Be för fred i Sydsudan och (DR) Kongo

“Vi kan be, men inte bara det: Var och en av oss kan säga nej till våld, så långt det kommer an på honom eller henne. För segrar vunna genom våld är falska segrar, men att arbeta för fred gör gott för oss alla!”


Orden i ingressen är hämtade från påve Franciskus uppmaning att denna dag, 23 februari, fasta och be för fred i världen, och denna gång särskilt för fred i Sydsudan och demokratiska republiken Kongo.

Som handläggare för Sydsudan så vet jag att längtan efter fred är stor. Inbördeskriget plågar fortfarande den civila befolkningen, snart fem år efter krigets utbrott och omkring 2,5 miljoner människor har redan flytt striderna.

Fredsförhandlingar utan resultat

Fredsförhandlingar har avlöst varandra, fredsavtal har slutits, och fredsavtal har brutits. Den senaste omgången förhandlingar avslutades förra veckan. Mellan den 5-16 februari möttes ledare i Addis Abeba för att försöka återuppliva de avtal från 2015 som skulle reglera maktdelning mellan de stridande parterna och skapa fred i landet.

Efter 11 dagars förhandlingar bestämdes att skjuta upp fortsättningen av mötet några veckor, då inga konkreta framsteg mot överenskommelse hade slutits. Liksom vid tidigare förhandlingar dominerades dessa av män i maktpositioner. Civilsamhället och kvinnors röster begränsades till marginalerna. Det i sig är en dålig förutsättning för hållbar fred.

Människor ger luft åt besvikelsen

Men det civila samhället i Sydsudan låter sig inte tystas trots att man utesluts från förhandlingar och begränsas på andra sätt. Tvärtom växer nya rörelser fram för att protestera mot det meningslösa kriget. AnaTaban är ett exempel på detta, en kampanj skapad av unga kulturpersoner i Sydsudan. Efter senaste förhandlingarnas uteblivna resultat var kampanjen snabb ut med budskapet : ”We are disappointed with the outcome of the HLRF”. (HLRF står för High Level Revitalization Forum, och syftar på den senaste förhandlingsrundan.)

I år tar Sverige fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet i Sydsudan. Svenska kyrkan önskar att fredsarbetet prioriteras och att Sverige erkänner och tydliggör den roll som ekumeniska och trosbaserades aktörer spelar för fredsbyggande och försoning i Sydsudan..

Makthavare saknar genuin fredsvilja

Kyrkorna i Sydsudan, är organiserade för ett fredligt och demokratiskt Sydsudan och arbetar för en fredsprocess där landets ledare sätter folket först och lägger procentsatser åt sidan. Sydsudans kristna råd, SSCC, skrev i sitt senaste uttalande:

”It is unacceptable to negotiate about posts, positions and percentages, about systems of governance, about wealth-sharing and other such matters, while people are killing and being killed. The fighting must stop, immediately, and only then can these political matters be discussed in a meaningful way”.

Detta är centralt för de misslyckade fredsprocesserna. Det saknas en genuin vilja hos ledarna i Sydsudan att lösa meningsskiljaktigheter och skapa fred i landet. Kriget i Sydsudan är fortfarande en maktkamp som alla parter vill vinna. Problembilden har heller inte blivit enklare under de senaste åren. Det som från början var en kamp mellan framför allt två sidor, har idag utvecklats till en konflikt som innehåller flera militära grupper.

Kyrkan har folks förtroende

Freden i Sydsudan kommer inte komma lättvindigt. Allra först måste makteliten i landet släppa sina personliga intressen och hitta en väg framåt mot fred, sen måste människor runt om i landet få stöd att skapa lokala fredsinitiativ och försonas. I detta är kyrkans roll viktig, som en av de få institutioner som människor i Sydsudan fortfarande har förtroende för.

Vi följer påvens uppmaning och ber:

 

Gud, vi ber för fred i Sydsudan och demokratiska republiken Kongo.

Vi ber att män med makt

ska fyllas med genuin vilja att söka fred.

Vi ber om mod att lägga ned vapen,

avstå hämnd och maktanspråk.

Kom med ny kraft och hopp

till dem som flyr, lider och sörjer.

Styrk dem som arbetar för fred.

Kom med din andes vind

och kärlekens låga.

Amen

Siri Troili, programhandläggare Afrika, Svenska kyrkans internationella arbete

Ge en gåva idag
Miljontals människor är på flykt i östra Afrika. Svenska kyrkan finns på plats och bidrar med akut stöd till nyanlända flyktingar. Vi jobbar även med utbildning, skydd för utsatta barn och psykosocialt välbefinnande. Stöd människor på flykt från Sydsudan och DR Kongo >>