P135

Barn som lever på gatan i Filippinerna får mat, husrum och utbildning – P135
https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p135