Civilsamhället sätter press på gruvnäringen i Afrika

Gruvindustrins årliga investeringskonferens hålls i Kapstaden, Sydafrika, mot bakgrund av övergrepp och missförhållanden. Vikten av att civilsamhället sätter press på utvinningsindustrin kan inte nog understrykas.


Foto: Fia Steiner

I mer än 24 timmar satt 995 gruvarbetare fast i ett gruvschakt i Sydafrika i förra veckan. När strömmen gick, visade det sig att el-generatorerna som borde ha slagit på inte fungerade längre, på grund av bristande underhåll.

Än en gång misslyckas ett gruvbolag med att ta sitt ansvar och fullfölja de säkerhetsregler som finns, både internt inom bolaget och i den sydafrikanska lagen.

Företag måste hållas ansvariga

Vikten av att civilsamhället sätter press på utvinningsindustrin och belyser dess konsekvenser för människor och miljö har åter visat sig med skrämmande tydlighet. När gruvindustrins största årliga konferens, Investing in African Mining Indaba, invigdes idag, inleddes också civilsamhällets parallellkonferens, Alternative Mining Indaba. Företag och stater måste hållas ansvariga för de missförhållanden och övergrepp som sker i utvinningens namn.

Den afrikanska kontinenten är rik på mineraler och olja, men dessa rikedomar gagnar framförallt företagen som utvinner och ett fåtal andra. Utvinningsindustrin bidrar inte till välfärd eller att människor uppnår en skälig levnadsstandard utan har snarare bidragit till miljöförstöring, konflikter och att mänskliga rättigheter kränks.

Förändring på lokal och global nivå

Alternative Mining Indaba (AMI) bidrar till att de som berörs av utvinningsindustrin får sin röst hörd och att deras krav till företagen och stater tas på allvar. Årets upplaga av AMI samlar nära 400 delegater under tre dagar från framförallt södra Afrika men också från andra delar av Afrika, Europa, Asien och Latinamerika. Företagen är globala och förändringsarbetet måste också ske från lokal till global nivå.

Svenska kyrkans partner Economic Justice Network och Bench Marks Foundation står bakom AMI och samlar religiösa ledare, lokalbefolkning och civilsamhällesorganisationer i tre dagar för att diskutera, utbyta erfarenhet och gemensamt utkräva ansvar.

Religiösa ledare går i spetsen för förändring

De religiösa ledarnas röst är här mycket viktig och de flesta kyrkoråden i regionen, med Moçambique, Tanzania och Zambia i spetsen är aktiva för att se till att förhållande förbättras, att mänskliga rättigheter följs och att utvinningsindustrin kommer människor till godo och bidrar till den allmänna välfärden.

Idag kom också Swedwatchs rapport ”Carrying the costs”, en uppföljning av rapporten ”Platinautvinning med risker”  från 2013, med syfte att ta reda på hur de svenska företagen Atlas Copco och Sandvik tagit vidare de rekommendationer som gavs för fyra år sedan. Särskild vikt har också lagts vid kvinnors rättigheter.

”När du går till gruvan för att söka jobb så måste du antingen muta dem eller erbjuda sex. Om du inte gör det så kommer du inte ens på en intervju. Det är vad de vill ha från dig, antingen pengar eller sex.” (Kvinna intervjuad i rapporten.)

Swedwatch-rapporten har givit röst åt 600 personer som berörs av gruvdriften i Sydafrikas platinautvinningsområde. Deras svar är att människorättssituationen förvärras år efter år, och att dialogen med gruvbolagen är bruten och nu endast sker i domstolar.

 

Peter Svensson, regional representant för Svenska kyrkans internationella arbete i södra Afrika

Följ Svenska kyrkans internationella arbete på Instagram. Denna vecka rapporterar Olebogeng Motene, som arbetar för vår partner Bench Marks Foundation, från Kapstaden och den alternativa konferensen.

In November 2017 , we met as activists from communities living near mines in 7 countries in Southern Africa and launched a campaign to show solidarity with the community of Ruashi in the DRC. Mine blasting killed 11 year old Kati on her way home from school. Spread the message "Stop Mines killing our children", read the pamphlet below. Follow the communitymonitors.net Facebook page as we plan to launch an online digital petition soon. Olebogeng Motene ————————– Just nu pågår gruvindustrins årliga investeringsmässa i Kapstaden, Sydafrika och civilsamhällets parallellkonferens Alternative Mining Indaba. Gruvindustrin ertappas gång på gång med missförhållanden och brott mot mänskliga rättigheter. Olebogeng Motene arbetar för vår partner Bench Marks Foundation och utbildar unga för att utkräva ansvar och tillsammans förändra gruvindustrin i grunden. Läs mer på svenskakyrkan.se/friattförändra #friattförändra

A post shared by Sv kyrkans internationella arb (@internationellt_arbete) on

Läs mer och vårt stöd till människor som drabbats av gruvindustrin >>