Stödet för rättsstaten i Guatemala viktigare än någonsin

Arbetet med att systematiskt bekämpa korruption och straffrihet i Guatemala är hotat och är motarbetat. Av militären, av näringslivet och av regeringen. Vi är många som sedan länge samarbetar med organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. Nu ser vi att handlingsutrymmet för civilsamhället minskar och att hotbilden ökar mot dem som försvarar mänskliga rättigheter och verkar för ett demokratiskt Guatemala.


Hörde ni nyheten om att Sveriges ambassadör i Guatemala Anders Kompass ombetts lämna landet? Det händer inte ofta att Guatemala hamnar i svenska nyheter. Men demokratin och rättsstaten i Guatemala genomgår just nu en djup kris. Arbetet med att systematiskt bekämpa korruption och straffrihet är hotat och är motarbetat av militär, delar av näringslivet och regeringen. Svenska kyrkan samarbetar sedan länge med organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. Vi ser nu att handlingsutrymmet för civilsamhället minskar och att hotbilden ökar mot dem som försvarar mänskliga rättigheter och verkar för ett demokratiskt Guatemala.

Hur hänger attacken mot Sveriges ambassadör och antikorruptionsarbetet ihop?  I centrum står CICIG, den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, som bedrivit ett framgångsrikt arbete mot korruption och straffrihet sedan inrättandet 2006. CICIG kan ha varit för framgångsrikt för sitt eget bästa och hotar maktens innersta kärna. CICIG kom till genom en överenskommelse mellan FN och Guatemalas regering för att stötta Guatemalas åklagarmyndighet och polis i arbetet med att utreda särskilt känsliga fall.

Attackerad av regering

CICIG har fått stort finansiellt stöd av Sverige, men har av förklarliga skäl hatats av de korrupta och de som begått grova brott, däribland de militärer ansvariga för krigsbrott under Guatemalas inbördeskrig. I spetsen för dem som vill få bort CICIG är Guatemalas president Jimmy Morales och det är inte första gången som han ger sig på CICIG. I augusti 2017 ville han utvisa organisationens chef Iván Velazquez, något han inte fick igenom, och Velazquez blev kvar. Men nu verkar Guatemalas regering känna medvind, med allierade bland USA:s lagstiftare representerade i den amerikanska kongressen. Det verkar sammanfalla med att CICIG i sina utredningar kommer allt närmare eliten bland Guatemalas militärer, näringsliv och regering.

CICIG har redan kunnat bevisa att presidenten tagit emot olagliga medel till presidentkampanjen 2015. En kampanj han vann med stöd av Guatemalas militär, som troligen begär gentjänster, bland annat i form av makt och straffrihet. Det är i det läget man vill försvaga CICIG genom att ge sig på dess allierade, däribland Sverige, och där hittar vi förklaringen till attacken mot Anders Kompass, Sveriges ambassadör i Guatemala. Kompass ger uttryck för den svenska regeringens stöd till en demokratisk samhällsutveckling och rättsstatens principer och har varit mycket tydlig i sin nolltolerans mot korruption.

Fortsatt allvarligt läge

Förtryck och orättvis fördelning av jord i Guatemala ledde i början av 1960-talet till en väpnad intern konflikt som pågick i 36 år, då över 200 000 människor – de flesta civila – dödades eller ”försvann”. Sverige var då genom frivilliga organisationer en viktig partner i arbetet för fred. Landet präglas dock fortfarande av djupa ekonomiska klyftor, diskriminering av kvinnor och marginalisering av landets stora urbefolkning och 20 år efter inbördeskrigets slut är genomförandet av fredsavtalen fortfarande en stor utmaning. Fredsavtalen satte formellt stopp för inbördeskriget i Guatemala men etablerandet av demokratiskt styrda institutioner var en lika viktig konsekvens av freden, något som nu är hotat.

Vi är flera Svenska organisationer, bland annat Svenska kyrkan, Diakonia, IM, WeEffekt och Kristna Fredsrörelsen, som arbetar för att bidra till en förändring i Guatemala. Vi på Svenska kyrkan stödjer i Guatemala organisationer från civilsamhället som arbetar med att stärka demokratin och rättsstaten och försvara de mänskliga rättigheterna och vi tycker att det allvarliga läget i Guatemala måste uppmärksammas mer.

Stödet viktigare än någonsin

Den senaste tidens nyhetsrapportering om Guatemala i Sverige har tyvärr begränsats till ett fokus på Anders Kompass roll och agerande. Det behövs en bredare analys för att förstå de underliggande utmaningarna som Guatemala står inför.  Samtidigt som det diplomatiska maktspelet pågår, mördas människor i Guatemala som försvararar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sedan i början av maj 2018 har 6 människorättsförsvarare mördats och totalt är det 13 sedan i januari. Regeringen förbereder också ett lagförslag som kommer begränsa friheten för det civila samhällets organisationer – den internationella närvaron samt stödet till CICIG och till de organisationer som jobbar för demokrati i Guatemala är därför viktigare än någonsin.

 

Fredrik Jansson
Policydialoghandläggare på Svenska kyrkans internationella arbete