ur Johannes 15:16. I predikan under vigningsgudstjänsten kontemplerade han över orden som inte bara en bekräftelse på att det är Guds kärlek som valt oss till våra uppdrag, utan att det också innebär mycket ansvar och stora utmaningar – inte minst i att Gud utmanar oss att lämna vår egen trygghetszon och gå ut i världen.

I sin predikan vände sig den nyvigde +Ibrahim också till sin församling i Jerusalem och sade ”Jag tackar er för att ni alltid omslutit mig med kärlek, stöd och tilltro. Jag har lärt mig mycket från er.” Han fortsatte:

”Vare sig jag arbetat med barn och unga, lett bibelstudier och konferenser, eller bara suttit tillsammans med er och hört era historier, har jag vetat att jag varit en av er och att jag var älskad. Jag älskar er alla.”

Här har ni honom, lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landets nye biskop Ibrahim Azar! Foto: LM Adrian

 

Svenska kyrkans internationella arbete har en lång relation med den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet. Om du vill vara med och stödja sådan kyrkorelationer med bland annat Mellanösterns kristna, engagera dig här!

P.S. Det lilla korset (+) framför biskoparnas namn är ett vanligt sätt att enkelt markera att det är just en biskop som avses.